Vapennojjan och andra nojjor

SVT gör stort nummer av att vissa personer tar sitt liv med sitt eget vapen. I exempelvis Jämtland och Norrbotten där jaktvapen är förhållandevis vanligt, är det också vanligare att de som tar sitt liv gör det med eget vapen.

Läkare är skyldiga att anmäla personer som medicinskt sett är olämpliga att inneha vapen, så att dessa kan fråntas sina vapen. Frågan är vad som skall betraktas som olämplighet? Om det finns uppenbar risk att någon går ut och skjuter på andra människor är det naturligtvis olämpligt att ge sådana människor vapen.

Men att ta sitt eget liv och endast sitt eget liv, det är en helt annan sak. Det fanns en tid, för inte så länge sedan, då det var olagligt att ta sitt liv. Den lagen är borta sedan flera decennier. Självmord eller självmordsförsök är inte längre straffbart. Tanken när det var straffbart var att det var ett brott mot gud eller fursten (nej, inte mörkrets furste, utan den enväldige feodale världsliga fursten) att ta sitt liv, eftersom man därigenom smet undan sina förpliktelser mot någon av dessa potentater.

Med liberalism och sekularisering har vi däremot kommit att betrakta det egna livet primärt som den enskildes privata angelägenhet. Draget till sin spets skulle det resonemanget innebära att samhället bör förbjudas att göra det omöjligt för medborgare att ta sitt liv. Självmord med eget vapen torde tillhöra det effektivaste och minst plågsamma sätt man kan välja. Det är också den intervjuade forskaren, Bo Runessons argument för att läkarna ska bidra till vapenkonfiskeringen. Det blir för enkelt med skjutvapen.

Jag tror inte att självmord är något man bara hittar på. Enstaka undantag finns säkert, men de flesta som tar det slutgiltiga steget har säkert funderat långt mer än gång på saken. Det är således knappast vapnet som skapar självmordet.

Det påstås ofta att självmord är mycket kostsamt för samhället. Det måste vara ännu en av dessa offentliga lögner. Priset varierar naturligtvis med metod, att orsaka en stor trafikolycka som skadar andra människor, ställer till med stor materiell förödelse och andra kostnader är naturligtvis mycket dyrare för samhället än ett självmord med eget vapen.

Men jämfört med 15 års pensionutbetalningar och därpå tio års omfattande vård, är naturligtvis även ett relativt dyrt självmord billigt för staten. Ett självmord med eget vapen blir i sammanhanget rena fyndet.

Enligt Polisens utredning finns cirka 700.000 vapenägare i Sverige (7-8% av befolkningen). Polisen tycker sig se att flera hundra tusen personer varje år får sådan vård som borde föranleda en anmälan till polisen om olämplighet att inneha skjutvapen. Flera hundra tusen, det kan vara uppemot en halv miljon människor. Om alla dessa hade skjutvapen skulle det innebära 35.000 återkallningar per år. Men så ligger det naturligtvis inte till. De allra flesta av dessa vårdbehövande återkommer år efter år till vården. I stort sett ingen av dem har något skjutvapen. De flesta har aldrig haft något skjutvapen, eller i vart fall inte på många år. Här finns ett allvarligt logiskt glapp i utredningens resonemang.

När man sedan får se statistiken över hur anmälningar handläggs av polisen vad de resulterar i blir man förfärad över den rättsosäkerhet som råder. I Gotland och Norrbotten återkallas licenserna för 100% av de vapenägande patienter som anmäls. Dalarna ligger lägst med 11%. återkallningar. Genomsnittet för riket är 51%. Ändå är polisen missnöjd med Norrbottens läkare, de har bara anmält 5 personer, varav 3 verkligen hade vapen. Men polisen tycker att fler borde anmälts.

Ändå för man ett resonemang om att skarpare regler som skulle ge fullständig anmälning av alla personer som är medicinskt diskvalificerade från att ha skjutvapen skulle leda till mellan 90-95% överanmälan. Alltså anmälan av personer som visserligen lider av en sjukdom, men saknar skjutvapen, så de är ändå inte aktuella för åtgärd från polisen. Därför föreslår man att läkare ska få begränsad tillgång till vapenregistren, så att de själva kan kontrollera om det utifrån vapeninnehav är befogat med en anmälan. Men det kräver en lagändring. Så polisens förslag utmynnar i att man uppmanar läkarna att ringa den lokala polisen och säga att “detta är läkare si eller så, med en patient A som lider av en anmälningspliktig sjukdom, har han vapenlicens?” Men vad är det för rättssäkerhet? Vad är det för patientsäkerhet? Vad är det för integritetsskydd?

Rikspolischef Bengt Svensson och Chefsjurist Eva-Lotta Hedin och ytterligare några chefer har godkänt rapporten. Ska man bli arg, rädd eller ledsen? Nej, det är inte ren dumhet som ligger bakom rapporten. Det är något annat som ligger bakom intresset att avväpna befolkningen. Något annat som ligger bakom att registrera och kontrollera varje individ, varje egenhet, varje avvikelse.

Nu blir det lag på att även ledare inom fritidsverksamheter som idrott och scouting ska lämna utdrag ur belastningsregistret för att få handleda barn. Markägare måste sedan länge i förväg visa att deras verksamhet inte är skadlig för naturen (omvänd bevisbörda). Djurägare måste visa att deras djurhållning inte riskerar att skada djuren. Bilförare övervakas av allt fler kameror. De tusentals gamla ska nu bytas ut mot nyare och effektivare. Frågan om tvingande installation av alkolås återkommer ständigt. Myndigheternas misstro mot de egna medborgarna bara växer. Med sin raska marsch mot ett samhälle där omvänd bevisföring gäller på alla områden skapar de snabbt en atmosfär där alla misstror alla, för allt.

Myndigheternas paranoida inställning till undersåtarna är på väg att bli självuppfyllande. Politikernas oro för att inte visa handlingskraft och att inte bli omvalda till bekväma poster de är okvalificerade för och där det arbete de utför är kontraproduktivt, eldas på av medias blodtörst för sensationer och skandaler.

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

1 svar på Vapennojjan och andra nojjor

  1. Samuel af Ugglas skriver:

    Strålande redovisning i all sin dysterhet! Tack för det Mats. Du avslöjar socialismens grundteser som i alla tider sålts med hjälp av väl kamouflerade lögner.
    Den gången makthavarn slutade med att försvara individens rätt gentemot nästan och kollektivet började vi resan mot undergången och nu kommer det att gå undan, garanterat, resan tillbaka till jordhålorna.

Kommentarer inaktiverade.