Varför svalnar det?

En av de av modeller givna premisserna för att verifiera effekten av ökad koldioxidhalt i atmosfären är signaturen av en uppvärmning av mesosfären ovan ekvatorn. Så kallade hotspots. Några sådana har inte noterats och alarmisterna har inte haft någon annan förklaring än att det kanske är förtidigt att veta.

Men nu visar ytterligare forskning att där sker en avkylning med upp till 3°C mot tidigare år under 1900-talet. Tony Phillips som undersökt detta tror att avkylningen beror på …. tadaa, minskad solaktivitet! Så frågan är, om solaktiviteten fortsatt är lägre än tidigare, hur länge dröjer det då innan avkylningen når jordytan?

En rimlig fråga till alla alarmister är, Hur precis kan man styra det globala klimatet via skattesatser på fossila bränslen? Eller, Hur är det tänkt att man ska förändra skattesatserna i takt med naturliga klimatförändringar? Eller, Har det gjorts någon utredning av om de skadliga effekterna på lokal och global ekonomi uppvägs av vinsterna med ett förutsägbart klimat?

Här kan det vara på sin plats att påminna om klimatforskaren John Christys vittnesmål inför amerikanska Senaten:

Om USA skulle försvinna helt från Jordens yta, inte bara alla bilar, industrier, jordbruk och så vidare, utan även alla människor och det enda som återstår är ett gapande hål i jordytan, utan några som helst utsläpp. Då skulle jordens temperatur efter 50 år ha påverkats med mellan 0,05-0,08 °C. Detta är mindre än vi kan mäta med vetenskaplig säkerhet och mycket mindre än normala variationer från månad till månad. Eftersom en total utplåning av amerikanska utsläpp skulle ge så liten effekt på global nivå, skulle minskningar av utsläppen med bråkdelar av de amerikanska utsläppen inte vara förnimbara. James Hansen

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

12 svar på Varför svalnar det?

 1. Göran skriver:

  Observera att uttalandet inför Senaten då bara är en spekulation. Ingen vet hur mycket det skulle påverka temperaturen utan spekulationen bygger bara på vad man tror att koldioxiden påverkar och sedan spekulerar man fram hur mycket temperaturen påverkas.

  • Mats Jangdal skriver:

   Visst är det en spekulation, men underbyggd av tillgänglig kunskap. Han säger ju att det värde han anger är mindre än vad man med vetenskaplig noggrannhet kan mäta.
   Tolkat måste det betyda, dels att människans inverkan är mycket liten, dels att dagens svenska klimatpolitik är helt onödig, troligen skadlig för svensk samhällsekonomi.

   • Göran skriver:

    Om man teoretiskt utgår från att koldioden påverkar temperaturen och att den påverkan är enligt den eller de teorier som finns på hur stor påverkan är blir det enligt vad som sägs i citatet i artikeln.

    Men det är en spekulation eftersom inget vet om det verkligen stämmer.

    Misstolka mig inte att jag säger emot och påstår att påverkan skulle vara större, dvs. att spekulationen är för liten i temperaturpåverkan. I princip påstår jag i stället att om USA raderas ut blir förändringen i temperatur 0 grader.

    Jag skulle även kunna påstå att temperaturen skulle sjunka eftersom all påverkan till högre temperatur från städer, vägar och andra uppvärmande markytor eller maskiner som människan har konstruerat skulle försvinna.

   • Åke Sundström skriver:

    ..men låt oss alltid lägga till, att den svenska klimatpolitiken bevisligen är skadlig ÄVEN OM människans påverkan är så stor som IPCC påstår (eller rättare sagt ljuger om, eftersom dessa “experter” i själva verket deltar i en rent politisk konspiration).

   • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

    Njae, siffrorna han nämner är inte tagna ur luften. Jag vill minnas att han säger i föreläsningen (https://www.youtube.com/watch?v=ttNg1F7T0Y0) att det är den skillnad man får när man tar bort USA i precis samma klimatmodeller som man utgår från när man talar om den globala uppvärmningen.
    Så, om klimatmodellerna är fel saknar givetvis hans siffror betydelse, men det gör i så fall också alla andra projektioner om hur temperaturen kommer att stiga.
    Om klimatmodellerna är rätt, så är då alla våra åtgärder för att minska utsläppen helt verkningslösa.
    Så han har ju gjort en ganska snygg debunk.

    • Åke Sundström skriver:

     Sant, Dolf, att beräkningen blir felaktig om IPCC:s klimatmodeller är felaktiga – som ju alla i detta forum vet är fallet. MEN: åtgärderna är verkningslösa ÄVEN OM modellerna vore korrekta – det är det som är min och andra seriösa analytikers viktigaste poäng. Förklaringen är att åtgärdspaketen (Parisavtal, Kyotoprotokoll och enskilda länders koldioxidskatter vid frånvaro av en global CO2-skatt) är tomma slag i luften därför att de inte alls påverkar de globala utsläppen, bara omfördelar dem länderna emellan. En slutsats baserad på elementär ekonomisk teori (som bl a Stefan Fölster bekräftat, under sin “hederliga period”).

     • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

      »MEN: åtgärderna är verkningslösa ÄVEN OM modellerna vore korrekta – det är det som är min och andra seriösa analytikers viktigaste poäng.»
      Det var liksom det som var min poäng också. Jag reagerade bara på att det skulle vara spekulation då han utgått från modellerna.

      • Åke Sundström skriver:

       Bra att vi är ense, men din argumentering på denna punkt var inte så tydlig. Kärnpunkten är ju VARFÖR åtgärderna är verkningslösa, det har ingen koppling till klimatmodellernas brister.

 2. Dandersan skriver:

  “Globally, the coolest September in the last 10 years”
  http://www.drroyspencer.com/

  Alla gjorda klimat- insatser tycks vara lyckade. Ät mer klimatsmart !

 3. Ivar Andersson skriver:

  Varför har man många klimatmodeller? Jag har sett utfallen av 102 olika varianter. Utfallen ser ut som spagetti. Det finns så många osäkerheter i klimatmodellens parametrar att man är tvungen att göra många olika set av parametervärden. En konstig parameter är förstärkningen (3 ggr) som vattenångan ger på den temperaturökning som koldioxiden orsakar. Ingen har försökt att validera någon klimatmodell och resultatet från klimatmodellerna kallas därför scenarior och inte prognoser. Scenariorna gäller om och endast om klimatmodellerna är riktiga. Prognoser blir det när klimatmodellerna är validerade. Klimatkänsligheten har av IPCC beräknats till vara från 2°C till 4.5°C under nästan 30 år men intervallet har inte minskat vilket tyder på att IPCCs klimatvetenskap inte har gjort några framsteg trots all forskning. Jag vill minnas att någon föreslog samma intervall på 70-talet utan klimatmodellering.

 4. Jan Andersson skriver:

  Först och främst vill jag veta om temperaturmätningen görs på ett sätt så värden på tiondels grader är jämförbara med varandra överallt på jorden och framför allt med historiska värden. Hur görs kalibreringen av mätgivarna? Hur gjordes det förr?

  Sen kan vi gå vidare med nästa fråga, hur eliminerar man mätfel från ovidkommande uppvärmning eller avkylning vid varje mätpunkt? Det räcker om avläsaren i Katterjokk andas ut en gång på termometern så blir det en grad varmare i Norrland.

  Det finns alla årstider kända kall- och varmhål i naturen, skillnaden kan vara ett par grader även vid helt stabilt gråväder. Savolaxfinnarna i Värmland satte ut träskålar med vatten vid de första frostnätterna för att se var det var bäst att bygga sitt pörte och odla spannmål.

  Där jag bor sedan snart fyrtio år kommer alltid årets första halka precis vid utfarten från villaområdet till genomfartsleden, vilket ett flertal grannar upptäckt den hårda vägen.

  Det vore fantastiskt om någon kunde ge ett uttömmande och trovärdigt svar på detta, men jag tror inte någon kan garantera den precisionen med dagens teknik och mätmetoder.

  Det är inte precisionen hos varje mätgivare jag är ute efter, utan hur de kalibreras exakt mot kända temperaturnivåer – alla lika, annars kan man inte jämföra mätvärdena, bara logga varje enskild givares värden över tid, vilket är ganska meningslöst.

Kommentarer är stängda.