Monopolisterna – imperialisterna

Det finns mycket att säga om utvecklingen på landsbygden, både i Sverige och globalt. Jag har redan sagt och skrivit en del själv. Exempelvis de tydliga skillnaderna i privat ägande av mark i Norrland eller norr om Dalälven, där det privata ägandet utgör mindre än hälften av marken och Götaland och Svealand där det privata ägandet är väsentligt större.

Jag har dragit vissa slutsatser av detta. En är att markägande och den därmed sammanhängande rätten och därav följande möjligheten att fatta beslut om egen verksamhet, företagande och försörjning är starkt kopplad till markägandet. Detta tycks bekräftas av vilken kartstudie som helst där man jämför graden av privat ägande med företagande och ekonomisk utveckling. James Buchanan bekräftar detta i sina ekonomiska studier.

Torgny Ekengard har jobbat i flera omgångar för SIDA, LRF och Lanbruksstyrelsen. Han har gjort en sammanställning av siffror från SCB, som visar att Sveriges landsbygdsbefolkning inte har minskat sedan 1980. Här bor fortfarande 1,5 miljoner människor, nu som då. Detta alltså i motsats till vad många ekonomer och statsvetare hävdar om en pågående urbanisering i världen. Men tolkat strikt efter betydelsen av begreppet urbanisering ska befolkningen på landsbygden minska till följd av ett val att söka bättre livsbetingelser i tätorterna.

Med undantag av vissa delar av Norrland har detta inte skett. Tvärtom, befolkningsökningen på landsbygden i Svealand och Götaland kompenserar väl för den avflyttning som sker från vissa delar av Norrland. Även i detta fall sammanfaller kartbilden påfallande väl med hur ägostrukturen ser ut i riket. Den befolkningsökning som skett i städerna sedan 1980 har alltså berott på den lilla inhemska befolkningstillväxten, men framför allt på den stora invandringen under denna tid.

Den englandsbaserade och mycket vänstervridna hjälporganisationen Oxfam, har nyligen uttalat att ett av Afrikas stora problem är de oklara ägarförhållanden som präglar afrikansk landsbygd. “Godhetsorganisationer” brukar ofta framhålla hur “allmänningens tragedi” präglar miljöförstöringsproblematiken. Men här är plötsligt dessa allmänningens baksidor något önskvärt! Oxfam skriver:

Det finns ökande tecken på vilken betydande roll äganderätten till mark spelar för urfolk och lokalsamhällen i bevarandet av kulturell mångfald samt i kampen mot hunger, politisk instabilitet och klimatförändringar.

Min översättning. Den första delen, fram till vilken betydande roll äganderätten till mark spelar, kan jag ställa upp på heljärtat. Men sedan spårar Oxfam ur rejält. Bristen på individuell äganderätt har exempelvis missgynnat samerna i Skandinavien. Än värre är det för de markägare som faktiskt är registrerade ägare, men som får äganderätten kraftigt inskränkt av statens nyckfulla tilldelande av rättigheter till det samiska kollektivet.

Oxfam identifierar korrekt stater och starka affärsintressen som hot mot äganderätten. Men de glömmer att räkna sig själva, NGOs, sockpuppets och andra särintressen som försöker klämma in sig själva mellan ägaren och dennes mark. Det som hotar landsbygden och dess invånare är, för att generalisera lite, en trio monopolister och imperialister. Det de har gemensamt är maktbegär, de tar bara olika vägar för att nå sitt mål. De tar gärna hjälp av varandra, i tron eller insikten att längre fram är det bara en eller några få de måste manövrera ut för att lägga beslag på all makt.

Staten har jag nämnt och med den följer kollektivistiska och korporativistiska politiker. Monopolkapitalisterna kan exempelifieras med Rockefellers, Rotschilds och Soros, men i Sverige exempelvis även Timbro, Handelskamrarna i Stockholm och Göteborg. Jag kallar dem monopolkapitalister för att deras drivkraft med företagandet är inte egen försörjning eller förverkligande av en idé. Drivkraften är makt. Bland föreningar kan vi nämna FN, Svenska Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna med flera. De kräver alla att få samla inflytandet över landsbygdens tillgångar.

När staten skriver under internationella konventioner och avtal, som Bern, Århus och COP21, så sticker de kniven i landsbygdsbefolkningens möjligheter och rätt att själv bestämma över sin egendom. Landsbygdens parti i Sverige, centerpartiet, har inte förmått varken att inse detta, än mindre finna på några motmedel. När LRF bejakar ekologiskt och “klimatsmart”, när Skogsägarföreningen släpper in vindkraftintressen och skogliga certifieringar, när multinationella bolag (svenska som utländska) kräver av staten att lagstifta fram en marknad som dessa företag kan tjäna extra pengar på, mot kundernas intressen och vilja, då förlorar landsbygdens folk inflytande över sin egen vardag och sin utveckling.

Resultatet blir obönhörligt krav på att få dirigera landsygdens villkor centralt från stora befolkninsgscentra. Framtidsimperialismen av landsbygden slår lika illa i både I- som U-land. Möjliggörarna är många. De är alla skyldiga till att så många beslut missgynnar landsbygden. Galen och omgiven av dåliga rådgivare, har det sagts om en svensk monark. Om vilka ledande svenska politiker kan vi inte säga detsamma?

Lite sen publicering idag, men jag tror det får stå i två dagar. Som vanligt när det ramlar in arbete så blir man överhopad!

Det här inlägget postades i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen, Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

25 svar på Monopolisterna – imperialisterna

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Ett mästerstycke för att avslöja svensk socialistisk kleptokrati. Tack för det Mats!!
  Se bara till det i Stockholm så skandalösa projektet “Slussen”, SNF kan med domstolens hjälp tvinga Stockholms stad att dränka 1.000 talet bönder runt Mälarens stränder. Hör man något i från tjänstemännen i stadshuset, knappast?
  Nu har man skickat notan till skattebetalarna och Stockholms stad vägrar att betala kostnaderna.

  • mats skriver:

   Bra exempel på otillbörlig påverkan, Samuel.
   I Lunds kommun har man beslutat att inte pynta med fjädrar till Påsk. Efter påtryckningar från Djurens Rätt.

   • Göran skriver:

    Omfattningen i det ligger väl på en lagom intellektuell nivå för politikerna.

 2. Göran skriver:

  Jag kan bara hålla med Samuel af Ugglas. En artikel som berikar min bildning. Skulle aldrig kunna hända om jag läste Aftonbladet i under hundra år. (Vill bara påpeka att jag absolut inte läser varken Aftonbladet eller Expressen.)

  Bra formulering att monopolkapitalisterna vill skapa egna marknader. Vilka är kunderna på dessa marknader? Skattebetalarna. Dessa monopolkapitalister ska således ta pengar från privata konkurrerande företag, vilket innebär att de marknader som verkligen tillför något till människors välstånd ska ha mindre pengar att utveckla sina produkter och idéer med.

  Hur äganderätten är viktig för ett välstånd kan illustreras med Taiwan. Efter Andra Världskriget var all mark på Taiwan statlig. Landet var fattigt. Låg produktion inom jordbruk och industri. Genom en reform tilläts bönderna äga sin mark. Bönderna kunde nu börja utveckla sitt jordbruk dels genom att de kunde ta lån på sin mark. Bönderna blev rikare. Överskott investerade de i industrin som därav började växa. Resten är historia.

  Samma skulle kunna tillämpas på länder i Afrika. En amerikans kapitalist (som jag tyvärr inte minns namnet på) åker runt i Afrika och förklarar för diktatorerna hur de kan bli populära bland befolkningen, bli jätterika och slipa oroa sig för att bli mördade hela tiden genom att tillåta privat ägande. Ingen nappar på det. Sverige å sin sida sprider socialism och subventionerar diktatorer. Vilket fiasko Sydafrika har blivit.

  Bra några få procent av befolkningen i ett land har sådan entreprenörsanda som gör att resterande del av befolkningen har ett jobb att gå till. I Sverige håller den lilla procenten på att lämna från Sverige.

  Då och då ha jag varit på föreläsningar eller diskussioner som Timbro arrangerar. Vilket gäng socialister de är på Timbro. Jag har suttit där och hör representanter för Svenska Näringsliv försvara höga skatter i Sverige.

  • mats skriver:

   Jag har hört Västsvenska Handelskammarens representanter i Värmland säga att alla pengar måste gå till Göteborg, Nej, de sa inte ordagrant så, men det var innebörden, konsekvensen, av vad de sa.

 3. mats skriver:

  Det jag skrivit ovan är inte för att vara elak eller för att jag ogillar politik, ägande eller företag som sådant, tvärtom. Jag vill, som alla borgerligt sinnade säkert förstår, kritisera alla som jag anser förtjänar kritik. Jag kan inte längre avstå från att kritisera dem som jag litat på, som borde vara på min sida och försvara borgerliga ideal, men som svikit. Det skulle göra även mig till svikare.
  Därtill finns det några som aldrig omfamnat borgerliga ideal och förtjänar kritik för det och för att de förleder mina företrädare.

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Stad-land-utanförskap.
  Här kommer lite sympati för stackars folkvalda, och avsmak för dess hantlangare;

  http://mariestadstidningen.se/asikter/debatt/2016/02/24/statsfinansierad-lobbying-mot

  • mats skriver:

   Skulle vara kul att höra Åke Sundströms syn på detta. Jag förmodar att han anser att politikerna har ansvaret att hålla tjänstemännen i strama tyglar och även avskeda de som avsiktligt saboterar de demokratiska besluten.
   Hur nu det ska gå till landet utan tjänstemannaansvar, förbud mot ministerstyre och en fackföreningsrörelse som näst intill har större makt än arbetsgivarna i beslut om avsked av uppenbart olämpliga personer.

   • Åke Sundström skriver:

    Ingen motsättning alls, Mats. Att stödja förment ideella organisationer är ett rent politiskt beslut, men genomförs via myndigheter som lyder order från s m s högsta ort. Att jag är kritisk till denna praxis, dessa flagranta avsteg från likabehandlingsprincipen, kan väl inte vara någon överraskning för dig? Jag har ju också i flera inlägg gisslat Reinfeldts knäböjningar inför LO:s övermakt på löneområdet.

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Vad är det för ett märkligt “folkstyre” i ett frihetsälskande land, eller är inte svensken det, där en genomkorrupt politiker inte törs ge väljarna sista ordet i en fråga. Varför vägrar inte svenska folket att bli behandlade som just “röstboskap”?

 5. Thomas Gunnarson skriver:

  Det är en djup konflikt i Sverige i dessa frågor.
  Vi förstår inte problmet i vår egentliga kollektiva gamla kultur.
  En sådan småbondeprincip som Food Soevereignty, som anammas av bonderörelser över hela världen, som just fokuserar på rätten att ha till gång till naturen (äganderätten) beivras av “väsnterrörelser” med rötter utomlands, och de söker stöd i svensk vänster för detta. Medan svensk vänster beivrar just statlig och bolagsjordbruk enligt de principer som vänstern utomlands anser vara fel…
  Hur kan det vara på detta vis?
  Tja, därför att högern (timbro) har en dogmatisk marknadsliberal uppfattning (om alla följer reglerna så funkar det)?? En sorts vänsterstyrd liberalism….
  Och Food Sovereignty kallas i Sverige för matnationalism och blir därmed ett tecken på yttersta högern…
  När det drivs av en “vänsterinspirerad” internationell bonderörelse….
  Alltså.
  Hur skall man kunna förstå sig på svensk politik och samhällskultur?

  • mats skriver:

   Jag tror det är det där som är så svårt att förstå och än värre att förklara, att vänster och höger på något sätt springer om varandra och tycks driva varandras politik.
   Jag förstår det endast om jag förutsätter att båda sidor hyser önskemål om att samla makt på några få händer, med egentligen diametralt motsatta argument, för att i slutänden kunna sätta sig själva som härskare över denna ihopsamlade, konfiskerade, kollektiviserade makt.
   Möjligen tror kapitalet att de kan styra allt i kraft av sina pengar, medan vänstern (inklusive NGOs) tror att de kan styra allt för att de har numerären av folket.
   Politiker av alla sorter tycks tro att de alltid vet bäst, bara för de att är valda. Därför har de, hrm, “förtjänat” eller fått sig till delad all makt.

   • Thomas Gunnarson skriver:

    Det borde bli annorlunda med så många som varit utomlands så att svenskarna borde inse att Landet Lagom är precis tvärtom.
    Jag lär mig tyvärr aldrig.
    Jag gick med i en föreningen för att diskutera djurskydd som djurägare och hamnade i styrelsen.
    Tyvärr offentliggjordes styrelsens namn på nätet och de få i styrelsen som inte hade konflikter med länstyrelserna fick en konflikt.
    Som jag…
    Jag har bara några få kreatur men kommer att sälja dem också.
    För detta kommer att bli dyrt. Tre besök, utan större bråk, men regelverket är finmaskilgt.
    Därmed är det fascistiskt och byråkrattotalitärt.
    Det är alltså inte varken höger eller vänster!
    Det är fascistiskt!
    Det är det genuint svenska……

 6. Niklas skriver:

  Särskilt intressant blir det när det visar sig att SNF, som ju vitt och brett propagerar för mer naturvård och mot “skogsskövling”, tydligen har egna fastigheter. Då kan man ju undra om dessa fastigheter sköts under samma stolta paroll, men så verkar tydligen inte vara fallet enligt Skogsforums nitiska granskning.

  http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=1&t=25439
  http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=1&t=25535

  SNF-ledningen skyller ifrån sig som värsta politiker http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/om-naturskyddsforeningens-skogar

  • mats skriver:

   Det var väl på tapeten för cirka tio år sedan där SNF fick en stor fastighet i Småland? i arv eller gåva. De högg ner allt.
   När lokala SNF:are protesterade meddelade riksledningen att just den skogen inte hade haft några särskilda naturvärden.
   Häpp! Didn’t see that one coming!

   • Göran skriver:

    Naturvärde hit och dit. Alla dessa naturvärden kommer nästa istid rader ut totalt. Sedan kan SNF vänta i cirka 80.000 år på att få skapa naturvärden igen.

    Jag jobbade för några år sedan åt ett bolag som hade sitt kontor i en byggnad som var kulturskyddad. De sade att de inte ens fick slå i en spik i väggen och hänga upp en tavla. Det skulle först granskas. Men det gick bra att något år senare skövla hela byggnaden för att kommunen skulle bygga en verkstad på för spårvagnar på fastighetens mark.

    Jag har varit med om fall när det ska ske en pytteliten ändring på något hustak i Stockholm och myndigheterna ska ha åsikter om det. På ett tak där ändringen bara kan se från typ en helikopter där ändringen är av typen “finn-fem-fel”.

    När bostadsrättsföreningen där jag bor skulle renovera fasaden valde vi en färg som låg så nära den tidigare färgen som möjligt. Någon byråkrat från kommunen åkte till huset och tittade på färgen. Sedan kom ett brev med att de inte godkände vårt val av färg för den stämde inte med den tidstypiska andan i området. Jag kan då säga att färgen på husen i området är rena rama regnbågen. Alla färger förekommer på de olika husen. Byråkraten föreslog att vi skulle anlita en färgkonsult för val av färg. Trams. Jag bad byråkraten välja färg. När jag sedan jämförde byråkratens förslag på färg med vårt förslag gick det knappt att se skillnad på dem. En liten nyansskillnad gick att se om man höll färgförslagen mot varandra i solljus.

   • Niklas skriver:

    Jo, men hyckleriet från SNF fortsätter och MSM vägrar fortfarande att kritiskt granska SNF. Å då är det ju bra att åtminstone personerna bakom Skogsforum rotar i det.

 7. Stefan Eriksson skriver:

  Den analysen köper jag, särskilt benämningen byråkrattotalitär. Rim och resonemang har försvunnit ur medvetandet hos de flesta av myndigheternas frontfolk. Likt robotar vältrar de sig fram över folk och dess tillgångar utan att reflektera över sin gärning.
  Undrar bara hur långt det är till botten i det här surhålet, fotfästet saknas !

  • Thomas Gunnarson skriver:

   Orsaken är från början väldigt enkel.
   Man hade från Bryssel fått en (lokal) valmöjlighte att välja finansiering av vissa myndightetsaktiviteter.
   Avgift eller budgetfinansiering.
   Man valde att låta myndighyerna avgiftsfinansiera sig…..
   Därmed frikopplades myndighterna alltmer från politisk kontroll.
   Och blev ett självspelande piano.

   • Göran skriver:

    Förra hösten var jag in i en affär som Röda Korset äger. De hade hemlagade bullar där som de sade var de bästa bullarna i hela bygden. Jag frågade om jag fick köpa några och ta med. Det gick inte utan måste konsumeras i det lilla cafét i butiken enligt myndigheterna. Jag sade att det var bland det dummast jag hört. En tant i butiken sade att det nog var bra om myndigheterna sagt så.

    Med nyss nämnda, vill jag bara påtala hur det finns ett icketänkande om det myndigheterna gör är bra eller dåligt och framförallt att kritik inte framförs.

    • mats skriver:

     Tyvärr en allt för vanlig svensk uppfattning, myndigheterna vet bäst.
     Kanske en kvarleva från tiden då insidan på telefonkatalogens pärm berättade hur man skulle uppträda vid fara och lita på myndigheterna.

 8. Stefan Eriksson skriver:

  Myndigheten frikopplas från politisk kontroll, och därmed definitivt medborgerligt inflytande.
  Så jämnar man till vägen mot “korrupstan”, och dess styrelseskick.
  Sverige är det mest “bekantskapskorrupta” landet i världen. “Svågerpolitiken” leder till dysfunktionell inavel inom förvaltningen, som lever i sin egen verklighet.

Kommentarer är stängda.