Vad är det Hans Wallmark och svenska politiker inte förstår?

Dagens gästskribent är Sture Larsson.

Vad menar Hans Wallmark (M) egentligen med inlagan i Sydsvenskan 100720?

Problemet är att utlandet inte vill ta emot oss! Särskilt inte våra nordiska länder. De vet att Sverige inte kan hantera en luftburen smitta och att det i högsta grad är ett svenskt problem. Våra nordiska grannar i beslutsposition är fullt medvetna om att alla svenskar som bor i flerfamiljshus eller frekventerar offentliga miljöer nyss andats möjligen kontaminerad luft från sina grannar, även om de hållit s.k. coronaavstånd. Våra grannfolk har full kontroll på vad vi håller på med. Inte minst Danmark och Finland som har relativt stor och kvalificerad, lufthygienisk forskning. Det är inte länge sedan ett antal nordiska och baltiska forskare varnade för regenerativ eller recirkulativ ventilation. T.o.m. ventilationsbranschens egen europeiska förening har i år varnat för regenerativ ventilationsteknik. Föreningen varnar för sina egna medlemmars verksamhet! 

Sverige är unikt i världen med att ha recirkulativ ventilation, t.o.m. i vårdlokal. Roterande värmeväxlare i 42 % av alla vårdlokaler är något av ett globalt idioti-rekord. Våra grannländer vet om detta!

Hans Wallmark är som långvarig riksdagsman (14 år) en av de ansvariga för utvecklingen. Hans Wallmark bör också veta att regeringen är riksdagens exekutiva organ i princip utan egen politisk agenda, vilket ingen svensk riksdagsman tycks förstå. Hans Wallmark och hans kollegor styr konstitutionellt regeringen, men ansvarsutkrävandet är satt ur spel, eftersom folk i regeringen är del av Riksdagen. Därför är naturligtvis snart 6 000 döda i samband med luftburen smitta p.g.a. oanvändbar teknik ett akut ansvar ändå uppe i Riksdagen. Hans Wallmark var inte med, när Miljöbalken blev svensk lag 1998 och med kap. 2 gjorde svensk regenerativ ventilationsteknik olaglig. Som riksdagsman vårdar Wallmark lag. Arbetsmiljöverket är ett organ under Riksdagen och har faktiskt i egen förordning under Miljöbalken och Arbetsmiljölagen förbjudit återluft, ett annat ord för regenerativ teknik, på arbetsplats. Det har nu gått 22 år utan att av Riksdagen underställda myndigheter upptäckt lag eller levt upp till lag. 

Förklaringen är antagligen att ansvarsutkrävande saknas. Den offentliga sektorn saknar ”aktieägare” som årligen prövar resultat. Därför bör den offentliga sektorn inrätta en icke jävig, funktionsrevison på varje myndighet så att inte Riksdagsmän ens behöver vara ovetande om att myndigheter inte respekterar lag och kompetens.

När andra länder inte gärna släpper in svenskar, så beror det sannolikt på att de vet att Sverige inte har kontroll på sin verksamhet i en pandemi med luftburen smitta. De har också svart på vitt med snart 6000 döda och framför allt  döda äldre. Nästan värst i världen, sett till befolkningsstorlek, trots på papperet stora resurser.

Jag har från 1985 varnat för utvecklingen. Utan resultat. Jag har för ett par veckor sedan ställt följande frågor direkt till landets Smittskyddsenheter som i kraft av uppdrag och egen legitimerad personal har det övergripande, regionala ansvaret parallellt med länsstyrelserna. Legitimation mot vetenskaplig skolning ger särskilt lokalt ansvar:

 1. I februari 2020 visste alla nivåer av samhällsvårdande myndigheter om Covid19 som droppsmitta/luftburen smitta. Varför agerade då inte Smittskyddet med krav enligt MB och Arbetsmiljöverket på att alla ansvariga fastighetsägare omedelbart skulle omintetgöra teknik i byggnader för återluftsföring, d.v.s. att respektera lag och därmed bryta alla kontakter mellan tilluft och frånluft. Nu har det gått 4 förspillda månader. När vi skall försöka starta upp Sverige är ventilationssystemen laddade med Covid 19. Det blir dess utom riktigt farligt genom att anläggningarnas kylfunktioner nu aktiveras och laddar delar av systemen med fukt och kyla för att bevara virusets maximala vitalitet.  Hur många humana lokaler under Smittskyddets tillsyn i ert område har fortfarande återluftssystem innebärande olaglighet och maximerad smittorisk? Hur många kombinerar återluftsföring med standard dammsugare?
 1. Varför har Smittskyddet inte i tid förordnat om och nu i synnerhet agerat för att alla vårdlokaler måste ha fungerande slussar för förhindrande av att kontaminerade skor och kläder eller personal bär in smitta eller bär ut smitta. Varför har inte t.ex. äldreboenden skyddats på ett elementärt sätt. Ingen går t.ex. in i ett fjäderfästall utan att sanera sina skor med desinfektionstråg för att därefter ändå byta skor och kläder. I Blocket i Lund går personal odesinficerat ett par hundra meter inomhus och via hissar för allas bruk till och från omklädningsrum. Inte ens en dörrvakt med panntermometer kollar inträdandes aktuella hälsotillstånd. Varför är det så inkompetent?
 1. Bristen på skyddsutrustning har varit påtaglig överallt. Varför har Smittskyddet glömt så elementär kunskap som termosanering. Med återanvändande av utrustning efter ”autoklavering” borde bristerna ha kunnat mer eller mindre elimineras. Det fanns ju ändå viss utrustning! Varför är smittskydd i dag en fråga om statistik på undermåligt underlag från tidigare och nuvarande statsepidemiologer och digitaliserade fantasier istället för konkret handling? 
 1. Om jag frågar polisen som kör förbi en arbetsplats för t.ex. servisbyte i mark, utan att författningsenligt rasskydd används, varför man inte ingriper mot pågående brott, så hänvisar polisen till att detta lagbrott är en fråga för Arbetsmiljöverket, som formellt saknar uppdrag som brottsutredare. Eftersom Smittskyddet inte ingripit mot återluftsföring måste frågan till Smittskyddet vara: ”Finns det någon oskriven hederskodex i offentlig verksamhet, som gör att ni inte kan ingripa på ett område som t.ex. återluftsföring för att området är på något sätt bokat av Arbetsmiljöverk och Boverk eller annan fiktiv myndighet? Om så är fallet, så innebär detta att 50 % av landets verksamheter inte ens är underställd rättsapparaten, ännu mindre det myller av tillsynsmyndigheter som betalas av oss skattebetalare.  Finns en sådan hederskodex och vem har i så fall myntat denna och på vilket rättsligt underlag vilar den?”

Hittills har endast en smittskyddsenhet svarat formellt korrekt, fråga för fråga, av en till synes korrekt skolad akademiker och denna enhet har också bekräftat att roterande värmeväxlare, det värsta av allt, är teknik som används inom central vårdinstitution.  I den mån övriga enheter svarat har man endera hänvisat mig till någon annan eller svamlat värre än ett statsråd i riksdagens frågestund. Inte en fråga besvarad! 

Hans Wallmark och hans kollegor har naturligtvis inte en chans som samhällets förvaltare om inte ens vetenskapligt skolad och formellt legitimerad personal svarar på ställda frågor med konkreta fakta som grund eller ens försöker ge sken av att behålla uppdraget smittskydd hos sig. 

Den formellt olagliga och kunskapsbefriade verksamheten täcker hela fältet, inte minst livsmedelshanteringen, trots att vi arbetar med ett djurvirus. De flesta livsmedelshanterande lokaler inkl. butiker har sannolikt olaglig ventilation med återluftsfunktion.

Vidstående bild visar ventilationsinstallationen på nyrenoverad livsmedelsbutik. En regenerativ installation för säkerhets skull försedd med in- och utblås i ena änden med stor del av tiden recirkulation utvändigt, alltså i princip direkt återluft. Allt i butiken inkl. öppna varor i charkdisk har sannolikt ett stofttöcken pålagt av sånt som vi inte vill veta av. Kanske Covid19 i viabel form. 

Samma gäller sannolikt också flertalet livsmedelslokaler och matställen i landet. Problemet blir särskilt intressant, när man betänker att man där sannolikt stänger ventilationen under natt. När man börjar dagen, dukar upp och startar ventilationen läggs ett töcken av material lösryckt från filter och kanalers insida över framdukade varor och serviser. 

Det särskilt intressanta är att man i finare restaurang, efter dukning och framdukad buffet inför första sittning sannolikt drar runt en gammal ”Nilfisk” dammsugare bland borden som snyggar till mattan, men som lägger ett töcken av det som fanns på golvet eller i dammpåsen över det framdukade. I tider av Covid19 betyder detta att risken är stor att dammsugaren placerar Covid19 i riskabel mängd hämtad från tidigare gäster över allt framdukat. Kunskapen är inte påtaglig. Det är inte ovanligt att dammsugaren gör en loop i restaurangen bland gästerna i synnerhet på dygnet-runt-öppna vägkrogar, där dammsugaren kör runt det som eventuellt lämnades från skor som 24 timmar tidigare lämnade någon yta på andra sidan klotet, i Kina, i Indien, i Afrika, i USA, i Rio de Janeiro.

Enligt Livsmedelsverket är Covid19 ett s.k. skalvirus, d.v.s. i kraft av sitt skal ganska miljötåligt. Det är därför extra obegripligt att Sverige inte agerat på kunskapsgrund. Ingen har t.ex. ställt frågan om Covid19 kan vara livsmedelsburet, trots att det är ett djurvirus, som därför både kan komma från smittade djur eller att personalburen smitta hålls smittkompetent länge på våta livsmedelsråvaror. Begravningar och bröllop har startat klustersmittor. Kan Covid19 finna bättre gömställe än en smörgåstårta? Vart tog t.ex. några tusen ton sannolikt kontaminerat kött vägen från ett tyskt slakteri med coronasmittad personal i stort antal? Har det turnerat på svenska äldreboendes skärbräden?

När Hans Wallmark ger sig in i något som verkar vara en strid med våra grannar och regeringen, så bör Wallmark betänka att på hans hand finns endast lankor, om han inte tänker till och vågar efterfråga ansvar! 

I Wallmarks kläder skulle jag städa i verksamheten. Det går inte att skylla på regeringen! Landet styrs konstitutionellt av lag och Riksdagens instruktion till regeringen. Regeringen, som inte är folkvald, arbetar i en demokrati under ledning av Riksdagen! D.v.s. under ledning av varje legitimerad riksdagsman! Att grannarna inte gärna tar emot svenskar från ett land där myndigheter inte ens respekterar lag och fakta är deras rätt och skyldighet. 

Vidare kommentar överflödig!

© Sture Larsson

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 svar på Vad är det Hans Wallmark och svenska politiker inte förstår?

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Oj Sture, om det bara vore ventilationen som dansken reagerade för blev det lätt att förstå motviljan mot svenskar.
  Sture, KULTURGRÄNSEN mellan länderna går mitt i Öresund, nästan så att man skulle tro att ”muren” från -98 aldrig blev riven. Bara glömd helt enkelt.
  Tyvärr har marxisterna även infiltrerat DR som vi har lyssnat till genom 40 år men propagandan har blivit outhärdlig. Jag ”bettar” med min fru om hur många sekunder det går in i nyhetssändningarna innan ”kinesviruset” kommer på tal. Ljusets hastighet räcker snart inte till. Tröstlöst med andra ord intill den dag folket tillskansar sig rätten att sparka politiker och tjänstemän som missbrukar medborgarnas förtroende.

 2. Jan Andersson skriver:

  Om jag förstår mina skånska vänner rätt så går kulturgränsen mellan Skåne och Blekinge-Småland-Halland, och det var ännu större skillnad förr. Om man bor i Småland, Värmland eller Norrbotten spelar ingen roll, man är ändå inte ”europé” på samma sätt som skåningar och danskar. Jag har aldrig hittat något skäl att betvivla detta, men det vore intressant att veta din åsikt, Samuel!

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Jan,
  Dansken förlåter oss aldrig för samröret med Hitlertyskland. Och ”Löfvengänget” har ju inte precis förbättrat förutsättningarna. Det har ju bidragit till att svensken är totalt ”fredsskadad” och allt vad det innebär. Dessutom har svenska media mage att återuppväcka Jane Horney tragedin.

 4. Tonymalmqvist skriver:

  Mycket intressant läsning.

Kommentarer är stängda.