Anslag mot Donald Trump

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark

VILKEN VAR ORSAKEN TILL KUPPEN MOT TRUMP ?

Muellerutredningen, som sades undersöka en påstådd samverkan mellan ryssarna och Trumpkampanjen (Russiagate), är egentligen ingen sann utredning. Skälet är, att det aldrig funnits någon saklig grund att tro, att Trump samarbetat med ryssarna. Orsaken till komplottanklagelserna var istället, att CIA/FBI under 2016 alltmer förstod, att Trump ändå hade en hygglig chans att vinna presidentvalet. De behövde därför en förevändning för att motivera sin tidigare illegala avlyssning och andra åtgärder gällande honom (och andra). Genom att CIA utomlands kunnat provocera en medarbetare i Trumpkampanjen (Papadopoulus), fick FBI ett formellt skäl att i början av juli inleda en kontraspionageutredning gällande Trump (1). Men man behövde något mera påtagligt motiv för denna, och det fick man genom ett av Hillary Clinton och Demokratiska Nationalkommitte´n finansierat, producerat och sammanställt ”material” om Trump och hans kampanjs kontakter med ryssarna. Det var den s k Steele-dossiern. Denna behövde då föras in som ett officiellt och trovärdigt underlag, så att FBI och andra kunde använda det i olika sammanhang och motivera det tidigare spionaget.

FBI beskrev i en ansökan i oktober 2016 till FISA-domstolen (som ger tillåtelse till elektronisk avlyssning) en av sina tidigare medarbetare (Carter Page), som nu var knuten till Trumpkampanjen, såsom en möjlig rysk agent. För att allmänt motivera att Trumpkampanjen kunde misstänkas för samröre med ryssarna, använde man just Steele-dossiern. Många höga befattningshavare inom FBI och justitiedepartementet intygade formellt vid denna (och tre senare förnyelser av) ansökan, att dossiern var verifierad. Sanningen är dock, att 1. inget material i den var verifierat, och 2. FBI-cheferna trodde troligen inte alls på den. Tydligen består den av lögner insamlade för politiska syften av Clintonkampanjen. Den kan även innehålla desinformation från ryska underrättelsekällor. Dessutom sägs man i FISA-ansökan ha hänvisat till, att Washington Post och New York Times skrivit om, att Trump kanske samverkade med ryssarna. Men det man inte informerade domstolen om var, att man tidigare läckt material från dossiern just till dessa tidningar för att de skulle skriva artiklar om det. Ansökan, som förutom Carter Page då gällde alla denne var i kontakt med dvs aktiva i Trump-kampanjen, godkändes av domstolen. Men FBI hade vid ansökan alltså ingen anledning alls att tro, att Carter Page verkligen var någon rysk agent.

Genom att anklaga Trump för samverkan med ryssarna kunde – om Trump verkligen vann – den tidigare övervakningen/spioneriet på honom, som skett av helt andra och politiska skäl, motiveras. Men ett ännu viktigare skäl var sannolikt, att chefen för USAs elektroniska avlyssning (NSA) – amiral Mike Rogers – i april 2016 plötsligt kommit på, att underleverantörer till FBI illegalt utnyttjat den avlyssning, som NSA genomför. Utan att bry sig om gällande regler och krav på tillåtelse från FISA-domstolen, som ska godkänna allt sådant spioneri på amerikaner, hade dessa regelvidrigt utnyttjat NSAs databas (2). Därigenom kunde de gällande utvalda personer få del av alla deras mail, telefonkonversationer och övrigt existerande elektroniskt material om dem. NSA registrerar och lagrar i stort sett all elektronisk information, som kommuniceras i USA (och länder av intresse). Rogers stoppade nu detta beträffande underleverantörer.

Mike Rogers gick i oktober efter egen undersökning av missbruket till FISA-domstolen och rapporterade om detta. Chefsdomaren där offentliggjorde senare ett utlåtande om sina analyser, som visade att spioneri av detta slag (genom två speciella elektroniska sökprocesser) sedan 2012 i bred omfattning genomförts i USA och att ca 85 % av d e t t a utnyttjande av NSAs hemliga data var illegalt av olika skäl (3). Och det gällde tiotusentals sökningar av information. Fyra underleverantörer till FBI hade varit speciellt aktiva, och ingen information finns om hur många personer dessa företag spred informationen till. Troligen utnyttjade demokraterna flera av dessa företag för att bygga upp en informationsbank gällande motståndare, republikanska politiker och deras kampanjer. Det är därför nu möjligt att dra slutsatsen, att det var denna helt okända, mycket omfattande illegala spioneriverksamhet mot amerikaner under ett flertal år, som skulle skyddas från upptäckt, och därför blev ett huvudsakligt skäl till Russiagate. Man ansåg uppenbarligen, att om Clinton vann skulle man kunna dölja skandalen. Syftet att hindra Trump för att han helt avsåg att förändra USAs politik på många områden, var vid denna tidpunkt säkert mycket mindre viktigt för de aktiva inom den drivande Gruppen av höga befattningshavare inom justitiedepartementet, FBI och CIA, än att dölja spionaget sedan 2012.

I november 2016 besökte amiral Rogers i hemlighet Trump och avslöjade uppenbarligen avlyssningen av honom och hans medarbetare (2). Efter valet blev målet för Gruppen att snarast avsätta Trump genom riksrättsåtal från kongressen eller – mycket troligare – tvinga bort honom genom att han förlorat stödet från republikanerna. Det senare skulle ske genom kontinuerliga läckor av negativt material till massmedia och olika arrangerade skandaler. Genom att Trumps justitieminister avstod från att hantera frågor om Trumpkampanjen och Ryssland, kunde man genom att tillsätta Muellerutredningen i maj 2017 fortsätta att blockera alla undersökningar av vad som skett före valet. Det verkar nu också klart, att Mueller senast efter två månader insåg, att ingen samverkan med ryssarna skett. ”Utredningen” inriktades därefter mot att finna underlag för att istället anklaga presidenten för obstruktion (hindrande av rättvisan). Att inget brott begåtts hindrade inte detta. Trots agerande möjligen avsett att provocera presidenten lyckades detta inte (4). Man lät samtidigt presidenten under över 1½ år inkl valet 2018 fortsätta att anklagas i massmedia för just den komplott med ryssarna, som utredarna tidigt syns ha förstått inte förekommit.

Att dölja det långvariga, omfattande och illegala spionaget var naturligtvis ytterst viktigt för Obama, eftersom ett avslöjande påverkar hans anseende oavsett hur inblandad han själv kommer att anses vara. Men för honom fanns ett annat, ännu viktigare skäl att ej tillåta Trump att vinna valet eller sitta kvar. Clinton som president skulle ha säkrat Obamas omvandling av USA genom hans mängd av radikala exekutiva beslut gällande olika områden, vilka dock inte fastställts genom lagstiftning. Med vissa undantag hade bara Obamacare blivit lag. Genom att Obama misslyckats att gå lagstiftningsvägen, har Trump därför senare lätt kunnat eliminera de allra flesta av dennes beslut, och därigenom realiserat Obamas mardröm att få sin presidentgärning huvudsakligen nullifierad. Det är fortfarande inte objektivt fastställt i vilken utsträckning Obama kände till eller var direkt involverad i den mjuka kuppen mot Trump. Men detta kommer kanske att klarläggas inom det närmaste året. Så dramatiken runt Russiagate kommer att öka.

(1)https://www.theepochtimes.com/spygate-the-true-story-of-collusion_2684629.html

(2) https://theconservativetreehouse.com/2018/01/05/operation-condor-how-nsa-director-mike-rogers-saved-the-u-s-from-a-massive-constitutional-crisis/

(3) Den officiella FISA utredningen: https://www.scribd.com/document/349542716/Top-Secret-FISA-Court-Order-President-Obama-Spying-on-Political-Enemies

En lättläst introduktion till detta dokument finns här: https://theconservativetreehouse.com/2019/05/27/joe-digenova-discusses-declassification-and-origin-of-obama-political-surveillance-operation/

(4) https://www.thegatewaypundit.com/2019/05/the-deep-states-insurance-policy-was-obstruction-but-president-trump-never-obstructed-and-crushed-obamas-deep-state/

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

 

 

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Anslag mot Donald Trump

 1. Dandersan skriver:

  Intressant!
  Wikileaks hade hel tiden tummen i ögat på Hillary med hotet om att snart kommer ett avslöjade.
  Kom det något annat än att Saudi köpte inflytande?
  Vid sidan av denna röra eller drivande av den står media som tydligt profiterar på lögnerna.
  Tack för att vi har SVT/SR-de är pålitliga och opolitiska- alla fall i en GAL riktning!
  När släppte de igenom en avvikande åsikt om klimat eller migrationen?

 2. Göran skriver:

  “…Obamas mardröm att få sin presidentgärning huvudsakligen nullifierad.” Det är tur att Trump kan göra det, dvs. nullifiera Barack Obamas totalt värdelösa presidentskap.

 3. Göran skriver:

  Innan Donald Trump blev president i USA visste nog gemene demokrat inte ens vad Ryssland var för något, total okunskap om Putin var och skulle nog inte ens kunna peka ut Ryssland på en karta.

  När Donald Trump blev president, då blev helt plötsligt Ryssland den stora satan för de tidigare ignoranta demokraterna.

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Vi måste rikta stora, stora TACK till Dan och Mats för denna utmärkta sammanfattning. Ingen tidningsutgivare vågar någonsin publicera detta som kan antyda vilken utpräglad samhällsomstörtare Obama i verkligheten är. Han gör allt för att “ödelägga” den Amerikanska Konstitutionen.
  Ett videoinslag med Mark Steyn är faktiskt mycket intressant.The Deep State Target Interview Part I
  https://www.youtube.com/watch?v=ggNWpNZJjNg#action=share

  Man bör vara heltidspensionär för att kunna skaffa sig en någorlunda helhetsbild över händelserna i USA.
  Här en annan:http://everykindapeople.blogspot.com/

Kommentarer inaktiverade.