Det ädla i det vilda

Rousseau lär aldrig själv ha använt uttrycket ”den ädle vilden”. Det är endast ett uttryck som tillskrivits honom. Som jag uppfattar saken så menar han dock att det som är ädelt med vilden inte är vilden själv eller hans eventuella civilisation eller brist därpå. Det ädla består i hans frihet. Vilden är fri att göra sina egna val, men också tvingad att utstå dessa vals konsekvenser.

Sådant är inte livet för oss civiliserade människor i våra genombyråkratiserade samhällen. Alldeles för ofta har vi inte möjlighet att göra något aktivt val. Inte heller är vi tvingade att ta ansvar för våra val. Det gäller särskilt passiva val, där vi väljer att inte handla. Vid sådana val får oftast någon annan bära ansvaret och vi går ”fria”.
Jag tolkar här in att Rousseau exemplifierade sin uppfattning om samhällsfördraget med talet om det ädla i att äga vildens frihet. Rousseau menade som bekant att samhällsfördraget skulle vara personligt framförhandlat och överenskommet för var och en individ i samhället. När samhället trycker ett generellt fördrag över huvudet på alla sina medborgare så är det egentligen ett kollektivt övergrepp på individen.
Resultatet av sådana övergrepp blir ofta att medborgarna i smyg formar sina egna samhällsfördrag. Det som de vill göra gör de ändå, i smyg och i trots mot lagen, samtidigt som de hoppas undgå upptäckt och straff. När sådana privata samhällsfördrag når en viss omfattning uppstår en mycket farlig situation. Makthavarna försöker vanligen lösa problemet genom att införa mer lagstiftning, strängare straff och mer övervakning och licensiering. Detta skapar i sin tur bara mer motstånd och samhället går in i något slags dödsspiral.
Man kan inte heller säga att det är de medborgare som skapar sina egna samhällsfördrag (så länge de ryms inom den allmänna moralen) som orsakar problemet. Det är makthavarna som genom felaktig lagstiftning undergrävt samhällets legitimitet. Om ett samhälle inte skyddar sina medlemmars individuella frihet så har det missat sitt grundläggande uppdrag. Om samhället därtill begår övergrepp mot sina medborgare för att tvinga dem att göra det de inte vill så måste medborgarna protestera. Som yttersta konsekvens måste samhället falla för att ombildas.

Det här inlägget postades i Frihet, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.