Statens tunga hand

Dagens gästskribent är Inger Almström

Vi har ryktesvägen hört att länsstyrelsen Norrbotten rennäringsenheten gett tillstånd, muntligt eller skriftligt, till Mausjaure Sameby så att de kan dra ett stängsel genom hela vår mark och gård. Vi kommer antingen inte att komma ut eller kommer inte åt stall, verkstad, lada, vedbodar etc då byavägen går rakt igenom gården. Detta är tråkigt då vi i många år haft goda förbindelser med samebyns ordförande och andra medlemmar i närbelägna byn Stenbacken. Men även renskötseln och samebyarna drabbas av utflyttning och gemenskapen är inte längre lika god. Möten inte lika naturliga och spontana.

Detta stängsel är en hämnd för att vi vann mot vindkraften, då hade de fått stängsel som kompensation och vi hade blivit vräkta utan ersättning. Vi har också motsatt oss en Talvivaara sorts gruva i Sandberget, 4 km från oss i Stöverberg, postadress Glommersträsk, Arvidsjaurs kommun, landskapet Lappland, Norrbottens län. I sedvanlig ordning har inget valt att tala med oss, samråd är givetvis inte på tapeten förrän det är för sent och kallas information.

Jag vet mycket väl att vi inte har några förfäder i närtid som haft renar, däremot för 4-5 generationer sedan, som så många andra vilka kan räkna anfäder boende här så långt. Men har vi för den skull inga mänskliga rättigheter?

Varför har myndigheterna beskattat den mark som ärvdes för 3 generationer sedan om vi nu inte har ens förfoganderätt över den? Hur kan det komma sig att man kan vara lagfaren ägare med skyldigheter när man är i avsaknad av rättigheter?

Givetvis kommer det i framtiden inte att gå att avverka, varför skogen blir värdelös. Det kommer inte heller att gå att jaga, varför jaktlaget kommer att lida betydande skada och hemmanets inkomster minska. I huvudsak kommer vi inte att kunna fortsätta leva här och utan ersättning, givetvis, vem skulle kunna ta av en stadsbo hela insatslägenheten eller villan utan ett öre? Vi blir kort sagt hemlösa, flyktingar i vårt eget land och ingen bryr sig.

Detta är 3e hotet om samma sak inom 10 år. Först Kraftö vindkraft det vann vi med benäget bistånd av kommunen. Så Copperstone varianter på firmanamn som gör anspråk på 1/10 av vår mark givetvis utan att ha för avsikt att ge ersättningsmark eller betala. Nu kommer samebyn och vill tvinga iväg oss. Vi behöver hjälp och detta är en principsak det har säkert hänt förr, kommer att hända igen och igen…

Inger Almström, Stöverberg, Glommersträsk och Föreningen för Livskvalitet för Stöverberg.

Ett stängsel längs med landsvägen skulle dela gården – brukningsenheten i två delar och göra fortsatt brukande mycket svårt.

En liten faktaruta för sörlänningar.

Länen Norrbotten och Västerbotten består av landskapen Norrbotten respektive Västerbotten samt att de delar landskapet Lappland mellan sig i två delar. Just i området kring Glommersträsk är inte ens det helt sant, för där finns små men ibland betydelsefulla avvikelser mellan de generella gränserna. Till skillnad från i södra Sverige avser man vanligen länen här inte landskapen.

Stöverbergs läge framgår av de tre bifogade satellitbilderna, där namnet Stöverberg framgår i den första och är markerat med en röd ring i de två andra. Notera i den första bilden att kraftledningsgatan till höger, i nord-sydlig riktning är större än landsvägen. En dryg mil öster om Stöverberg ligger Missenträsk välkänt som Sara Lidmans hem. Hon var för 40-50 år sedan den mest färgstarka kämpen för vanligt folk i denna del av Sverige.

Städerna vid kusten, Luelå, Piteå och Skellefteå är de enda större samhällena i denna del av Sverige. De två första i Norrbotten, Skellefteå i Västerbotten. Västerbottenskusten buktar ut i Bottenhavet, vilket ger mycket inland som är glest befolkad. I den vikingatida Ättesagan från Åhrbyn berättas att vikingar grundade det första samhället här upp vid Orrbyn vid Råne älv, norr om Luleå. Hälsingelagen gällde upp till Bygdeå vid kusten strax norr om Umeå. Gammelstads kyrka i Luleå började byggas 1432 och stod klar 1492. Det är den största medeltidskyrkan, inrättad för katolsk gudstjänst, norr om Uppsala. Hela Norrland är dåligt undersökt arkeologiskt, men bosättningar som är flera tusen år gamla finns registrerade i bland annat Vuollerim vid Luleälven söder om Jokkmokk. Hällristningarna i Nämforsen antas vara gjorda när Ångermanälven nådde kusten här. Dessa äldre fynd har inte entydigt kunnat tillskrivas samer eller svenskar.

Samarbeten och konflikter med samer har väl alltid förekommit så länge dessa grupper mötts. Oftast verkar det ha varit lugnt och konflikter kunnat biläggas utan “hjälp” utifrån. Men sedan Gustaf Vasa och stormaktstiden har den svenska statens hand varit tung över området. Staten verkar inte kunna lösa något problem utan att skapa än större problem för ena eller andra parten. Så ser det ut än idag, när staten via “godhjärtade” intressenter och myndigheter söderifrån, utan lokal kunskap anser att de ska främja (renskötande) samers intressen som varande mest ursprungliga framför andra legitima intressen.

Sålunda är äganderätten i detta område mer eller mindre tredelad. Lagfart på mark har, vad vi för enkelhets skull kallar svenskar. Men deras rättigheter trumfas av rennäringen och samer i vissa delar. Vilket givetvis leder till konflikter. Mest mark och mest makt över både samer och svenskar har staten. Alltså gäller det att stå i statens gunst för att erhålla fördelar.

Det här inlägget postades i Äganderätt, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

15 svar på Statens tunga hand

 1. Thomas skriver:

  Detta är en ganska typisk bild av norra delen av landet.. glest befolkat och ständiga bråk om bagateller som utnyttjas av överordnade ekonomiska intressen… Samtliga i lokalbefolkningen skyller på “sydsvenskarna” och fortsätter sitt eviga trätande med grannen… OK.. dags att fundera lite! Gränsen till dagens Norrland går i Hallandsåsen.. (kanske är gränsen redan vid Smygehuk?) Hur vore det om norrlänningarna hänger med litet i samhällsförändringarna.?? Den norrländska – värdefulla – erfarenheten är inte att det är synd om norrlänningar utan att man måste samarbeta i hela landet och inte låta sig luras in i grupptänket (samer och andra), det som nu blivit en västvärldens sjuka.. För då är man lurad!! Men, OK, berättelsen är typisk och pedagogiskt intressant… skapa splittring hos allmogen och de blir lätta att styra.. (samernas roll som “ursprungsbefolkning” är ett planerat bedrägeri mot befolkningen i Norrland, “vårt Indien” som Axel Oxenstjierna sade… fast nu går gränsen vid Smygehuk, men hur många “sörlänningar” inser det?)

  • Mats Jangdal skriver:

   Jo, klasskampen (i vilken eller alla former som helst) måste hållas vid liv, för att alla ska kunna tvingas med.

 2. Gunnar Littmarck skriver:

  När jag började jobba före tonåren var mina mentorer två samer.

  Under 8 års debatter insåg jag hur vansinnigt (som de insett långt tidigare) det är med positiv särbehandling.

  Inta bara för att samer inte är ett urfolk då våra förfäder levde där före, liksom indianer före inuiter på Grönland och vikingar i mellan.

  Vare sig skuld eller rättigheter ska vila på genetiskt eller kulturellt arv eller orättvisor en grupps förfäder utsatt en annan grupp för.

  BLM är ett modern typexempel.

  Jag hörde BBC i våras då en rik afroamerikansk affärsman pläderade för en ofantlig ekonomisk överföring från vita till afroamerikaner, med motivet hur mycket europeiska ättlingar äger totalt i USA mot afrikanska.

  Jag kunde inte låta bli att tänka på hur mycket mindre afrikaner i Afrika äger och hur mycket sämre liv de har än afrikaner i USA.

  Samt att slaveri på allvar existerar i bl.a. dagens Afrika.

  “Mauretanien förbjöd formellt slaveri 1981.[9] Trots detta fortsatte slaveri att vara accepterat och slavar köps och säljs öppet i landet.[10] Den 9 augusti 2007 gjorde Mauretaniens parlament en ny ansats att kriminalisera slaveriet.[9] Uppskattningsvis 20 % av Mauretaniens befolkning är ännu förslavad.[11] Mauretaniens slaveri omfattar även en rasdimension. Slavägarna är ättlingar till invaderande arabiska grupper och berber-stammar med ljusare hy medan slavarna är mörka afrikaner.”

  Det finns 20 miljoner barnslavar som ofta sålts av sina föräldrar och lever så hårda liv att få får uppleva sin första tonårsdag bara i Afrika.

  För 25 år sedan då jag försökte kolla hade ca 1000 renskötare rätt till 40% av Sveriges yta och tillämpar som sameting och en hel del till skattefinansierad verksamhet ren rasism om än den grövsta bedrivs av inflyttade primitiva kulturer vilket lärt fortgå tills islam reformerats likt kristendom då våra förfäder brände oliktänkande på bål.

  Här i Norge har samer det kanske bättre om än extremt många fall av barnmissbruk inom kulturen i framför allt Finnmark uppdagats de senaste åren.

  Jag anser att vi kunde göra lite som USA med indianer.

  Inhägna en region med riktiga rovdjursmurar i säg Norrland’s inland så lös ut alla som inte vill bo kvar och låt de av dagens aktiva renskötare som vill flytta in och därmed ta helt ansvar för alla samhällsfunktioner men samtidigt slippa inblandning från övriga landet.

  Vissa indianreservat har gjort alla medlemmar extremt rika genom att slippa de regelverk som gäller utanför, så kunde samer göra om de ville och alla skulle vinna då människor som levde utanför och bara var på besök då och då skulle inse hur destruktiva svenska regelverk är.

  Tänk vilken turism den regionen skulle få.

  Men dagens makthavare vill polarisera och öka spänningar för att därmed får allt fler att låta sig styras och kontrolleras in absurdum.

  Som ni vet anser jag att det drivs av insikten att den fjärde industrirevolutionen kommer göra pengar allt mindre värda då vi under detta århundrade kommer automatisera samhället och faktiskt 90% av alla jurister ekonomer forskare och beslutsfattare i kommuner samt landsting omedelbart kan ersättas med billig blixtsnabb omutbar och transparent artificiell intelligens.

  Det vi människor ska göra är att gemensamt bestämma sannolikheten för olika brott med avseende på tillgängliga data och hur allvarlig påföljden är.

  Samt regler för näringsverksamheter byggandet och liknande.

  Den största och mest samhällsdestruktiva korruptionen i Sverige är vänskapskorruption och den försvinner då AI ersätter beslutsfattare.

  • Mats Jangdal skriver:

   Ett samiskt Liberland kunde ju vara en idé. Misstänker dock, med egna erfarenheter av samer från olika håll, att det är ungefär lika enkelt som groundskeeper Willie (själv skotte) i the Simpsons beskriver hur alla bråkar med skottarna. “Som en irländare och en skotte, eller en britt och en skotte, eller två skottar”.
   Men man kan ju hoppas på något bättre.

   Risken är mycket stor att en rennäring som tvingas leva på en fri internationell marknads villkor kommer att upphöra att vara rennäring på traditionellt vis. Om turistverksamheten slår väl ut kommer den att disneyfieras. Lyckas inte ens det kommer den att försvinna helt.
   Då blir Sapmi Liberland endast en administrativ lösning på ett politisk problem som allt för länge saknat lösning. Men det kanske är gott nog.

   Om vänskapskorruptionen försvinner med AI, vilken korruption får vi då istället? korrupt data har man ju hört talas om.

   • Gunnar Littmarck skriver:

    Med grundlagsskyddad maximal transparens inkl källkod och riktigt tunga straff för manipulation kan vi gå mot den minst korrupta tiden för mänskligheten.

    Jag tror att kanske 50 000 skulle ansöka om att få leva i ett “samiskt Liverland”.

    Bara tänk att slippa alla regelverk och skapa nya vilande på äkta demokrati?

    Enorma värden finns att utvinna och internationella grupsällskap står på kö.

    Vadå strandskydd?

    Inga energiskatter och el till under 250re/kWh tills denna friregion har egna snabba saltsmältregioner.

    Inflyttningen skulle de första medborgarna bestämma så inte de som har avvikande värderingar får bosätta sig där.

    Jag tror att 90% av alla netto resursskapande svenskar skulle ansöka om att få bosätta sig där vilket i sin tur skulle tvinga övriga Sverige till anpassning.

   • Jan Andersson skriver:

    Lever inte samernas rennäring i hög grad på statliga bidrag?

    • Mats Jangdal skriver:

     Exakt hur stor del som är bidrag vet jag inte. Men man kan helt klart hävda att rennäring, som ett litet antal samer har monopol på, är en skyddad verksamhet.

 3. coffeeqvarn skriver:

  Aldrig i livet att renägarna ger upp sina välbetalda arbeten i Stockholm och flyttar från Mälaröarna, de vill ha kakan och äta den. Inger

  • Göran skriver:

   Ja, det sägs att Stockholm har flest samer än någon annan by i Sverige.

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Ursprunget till de så kallade rättigheterna lämnar jag där hän för de är irrelevanta i dagsläget.
  Vi skall fram till närtid nämligen 1974 då Regeringsformen ändrades med ett utsökt groteskt och förödande tillägg som har utnyttjats av socialister och kommunister alla dagar sedan dess och håller på att göra Sverige outhärdligt och utfattigt.
  Nämligen RF Kap. 2 § 15, det som avslutas med det VULGÄRSOCIALISTISKA och väldigt svenska ordet “ALLEMANSRÄTT”.
  Alla krig, alla umbäranden, alla olyckor som drabbat oss är bagateller i sammanhanget men icke så ordet ALLEMANSRÄTT.
  Läs Gunnar Wiktorssons bok om myten om ALLEMANSRÄTTEN. Ett mästerverk som beskriver stölder från enskilda medborgare med hjälp av endast våldsmonopolets “HOT”, inget blod ingen fysisk åverkan mot svenska medborgare, men vilka konsekvenser.
  Tänk om svenska folket ändå ville förstå och inse konsekvenserna av socialisternas ogärningar. Stölden av rättigheterna drabbar ju alla för eller senare.

  • Thomas skriver:

   Jag minns med vilken belåten min Reinfeldt konstaterade hur Allemansrätten skulle fungera framöver… Hur många noterade det?

   • Inger Almström skriver:

    Jo, och ligorna förpestar livet för oss med de sk bärplockarna som vi också måste stå ut med. De plockar inte bara bär inne på gårdarna utan trampar ner skog, rycker bärris och skrämmer slag på alla djur med sina skrik. Går inte vädra, då har man en på väg mot dörren. Husarrest från juni till snön kommer. I år något bättre men inte mycket. De kom ialla fall i svenskregistrerade bilar, avställda och utan försäkring. Om någon skulle komma på idén att bötfälla uthyrarna får de en bot, en bot för 30-50 eller fler obesiktigade, oskattade bilar vars förare har eller inte har körkort. Dessutom är persontransport på flak godkänt. När polisen ser folk på flaket under en canvas presenning ser de bort. På vems order ser de bort? Inger

 5. Göran skriver:

  I Vendelsömalm söder om Stockholm ville kommunen bygga ett flyktingboende bredvid en skola. Det lyckades invånarna stoppa. För bara en liten tid sedan ville kommunen bygga ett nytt flyktingboende kamouflerat under annat namn och verksamhet. Området inhägnades för byggnation. Men invånarna rev ned staketet. Byggföretaget försökte återställa det utan att lyckas, då invånarna rev ned alla försök att sätta upp stängslet igen. Än så länge har kommunen gett upp försöken att bygga.

  Vad sagt med ovan? Jo, att byggs det ett stängsel i byn i artikeln, riv ned det.

 6. Inger skriver:

  Att riva fasta anläggningar samer har är ett allvarligt brott böter eller värre om de kan hävda rasism. Om en anläggning mellan vårt hus och vedboden rivs och det inte finns någon annan än vi som har nytta av det, gissa vem som åker dit även om någon vänlig själ skulle gjort det. Det här handlar inte om stängsel utan om makt. Googla Markrättegångar, tänk Girjas, varför får vissa heta ursprungsbefolkning men inte kvänerna? När vi nu ska ha raslagar skulle jag vilja att vi alla fick veta hur renrasig man ska vara alternativt vilka blandningar som är tillåtna för att man ska ha mänskliga rättigheter. Som det nu är bestämmer samebyns ordförande vilka som är renrasiga nog att få ha renar. Inte för att vi vill ha renar eller hindra någon från att ha desamma men vi vill bestämma hemma hos oss, på vår gård, i vår trädgård, samma som stadsbor har. Det är ju en försvinnande liten majoritet av alla renägare som bor utanför tätortens asfalt och bekvämlighet, det är i stort sett bara de som räknas som svenskar eller är tyska, holländska osv inflyttade som vill bo så här. Dessutom har vi ju gängkriminaliteten som staten skickar på oss i form av så kallade bärplockare, vilka med statens och polisens goda minne, härjar fritt i alla byar samt kör oskattade och obesiktigade svenskregistrerade bilar som de hyr. Antagligen har de inte körkort i hemlandet ens då en tidningsartikel beskrev hur uthyraren “lärde” föraren det mest väsentliga… innan de släpptes ut i trafiken. Vilken stadsbo står ut med att ha massor av folk som river sönder och siktar på varje dörr, fönster som är öppet för vädring. Vi har husarrest från juni (vilka bär är mogna då?) till snön kommer, Corona eller ej, ingen skillnad – men ingen har brytt sig NIMBY och ingen bryr sig nu. Det är så det går till när människor förvandlas till nummer. Nästa gång är det du eller någon du bryr dig om som blir ett nummer… Men då är det för sent för oss, livet har redan flytt… men då skriver ingen om det så det får du aldrig veta.

  • Göran skriver:

   Vissa brott måste man bara göra. Jag kan uppmana alla att bryta mot någon lag varje dag. Ni kommer att må bra av det. De flesta lagar har vi medborgare aldrig fått vara med att säga något om.

Kommentarer är stängda.