Skogsintressena bjuder in

Föreningen Skogen har ett intressant debattinlägg av professor Sten B Nilsson. Inlägget är en sammanfattning av en 28 sidor lång rapport från Nilsson. Man bjuder in till debatt och frågar vart skogsnäringen är på väg. Jag svarade:

Den svenska skogen är på väg mot planekonomi styrd av utomparlamentariska intressen, så kallade NGO:s. Men de kan också kallas för sock puppets, politikens marionetter som högljutt kräver det politiken inte själv vågar framföra i konfrontation med näring och allmänhet.

Men det var inte rätt svar enligt Bengt Ek, Skogens Ordförande.

Sten B Nilssons rapport, eller pamflett kanske är mer korrekt, med uppmaning att kämpa för skogen är intressant på flera sätt. Tyvärr är han lika fast i klimathotet som många andra. Skalar man bort vad han skriver som på ett eller annat sätt är kopplat till klimatet blir texten ungefär hälften så lång. Då finns det ändå kvar saftiga vidräkningar med skogsindustrin, myndigheterna, politikerna och frivilligorganisationer.

Han återkommer flera gånger till vad som tydligen är hans egen käpphäst, begreppet bioekonomi, vilket är en skvader som vill se ut som en tulipanaros. Betyder egentligen inte ett skvatt alltså.

Enda sättet att uppnå en transformation till en uthållig bioekonomi är att skapa en kollektiv vision som omfattar kreativa förändringar över breda sektorsgränser vad gäller civilsamhället, regering, industri, konsumenter och andra intressenter. Det är i detta det nationella skogsprogrammet måste vara ledande. Viktiga steg i detta är att få ut bioekonomins produkter på marknaden som bl.a. omfattar att objektivt klarlägga och understryka de positiva effekterna av bioprodukterna på de stora samhällsfrågorna såsom klimatet, regional utveckling, allmän miljö, vattenkvaliteter, uthålligt naturresursutnyttjande, avfallsproduktion etc. Bioekonomin kommer aldrig att förverkligas om man inte har de breda lagren av konsumenterna med i transformeringen. Ett tvingande steg är att informera, engagera och debattera med den breda allmänheten så man kan ta de rätta och väl informerade besluten om bioekonomin.

Trots att han redovisar en undersökning som visar eller gör troligt att skogsägare med mindre marker är mindre intresserade av högsta penningavkastning från sin mark och mer intresserade av andra värden av ägandet, kommenterar han inte det vidare. Ägandets glädje i form av självbestämmande över sin egendom ingår inte heller i Nilssons tankevärld. Här är han lika fast i föreställningen om naturvårdsmål (som staten bestämmer utan hänsyn till ägarintressena) och produktionsmålen (som staten sätter upp med hänsyn till exportinkomsterna, men utan hänsyn till ägarintressena). Citatet ovan kan tjäna som ett gott exempel. Vem läser inte in planekonomi i hans vision för skogen där?

En av de anställda på Föreningen Skogen är Marie Wickberg, en flicka jag känner flyktigt. Hon gick från CUF i Värmland till något slags sekreterare i centerns regeringskansli. Hon kan ingenting om biologin och inget om klimatbluffen. Jag har försökt med goda exempel och god argumentation att få henne att förstå hur fel hon och centern har, men det var lönlöst. Hon erkände utan omsvep att hon inget kunde, men att hon litar blint på de ”experter” partiet har tillgång till.

Den andra person jag känner igen i laguppställningen för Skogens kansli är Monica Stridsman. Det gör ni andra också, och vet att hon är en formidabel kappvändare som gör precis det husse säger, och inget annat.

En annan aktör som synts i reklamfilm på TV ett bra tag, är initiativet Svenska Skogen. Bakom det står LRF, Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog. Även här sätter man klimattramset i förgrunden och ägarfrågan i bakgrunden. Inte ens LRF verkar inse att det inte handlar om ”Vår Svenska Skog” över vilken det ska fattas kollektiva planekonomiska beslut.

Mångfald i skogen och skoglig utveckling handlar i verkligheten om ett spritt enskilt ägande med många vresiga, envetna skogsägare som vill sköta sitt ägande efter eget huvud. Det ger inte den volymproduktion som skogsindustrierna vill ha. Men det kan ge något av den kvalitetsproduktion Sten B Nilsson efterlyser, i insikt om att den långsamväxande nordiska skogen inte kommer att kunna konkurrera i någon volymsektor när utvecklingsländerna får fart på sin produktion med GMO-anpassade trädslag.

Jag har frågat Föreningen Skogen om kontaktuppgifter till Sten B Nilsson, men de svarade att de lämnat mina uppgifter till Nilsson så att han kan kontakta mig om han vill. Det har han inte gjort, men eftersom vi har yttrandefrihet i Sverige så skriver jag vad jag anser om hans text ändå. Han är lika välkommen som andra att kommentera.

Medan jag skriver detta har Rickard Axdorff i Skogsaktuellt än en gång skrivit en viktig ledare där politikens plan för privat skogsägande avkläds till en moraliskt stötande blandning av toppstyrning, lögner, hot och svek.

Vilka skogsintressen är det som bjuder in, enligt dagens rubrik? Jo det är de som har intresse av att ta för sig av bondens skog utan att betala för sig, som bjuder in sig själva!

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar på Skogsintressena bjuder in

 1. Valter skriver:

  Plan ekonomi är redan rådande, en kartellbildning och prissamverkan har genomförts av Sveriges största bolag, inbegripet statliga bolaget, Den har varit verksam i ca 10 år. Utan att konkurrensverket agerat i detta som borde vara deras huvudåtagande. Frågan uppkommer onekligen om det är för att staten genom Sveaskog är inblandat eller om kompetensen inte räcker till. Eller har korruptionen numer blivit inrotad i konkurrensverket, Vem skall isåfall granska deras verksamhet. Sverige har blivit ett naivt och korrumperat land.

 2. mats skriver:

  Socialisterna i UK planerar frångå marknadsvärdesprincipen vid kommunalt förvärv av jordbruksmark för byggnation av kommunala bostäder. Istället blir det expropriation med kaffepengar i ersättning.
  https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/01/labour-plans-landowners-sell-state-fraction-value?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=262610&subid=22104335&CMP=EMCNEWEML6619I2

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Hur många gånger skall man behöva tjata om Regeringsformens Kap. 2 § 15 sista stycket.
  ALLEMANSRÄTTEN! ett juridiskt tillhygge som den korrupta domar och tjänstemannakåren praktiserar inte enbart ute i vår Herres natur..
  Är det sant att skogsägaren inte längre äger träden som står på hans mark, bara vissa?
  Kunde svenska folket förutse detta socialistiska vanvett för ca 50 år sedan?

  • mats skriver:

   Helt rätt, RF 2:15 gjorde äganderätten i Sverige till en potemkinkuliss.
   På det viset behövs bara två mål för skogen ”naturvårdsmålet” och produktionsmålet. Äganderättsmålet kan man bortse ifrån.

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Mats
  Dina trogna läsare har nog hamnat lite i ”tankebry” när dom inser innebörden av vad vi får läsa ifrån din ”penna”.
  Vill endast påminna om en viss Hr. Fredrik von Arnolds förslag till ny skogsvårdslag.
  https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/utredning-av-skogsvardslagen-lamnad-till-regeringen/
  Tänk att jordägaradeln kan konvertera så enkelt till att bli fullfjädrad stöldbenägen socialist?
  Historiskt sett inget nytt i och för sig.

  • mats skriver:

   Vari skulle ”tankebryt” bestå menar du? Är det inte solklart?
   Tyvärr kan vi inte längre lita på varken adel, präster, borgare eller bönder. Sossarna har vi aldrig kunnat lita på. Påfundet med sanktionsavgifter som de nu älskar att införa på alla områden istället för straff utmätt av domstol efter en laga prövning kommer att bli ett fördärv för all näringsverksamhet i Sverige.

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Tankebryderierna består i att solklara analyser som endast berör en bråkdel av befolkningen, kanske max 4 % aldrig eller mycket sällan berör de 96 % en. Och nu har Löfven precis köpt sig en ny arbetarbrigad närmare bestämt ca 5.000 devis beväpnade invandrare, för ca 900 miljoner utplundrade svenska skattekronor. Och svenske Svensson tycker det är underbart att stigarna i de stulna reservaten hålles någorlunda fria från skräp och nedfallna kvistar.
    Hur övertygar vi de 96% hur verkligheten ser ut?

 5. Thomas Gunnarson skriver:

  Som fd. lantbrukare så tänker man alltid numera ”Vad säger dom i Bryssel?”. Vad tänker dom i Bryssel om skogen? Jo, man vill inlemma skogen i lantbrukspolitiken. Att CAP skall gälla även skogen… värt att fundera på. Torgny Östling, http://www.nordbruk.se, genom sina tjugo år i det rådgivande organet för skogiga frågor i Bryssel, ser hur Bryssel ständigt driver på frågan om makten över skogen. Genom att han är från en av de få fristående bonde-NGO som finns i Europa, La Via Campesina Europe. Och konstaterar att LRF och de andra svenskarna inte inser faran. Inte ens finnarna inser faran anser han… (Vilken fara?, tänker vän av ordning, Ja, säg det…)

 6. Göran skriver:

  Bara under de första meningarna av citatet från Sten B Nilsson osar det centralstyrning lång väg. Det innebär att det går som alltid. Skogen blir en allmän vara som ingen kommer att bry sig om. Otaliga exempel från flera länder visar att statligt förvaltad skog blir dåliga skogar.

  Politikerna kommer att skövla skog under devisen allmänhetens intresse. Naturmupparna på Södermalm kommer aldrig se något om hur skogen degenereras. Eller som centerpartiet. De litar på sina experter. Experterna kommer att leverera de rapports som sätter bröd på deras bort.

  Titeln professor börjar blir synonymt med rövslickare. Jag trodde en gång i tiden att den stod för oberoende. Varje dag får jag upptäcka något jag varit totalt naiv om.

  • Kgb35 skriver:

   I och med U68 blev universiteten politiskt styrda. Efter det har all forskning i Sverige varit politiskt godkänd. Tycker det är märkligt att det fortfarande tros på fri forskning Sverige efter femtio år.

 7. Niklas skriver:

  I Småland har det tagits fram en skogsstategi, som SNF dissar. https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=15&t=31480

  • Göran skriver:

   Från den länkade artikeln citat av SNF:

   ”I nuvarande utformning kan strategin inte anses vara hållbar vare sig ur ett samhälleligt eller ekologiskt perspektiv. Den innebär bland annat att i praktiken ignorera riksdagens beslut om ”levande skogar” och ”ett rikt växt- och djurliv”.

   Hela formuleringen är totat snömos. Vad är ett samhälleligt perspektiv? Om det sker en skogsavverkning, vem påverkas? Ja, det blir väl 5 bärplockare ur samhället. Resten av befolkningen i känner inte ens till avverkningen. Det var lite generellt, men principen förstår nog alla.

   • Stefan Eriksson skriver:

    SNF, Svenska nationella fantasier, eller har jag blandat ihop det igen?

 8. Kgb35 skriver:

  I citatet om bioekonomi tror jag det ligger en del sanning. Om inte konsumenterna uppfattar produkterna från skogen som bra och miljövänliga kommer ingen att köpa dem och då är slutsatsen rätt.

  Jämför hur nu vedspisen är på väg att förbjudas (första steg är krav på godkänd modell och anmälan vid byte) Det är redan många insändare om hur illa det är med röken från spisarna, gräsrötterna har aktiverats.

  Förr i tiden var skogen hårt reglerad, den behövdes till skepp och gruvnäring. I en kommande energbrist blir den guld värd, trots sin långsamma återväxt. Klart att många aktörer vill lägga beslag på den.

  Svenskarna syn är ofta dimmig av godhetspropsganda i skolan och ett liv i välmåga.

  • Göran skriver:

   ”I citatet om bioekonomi tror jag det ligger en del sanning. Om inte konsumenterna uppfattar produkterna från skogen som bra och miljövänliga kommer ingen att köpa dem och då är slutsatsen rätt.”

   Applicera det på att var sjätte förpackning i EU för mjölk, filmjölk, juice, grädde eller produkter som är förpackade på samma sätt tillverkas av Stora Ensos fabrik i Skoghall. Det är nog bara någon promilles promille av konsumenterna som känner till det.

   Vad som är miljövänligt är bara en hycklande chimär. Med det sagt att det i princip bara handlar om vad man bestämmer vad som ska vara miljövänligt och sedan hjärntvättar man befolkningen med det utan att ens för en sekund undersöka sanningshalten i det.

   • Kgb35 skriver:

    Nu tror jag du misstolkade.
    Om konsumenterna uppfattar förpackningar från skoghall som onda kommer de att undvika dem. Om de är onda eller inte, är en annan sak.

    Onda kan du byta mot valfritt negativt buzzword, tex miljöfarliga, fascistiska, ofria, giftiga osv.

    Förpackningar från skoghall kan du byta ut mot tex skogsprodukter, aluminiumkastrullee eller något annat.

    Nu verkar det bestämts att vi inte skall elda med ved. En massa ”forskning” kommer fram om hur skadlig röken är. Askan fått vi ju inte längre lägga i trädgårdslandet.

Kommentarer är stängda.