Svenska regeringens klimatkollegium och vetenskapen.

Dagens gästskribent är Bernd Stymer

Faktum är att klimatet ändras ständigt, har alltid gjort så och kommer att alltid göra så.

Faktum är också att allt som rör regeringens arbete med klimat har endast ett enda mål – minska utsläppet av CO2 för att rädda mänskligheten.

13.6.2020 publicerades om tillkomsten av ett s.k. Klimatkollegium bestående av 7 ministrar inom regeringen. 

Eftersom regeringens klimatarbete uteslutet bygger på den vetenskapliga frågan om CO2 värmer jordens atmosfär, borde det vara självklart att kollegiet har kompetens att bedöma vetenskapligt utfört forskning i frågan.

I regeringens klimatkollegium finns inte någon som besitter naturvetenskaplig kunskap på forskningsnivå, vilket framgår av de CV:n som är utlagda på Nätet. Naturligtvis är det känt att regeringen anlitar experter, men de som faktiskt anlitats har ingen som helst erfarenhet av vetenskaplig forskning om klimatet. Professorer både på KTH och Chalmers som i sitt arbete är beroende av anslag från regeringen har inte utfört någon forskning på klimatet men trots det lämnat stöd för politiska klimatbeslut. I sitt klimatarbete anlitar regeringen också flitigt Stockholms Environment Institute, en skapelse av förre minister M. Olofson för att ”överbrygga vetenskap och politik”, där agronomer ger råd utan erfarenhet av utförd forskning om påverkan av CO2 på klimatet. 

  De svenska forskare som verkligen utfört klimatrelaterad forskning är professor Gösta Pettersson, havsforskare Nils Axel Mörner, professor Peter Stilbs, professor Lennart Bengtsson, m.fl. Den sistnämnde känd som en av världen mest framstående meteorolog. Både Bengtsson och Pettersson har skrivit varsin bok om klimatfrågan.

De får aldrig politikernas gehör för att CO2 inte utgör hot mot klimatet och mänskligheten och att politiken därför inte skall göra något för att minska det. Andra hot från mänsklig aktivitet är verkliga och kan åtgärdas, skogsskövlingen, plast i haven, Östersjöns död, rovfisket, m.m. CO2 i atmosfären har aldrig dödat en enda människa men hundratals miljoner har dött av ständigt återkommande pandemier. 

Verklig klimatforskning har t.ex. Svensmark gjort genom att klarlägga molnbildning, en viktig påverkan på klimatet men utan varje uppvärmning genom CO2. Naturligtvis har experiment utförts i med luft, växter och djur fyllda rum där ökat CO2 till över 7000 ppm så att allt levande dör utan att kunna uppmäta någon temperaturhöjning.  

Klimatkollegiet hänvisar frenetiskt till att Förenta Nationerna i IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change,som består av politiker från alla FN-stater, inte forskare, hänvisar till att CO2 är ett hot mot mänskligheten bevisat av ”forskning” där inte ett enda genomfört vetenskapligt experiment visar att så är fallet. Naturligtvis skall Klimatkollegiet ”lyssna” på forskning. Men vilken ”forskning”?

Att leka med dator och skapa prognoser är aldrig forskning och bevisar ingenting vetenskapligt om klimatet.

Just avsaknaden av vetenskapliga bevis medför i sak att alla regeringens åtgärder, som syftar till att minska CO2 i atmosfären, inte har den minska effekt på klimatet. Skogar brinner inte beroende på CO2. Vattnet i oceanerna ökar inte på grund av CO2. Isarna runt polerna minskar inte på grund av CO2. Atmosfären värms inte av CO2. Det enda vetenskapligt konstaterade resultatet av ökad CO2 i atmosfären är det faktum att det har medfört bättre växtlighet och mer mat åt jordens befolkning.

Däremot har politikers beslut om åtgärder för att minska CO2 bevisligen redan medfört stora påfrestningar för svenska folket genom tvånget att betala utländska bolags utbyggnad av över 4000 vindkraftverk som skövlat natur och skadat närboendes hälsa. Inte ens de som står bakom detta tvång påstår nu att de därmed räddat klimatet. De duckar. Nyttan med tvånget nämns aldrig och får aldrig diskuteras. Både Sveriges och EU:s alla tiotusentals vindkraftverk har inte minskat utsläppet någonstans. Tvärt om är det bevisat att utsläppen ökat. Dessutom visar en mängd forskning att vindkraftverk medför uttorkning av landskapet bakom dem och de viktiga insekternas och fåglarnas död.

I sin vanföreställning att kunna påverka klimatet arbetar klimatkollegiet nu med att lägga nya pålagor på befolkningen för att minska något som inte kan minskas. Det är svårt att förstå att de vidtagna och föreslagna åtgärder att minska eller avskaffa Sveriges leveranssäkra elektriska energi, som leder till allvarlig effektbrist, kan minska CO2 i atmosfären, eller att subventioner för solpaneler eller cyklar påverkar klimatet. Vissa delar av klimatkollegiet förespråkar också minskad bilkörning, minskad ätande av kött, minskad konsumtion, o.s.v. helt enkelt allvarliga inskränkningar av medborgarnas vanliga fri- och rättigheter.

I en rättsstat borde det vara självklart att dessa inskränkningar diskuteras öppet och allmänt.

När kommer det att ske i Sverige?

Bernd Stymer

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på Svenska regeringens klimatkollegium och vetenskapen.

 1. Jan Andersson skriver:

  Koldioxid – om skogen själv får välja.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Föredömligt inlägg för oss som är rena amatörer i frågan. Tack Bernd!
  Kan vi inte få lite mer kött på benen hur man balanserar de olika el-producenternas uttag och leveranser. Det är ju enorma krafter i rörelse. Mats har beskrivit det men som sagt vi har svårt att förstå.

  • Göran skriver:

   Produktionen av vind- eller solel är så liten att det inte är något att balansera med annan form av elproduktion. Det enda det gör är att skapa konstiga priser och störning för alla anda.

   Sedan är frågan om det går att balansera. Ett vindkraftverk är en helt slumpmässigt i fråga om hur mycket energi det producerar. Det är aldrig konstant utan variera hela tiden och det går inte att veta från minut till minut hur mycket det kan producera. Hur ska man balansera det mot en vattenkraftgenerator, kärnkraftgenerator eller kolkraftgenerator?

   • Åke Sundström skriver:

    Helt fel att i första stycket kalla den svenska vindkraften för ”liten”. Den är stor nog för att kräva en reserveffekt som kan kompensera för produktionsbortfallet när det inte blåser.

    Och den extrakostnaden skall givetvis vindkraftsverken själva betala för, genom ett prisavdrag, inte som nu kunna överlasta på Svenska Kraftnät. Vilket gör detta alternativ än mer olönsamt än det är även utan denna merkostnad.

    • Jan Andersson skriver:

     Man nan vara liten fast man är stor. Se på Stefan Löfven.

    • Åke Sundström skriver:

     Jag saknar ett svar på min fråga om vem som skall betala för den reservkraft som vindkraften kräver. En principiellt enkel problematik kan man tycka, men ändå vill ingen säga varken bu eller bä. Tänk efter Göran, Jan m fl och låt höra!

 3. Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans skriver:

  Väl rutet. Bara ett påpekande: 7.000 ppm (miljondelar) är inte dödligt. I ubåtar är övre gräns under kortare tid runt 8.000 ppm. Vid 15-20.000 ppm får vi svårt att andas. Vid 30.000 ppm förlorar vi medvetandet. Men 40.000 ppm är halten i mänsklig utandningsluft. Dödlig dos anses vara 80.000 ppm. Då kan vi inte längre ta upp syre att andas med.

  Jag återkommer med längre inlägg om olika CO2-halter och deras verkan över tid.

  • Jan Andersson skriver:

   I ett tillslutet sovrum på 10 m2, normal takhöjd 2,4 m, en sovande person 8 h, hur hög blir CO2-halten innan fönstret öppnas på morgonen.?

 4. Åke Sundström skriver:

  Vi är eniga i klimatfrågan, men när du skriver ”Faktum är också att allt som rör regeringens arbete med klimat har endast ett enda mål – minska utsläppet av CO2 för att rädda mänskligheten”, så låter du dig luras av en propagandabluff. Jag har kort utvecklat den invändningen på Fri Debatt, Viktigare att fullfölja diskussion där eftersom kunskapsnivån här i dagsläget är så mycket högre och därför att ägaren, KLP (klassiskt liberala partiet) är en möjlig gamechanger i kriget för ett frihetligare Sverige (med Mats som en av de mest aktiva medlemmarna). Gladde mig över att en av de andra ledande skribenterna på Fri Debatt, Henrik Jönsson, gillade ditt inlägg.

Kommentarer är stängda.