Polisen och rättsstaten, liberalernas svar

Liberalerna blev först att svara på mina frågor, dagen efter faktiskt.

Hej Mats,

Liberalerna arbetar aktivt för att återinföra ett modernt tjänstemannaansvar. Detta är något som Liberalernas landsmöte ställt sig bakom, och vi arbetar också för detta i riksdagen och tar upp det i våra riksdagsmotioner. Vi delar helt din syn på hur viktigt det är att offentligt anställda, som poliser, som missbrukar sitt viktiga ansvar ska kunna ställas till svars.

Det så kallade ämbetsansvaret avskaffades genom en reform 1975. I äldre rätt fanns särskilda straff, avsättning eller suspension. Dessa togs bort, vilket innebar att det straffbelagda området minskade avsevärt. Sedan skärptes reglerna på nytt 1989, men fortfarande är reglerna om tjänstefel snävare än vad som förut gällde genom ämbetsansvaret eller tjänstemannaansvaret.

Liberalerna anser att tjänsteansvarsbestämmelserna behöver skärpas. Detta innebär inte att vi förespråkar en återgång till exakt äldre tiders bestämmelser och de särskilda strafformer som då gällde, utan det behövs en modern version som fungerar i vår tid. Den makt som följer med rätten att bedriva myndighetsutövning behöver kombineras med ett tydligt regelverk gentemot den som grovt missköter sitt uppdrag som företrädare för det allmänna.

Den 14 maj 2020 tillsatte regeringen, mot bakgrund av en uppmaning från riksdagen, en utredning som bland annat har till uppgift att göra en översyn av tjänstefelsansvaret (dir. 2020:54). Uppdraget ska redovisas senast den 12 november 2021.

Bedömningen som utredningen kommit fram till är att det regelverk som finns i dag vad gäller hårdare straff för tjänstefel är tillräckligt. Det har inte framkommit några starka skäl för att på annat sätt än i dag avgränsa tjänstefelsansvaret eller göra andra förändringar av straffbestämmelserna. En motivering att luta sig mot är att skärpt tjänstefel kan leda till ökad detaljstyrning, och detta kan i sin tur medföra minskad effektivitet och sänkt kvalitet.

Vi anser dock att en lagreform bör genomförs så snart som möjligt så att fler fall ska leda till juridiskt ansvar och att ett modernt och ändamålsenligt ämbetsansvar ska återinföras inom såväl statlig som kommunal verksamhet.

Bästa hälsningar,

Joel Svensson

Min reflektion över svaret
Liberalerna ser problemet, eller åtminstone delar av det. Det är bra. Men de förlitar sig fortfarande på att myndigheterna kan reglera sig själva när systemfel uppträder. De förutsätter att en annan myndighet, tex åklagarmyndigheten tar polisen i örat. Men det sker ju inte. Jag vill veta hur politikerna tänker ta tillbaks kommandot över hur riket styrs. Det är ju trots allt det vi väljer politikerna för, att de ska styra enligt vår vilja. Inte att de ska avhända sig det uppdraget genom lämna över allt ansvar och alla befogenheter till tjänstemän.
När man hänvisar till en utredning hänvisar man också till tjänstemän och tar deras svar på vad de vill se för förändringar som det givna svaret på vad som bör göras. I ett fall som detta är en tjänstemannautrednings förslag precis det man inte ska göra. Var finns politikernas idé om hur de vill forma och styra landet på uppdrag av medborgarna?

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Polisen och rättsstaten, liberalernas svar

 1. ivarandersson skriver:

  Vi ser hur myndigheterna missbrukar sina rättigheter och håller varandra om ryggen i fallet Karl Hedin. Rättsröta!

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Är det omöjligt för SVENSKA FOLKET att göra sig oberoende av utplundrade skattepengar?
   Det är ju de korrupta Politikernas förtjänst att vi har påtvingats små oavsättliga, livstidsanställda socialistiska, hänsynslösa s k tjänstemän för att tyrannisera befolkningen.
   Kommer SVENSKA FOLKET att upptäcka det? I o f s inget nytt men med dagens möjligheter till information och kommunikation borde framtiden vara ljusare.

 2. Thomas skriver:

  Det är valår..
  Allt låter då så bra…
  Eftersom allt förändrades, helt klart, i mitten av 1970-talet, efter en lång politisk process som började med ett misslyckat införande av demokratiskt styre så där femtio år tidigare och vi då idag insett vad som skedde på 1970-talet, att det femtio år senare – blev än värre…
  De flesta politiker har nog insett detta och har anpassat sig…
  Det man borde göra är att analysera vad som verkligen gäller idag.
  Varför inte kalla situationen vid sitt rätta namn – Fascism!?
  Eller är det så att vi alla är beroende av staten och byråkratin och inte vet vad det innebär att ”stå på egna ben”?

 3. Göran skriver:

  Socialdemokraten ska utreda socialdemokraten. Det är ungefär vad det handlar om. Men den socialdemokrat som utreder en annan socialdemokrat blir inte bjuden på festerna länge eller nästa steg i karriären upphör.. Enda gången det blir något är när socialdemokraten gör något som går emot socialdemokratin.

  Lite märkligt eller stor inkompetens att folkpartiet inte kan se det.

Kommentarer är stängda.