Förmyndarsverige

Jag har läst Mattias Svenssons bok Glädjedödarna – en bok om förmynderi. Den gavs ut 2011 av Timbro. Boken handlar väldigt mycket om förmynderiet kring alkohol, tobak, dans och narkotika. Svensson, med bakgrund i nöjes- och krogbranschen, lämnar många talande beskrivningar av hur byråkratin och förmynderiet vid varje eget misslyckande tror att mer av samma kommer att vara lösningen nästa gång.

Det är med blandade känslor man läser boken. Svensson har utan tvekan en agenda och till den många bra poänger. Men man får också känslan av att han för att göra sitt ärende tydligt slirar på sanningen och förtrycker somligt.

Till det positiva hör insikten om att allt för ofta när något dåligt politiskt beslut fattas i Sverige så är folkpartister eller liberaler med på ett hörn, gärna med utslagsrösten. Vidare att byråkratin inte är förmögen att inse sina egna fel och misstag. De försöker alltid korrigera misstag eller dåligt fungerande system, med mer av samma. Förmynderiälskarna, förbudsivrarna, är nästan alltid en medelklass som anser sig stå över en okunnig underklass vilken måste ledas. Samtidigt är denna medelklass, ofta av sin egen bekvämlighet och högfärd, omedveten om sitt eget tillkortakommande i kunskap och insikt.

Det märkliga är att Mattias Svensson, förmodligen omedvetet, placerar sig själv i precis samma kategori. Han gör det mest av allt på en enda avslöjande sida (139) där han skriver:

Låt mig i detta sammanhang särskilt förekomma den som vill dra en parallell till Naomi Oreskes och Eric Conways bok Merchants of doubt och hävda att jag bara är ute efter att så tvivel om solid vetenskap för att gynna min marknadsliberala ideologi. Den boken har sina svagheter i sin ideologiska kritik av marknadsliberalism, men är likafullt en svidande vidräkning av hur just marknadsliberaler lockats att lyssna på ett fåtal avvikande och illa underbyggda ifrågasättanden av exempelvis surt regn och ozonlagrets uttunning, rökningens skadlighet och orsakerna till global uppvärmning långt efter att frågan vetenskapligt varit avgjord.

Häpp! I ett halvt stycke text i en bok på 276 sidor avslöjar Svensson dels att han har en marknadsliberal agenda med boken. Dels, och detta är mycket värre, han avslöjar att han är totalt okunnig i flera av tidens stora frågor där tyckandet och politiken gör anspråk på att få styra såväl marknad som vetenskap. Dels lyckas han inte genomskåda hur vänsteraktivister som Oreskes och Conway torgför lögner om klimatrealister genom att tillskriva dem åsikter de inte hyser samt tillskriva dem moraliskt komprometterande egenskaper.

Där faller allt förtroende för Svenssons bok, men även förtroendet för Timbros ställningstagande i klimatfrågan! Jag vill för tydlighets skull bemöta en del dumheter som Svensson tydligen svalt med hull och hår direkt från Oreskes. Det finns inget som säger att en klimatrealist skulle ifrågasätta rökningens skadlighet. Frågorna är inte relaterade, men osaklig propaganda vill gärna få den allmänna uppfattningen dithän.

Frågan om ozonlagrets uttunning är i stort sett vetenskapligt avgjord, det är sant. Men det viktiga är att sanningen inte alls är så dramatisk som panikropen lät påskina på 80-talet. Det har visat sig att ozonlagret har en säsongsmässig variation och är tunnast på vintern på respektive halvklot och tillhörande polarområde. Hela mekanismen är inte klarggjord, men frånvaron av solsken, främst UV-ljus i kombination stark kyla och stabilt högtryck anses spela in. När våren kommer med friska vindar blandas luften om och ”ozonhålet” försvinner. Det är därmed inte heller sant att det är extra riskabelt att sola om sommaren nära polerna. Men människor som bor nära polerna är naturligtvis ovana vid starkt solsken och bränner sig lätt i början av en sommarsäsong.

Inte heller frågan om surt regn har Svensson kollat upp ordentligt. Där är vulgäruppfattningen om möjligt ännu mer seglivad än den om ozonlagret. Surt regn bildas när svaveldioxid och kväveoxider löses i regndroppar i molnen och sedan faller till marken. Det har störst påverkan på stålkonstruktioner och marmor. Det sura regnet har minskat och i princip upphört med rening av svavel ur olja och kol. På 70-talet spreds uppfattningen att surt regn orsakade skogsdöd och försurade insjöar. Bland annat omfattande svensk forskning har visat att så inte var fallet. Våra sjöar är naturligt sura på grund av det stora inslaget av barrträd i våra skogar, våra mineraljordars naturliga sammansättning, samt av syreförbrukande humus i vattendragen och låg infallsvinkel för solljuset. Här ger Wikipedia en bild som visats vara felaktig redan för 20 år sedan.

Det förmynderi Svensson ondgör sig över angående alkohol, tobak, dans och narkotika, kunde gott ha riktats mot det förmynderi som utövas med naturen, miljön och klimatet som förevändning. Men till en sådan belysning räcker inte Svenssons kunskaper till.

Jag vill tillföra ytterligare ett förmynderi som över huvud taget inte nämns i Svenssons bok, biltrafiken och inte minst hastigheten på vägarna. Enligt Trafikförordningens andra kapitel gäller följande:

1§ För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.

En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik……

14§ Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks-, och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt….

Jag har skrivit om detta tidigare, men här kommer en liten repitition. I Sverige dör 200-300 personer årligen i trafiken. Dit räknas även gående som halkar omkull och dör på en trottoar eller ungdomar som klättrar på tåg och får ström i sig. Det vill säga även sådant som inte är relaterat till biltrafiken. Lika fullt ska nya hastighetskameror sättas upp för att ”få ner hastigheten på våra vägar, för att rädda liv”. Trafikverket ska nu sänka hastigheten på ytterligare 50 vägar.

Polisen ska göra extra insatser för att kolla hastigheter. Enligt ett reportage i SVT Västnytt nyligen sa en ansvarig trafikpolis att kontroll av hastigheter är ”den största samhällsnytta vi kan göra”. Va!? När en hastighetsöverträdelse utan olycka eller skada är ett offerlöst brott. Samtidigt skjuts det ihjäl folk till höger vänster i Malmö och Göteborg. Våldtäcktsfall utreds inte tillräckligt, stenkastning mot blåljuspersonal är ett gissel i ett antal no-go områden kring våra storstäder, inbrott hos privatpersoner och småföretag utreds inte ens när en namngiven och tidigare känd brottsling finns på övervakningsfilm.

Om inte detta silande av mygg och sväljande av kameler i helfall är en förmyndarattityd, då vet jag inte vad som är det.

Det här inlägget postades i Frihet, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på Förmyndarsverige

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Lika fullt ska nya hastighetskameror sättas upp för att få ner hastigheten på våra vägar, för att rädda liv”?
  Att sätt upp kameror är för staten ingen ”kostnad, det sker ju med utplundrade skattepengar. Av större intresse är intäkterna om de fördelas efter något bonussystem för dem som sköter indrivningen av så kallade fartböter eller pengarna går till intensivavdelningen på något sjukhus för att rädda liv?
  I Arizona USA hade socialisten och tillika guvernören, Janet Napolitano fått för sig att man kunde plocka innevånarna på pengar med hjälp av kameror. Om jag inte har fel för mig tvingade folket myndigheterna att ta bort dem, ett allt för störande moment i trafiken.

  • Göran 2 skriver:

   Fartkamerorna är ett objekt som civil olydnad skulle kunna göra mycket för att få bort eller göra totalt meningslösa.

   • Kgb35 skriver:

    När de började med fartkameror, tror det var i början av nittiotalet, hände mycket med dem. De välte, fick runda hål i sig och blev allmänt snabbt förstörda av den driftiga landsbygdsbefolkningen. De försvann och när det kom tillbaka efter ett tiotal år var landsbygden utarmad, folk hade andra prioriteringar och kamerorna får vara kvar.
    En institution, om den är rätt uppbyggd, vinner alltid över individer, för den har evigt liv. Är min formulering av saken.

    Till det kostsamma förmynderiet får du lägga bilbesiktning och registreringsskyltar. den citerade lagen täcker även det. (Det är kul att se hur duktiga lagskrivare vi haft.)

    • Göran 2 skriver:

     Transportstyrelsen vill att alla bilar som passerar en fartkamera ska fotograferas. Sedan ska man kalkylera hastigheten mellan två fartkameror. Det blir en väldig övervakning av vad vi människor gör.

     Jag får bara hoppas att landsbygdsbefolkningen ändar på sina prioriteringar. Inte för att slippa böter eller att jag vill köra fort utan för att visa makten att vi medborgare inte gillar deras många påhitt. Speciellt inte sådana som går ut på att vi medborgare ska övervakas hit och dit.

     • mats skriver:

      Problemet är väl att de som kan leverera en lokal civil olydnad är så hjärntvättade att de tycker det är bra att folk sänker hastigheten just där de bor.
      Men det är ju inte helt givet. För några år sedan gjorde polisen en razzia i en villaförort till Stockholm. De hade länge och ofta fått klagomål att folk körde för fort på smågatorna.
      Det visade sig att de som åkte fast för fortkörning var de boende själva. Då blev de upprörda för att polisen förföljde dem hemma på deras egen gata!
      Folk e’ inte kloka, brukar det heta.

     • Kgb35 skriver:

      Det gör de redan i Norge med kamerorna, vilket min ögontjänande vän dyrt fick erfara.

      Det finns för få i driftig ålder på landsbygden. Uppdraget är snart utfört.

      (Ett par behöver enligt uppgift drygt tre barn för att en kultur skall hålla sig levande.)

 2. Göran 2 skriver:

  Angående sura regn så täckte svenska forskare över ett stort markområde och fann att det inte var eller blev någon skillnad under täckelset än utanför det.

  Det måste finnas forskare i världen som får slita sitt hår. De gör ett antagande eller en hypotes som sedan journalister och politiker gör till sanningar. Både ozonlagret och sura regnen är sådana. Och journalister och politiker hittar alltid nyttiga idioter som villigt går på deras sanningar och blir dem hängivna och till och med utvecklar dem till ännu större sanningar.

  • mats skriver:

   För några år sedan började SLU rekommendera gödsling med svavel som mikronäring på vissa speciella jordar i södra Sverige. När man berättar för folk tror de att man ljuger. Men så är läget på kunskap och vanföreställningar.

 3. kallepelle skriver:

  Ja MS är en klimathotstroende. Han är frilansjourno sedan Neo lades ner och försörjer sig på boken ”En miljöpolitik för moderater”. Att försörja sig på klimatrealism är tyärr omöjligt. Ingen kan det. Med det omvända, klimathotet är det tyvärr möjligt ännu en tid se t ex Gore-Rockström-Schellnhuber-Per Hårfagre. Svensson tillhör denna skrupelfria grupp. Förhoppningsvis kommer Trump nu med sin pro-fossilpolitik att sänka bedrägeri-FN och sitt eget Augiasstall EPA. Lars Bern visar upp Lövins ljugande om Ökenspridningen i dagens blogg. Utförsbacken för klimathotarsvinen har blivit brantare nu! Och fan vet om det inte blir såa i den backen också! Det vore en välgärning!
  Ozonhålet var en kupp från DuPont som i ett slag lyckades eliminera sina konkurrenter och i sin lyckliga monopolsits höja priset på kylmedia med en faktor bortåt tio. Du skall komma ihåg att i ”vetenskapen” är det mesta = Dagens bästa vetskap alltid öppen för revision när våra kunskaper förnyas!

 4. kallepelle skriver:

  Såpad backe menade jag. Såpa inte såa tack!

Kommentarer är stängda.