Corona luftburen smitta via ventilation

Dagens gästskribent är Sture Larsson.

Idag, fredag den 13 november, är en av de stora nyheterna att Uppsala noterat virus i ventilationssystem. Jag noterar att det omöjligen kan vara en nyhet och ställer mot detta info om Lunds universitets medicinska fakultets oförmåga att tillämpa kunskap.

Ingen nyhet men en bekräftelse  på  att svensk coronahantering  inte ligger inom objektivitetsprincipen. Se bilaga om ”Blocket”  i Lund, åtminstone 50 år gammalt och femtio år felaktigt ventilerat.  Där vandrar gräddan av svensk sjukvårdskunskap ut och in varje dag, men inte en av dessa högutbildade verkar se sin egen verklighet och att de skulle ha hört talas om luftburen smitta är inte möjligt att avläsa. Blocket är en del av Lunds medicinska fakultet.

Problemet är att svensk förvaltning skall bygga på objektivitetsprincipen enligt regeringsform och förvaltningslag, men den är i grunden blockerad av det enkla skälet att svensk tjänsteman, i synnerhet inte myndighetschef, anses ha rätt eller uppdrag att granska eller ha synpunkter på andra myndigheter som gör fel. Ingenjörer i Sverige är de som formar vår fysiska miljö utan att ha erforderlig hygienisk utbildning. Om nu t.ex. läkarvetenskapen i Lund inser att det byggda inte är lämpligt, så är de kunskapsbärarna av systemet förhindrade att yttra sig för att korrigera eländet. En av mina bekanta, f.d. GD,  hävdar bestämt att  det finns en oskriven lag att en myndighet inte klandrar en annan myndighet. Har Lunds byggnadsnämnd givit bygglov för något riktigt tokigt, så är detta okränkbart, hur mycket vi än vet om detta. Ännu värre blev det med lagen om ovillkorlig byggnadskontroll som år efter år legitimerar felaktigheter. Så kan man göra i diktaturer, men inte i en demokrati med västlig rättstradition.

Detta betyder att Sverige inte kan styras  rationelllt och inom bästa kunskap. Kunskap är helt enkelt inte gångbar inom svensk förvaltning. Jag har t.ex. inte träffat en VVS-konsult som har hygien som främsta riktmärke, likväl formar de min närmiljö och min andningsluft.  De flesta har inte förstått mina frågor. Alla partiledare, oavsett färg, isolerar sig bakom jasägare och framstår snart som illa informerade föredettingar med stagnerande röstsiffror.  På högsta ämbeten som statsråd sitter lågutbildade och om de har någon utbildning så är de normalt inte verksamma inom det området. Miljöminister och partiledare är en som hävdar sig vara statsvetare. Finansmarknadsminister och partiledare är en  som hävdar sig var någon form av biolog. På den svåraste  posten av alla, energiförsörjning och IT, sitter kabinettets kanske lägst utbildade. Medias representanter sitter som tända ljus i förskoleklass  inför ”överheten”. 

>90 % av alla publika hus i Sverige har roterande värmeväxlare (enkät till kommunerna sept. 2020) som är otänkbara i en luftburen pandemi och faktiskt olagliga sedan 1998 enligt Miljöbalkens försiktighetsprincip och Arbetsmiljöverkets förbud mot återluft på arbetsplats. Vi skiljer oss t.ex. kraftigt i coronaresultat jämfört med Finland. Finland har nog rätt många roterande värmeväxlare men där finns ett särskilt krav på styrning av  trycksättning inom systemet, så att man förhindrar de värsta egenskaperna. I Sverige saknas sådan kontroll, vilket bl.a. betyder att svenska hus blir maximalt smittospridande och felaktigt trycksatta, vilket bl.a. förklarar att vi har >750 000 fuktskadade, toxinproducerande  hus. En nationell katastrof som alla talar tyst om. 

Vi kan egentligen allt vi behöver veta men förvaltningssystemet förhindrar kunskapens användning. Tegnell & co vet naturligtvis att första åtgärd inför pandemi borde ha varit krav på att i enlighet med gällande lag eliminera alla återluftssystem i hus och publika fordon och att installera in- och utslussningszoner i hus för att blockera smittotransporter. Nu har man pratat strunt och grälat om munskydd ett halvår istället för att agera rationellt och inom objektivitetsprincipen. Media sitter troget och insuper presskonferens efter presskonferens om att hålla avstånd och stanna hemma. Tegnell nämner inte att i ett flerfamiljshus byter de flesta luft med varandra via luft-luft-värmeväxlare med 5 – 25 % återluftskapacitet, så varför stanna hemma. Det bryter inte smittokedjan.

Sture Larsson har flera gånger skrivit om detta här på Frihetsportalen det senaste året. Skriv sture larsson i sökrutan.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Corona luftburen smitta via ventilation

 1. Thomas skriver:

  Hur var det under Tsunamin..? Avslöjat. Kaos styr, inget annat…

 2. Jan Andersson skriver:

  I ett värmeväxlingssystem där den begagnade inneluften passerar en värmeväxlare på sin väg ut ur byggnaden, så tas friskluften utifrån motströms in genom samma värmeväxlare för att utnyttja (en del av) värmeenergin i utluften i syfte att minska kostnaderna för att värma upp inluften till lämplig temperatur (ca 20°C). Finns det mycket människor i byggnaderna dygnet runt (t. ex. sjukhus) så ökar behovet av luftväxling eftersom människors utandningsluft innehåller fukt, koldioxid och värme, och som utan ventilation snart skulle göra innemiljön olidlig att vistas i.

  Jag drar mig till minnes folkskolan på femtiotalet när de stora fönstren öppnades på vid gavel varje rast och det kunde vara iskallt i skolsalen när den nya lektionen började. Eller de biografer och teatrar som man längtade ut ifrån sista halvtimmen när man knappt kunde andas längre.

  Problemet som löstes med de roterande värmeväxlarna var att inte bara värmen i utluften togs tillvara, utan även fukten. Det är stor skillnad på varm och kall lufts förmåga att bära vattenånga; kall vinterluft är torrare än varm sommarluft (elementär fysik). Torr luft ansågs förr skadlig att vistas i, och torra slemhinnor i näshålor och svalg kunde öka risken att bli smittad. Att iniutier och även svenska norrlänningar lever i sådan torr luft stora delar av året utan att vara sjukare än sörlänningar tog man inte till sig.

  I en värmeväxlare med helt skilda in- och utluftsystem förs ingen luftfuktighet över från utluft till inluft, och därför måste en del vattenånga/vatten lämna utluften när den kyls ner av inluften i värmeväxlaren (elementär fysik), exakt samma ”problem” som imma på ett glas kall dryck på sommaren, eller imma/rimfrost på fönstren i en dåligt ventilerad bostad. Den andel av vattenångan som blir vatten måste dräneras ut genom ett avloppsrör, vilket är enkelt. Men om temperaturskillnaden mellan ut- och inluft är stor (kallt väder) kan vattenångan avsätta sig som rimfrost eller ett islager på värmeväxlingsytorna och då fungerar inte värmeväxlingsystemet längre och kostnaden för att värma inluften på annat sätt ökar (t. ex radiatorer i alla rum).

  Det brukar därför finnas tillsatsvärmare för inluften redan i värmeväxlaren för att komma runt problemet, men uppfinningen av den roterande värmeväxlaren minskade eller trollade bort dessa irritationsmoment som i oljekrisens spår på sjuttiotalet ansågs som allvarliga systemfel.

  Virus tänkte man inte på. Men det borde inte vara orimligt svårt att byta ut den roterande värmeväxlaren mot en statisk med hermitiskt skilda in- och utkanaler. Svårigheten är att göra jobbet med folk kvar i lokalerna; alla luftkanaler i byggnaden behöver säkert göras ordentligt rena också.
  En skola töms helt på sommarlovet så där är det lätt, men ett sjukhus?

  Ändå finns inte någon omväg runt problemet och de roterande smittspridarna måste bort. Det finns även mögel och annat i inluftkanalerna som är hälsovådligt på länge sikt som måste hållas borta.

  Alternativet är att öppna fönstren varje timme. Eller bara ta ut den begagnade utluften och ersätta med frisk inluft genom radiatorn i varje rum, något man behärskade redan på 1930-talet. Hälsoproblem noll.

  https://www.svenskventilation.se/publikation/luften-inne-dodar/

 3. Åke Sundström skriver:

  Skrämmande interiörer, väl beskrivna. Man får kanske börja vända på frågeställningen och fundera över om det längre finns någonting alls som fungerar i gamla Svedala? Utöver skatteverket, förstås.

  Och vem är ansvarig i just detta fall? En klimat-och miljöminister som borde förstå och säkert har rådgivare som förstår, men tiger för att i stället ägna all sin missriktade energi åt att bekämpa det oförargliga klimatspöket.

  Faktum är att MP förvandlats till miljöns allra värsta fiender (vilket halva deras väljarkår faktiskt insett och därför övergett det sjunkande skeppet), Men har sällskap med de stora företag som eventuellt förstår, men föredrar att tjäna lättvunna miljoner på att sjunga med politikens falska änglar. Vad kan vara mer komiskt och Orwell-anstruket än den senaste TVreklamspoten från matbolaget Felix? De chika väninnorna som stoltserar med att shoppa mat med FN:s 1,5 gradersmål och ett lågt antal ”koldioxidekvivalenter” som kompass. Skrattet fastnar i halsen när man inser att sådana skämt sänker vårt välstånd med många hundratals miljarder.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Att ”MP förvandlats till miljöns allra värsta fiender” ”köper” jag utan omsvep, dock finner jag troliga förklaringar till minskat väljarunderstöd på ”annat håll”.
   MP har inte med de mest uttalade utpressningsmetoder gentemot regeringspartnern (S) lyckats att helt öppna för fri invandring.
   Kvarstår ändock till del att asylrätten skall respekteras, men utöver denna del, (eller kvotflyktingar) skall prövas om asylskäl föreligger.
   Besvikelsen är total inom grupper av väljare som inte nödvändigtvis heter Svensson i efternamn. Dessa har utgjort en del av väljarbasen inom MP.

Kommentarer är stängda.