Klagan mot svenska staten att gällande EU-direktiv och Åhuskonventionen åsidosätts

Dagens gästskribent är Bernd Stymer,
som här redovisar sin anmälan av svenska staten i sammanfattning.

2022-05-07

Till
European Commission
Enterprise and Industries Directorate—General
Brussels

Europäische Kommission
zu Hd. der Generalsäkretärin
B-1049 Brüssel
Belgien

Klagan mot svenska staten att gällande EU-direktiv och Åhuskonventionen åsidosätts.

Härmed styrks anmälan att staten Sverige bryter mot fördraget mellan EU och staten Sverige då bevisligen Maskindirektivet och MKB-direktivet inte tillämpas i Sverige i frågor som rör maskiner Vindkraftverk.

                               Innehåll

1   Bevis att EU-Maskindirektiv inte tillämpas i frågor som rör vindkraftverk i Sverige.
2   Bevis för att EU-MKB-direktiv inte tillämpas i frågor som rör vindkraftverk i Sverige.
3   Begäran om åtgärd från EU-kommissionen.
4   Bilagor.

A
Svenska staten vägrar att tillämpa säkerhetsföreskrifterna i EU-Maskindirektiv enligt punkt 3 i direktiv 2006/42/EC.
Svenska staten vägrar att ansvara för befolkningens, i synnerhet arbetstagarnas och konsumenternas, och i förekommande fall även husdjurens, hälsa och säkerhet samt säkerheten för egendom, med avseende på de risker som uppstår i samband med användning av maskiner vindkraftverk
28.3.2022   svar från AV.doc
AV svar tillverkaren har ansvar att produktlagstiftning uppfylls, tillverkaren ska säkerställa att dessa krav uppfylls
AFS 2008:3 är en falsk översättning av direktivet som skiljer sig från den offentliga översättningen. Där står inte ett ord om statens ansvar för skydd av befolkningen

B
Sveriges över 4000 igångsatta vindkraftverk har inte CE märkts vilket inte har kontrollerats av Arbetsmiljöverket
Se dokumentet ovan

C
För alla Sveriges över 4000 igångsatta vindkraftverk saknas dokument i form av utfört säkerhetsanalys enligt bilaga 1 utfört av tillverkaren och lämnat vid ansökan om tillstånd.
Det går inte att visa något som inte finns.

D
Det svenska Arbetsmiljöverket informerar om att den värnar om anställd arbetstagares säkerhet inte allmänhetens och deras husdjurs. Redan i verkets namn framgår att man skyddar enbart arbetstagare.

E
Artikel 4 Marknadskontroll
Har inte utförts på varje vindkraftverk i drift.
Det går inte att visa det som inte finns.
Krav på bevis av dokument som styrker utförda marknadskontroller besvaras med s.k. inspektionsmeddelanden till tillverkaren och skyddsombuden som inte har med allmänhetens säkerhet att göra.
INSPEKTIONSMEDDELANDE     2010-10-04 ISG 2010 36356.pdf
2010-41359 förrättning.pdf

F
Det uttryckliga kravet att tillverkaren skall ha utfört en riskbedömning enligt Bilaga 1 har inte tillämpats för varje maskin vindkraftverk och har därför inte ingått i den rättsliga prövningen.

G
Regeringen meddelar att enbart skyltning är tillräcklig åtgärd för att uppfylla direktivets krav på skydd av allmänhet vilket strider mot direktivets uttryckliga förbud i Bilaga1.
7.4.2022   svar från regeringen.doc
Svar från regeringen.

H
Arbetsmiljöverket meddelar att de inte har kännedom om CE-märkning av maskiner vindkraftverk.
12.1.2022 fråga till bolag om CE-märkning.doc
Fråga AV om CE-märkning
20.1.2022 svar från AV.doc
Ärendenummer 386002

I
Staten Sverige har inte anmält vilka anmälda organ enligt Artikel 14 som har utsetts.
Arbetsmiljöverket meddelar att inga Anmälda organ har utsetts.
Energimyndigheten, Elstandard, RISE, SIS förnekar kännedom om vem som genomfört CE-märkning enligt direktivet.
12.1.2022 Fråga till bolag om CE-märkning.doc och 20 1.2022
Svar från AV.doc framgår påståenden att tillverkaren märker och kontrollerar.
Register över alla CE-märkta maskiner vindkraftverk finns inte
Inga maskiner vindkraftverk i drift i Sverige är CE-märkta enligt direktivet.
12.1.2022 Fråga till bolag om CE-märkning.doc
energimyndigheten har ingen information inte heller Elstandard, RISE, SIS.
4.3.2022 W frågar AV
Om skydd för allmänhet – svar tillverkaren
Vem har CE-märkt? inget svar

28.3.2022 svar från AV.doc
Fråga Skydd av allmänhet – svar tillverkaren
Fråga vem CE-märker – inget svar

J
Skrivelser från regeringen med svar på frågor om åtgärder som uppfyller direktivets krav på utfört ansvar för medborgares och deras husdjurs säkerhet och hälsa.
7.5.2022 inget svar

24.4.2022 ny fråga till regeringen Till regeringen om maskindirektivet.doc
om Allmänhetens säkerhet
Statens åtgärd för att utöva sitt ansvar.   Inget svar

Redan 17.3.2011 Regeringsbeslut.pdf meddelar Sveriges regering att maskindirektivet i erforderliga delar har införlivats.
Att enbart införliva erforderliga delar i ett direktiv och inte alla delar strider mot EU-fördraget

                           Slutsats

Härmed har visats att EU-maskindirektivets punkt 3 aldrig har tillämpats i frågor som rör maskiner vindkraftverk i Sverige. Därmed har också visats att berörd allmänhet aldrig har fått utöva det medinflytande i frågor som rör deras miljö som garanteras dem i bl.a. Åhusdeklarationen.

Svenska staten vägrar att tillämpa MKB-direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt även för vindkraftverk.

Svenska staten har vägrat att tillämpa bestämmelserna om allmänhetens deltagande i beslut som rör deras miljö sedan 2011 men tvingades av EU-kommissionen 2020 att tillämpa allmänhetens deltagande.

För att uppfylla detta EU-krav beslöt Sveriges regering ändring av Plan – och bygglagen, Riksdagsbeslut CU24 att ett MKB-projekt som väntas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning.

Regeringen meddelar att ändringen visserligen gäller även för vindkraftverk men att berörd allmänhet inte får delta i planläggningen
19.4.2022   svar från reg ja och nej.doc
Ingalill Hedmark [ingalill.hedmark@regeringskansliet.se] FI SBA SPN [fi.sba.spn@regeringskansliet.se]

                                       Slutsats

Bevisligen har regeringen 2009 ändrat lagtexten i Miljöbalken så att stora och många vindkraftverk inte prövas enligt Plan – och bygglagen utan genom bestämmelser i miljöbalken och i miljöprövningsförordningen.
Plan och bygglagen har inget att göra med stora och många vindkraftverk därför uppfyller även Riksdagsbeslut CU24 inte EU:s krav på berörd allmänhetens medinflytande även enligt Åhuskonventionen i frågor som rör vindkraftverk.
Så har svenska staten åter försökt att lura EU-kommissionen att felaktigt godta att den gett medborgarna inflytande över beslut som rör vindkraftverk.
Svenska staten har inte beaktat den självklarheten att en lag inte kan gälla samtidigt som den inte gäller.

         Begäran om åtgärd från EU-kommissionen

Med stöd av ovanstående begär undertecknad medborgare i staten Sverige och EU-unionen att unionen tvingar svenska staten att tillämpa aktuella direktiv helt och fullt så att berörd allmänhet kan utöva rätten till medinflytande enligt EU-direktiv och Åhuskonventionen .

 

Bilagor

1
A   28.3.2022   svar från AV.doc
E     INSPEKTIONSMEDDELANDE     2010-10-04 ISG 2010 36356.pdf
2010-41359 förrättning.pdf
G     7.4.2022   svar från regeringen.doc
H   12.1.2022 fråga till bolag om CE-märkning.doc
I     20 1.2022 Svar från AV.doc
5.4.2022 w till AV 3 ggr.pdf
J     24.4.2022 Till regeringen om maskindirektivet.doc Om allmänhetens säkerhet och statens åtgärd för sitt ansvar

2
19.4.2022   svar från reg ja och nej.doc

 

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 svar på Klagan mot svenska staten att gällande EU-direktiv och Åhuskonventionen åsidosätts

 1. ivarandersson skriver:

  Århuskonventionen ska det vara. Danska Aarhus.
  Vindkraftverk har gräddfil. Nu ska kommunerna mutas för att europeiska och amerikanska riskkapitalbolag och schweiziska banker ska få förorena naturen. Likt de brittiska kolonisatörerna tvingar investerarna Sverige att exportera el till Europa, helt enkelt därför att de som smäller upp vindkraftverk i Sverige aldrig haft en tanke på att delta i Sveriges energiförsörjning. De måste istället uppfylla villkoren i sina PPA-er. Det vill säga exportera, oavsett den interna situationen i Sverige.

  • Thomas skriver:

   Då miljöbalken aldrig blivit notifierad i Bryssel så gäller den inte, egentligen, men då Sverige utvecklas till en europeisk koloni, enligt de farhågor som Georg Henrik von Wright uttryckte, så vem bryr sig? Ja, utom då några infödingar…

   • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

    Thomas, du behöver nog läsa på om den ”nya metodens” EU-lagstiftningsförfarande!!

    Mvh,

 2. Göran skriver:

  En anmälan som är generell lär nog avvisas ganska snabbt. Man måste ha ett enskilt fall.

  Saknas det CE-märkning (som handlar om att avskriv sig från ansvar) så kan man anmäla det till Arbetarskyddsstyrelsen.

 3. B. Stymer skriver:

  Klagomålet till EU-kommissionen om att Sverige inte tillämpat EU-direktiv i frågor som rör vindkraftverk har nu registrerats som ett klagomål med nummer CHAP(2022)01358. GROW-CHAP@ec.europa.eu

  När vi nu har sett vad som pågår i EU som ockuperats av tyskarna så att övriga EU-länder skall skövla sin natur för att rädda tyskarnas dumhet med att göra sig beroende av ryskt gas, är risken stor att den anmälan åker direkt i papperskorgen när EU bara frågar svenska staten och den ljuger som vanligt att – visst gäller direktiven i Sverige.
  Naturligtvis godtar vi klagande inte denna hantering utan nu måste vi i varje ärende där nya vkv skall beslutas kräva att riksdagsbeslutet CU24 – som väntas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning – skall gälla och att berörd allmänhet skall delta i den planläggningen. Skriv till kommunfullmäktige och begär detta. Ge mig en kopia av svaret för att styrka klagomålet i EU. valab@helgaro-liv.se

Kommentarer är stängda.