Mises del 7 Guldmyntfot

Detta är mest tydligt en fortsättning på del 6, om inflation. Mises kunde, som det verkar, inte på allvar föreställa sig att världen skulle överge guldmyntfoten för rena fiatpengar utan något som helst egenvärde. Intressant nog nämner han på slutet något som med teknisk utveckling eventuellt skulle kunna ersätta guldmyntfoten. Undrar vad han skulle sagt om Bitcoin idag?

Ni får själv göra jämförelser med dagens politik och situation och vilken kritik som kunde vara rimlig att framföra. För att citera ett känt TV-program, Vart är vi på väg? Noteringen om [nazism] är min egen reflektion. Sidhänvisningar före stycke, Kapitel 18.

18. Den inflationistiska historiesynen
517. Enligt en väldigt populär lära har det gradvisa fallet i den monetära enhetens köpkraft haft en stor betydelse för den historiska utvecklingen.Denna lära anför att mänskligheten inte skulle ha kunnat uppnå sitt nuvarande välstånd om tillgången på pengar inte hade ökat mer än efterfrågan på pengar. Den efterföljande köpkraftsminskningen sägs vara en nödvändig förutsättning för ekonomiska framsteg.

518. Inflationens popularitet kan i stor utsträckning förklaras av ett djupt rotat hat mot penningutlånare. Inflationen anses vara rättvis just på grund av den gynnar låntagare på bekostnad av långivare.

524. Nationalisterna bekämpar guldmyntfoten eftersom de vill skära av sina länder från världsmarknaden och upprätta ett nationellt självförsörjande, i så stor utsträckning som möjligt. Interventionistiska regeringar och intressegrupper bekämpar guldmyntfoten eftersom de anser att den är det största hindret för deras strävan att manipulera priserna och lönenivåerna. Men guldets mest fanatiska motståndare är kreditexpansionens anhängare. För dem är kreditexpansion ett universalmedel som botar alla ekonomiska sjukdomar. Kreditexpansionen skulle kunna sänka eller till och med eliminera räntesatser, höja löner och priser till gagn för alla förutom parasiterande kapitalister och exploaterande arbetsgivare, och befria staten från tvånget att balansera budgeten. Kort sagt skulle den göra alla hederliga människor rika och lyckliga. Enbart guldmyntfoten, denna elaka och korkade ”ortodoxa” ekonomers djävulska uppfinning, förhindrar mänskligheten från att uppnå evigt välstånd.

525. Om den interventionistiska regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att få bukt med de negativa följderna av sina första åtgärder, omvandlar den sitt lands ekonomiska system slutligen till socialism av det tyska slaget. [nazism]

Betydelsen av att guldmyntfoten knyter guldtillgången till guldproduktionens lönsamhet ligger naturligtvis i att detta begränsar regeringens förmåga att bedriva inflation. Guldmyntfoten innebär att pengarnas köpkraft inte beror på olika partiers och intressegruppers skiftande målsättningar och läror. Detta är inte en brist hos guldmyntfoten, utan dess största förtjänst.

Avskyn mot guldmyntfoten finner sitt stöd i den vidskepliga föreställningen att allsmäktiga regeringar kan skapa värde ur små papperslappar.

526. Det expansionisterna kritiserar guldmyntfoten för är i själva verket dess styrka. Den begränsar regeringars storskaliga inflationspolitik. Guldmyntfoten misslyckades inte. Regeringarna ville förgöra den eftersom de lyssnade till de felaktiga [Keynes] idéerna om att kreditexpansion är ett lämpligt sätt att sänka räntesatsen och ”förbättra”handelsbalansen.

Kampen mot guld, vilket står högst upp på dagordningen för alla dagens stater, får inte betraktas som ett isolerat fenomen. Den är bara en enskild del av den gigantiska förstörelseprocess som kännetecknar vår tid. Människor bekämpar guldmyntfoten för att de vill ersätta frihandel med nationell autarki, fred med krig och frihet med totalitärt styre.
527. En dag kanske någon upptäcker tekniska metoder som gör det så lätt att öka guldtillgången att gult inte längre kan användas som bytesmedel. Då måste guldmyntfoten ersättas av någon annan standard. Det är meningslöst att i dag spekulera om hur detta problem ska lösas. Vi vet ingenting om de villkor som detta beslut måste fattas under.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Mises del 7 Guldmyntfot

 1. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  A Collapse In Fiat Currencies Within The Next 2 Years? | Alasdair Macleod
  2022-08-23
  https://www.youtube.com/watch?v=qP108NVGTmI&list=PL7vUOWh5dtHN0HL-ckjHLeXfW8vZgo0H8

  Ett importförbud skulle öka guldpriserna
  https://norran.se/insandare/artikel/att-vara-rik-och-hedrad-i-ett-orattvist-samhalle-ar-en-skam/jo0p3d7j

  Vi är på väg in i en ny världsordning
  https://norran.se/insandare/artikel/vi-ar-pa-vag-in-i-en-ny-varldsordning/lz6noe2j

  Mvh,

  • Thomas skriver:

   Michael Hudson menar att efter feodalsamhälle så kom industrikapitalismen och efter det finanskapitalismen…
   Vad kommer nu då?
   SDR, CBDC, Bitcoin eller vad..?

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Räcker det inte med de alkemister som genom alla år försökt sig på att TILLVERKA guld men misslyckat. Hoppas att det s k pappersguldet snart brinner upp.

 3. Pingback: Mises del 7, Guldmyntfot | ulsansblogg

Kommentarer är stängda.