Corona-epidemins läxa: Privatisera vårdindustrin!

Dagens gästskribent är Åke Sundström

Skandalen kring döden på våra på äldreboenden växer, trots att media undviker att fördjupa sig i problemen och ofta nöjer sig med undvikande svar från regeringen och från de ansvariga myndigheterna.

Även oppositionen ligger lågt, därför att de själva har ett medansvar. För det är ju de ofta borgerligt ledda landstingen (regionerna) som hör till de största syndarna i sammanhanget, genom att missköta eller rent av helt strunta i uppdraget att återuppbygga de medicinska beredskapslagren. ”Bristen” på skyddsutrustning har skördad en stor del av offren, kanske de allra flesta. (Fast brist är naturligtvis ett felaktigt ord – brottsliga försummelser är en sannare beskrivning.) 

Samtidigt talar tillfrågade experter mest om teknikaliteter, obegripliga för flertalet lyssnare, men berör sällan mer än flyktigt det mest väsentliga, hur vården och varningssystemet har fungerat. Alla duckar eller skyller på varandra. När politikerkåren, förvaltningen och ”experterna” sitter i samma båt blir det extra mycket hysch-hysch. Med ängsligt försiktiga frågor i press och etermedia – extra inlindade när det gäller vilka slutsatser som bör dras om vem eller vilka som bär skulden för alla dödsfall som hade gått att undvika om de ansvariga agerat förnuftigare och snabbare.  

En utredning bör snarast tillsättas, kräver Kristersson. Men Löfven vill skjuta upp starten till dess att den akuta krisen är över. Sen skall vi alltså vänta ett år eller två på att utredarna kommer med sina väl inlindade bortförklaringar. Allt för att den folkliga ilskan skall hinna dämpas och de själva kunna sitta kvar på sina taburetter. Detta är en onödig omväg, eftersom de obehagliga svaren redan nu är väl kända. . 

De borgerliga partierna borde vara tydliga med att det handlar om systemfel av planekonomisk natur. Att vårdsektorn rattas av statliga och kommunala byråkratier, inte av privata företag ledda av kompetenta chefer med ansvarig inför betalande kunder, som kan ställa krav och rösta med fötterna. Sant att en del privata vårdhem visat sig vara lika vanskötta som de kommunalt ägda. Det beror bl a på även de är beroende av överhetens föreskrifter, men också kan utnyttja bristen på kontroll. Eftersom kommuner är inkompetenta upphandlare, är de privata aktörerna mer än nöjda med att bli ersatta med summor som motsvarar kommunernas egna kostnader. På en fri marknad skulle deras övervinster försvinna, liksom deras ofta ljusskygga ägare. Men dessa vinster försvaras av underklassens falska vänner inom vänstern, de som hellre ojar sig över kapitalismens påstådda orättvisor, som i själva verket är mer rättvisa än politikens godtycke.

Problemets lösning, ur icke-kommunistisk synvinkel, är ett radikalt omtänkande med målet att privatisera äldrevården och räkna hem en ekonomisk vinst på minst 20 procent, den gängse effektivitetsskillnaden mellan privat och offentlig sektor. Det som är samhällsekonomisk optimalt leder förstås till bästa möjliga villkor för de enskilda medborgarna. I sanna marknadsekonomier ägnar sig staten därför bara åt sådana uppgifter som ovillkorligen måste skötas i offentlig regi, t ex försvar, rättsväsen och infrastruktur. Inte åt att organisera äldre människors liv. Inte heller åt att sköta den vanliga sjukvården. Schweiz helprivata vårdapparat erbjuder ett välfungerande alternativ som våra borgerliga partier vägrar att inspireras av, beklämmande nog.

I den bästa av världar har individen makten över sitt eget liv – även slutfasen. Den friheten saknar de allra flesta svenskar, låsta som de är oräkneliga lagar, förordningar och snåriga skatteregler. De kollektiva alternativen är inte alla äldres drömtillvaro. Men givet statens pekpinnar med tillhörande ekonomiska styrmedel vinner de sämsta lösningarna. Med en ”äldrepeng”, lika för alla och motsvarande t ex halva kommunernas nuvarande nettokostnad skulle dagens äldreboenden slås ut och ersättas av olika former av privata alternativ, i synnerhet flergenerationsboenden. Med bättre smittskydd än på dagens äldreboenden. Friheten erbjuder en bättre livförsäkring.

Våra borgerliga partier har accepterat vänsterns tvingande lösningar. Att tillåta privata utförare är en halvmesyr, som inte nämnvärt ökar den enskildes inflytande. Än mer förvånande att de libertarianska småpartiernas tiger i dessa viktiga frågor. Var MED står har jag inte brytt mig om att ta reda på, när inte ens Klassiskt Liberala Partiet, KLP, i sitt partiprogram från 2018 hade något att invända mot dagens ordning. Och inte heller några invändningar mot att sjukvården och daghemmen nästan helt är skattefinansierade, i stället för betalas av via egna försäkringar eller av föräldrarna själva. Revidering av KLP:s program pågår, har jag förstått, men gåtan kvarstår: Hur kunde dessa radikalliberaler så sent som för två år sedan godta lösningar som har Lenin och Alva Myrdals som inspiratörer? 

Pandemin ställer också frågor om det juridiska ansvaret för alla ”onödiga” dödsfall ? Tänker berörda åklagare inleda förundersökningar om ”vållande till andras död i hundratals fall”? Om inte detta på väg att bli en ny Estoniaskandal, där utredning och åtal uteblev därför att en chefsåklagare kom undan med den givetvis ohållbara ursäkten att det fanns olika åsikter om haveriförloppet. Kommer även nu Fru Justitias tjänare, domare och juridikprofessorer, att svika sina egentliga uppdragsgivare, medborgarna? Och därmed bekräfta vad många vet, men ogärna pratar om, att Sverige upphört att vara en rättsstat.  

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

30 svar på Corona-epidemins läxa: Privatisera vårdindustrin!

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Regelbördan, krav, riktlinjer, förordningar och snårig skattelagstiftning, är väl det som först bör åtgärdas, innan huvudmannaskapet ens går att diskutera.
  En utförare av tjänster på marknadens villkor är i högsta grad beroende av att själv utveckla sitt koncept, som då kanske kan vara det som marknaden premierar. Det går inte, när stereotypa förutsättningar tillåts ta allt för stor plats i utformningen av just det alternativet.
  Redan i ”läget” upphandling avgörs för den enskilde företagaren om denne avser att gå i statens ledband, eller att satsa på något annat som inte genomsyras av statens kontroll.

  Frågan är om det finns en mångfald av privata utförare under dessa förutsättningar, för en mångfald är vad som krävs om en marknad skall blomstra och bidra med något gott för oss ”kunder”.

  • Åke Sundström skriver:

   Du oroar dig i onödan, Stefan. I full frihet kommer all den mångfald du efterlyser att bli verklighet. Nog ser du väl att den finns i den privata halvan av vår svenska blandekonomi? Även om utrymmet begränsats av jätten GlufsGlufs, den så förödande överstora offentliga sektorn, som dessutom smiter från räkningarna genom att överlämna en stor del av dessa till våra barnbarn, Du har väl inte missat Anders Borgs och efterträdaren trixande i syfte att dölja de sanna budgetunderskotten?

   • Stefan Eriksson skriver:

    Nä,,, jag känner ingen direkt oro i så måtto, mer då ett krasst konstaterande att regelbördan instiftad i det allmännas ”intresse” bara ökar och ökar och ökar och,,,,, i omfång.
    En betydande mängd serviceuppdrag ser aldrig dagens ljus i den genomreglerade verklighet som var och varannan företagare stångar sig blodig mot.
    Så,,,, ett måste för ökat marknadsmässigt inslag i sektorerna vård/omsorg
    är då, en radikalt genomförd sanering av onödiga, okloka, oklara, ojämlika, OTYG i den samlade ”kontrollapparaten.

    Innan dess,,,, så får vi vänta på en riktig marknad som fungerar, såväl i stad som land.

    Vad tycker Ni Åke om ”privatiseringen” av apotekssektorn? Det finns väl ändock en del av reformen som kan anses mindre lyckad, vad avser utbud och tillgång, också i de mer glesbefolkade delarna av landet.

 2. Dandersan skriver:

  Vårdindustrin-där förlorade du min sympati
  Vård är ingen industri.
  Privat gärna, men sälj inte kramar för pengar.
  Boende med behov bör kunna köpa servicepaket som ett del i boendet. Hemtjänsten funkar väl så?
  Låt detta bli modellen även för åldringsboendet.
  För övrigt var det intressant att lyssna på en vårdare som inte kunde hindra smittan eftersom de dementa gärna ville kramas. Svårt att förstå!

  • Åke Sundström skriver:

   Varför, Dandersan, detta fokus på ett betydelselöst ordval, när människor dör på grund av politiska missgrepp? Hade vårdnäringen eller -sektorn passa dig bättre? Jo jag använder även dessa synonymer, men ”industri” är relevant på det sättet att svensk äldrevård har en industriliknande struktur med stora enheter, när vårdkvalitén gynnas av motsatsen.

   Och varför din oförskämda antydan om att privata lösningar innebär att ”sälja kramar för pengar”? För libertarianer är frihet lika med ekonomiskt oberoende och minsta möjliga stat. D v s vård i privat regi. Är vi oeniga om den saken? Varför bara ”gärna” privat, i stället för att ge de äldre hela makten? Med hjälp av t ex en ”äldrepeng” i stället för kötid i de misskötta kommunala systemen?

   F ö vore ju inte ens en vårdpeng nödvändig om Sverige sköttes av sannliberaler i stället för av vänsterpartier (inkl förmenta borgare med i stort samma politik). Den radikalt lägre skatten ger alla råd att köpa egna pensionsförsäkringar. Nu när även ATP-reformen så ömkligen har fallerat.

  • Jan Andersson skriver:

   På ett sätt kan nog sjukvården liknas vid en industri men äldreboenden och andra liknande boenden är ingen sjukvård. I den rena sjukvården (avhjälpande eller palliativ) så är den empati man möter helt upp till varje enskild vårdpersons personlighet och intresse för de patienter de möter. Det har även betydelse hur patienten reagerar.

   Men om det fanns en robot eller behandlingsmaskin som kunde hitta och i så fall bota covid-19 på tio minuter, och dessutom göra en immun för all framtid, så skulle jag gärna stoppa in mig i den även om miljön mest likande ett slakteri och personalen verkade komma direkt från säkerhetskontrollen på Arlanda.

   • Mats Jangdal skriver:

    Rätt, äldreboenden inte är regelrätt sjukvård. Det brukar däför kallas omsorg, på i huvudsak samma villkor som barnomsorg kallas så.

    Ett stort problem äldreomsorgen har att hantera vid en pandemi, oavsett i privat eller offentlig regi, är kundernas ofta allvarliga demens. Det gör troligen smittkontroll inom boendet svårare än på dagis. Kunderna är dessutom fysiskt skörare och känsligare än barnen på dagis.

    • Åke Sundström skriver:

     Har jag påstått att äldrevården är ”regelrätt” sjukvård? Men den är absolut, precis som jag skrivit, en del av vårdapparaten, vårdsektorn eller hälsovårdsindustrin, vilket term man nu föredrar att använda. Vilket förstås saknar all relevans för en diskussion om Coronakrisen har hanterats och vem eller vilka som bär ansvaret för de hundratal ”onödiga” dödsfall, som har sin grund i utförares och myndigheters inkompetens eller slarv Är den frågan för känslig till och med i detta forum?

     Faktum är ju för övrigt att en stor del av våra äldsta lider av välkända ålderssjukdomar som demens, Alsheimer mm. Så vad helheten av omsorg, service och läkartillsyn bör kallas är en strid om påvens skägg. Det brukar inte roa dig, Mats, att dryfta sådana hårklyverier. Mer intressant att höra din och ditt partis åsikter om vem som i det sannliberala samhället bör styra vården, politikerna eller medborgarna via fria val på fria marknader?

     • Mats Jangdal skriver:

      Omsorgsinrättningarna, som äldreboenden har aldrig varit tänkta som sjukvårdsinrättningar. Man flyttar den sjuke åldringen till ett sjukhus när denne behöver sjukvård.
      Detta är viktigt att hålla isär när man benar ut varför det gått så illa på äldreboendena.
      Det var åtminstone så det var tänkt. Men det har uppenbarligen inte fungerat så.
      En viktig pusselbit anser jag vara de missförhållanden angående ventilation som Sture Larsson påtalat.

      KLP vill givetvis se mer, mycket mer, av både sjukvård och omsorg i privat regi.

      • Åke Sundström skriver:

       Men vilken slutsats drar du då om var ansvaret för överdödligheten ligger? Är dessa kanske flera hundra oavsiktligt dödade på grund myndigheters misstag lika i döden rättslösa som de ca 850 som föll offer för Carl Bildts beslut att frakta stulna ryska vapen på Estonia? Jag saknar i båda fallen din uppriktiga vrede.

       Och antyder du att Sture Larssons pusselbit om ventilation kan vara viktigare än uteblivna tidiga beslut om stängda gränser och isolering? Eller än landstingens obstruktion mot riksdagsbeslutet om deras ansvar för lagerhållning av skyddsutrustning? Du säger ingenting om detta, vilket förvånar mig.

       Ang KLP:s partiprogram försäkrar du att partiet ”givetvis” vill se mer av sjukvård och omsorg i i privat regi, men min fråga var ju varför denna självklara vilja helt saknades så sent som 2018. Jag har betraktat HEX (den då ledande personen) som en helgjuten libertarian, men där har jag tydligen rejält tagit miste. Kan fortfarande inte fatta hur det kunde bli så fel, för bara två år sedan.

       • Mats Jangdal skriver:

        Överdödligheten finns men är inte jättestor. Den kan säkert föklaras i olika detaljer. Att beredskapen varit dålig är helt klart, men det ska lastas tidigare politiska beslut. Jag har skrivit om det, men vet inte nu vilken dag jag lägger ut det.
        Jag är inte särskilt upprörda över dödsfallen i sig. Mer upprörd över den 30 år långa nedrustningen av Sverige och medias oförmåga att korrekt beskriva läget för svenskarna.
        Denna oförmåga har också gett som resultat att svenskarna nu riktar sin vrede åt fel håll och kräver fel åtgärder.

        Vet inte vilka missräkningar du tillskriver HAX. Han var en värvad skyltdocka med några egna käpphästar, men han hade inte själv någon heltäckande politisk vision.
        Partiet är tydligen för litet för att följa med och kommentera dagspolitiken. Det är verkligen politik på fritiden.

        • Åke Sundström skriver:

         Vi har inte facit än? Jag tror att överdödligheten måste betraktas som betydande. Och ansvaret kan inte enbart läggas på ”tidigare beslut”, när det ju handlar om uppenbara tjänstefel begångna i närtid av regionerna samt i absolut nutid av regeringen (t ex den sena gränsstängningen och sportlovsresorna till Italien).

         Jag ser ganska mycket att vara upprörd över, och förstår inte vad du åsyftar med att vreden riktas åt fel håll. Vilket då? Menar du att makthavarna helt bör frias?

         Vad HEX anbelangar gissade jag att han var den centrala figuren i KLP åren före 2018, inte bara en ”värvad skyltdocka”.

         Du vet bättre om just detta, men min kritik gällde ju partiprogrammets inslag av Lenins och Alva Myrdals tänkande.

         Inte omöjligt, väl, att partiets litenhet har en koppling till att få sanna liberaler hyllat Alvas familjepolitik?

         • Mats Jangdal skriver:

          Jag har från första stund kritiserat restriktioner och nedstängningar, i Sverige och utomlands, för att vara överdrivna.
          Skadorna på samhället blir för stora.
          Att några dör inte tillräckligt argument för att stänga.
          Man har inte någonstans i världen stängt ned vid pandemier. Stängda gränser och stängda arbetsplatser kan inte stoppa viruset.
          Det är samma fåfänga hybris som att stoppa klimatförändringar genom att sluta släppa ut CO2 i luften.

          HAX värvades från piratpartiet kort före valet.

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Lös mysteriet varför svensken hellre säljer sin själ till socialisten än att själv bedriva friskvård som inte kostar bråkdelen och där man inte utsätts för möjligheten att avlivas med gifter som t.ex. morfin.
  Alternativen är nästan oändliga, låt inte fantasin dödas av socialisten.

  • Åke Sundström skriver:

   Men finns den motsägelsen, Samuel? Valet att friskvårda sig själv styrs knappast av politiska sympatier. Även bland de mest rabiata libertarianerna tycker jag mig upptäcka många som både röker, knarkar och läppjar ohälsosam alkohol. Utan att sälja sin själ till socialismen.

   • Göran skriver:

    Förhoppningsvis anser de libertarianer som rökar, knarkar och super att deras grannar inte ska betala för den sjukvård som sedan dessa libertarianer behöver.

    Min uppfattning är i alla fall att livsstilssjukdomar, de betalar man själv för. Om vi har en offentlig sjukvård och en privat så ska den offentliga sjukvården definitivt inte behandla livsstilssjukdomar. Det är högst privata problem som en privat sjukvård får ta hand om och den egna plånboken.

    • Åke Sundström skriver:

     Ungefär så. Men kan inte ALL sjukvård, inte bara den självförvållade, rattas i privat regi? Som i Schweiz, marknadsekonomins bästa skyltfönster här i Europa?

     Har Kristersson aldrig satt sin fot i den avvikande alpstaten, den som vi själva matchade i välstånd så sent som 1970, men nu är frånsprungna av – med stor faktisk marginal, inte fullt lika stor med friserad svensk BNP-statistik.

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Socialisten gör det nästan uteslutande för pengar, andras pengar. Så länge som de har ”MAKTEN”

 5. Rikard skriver:

  Hej.

  Testa din hypotes.

  1) Hur hade Sverige anno 1965 hanterat detta? Landet var då betydligt mer planekonomiskt styrt än idag. Den form som råder nu, och som initierades av Bildt-regeringen, bör snarare kallas nyliberal korporativism (socialized losses/private profits).

  2) Jämför med länder med privat sjuk-/åldringsvård. De har givetvis det lägsta antalet fall per capita?

  Att inkompetens, girighet och misshushållning styr är dock odiskutabelt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Åke Sundström skriver:

   Skrev ett svar, som dock oförklarligt försvann i cyberrymden och nu har jag varken lust eller ork att upprepa proceduren. Men i korthet: jag delar inte beskrivningen under punkt 1. Och den andra kommer nog att vidimera det svenska misslyckandet. Om slutsatsen i tredje stycket är vi förstås helt överens.

 6. Åke Sundström skriver:

  Svar till Mats 08.57

  Överens om att industristängningarna varit onödiga. Det är de sena inresekontrollerna, den okontrollerade smittspridningen på våra äldreboenden och den fatala bristen på skyddsutrustning (regionernas ansvar) som orsakat de onödigt många dödsfallen. De berörda statliga myndigheternas senfärdighet har också bidragit. Att sen ministrar med Hallonborg i spetsen mörkat om bristerna har fullbordat maktapparatens trixande, precis som vi känner igen från andra debattarenor, som klimatet, gängvåldet, framtidsimperalismen mm.

  Men visst är jag förvånad över att du inte verkar vara särskilt upprörd och t o m underkänt värdet av en snabbare isolering gentemot Kina och senare Italien.

  Ang KLP får jag inte min nyfikenhet stillad om hur partiet 2018 kunde svälja Alva Myrdals familjepolitik. En pinsam historia, men varför inte ett tydligare avståndstagande, Mats?

  Ursäkta att jag kallade HAX (Henrik Alexandersson) för HEX, ett nerköp från styrelsens sida helt klart. Vad säger det om deras omdöme? Den är ju också i varje fall delvis utbytt sen dess, men Mats som relativt ny och aktiv medlem verkar fortfarande misströsta.

  Så var ligger felet? Sannliberalismen är värd ett bättre öde. Inte heller MED fyller den kostymen på ett godtagbart sätt, medan KVP (kyrkliga gänget) märkligt nog ligger närmast orginalet. Jag vet eftersom jag hjälpte till med deras ekonomiska program utifrån mina analyser av den för KVP viktiga daghemsfrågan, den som KLP så förvånande torskat på.

 7. Åke Sundström skriver:

  Förvånad över ointresset för dödandet på våra äldreboenden. För ovanlighetens skull tycker jag att Mats gör det för lätt för sig. Läs t.ex Assarmos text i dagens DGS. Kan någon därefter hävda att kritiken och de anhörigas oro är överdriven? T o m klimatlögnens supporter, Lennart Bengtsson, deltar i fördömandet av Hallonborg och hennes lojala drängar. Medan däremot medierna i dagarna börjat ställa de frågor som borde ha ställts redan i februari. Bättre senf än aldrig!

  Jag råkar också tycka att sannliberala rörelser är värda allt stöd och blir därför bekymrad när den anspråksfulla libertarianska etiketten missbrukas. Vilket Mats alltid undvikit, så länge jag kan minnas. Är då Coronaskandalen ett eventuellt undantag? Ser gärna att vi reder ut vilka slutsatser som är förenliga den frihetliga doktrin som de flesta i detta forum stöder.

 8. Mats Jangdal skriver:

  @Åke
  Jag anser att vissa människors oro inte är ett legitimt skäl att begränsa andra människors rättigheter, så som fri rörlighet.
  Alla experter är eniga att smittan inte kan stoppas, i bästa fall fördröja spridning.
  Samhällskostnaderna för nedstängning är för stora, ger för mycket ny totalitär makt som inte kommer lätta. Jämför med hyresregleringen.
  Den undermåliga beredskapen är jag beredd att kritisera.
  Att folk dör oroar mig inte. På den punkten är jag darwinist, fatalist, i en ostoppbar pandemi. Detta motsvarar acceptansen av att det finns årsmån i naturen och att vissa gynnas vissa år och missgynnas andra år.

  Du får mer svar i ny artikel senare.

  Vet inte vad du menar med att KLP antagit Myrdals familjepolitik.

  • Göran skriver:

   De människor som tillämpar fri rörlighet i denna pandemin verkar klara sig bättre än de som tillämpar isolering.

   En del säger att det bara handlar om pengar. Elon Musk fick den frågan och svarade, att om ingen tillverkar saker så finns det inga saker. Det kommer inte finnas någon mat; det kommer inte finnas någon sjukvårdsutrustning; det kommer inte att finnas någon medicin.

   Bra att införa kontroll av alla lastbilar som kör in i Sverige skulle innebära en sådan begränsning i antalet lastbilar som kommer in i Sverige över tid att det blir brist på mat.

   I USA är det extra tydligt med att det handlar om makt. Låt USA lida och skyll på Donald Trump, så kanske Demokraterna får makten igen. De är så makthungriga att det struntar i om 30-60 miljoner människor är arbetslösa och folk tar livet av sig på löpande band på grund av det.

   • Åke Sundström skriver:

    Nu var det förstås inte inte lastbilar som borde ha smittkontrolleras, utan flygpassagerare från Kina i januari och – kanske än viktigare – . återvändande svenskar från sportlovsresor till Alperna. En helt OK senfärdighet enligt din mening?

    Och någon matbrist hade knappast uppkommit på grund av sådana försiktighetsåtgärder. Jag tror inte heller att det handlar om att att ”låta USA lida”. Varför skulle i så fall även Trumps svenska vänner, t ex Kristersson och hans parti, delta i den förmenta sammansvärjningen? .

    Min tolkning är enklare och troligen sannare: M och andra borgerliga partier håller käft därför att de själva är medansvariga för att lägga äldreboenden och sjukvård i den offentliga sektorns händer. D v s att vara de facto-kommunister.

    • Mats Jangdal skriver:

     Men om munskydd fungerar för att stoppa smittan, varför behövs då 2 meters distans?
     Om munskydd och 2 meters distansering fungerar, varför skulle man då behöva isolera folk, nedstängning av stora sektorer?
     Är det inte något som är lurt här?

     • Åke Sundström skriver:

      Massor med lurt, helt eniga om den saken. Men min fråga var ju om inte en bättre kontroll av inresande från Kina i december/januari och hemresande från Italien i februari hade begränsat den svenska smittspridningen.

      Att maktens män och kvinnor stängt ner industrin i stället för att lita till munskydd och skyddskläder, har ju en annan pinsam förklaring: att det inte fanns tillräckliga lager av sådan utrustning när pandemin bröt ut. Vilket Hallonborg själv varit medansvarig för, tillsammans med landstingen plus mångfalden av myndigheter med ansvar för den s k ”hållbarheten” – en substanslös term använd inte bara av vänsterns opportunister, utan även av bidragsberoende ”forskare”. Till och med av borgerlighetens falska språkrör. .

      Det är en intellektuell och demokratisk kris vi tvingas genomlida, utan den skulle alla andra kriser (reella eller inbillade) vara lätta att lösa. Både den ekonomiska, den miljömässiga.och den kinesiska fladdermus-katastrofen. Notera hur väl alla TV-kanaler respekterar makthavarnas ovilja att tala om pandemins obehagliga ursprung.

      .

  • Åke Sundström skriver:

   Jag avvaktar din kommande uppföljare. Om KLP och Alva M: finns i det gamla programmet inga protester mot hennes daghemstvång (faktiska, inte formella), inte heller mot att barnlösa tvingas medfinansiera barnfamiljerna utgifter. Inte ett knyst om grundbulten likabehandling. .

   • Mats Jangdal skriver:

    Det där med Myrdals barnomsorg kan vara värt att kolla upp!

    • Åke Sundström skriver:

     Sannerligen!. Och för säkerhets skull – jag kan ju ha läst fel eller missat något. Om inte, kan man givetvis förvånas över att ett förment sannliberalt parti gjort sig skyldigt till en sådan blunder. Men förvisso nästan lika illa, att även våra ”vanliga” borgerliga partier omfamnar samma stalinistiska synsätt. Bara KD-utbrytarna i KVP har haft förstånd att anmäla avvikande mening.

Kommentarer är stängda.