Ett misslyckande ligger i luften!

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Läste idag en försiktig analys i dagens Sydsvenska om krav på kommission relativt äldres död i vård. Om vi sammanfattar vad som framkommit under coronapandemin så gäller för mig följande och jag har aldrig upplevt så in i h-e förlamade experter och så otroligt inbäddad media.

1. Trots att vi talar om en luftburen smitta, alltså en fysiskt buren smitta och därmed fysiskt transporterad smitta har ingen, ingen med skyddsuppdrag och med tillgång till media,  varit intresserad av att tala om smittospridningens faktiska fysik. Inte en enda med  tillsynsuppdrag! Inte en enda prisad expert! Man har inte ens diskuterat en så enkel sak som att smittans enklaste transportväg är skodonet från loskan på gatan, som lämnas ofarlig så länge som den ligger kvar på golvet, men som med transportabel dammsugare görs inandningsbar och inlagrad och spridd i hela byggnaden via recirkulativ ventilation. En byggnad med transportabel dammsugare och recirkulativ ventilation är naturligtvis olaglig gent emot flertalet lagar. 

2. Samtliga med förvaltningsuppdrag som för tre månader sedan borde satt till alla klutar för att separera till- och frånluft har förlorat tre månader, har försatt omhändertagen personal i fara, har brutit sitt tjänstemannaansvar. 

3. Ingen har ens vågat beröra att sedan 1991 sitter  stat och kommun via lagen om ovillkorlig ventilationskontroll med strikt konsultansvar för varje offentlig byggnad inspekterad av av stat och kommun legitimerad inspektör som inte ansett sig kunna agera, därför att lagen i princip gör det ursprungliga bygglovet okränkbart. Sånt sysslar diktaturer med, inte demokratier! Nödvändiga åtgärder byggda på förvärvad kunskap sedan första installation är alltså i praktiken förbjudna. Inspektörerna borde ha underkänt flertalet byggnader och sedan 1998 har de brutit lag genom att inte hävda Miljöbalken för underkännande.

4. Sedan 1998 är flertalet byggnader med standard svensk human ventilation förbjudna jämlikt Miljöbalken (MB) kap. 2, försiktighetsparagraferna. Inte någon har reagerat.

5. Dödstalet är särskilt och alarmerande högt i Mälardalen. Orsaken är sannolikt att ”vackraste” VVS-konsult i området troligen långt in på 90-talet ansåg att ren återluft vore bästa teknik. Följaktligen är det maximal risk att vistas i lokal i Mälardalen särskilt vintertid, när kondens i luftbehandlingsaggregat gör smittospridningen effektivast via invändigt våta kanalsystem. Mollieres diagram för vattenångans fysik lägger pusslet! Relativt Miljöbalken sitter alla fastighetsägare med äldreboende i åtalbart läge jämlikt MB, patientsäkerhetslagen och möjligen Brottsbalken. Varför hymlar t.ex. media om detta?

6. Att Skåne hittills klarat sig bättre beror sannolikt på det enkla faktum att ren återluft knappast där finns men på det enkla faktum att under coronatiden har Skåne haft en förhållandevis termisk säkerhetsnivå (högre utomhustemp särskilt nattetid) relativt kondenserande ventilationssystem. Flertalet anläggningar norr om oss har i varje fall nattetid sannolikt arbetat invändigt kondenserande. Ju torrare kanaler desto sämre biologiska livsbetingelser för smitta via recirkulativ ventilation. Jag noterar varje vinter att mina norrländska släktingar arbetande i offentlig miljö är långt mera flunsasjuka än vi i Skåne, vilket jag som byggnadshygieniker lätt kan förklara med att de  nästan alltid arbetar i byggnader med hårt kondensbelastade luftbehandlingsanläggningar, alltså i maximalt biologiskt belastad miljö. Snart sätter kylanläggningarna i kanalsystemen i större anläggningar igång. Coronan tackar och tar emot för nya delvis våta, delvis varma  kanalvägar för en ny stark smittovåg, när vi vill öppna samhället!

7. Proteiner koagulerar under 50 grader C. det betyder att inga vårdgivare egentligen kan skylla på materialbrist i vårdmiljön. All skyddsutrustning kan återanvändas som helt sanerad, efter några minuter i t.ex. 6o  grader C i genomblåst värmeapparat. Vården behöver inte var värsta miljöbov i form av sopproduktion. Att hävda skyddsbrist är inte möjligt om man återanvänder gammal kunskap om autoklavering.

8. Tuberkulosen är första erkänt luftburna smitta. Den hanterades  på två sätt, hygien och så småningom mediciner. Läkarna identifierade patienter på utseende och ställde dessa på vänt för sista behandling för dagen för att efteråt kunna sanera lokaler som hade säker frånluft förenad med luftintag i vägg. Det går inte att göra idag! Gammal elementär och gedigen kunskap är helt borta ur dagens förvaltning för att inte tala om i akademi och media. Inte en enda human lokal i Sverige ( några labb i t.ex. läkemedelsindustrin undantagna), kan identifieras med utsläpp av frånluft över konturhöjd för säker borttransport  och avdödande av mikrobiologiska agens. Jag har t.ex. inte ens sett en skorsten från sannolikt dragskåp över ett sjukhus! I de byggnaderna arbetar läkare, på papperet experter på smittohantering! När upphörde svensk akademi att hantera smittofrågor? Ingen av mig tillfrågad akademi har svarat på frågan!

Det borde inte vara  brist på kunskap, men det är uppenbar brist på ansvar. Ta t.ex. bilagan Kontrollera luften du andas. Den redovisar 17 sanitära typfel som ingen ens försökt motbevisa. Det artonde typfelet redovisas inte, därför att det kan inte ingå i en offentligt tillgänglig skrift, men det är i varje fall känt i regeringen och i Boverket sedan mitten av 80-talet utan åtgärd. 

En kommission behövs sannerligen! Tjänstemannaansvar har väl ingen hört talas om sedan Palmes dagar!

Stures första artikel om vårdinrättningars lufthantering här.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

18 svar på Ett misslyckande ligger i luften!

 1. Dandersan skriver:

  Intressant teori.
  Smittspridningen avtar på sommaren. Öppna fönster,går det i moderna hus?

 2. Diddno skriver:

  Återigen, det existerar ingen ”ölpandemi” det existerar INGA smittsamma ”virus” det enda som existerar är en majoritet ignoranta lättmanipulerade individer som gör tillvaron onödigt komplicerad för alla, denna ignorans kan delvis MSM och femtekolonnare ta ansvar för, men det yttersta ansvaret bör väl vara hos var å en av oss att själva informera oss om vad som angår oss.

  Se filmen ”Stefan Lanka HIV artefact” som tydligt förklarar ”virus” fenomenet och för alltid sänker Pasteurs beställda ”germ theory” teori är just vad namnet antyder, en TEORI, fakta är något helt annat.

  För mer info på ämnet ” symptom” leta efter ”Exosomes” och dess funktion.

  Fundera gärna även om varför alla andra vanliga återkommande åkommor totalt försvunnit från jordens yta, typ snuva, förkylning, ” normal” influensa, lungiflammation, rökhosta mm. mm

  PCR testet som påstås användas är totalt odugligt till att diagnostisera nånting överhuvdtaget, och det enligt mannen som skapade detta test för arkiverig av medicinskt material, sug på den en stund.

  Kan innebörden i POWER GRAB vara mera relevant i det som sker ?

  Georgia guidestones
  Kalergi planen
  Agenda 2030

  som idag kan obsereras på ökande , massarbetslöshet, inskränkningar i det mesta, varubrist, manipulerat extremväder med repris på Holodomor 2.0 i en nära framtid, nedstängning av landsbygden, snabbt ökande av reservat med kommande tillträdesförbud, ökande beroende av ”systemets” tutte för överlevnad, forcerad utbyggnad av fem G, mm.mm

  Dags för kanonfödan att ställa ultimatum ? fullständig reset eller evig generalstrejk, vissa idag kanske borde bekanta sig med begreppet ”Fredlöshet” kan komma att bli aktuellt i Finspångstrakten.

  Den eviga plågan är ” live and kicking” som aldrig förr, är det dags för 110 ?

 3. Stefan Eriksson skriver:

  Offentliga lokalers / byggnaders fysiska tillstånd, vad avser ”inomhusklimat” (värme, ventilation, ljud/ljus, anpassning för rörelsehinder, evakueringsmöjligheter, osv, osv.) är ett dynamiskt ämne.

  Hela tiden införs nya( förändrade) förutsättningar för produktion av lokaler.

  Men, vad gäller äldrevården är min mening att innan en revision av byggnaden genomförs, så finns det bestämt anledning att titta på personalen och dess förutsättningar under rådande förhöjda smittskyddsåtgärder, och hur de lyckas med att efterleva dessa.

  I min kommun är det så att ”biträde inom hemtjänsten” kan du bli även om analfabetism föreligger.
  ”Flickorna” anser sig odödliga (som det också skall vara när man är ung) och det sitter ”hårt inne” att få till en verklig efterlevnad av gällande ”hygienregler”.

  Samtidigt är de timanställda/vikarier/lågavlönade/dyngnetruntjour/osv,,, så vi kanske inte skall förvänta oss ett 100%-igt engagemang i denna mycket svåra uppgift.

 4. Göran skriver:

  Det synes som om jakten på energibesparing orsakar vissa oönskade konsekvenser. Behöver jag upprepa: som vanligt.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Mycket riktigt, energibesparing har ibland fått negativa följder för ”klimatet” inomhus.
   Det har ”experimenterats” lite väl mycket från tid till annan, och kostnaderna för att rätta till misstagen är så pass påfallande att det göms undan i driftsbudgetar så att vi brukare ej får dumma idéer och börjar kräva saker och ting.

  • Jan Andersson skriver:

   En mycket kunnig byggkonsult som jag jobbade ihop med för tjugo år sedan, sa med emfas att inte ens Karl XII orsakade så mycket lidande hos svenska folket som de nya energibesparingsbestämmelserna som kom efter oljekrisen på sjuttiotalet. Med bland andra Birgitta Dahl som miljö- och energiminister. Det är är inte så litet av ogenomtänkta föreskrifter som vi har fått stå ut med sedan Palmes tillträde. Ut med det gamla, in med det nya! Härliga tider, strålande tider!

   Men det är lika svårt att förklara för en oinvigd hur ett ventilationssystem fungerar som hur en socialist tänker. Stört omöjligt.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Hur många är inte de skolelever, som förväntas prestera ett ”dubbelpass” med matte en eftermiddag i skolan, som har upplevt syrebrist till gränsen av medvetslöshet? Hur många?

 5. Åke Sundström skriver:

  Ännu en tung projektit mot en korrupt och förstenad offentlig sektor. Inga principiella nyheter för klimatskeptiker eller libertarianer, men intressanta fakta för oss som inte är ventilationsexperter. Som vanligt lockas man undra: finns det inga gränser??

 6. Jonas skriver:

  Visst är det intressant (?) att detta inte nämns media ? Ventilationssystemen i offentliga byggnader kan sprida luftburen smitta i hela byggnaden.

  Det vore ju en riktigt bra löpsedel nu i s.k. ”corona-times” (om nu målet är att sälja lösnummer). Ändå är det ingen som skriver det.

 7. Göran skriver:

  Några data från New York angående var folk blir smittade:

  66 % smittade hemma
  18 % smittade på sjukhem
  1 % smittade i fängelse eller häkte
  2 % hemlösa
  2 % annan samling

  Kan ventilationen i folks hem ha ett finger med i spelet?

 8. Göran skriver:

  Jag har för mig att legionärssjukan spreds via ventilationssystemet.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Nja, Legionella är en bakterie som trivs bra i ”fisljummet” vatten.
   https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2000/har_du_legionellabakterier_i_dina_vattenledningar.pdf

  • Dandersan skriver:

   Fis ljummet vatten är en förutsättning. Därför finns det risker med låga varmvattentemperaturer i system där vatten kan stå stilla länge. Men det är väl en luftburen smitta så det är när vi duschar risken uppkommer.
   Vissa värmesystem har ”legionellakörning” då varmvattnet uppvärms över normal temperatur med regelbundna intervaller.

  • Jan Andersson skriver:

   Legionärssjuka får man av bakterier man andas in. De kan gömma sig i mycket små luftburna vattendroppar typ vattendimma, som man ofrivilligt andas in. Om sådana småjävlar verkligen har bildats i farlig mängd ditt varmvatten (har du vedeldning och ackumulatortank?) får du troligast in dem i lungorna när du duschar med ett snålspolande duschhandtag, ett sådant som ger tunna vassa strålar och även kan skapa litet vattendimma. Särskilt när du skruvat på fullt tryck för att det kommer så litet vatten annars. Köp en nytt handtag med stora hål. Det går åt lika mycket/litet vatten, det är den totala mängden som är intressant. Samt termostatblandare som betalar sig själv; du kan då med fördel stänga av vattnet medan intvålning pågår utan att behöva trimma in en behaglig temperatur igen.

   Legionärssjuka är inget att att nochalera, man blir fruktansvärt dålig och överlever troligen inte utan insiktsfull läkarbehandling, av en läkare som förstår att det kan vara just legionärssjuka du lider av, och som kräver andra medikamenter än vanlig lunginflammation.

   Inom industrin inträffar varje år några insjukningar orsakade av legionärsbakterier som bildas i avloppsvattenreningar med så kallat biosteg, som måste hålla ca 37-38 grader. Oskyddad servicepersonal tar stora risker men andningsmask skyddar, om du läser detta, Anders Tegnell. Coronavirus smittar även via ögonen, men det har jag inte hört att legionella kan göra.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Jag vet inte men, Legionella är namnet på en bakterie och inte per se att jämföra med exempelvis Covid-19 som de döpt den lille virusrackaren till.

    En bakterie likt Legionella är väl 1000 ggr. så stor i ”kroppen” än Covid-19
    ??

    • Jan Andersson skriver:

     Det lär finnas molelyer som är större än Covid-19-viruset! Före andra världskriget var bakterier och virus lika farliga, men sedan penicillin kunde massproduceras så är det mest virus som vi är rädda för.

     Lars Bern nämner att vitaminer kan vara bästa sättet att bekämpa virus och att människan en gång kunde producera C-vitamin i levern, som nästan alla andra däggdjur kan. Men vi, och ett par arter till förlorade den förmågan, och måste nödvändigt tillföra C-vitamin med kosten.

     Man har känt till detta förhållande sedan 40-talet, Linus Pauling fick Nobelpriset första gången 1954 bland annat för sina upptäkter om vitaminer. Men läkemedelsindustrin har aldrig varit intresserad, de kan inte tjäna något på något så billigt.

     Det finns nu ett bekräftat samband mellan covid-19-dödlighet och D-vitaminbrist. Så ut i gratissolen!

     • Stefan Eriksson skriver:

      Familjen Coronavirus är relativt det mesta småväxta:
      Utvecklad virus 120-160 nm. (nanometer)

      1 nm. är 10 upphöjd till -9 m.

 9. Pingback: Mörkläggning av coronavirusets spridning och dödstalens orsaker | Frihetsportalen

Kommentarer är stängda.