Mäns våld mot kvinnor, i statens ögon

Jämställdhetsmyndigheten har gett ut en handbok om hur mäns våld mot kvinnor ska bemötas och hanteras. Det räcker med två rejäla citat ur handboken för att alla ska kunna förstå att detta är politiskt snömos upphöjt till dogm.

Ur handboken
HUR DEFINIERAS VÅLD?
En bred definition av våld som WHO har formulerat lyder:
”… en avsiktlig användning, eller hot om användning av fysisk kraft eller makt, antingen som hot mot sig själv, en annan person, eller mot en grupp eller ett sammanhang som antingen resulterar i eller har stor sannolikhet att resultera i person­skador, dödsfall, psykiska skador, negativ utveckling eller förluster.”


Sverige har undertecknat Europa­rådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor, Istanbulkonventionen, som trädde i kraft 2014. Konventionen definierar våld mot kvinnor som:
” … ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en form av diskri­minering av kvinnor och avser varje fall av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i ett offentligt eller privat sammanhang.”


En annan ofta använd definition av våld har formulerats av psykologen Per Isdal vid den norska verksam­heten Alternativ till vold. Denna definition fångar komplexiteten kring vad våld kan vara. Definitionen lyder:
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.


Notera särskilt det sista i Isdals definition. Varje handling riktad mot en annan person, som … får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå något som den vill.


Med en sådan definition kan allt i vår vardag vara våld.
A – Jag vill inte jobba.
B – Nej, men då får du inga pengar och svälter ihjäl.
A – Hjälp, jag är utsatt för våld!
C – Då lovar mitt parti att ta pengar från B och ge dig, för att du ska slippa jobba.
B – Hjälp, jag är utsatt för våld!

Ur handboken
Inom jämställdhetspolitiken används begreppet mäns våld mot kvinnor. Detta begrepp avser inte enbart den en­skilda mannens våld mot den enskilda kvinnan i en par­relation, utan är tänkt att fungera som ett ”paraplybegrepp” som utöver våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inkluderar våld utanför nära relation, såsom sexuella trakasserier, prostitution och människohandel för sexuella ändamål, liksom kommersialisering och exploa­tering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi. Genom att inkludera begreppet våld i nära relationer i det överordnade begreppet mäns våld mot kvinnor innefattas även våld i samkönade relationer, eller för den delen kvinnors våld mot män i nära relationer.


Så allt som enligt Isdals luddiga definition är våld, har nu via omskrivningar och omtolkningar dessutom definierats som ”mäns våld mot kvinnor”. Säkert en jättepopulär definition bland manshatande kvinnor, om sådana finns.


Om de menar allvar med att det är våld mot en annan person om någon får en annan person att avstå från något de vill. Begår då kvinnor ”mäns våld mot kvinnor”, mot män när de tvingar män att avstå från sex med sin maka? I så fall vågar jag påstå att kvinnors ”mäns våld mot kvinnor” är betydligt vanligare än det faktiska mäns fysiska våld mot kvinnor.

PS. Att stadfästa och bruka så luddiga och alltomfattande definitioner att de utan ansträngning kan böjas till motsatt betydelse än avsett, kan bara bli kontraproduktivt. Såvida det inte är avsiktligt gjort för att förvilla. För att låta utvalda aktörer komma undan ostraffat med små och stora oegentligheter.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

7 svar på Mäns våld mot kvinnor, i statens ögon

 1. Göran skriver:

  ”C – Då lovar mitt parti att ta pengar från B och ge dig, för att du ska slippa jobba.”

  Men då begår man våld mot B.

  De behöver nog skriva in en definition att när staten begår våld mot medborgare är det inte våld. Den största friskrivningen från våld är ”samhällskontraktet”, hur man nu kunde komma på ett sådant korkat begrepp. Dessutom är det mer eller mindre äcklande när så kallade frihetliga personer använder sig av det uttrycket. Det hela är enkelt: samhällskontrakt = slaveri

  • Mats Jangdal skriver:

   Jo, våldet mot B var det jag ville ha fram där, och att staten aldrig erkänner det.

   Däremot har vi inte samma sin på ”samhällskontraktet”. I ett frihetligt samhälle avtalas det mesta via kontrakt. Där håller jag med den av borgerligheten föraktade Jean Jaques Rousseau, att samhällskontraktet ska vara ett fysiskt och individuellt utformat kontrakt mellan staten och individen, samt att de kan se olika ut. Samhällskontraktet ska inte vara ett á priori som man föds in i.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Det är väl det enda sättet socialisterna kan förgöra svenska män, att göra kvinnorna till offer.
  Att svenska män och kvinnor gemensamt skulle kunna forma framtiden utan socialisters ingripande blir tydligen lika utopiskt som själva SOCIALISMEN?

 3. Rikard skriver:

  Hej.

  Nu blandar du logik och feminism, det blir inte bra. Som natrium och vatten, ungefär.

  Utmanas flumformuleringarna med att man drar dem till sin spets, eller bara logiska och realistiska konsekvenser, kommer följande:

  ”Ja, rent tekniskt skulle man ju kunna välja att förstå det så, men det måste ju ses i sitt sammanhang.”

  I just det här sammanhanget att vi inte pratar om attityd- och åsiktsskillnader mellan män och kvinnor från olika religiösa och etniska grupper.

  Och absolut inte om våld i samkönade relationer (vilket är vanligare).

  Och än viktigare att vi på inga villkors vis tittar på våld i lesbiska relationer, där det är absolut vanligast, accepterat inom subkulturen, och oftast av sadistisk och utstuderad karaktär.

  På gamla Genusdebatten kan man fortfarande hitta länkar till amerikansk, brittisk och kanadensisk forskning, ändå från sextiotalet till nutid, som klart visar att det är vanligare att kvinnor slår män, än tvärtom. Däremot blir de slagna kvinnorna mer skadade fysiskt. Just lesbiskas partnervåld beskrivs i abstract:en till en rapport som ”tortyrliknande”.

  Men då begår man ju kätteri, om man drar fram hårda data som inte är tolkade i (politiskt) korrekt sammanhang.

  Det är lika hopplöst som det var förr att försöka få katoliker att begripa att de inte får utreda prästers våldtäkter mot barn själva, det är polisens uppgift. Jag gör den liknelsen just därför att det rör sig om samma attityd: man följer en högre sanning och står därför över världslig logik, lag, och rätt.

  Själv utsattes jag för våld idag – klimatet tvingade mig att skotta snö! Jag kräver att detta åtgärdas! Det är en rättvise- och klassfråga, att vissa måste skotta själva medan andra får det gjort för skattemedel! 🙂

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 4. afugglas skriver:

  Lyssna till vad Hans Jensevik säger om mäns våld mot kvinnor och de svenska socialisternas bidrag till verklighetens Sverige. Kvinnorna spelar rakt i händerna på de svenska makteliten och den svenska polisens fruktansvärda taskspeleri. Inte ett dugg förvånad över att tjänstemännen flyr den genomkorrupta polisen dvs.
  de som har ryggrad nog att göra det. Den första delen är otroligt värdefull att lyssna till men från 28:14 och framåt är den delen som är helt begriplig. https://www.swebbtv.se/

Kommentarer är stängda.