Om myndigheters rätt att straffa tomtägare

Regeringsformen 2 kap

10 § Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Inte heller får någon dömas till svårare brottspåföljd för gärningen än den som var föreskriven då. Vad som föreskrivs här om brottspåföljd gäller även förverkande och annan särskild rättsverkan av brott.
Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får en lag dock innebära att skatt eller statlig avgift tas ut trots att lagen inte hade trätt i kraft när omständigheten inträffade, om regeringen eller ett riksdagsutskott då hade lämnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag jämställs ett meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen finner att det av särskilda skäl krävs i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. Lag (2010:1408).

11 § Domstol får inte inrättas för en redan begången gärning och inte heller för en viss tvist eller i övrigt för ett visst mål.
En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling vid domstol ska vara offentlig. Lag (2010:1408).

När naturvårdsverket “bestämmer” tomtplats på en redan ianspråktagen fastighet och därpå vite för den fastighetsägsare som inte inskränker sin verksamhet till endast tomtplatsen, är inte det att jämföra med en dom för något som inte var brottsligt när gärningen utfördes? Är inte vitet ett straff för något som inte var straffbart när gärningen utfördes?

När naturvårdsverket inrättar en tjänst på myndigheten för att verkställa tvång mot fastighetsägare för något som inte var brottsligt när fastigheten bildades, är inte det ett brott mot RF kap 2 §11? Man har inrättat en domstol avsedd att döma oförvitliga medborgare för något som inte är brottsligt.

Hur många gånger, med hur många och hur tydliga exempel ska vi tvingas upprepa kravet på att få en författningsdomstol som kan hyfsa de övertramp riksdag, regering och myndigheter gör sig skyldiga till när de inte beaktar vår grundläggande rättsordning?

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

1 svar på Om myndigheters rätt att straffa tomtägare

  1. Samuel af Ugglas skriver:

    Mats på kornet som vanligt.
    Den som vill intressera sig vad en författnings domstol ev kunde betyda för svensk rättstryghet kan lämpligen studera president Obamas fruktansvärda utfall mot författningsdomstolen i USA apropå den 2700 sidor långa lagstiftningen rörande s.k. Obamacare. Nästa pinsamt hur WH representanterna blev avklädda.

Kommentarer är stängda.