Upprörda känslor efter klimatdebatt i fullmäktige

I Linköping hade SD ställt en fråga till kommunfullmäktige: ”Vad har målet Koldioxidneutralt Linköping 2025 kostat kommunen hittills?” Finns det underlag som visar att CO2-neutralt Linköping är det bästa för klimatet? Undertecknare var Torsten Svärdström och Christian Gustavsson.

Lokaltidningen Corren skrev om debatten 210428, jag citerar valda delar:
-Har vi just diskuterat om jorden är platt eller inte? Christian Gustavsson (M) har aldrig upplevt en debatt som den som avslutade april månads fullmäktigemöte.
Tisdagens fullmäktigemöte slutade på ett sätt som tydligt visade gränsen mellan Sverigedemokraterna och övriga partier.

Att klimatet skulle befinna sig i en kris, förnekades absolut av Jörgen Ring (SD):
– Betingelserna för ett gott liv på vår planet har aldrig varit bättre än nu. Med dagens klimat tillsammans med det tekniska välstånd som råder, så är jorden utmärkt att leva på i dag, sa han.
Hans partikamrat Patrik Westlund (SD) menade att någon grad högre medeltemperatur skulle vara positivt för livet på jorden.

Rebecka Hovenberg (MP) frågade: Tror ni inte alls att människan påverkar jordens klimat?
Patrik Westlund svarade att det inte finns några bevis för att mindre koldioxid i atmosfären påverkar klimatet i en gynnsam riktning.

Flera av fullmäktiges ledamöter försökte på olika sätt att argumentera med SD:s företrädare, men motargumentet blev allt som oftast att SD-ledamöterna hävdade att det inte finns vetenskapliga bevis för att vi befinner oss i en klimatkris, eller att människan påverkar klimatet. 
-Att Linköping ska ägna sig åt att bli klimatneutrala är en pappersprodukt och bör förpassas till papperskorgen, enligt Patrik Westlund.

Kommunalrådet Muharrem Demirok (C) var först att yttra ordet klimatförnekare.
– Jag trodde faktiskt inte att denna typ av klimatförnekelse fanns på riktigt. Jag har läst om det och sett det på Youtube. Men det här slår alla rekord, sa han.
Han pekade på forskningen och vetenskapliga bevis och sa att det är självklart att människor kan göra en insats för klimatet.

Att SD skulle vara klimatförnekare förnekar Patrik Westlund. 
– Vi förnekar inte att det finns ett klimat och inte att det har blivit varmare. Det vi är tveksamma till är att det beror på utsläpp från människor.
De vetenskapliga argumenten avfärdade han.
– Det är någon typ av inbillad konsensus man har när man säger att alla är överens om att människan orsakar global uppvärmning.

Björn Alling (V), forskare och fysiker. sa med viss syrlighet att SD visar prov på bredd i klimatfrågan. 
– De tycker allt från att det inte finns någon uppvärmning via att det inte är människan som orsakar den till att det är bra att det är lite varmt. Det kan man bemöta på olika sätt. Men jag ser det som min uppgift som fysiker att gå på den fysikaliska bakgrunden och det vetenskapliga stödet för att vi faktiskt har en klimatuppvärmning, som faktiskt orsakas av en högre koldioxidhalt i atmosfären. 

Han pekade på att redan i slutet av 1800-talet gjorde den svenske fysikern och vetenskapsmannen Svante Arrhenius riktiga experiment där han såg att luftens absorption av värmestrålning hade att göra med koldioxidhalten.
– Redan då förutspådde han att man på slutet av 1900 skulle ha en uppvärmning av två grader om man fortsatte att elda kol på det sätt man då gjorde, sa Björn Alling.

Hur uppvärmningen kommer att slå på olika ställen i världen, det är svårt att exakt få fram. Ett faktum ingen försöker dölja, enligt Björn Alling.
– Men att det sker en uppvärmning på grund av att vi släpper ut koldioxid, och att om det inte stoppas, leder det till en katastrof, där finns det ingen tvetydighet. Exakt när, var och hur, det kan man diskutera. Men inte ATT det kommer att hända om vi inte stoppar det.

Christian Gustavsson SD, var den siste att yttra sig i debatten. 
– Jag har aldrig upplevt något liknande, det är som att vi i fullmäktige har en diskussion om huruvida jorden är platt eller inte.

Upplevelsen av tisdagens debatt fick honom att inse, sa han, att han själv nu måste jobba för att hans eget parti engagerar sig hårdare i klimatfrågan.


Detta fick mig att skriva ett mail de omnämnda sverigedemokraterna, se brevet nedan. Ingen av dem har ännu besvarat det.

Hej!

Jag läste referatet i Corren om er debatt angående kostnaden för klimatpolitiken. Bra kämpat! Men ni behöver mer och bättre krut!

Några reflektioner:

Man kan alltid ifrågasätta hur en agronom, som Rockström, eller någon enda människa verksam inom skogs- och jordbruk kan tro att lite mer CO2 till de högre nivåer som tidigare varit på jorden skulle vara skadligt när livet då flödade. CO2 är via fotosyntesen livets gas.

Svante Arrhenius lyfts av alarmisterna fram som att han 1896 skulle klarlagt koldioxidens roll i växthuseffekten. Det är fel! Redan år 1900 påpekade Sveriges mest kände fysiker, Knut Ångström att Arrhenius räknat fel. Arrhenius rättade då sig själv i en utgåva år 1906 och konstaterade själv att det inte blev mycket till uppvärmning, vilket han hade hoppats!

Även växthuseffekten som sådan kan ifrågasättas, av flera skäl. Alarmisterna påstår att den franske matematikern/fysikern Fourier på 1820-talet beskrev växthuseffekten. Men han gjorde precis tvärtom! Hans intresse var riktat mot jordens inre, för att förstå hur mycket av dess inre energi som läckte ut i atmosfären, genom jordskorpan. Han konstaterade att det värmetillskottet är mycket litet. Han gjorde då en utblick mot solen och schweizaren Saussures experiment på Mont Blanc med en svärtad låda försedd med glasskiva.

Saussure hade konstaterat att när glassidan vändes mot solen ökade värmen markant i lådan. Lådan skulle kunna liknas vid ett växthus. Fourier påpekade att det dock inte är den inneslutna luften som är orsak till uppvärmningen, det är glasskivan som förhindrar värme att lämna lådan. Han förklarade uttryckligen att atmosfären och dess gaser inte kan liknas vid Saussures låda. För att det ska vara möjligt måste luften vid någon höjd över marken övergå i fast form, likt glasskivan, vilket luften inte gör. Alltså ingen växthuseffekt!

Svensken Hans Jelbring föreslog för nära 30 år sedan att det finns en atmosfärseffekt som består av atmosfärens vikt, jordens gravitation utövad på atmosfären, samt solinstrålningen. Nikolov och Zeller bekräftade med data från NASA att den förklaringen gäller på samtliga planeter i vårt solsystem! Atmosfärseffekt, ingen växthuseffekt.

Kanadensiskan Donna LaFramboise avslöjade 2011 i boken The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert, att IPCC INTE använde sig av peer-reviewade rapporter från disputerade forskare som dess ordförande Pachauri hävdat. Mer än en tredjedel av underlaget till IPCCs rapporter var författat av studenter, journalister och miljöorganisationer.
Flera ledande ledande klimatforskare, som Richard S.Lindzen, Tim Ball, Judith Curry, och Nils-Axel Mörner, mfl. har antingen utestängts eller valt att avgå från IPCCs expertpaneler för att vetenskapen åsidosätts till förmån för propaganda.

IPCC är inte ett forskningsorgan. Förkortningen uttyds Intergovernmental Panel on Climate Change. Det är alltså en mellanstatlig politisk organisation som styrs av regeringarna. Dess uppgift är ensidigt att finna faktorer som talar för att människans verksamhet orsakar en klimatförändring. Inget annat, ingen balanserad eller förutsättningslös forskning.

Svenske biokemisten Gösta Pettersson har gjort en utförlig sammanställning av klimatalarmismens påståenden och med vetenskapliga fakta och argument avvisat dem alla i boken, https://falsktalarm.se/

Danske fysikern Henrik Svensmark har bidragit med väldokumenterad forskning som visar på den kosmiska strålningen och solens inverkan på droppbildning i atmosfären. Vilket har betydelse för bland annat det som kallas för albedo, alltså reflektion av solinstrålning ut i rymden innan den hinner värma jordytan.

Björn Lomborg är dansk nationalekonom som visat att klimatpolitik är att kasta pengarna i sjön.

Likaså dansk är Ole Humlum som är fysiker och klimatforskare på Svalbard. Han har bland annat visat att de meteorolgiska institut som IPCC stöder sina rapporter på, systematiskt ändrat i historisk temperaturdata så att det ser ut som om det hela tiden blivit varmare, när det i verkligheten svänger fram och tillbaks. Han har en hemsida https://climate4you.com/.

Kan även rekommendera:
https://wattsupwiththat.com/
https://www.thegwpf.com/
https://joannenova.com.au/
https://www.klimatupplysningen.se/
https://www.klimarealistene.com/
https://klimatsans.com/ Sture Åström och Tege Tornvall har massor med material att ta del av.

Jag skriver på min egen blogg https://www.frihetsportalen.se/ om både klimat och politik mm. Där går det bra att kommentera. Mina läsare är mycket kunniga.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar på Upprörda känslor efter klimatdebatt i fullmäktige

 1. Jan Andersson skriver:

  Som tjugofemöresingenjör så har livet och verkligheten lärt mig att det nästan aldrig finns några exakta tal (storheter). I skolmatematiken får man uppgifter att lösa och svaret är alltid rätt eller fel. Matematiskt intresserade gillar att fundera på klassiska problem, men några sådana uppstår aldrig i verkligheten.

  Hur räknar man när varje storhet är ett intervall med större eller mindre tolerans och om man väljer worst case scenario och järmför med least case scenario så blir resultaten löjligt oanvändbara. Dessutom är själva uppmätningen och registreringen av alla ingående storheter mer eller mindre osäker. Man kan exakt räkna tio eller hundra byggklossar, men om det är sexhundratusen (eller var det kanske bara femhundratusen)?

  Räddningen är att det finns ett antal gränsvärden som är kända och som man ibland kan utgå från, typ att köldblandning (vatten/is) har noll grader och att kokpunkten är 100 grader, men det finns ett antal svårmätta parametrar även här om man måste ha fram mycket noggranna resultat. I verkliga livet måste man hitta systempunkter att mäta på där antalet osäkra parametrar är så få som möjligt och där mätvärdena är så noggranna som praktiskt möjligt.

  Antag att du ska räkna ut gasmängden i ett rum så exakt som möjligt. Till synes räcker tre mått; höjd, längd och bredd. Sedan tillkommer snabbt att detta måste mätas överallt, för rummet kan vara skevt och väggar kan bågna utåt eller inåt (några millrmeter som du inte märker). Sedan tillkommer gastemperaturen som inte på något vis är konstant utan varierar mellan tak/golv, yttervägg/innervägg, av din närvaro om du har handhållna mätdon, och av gasblandningens sammansättning där olika gaser har olika egenskaper. Hur mycket syre O2 förbrukar du medan du mäter, hur mycket CO2 tillför du? Sedan har vi det meteorologiska lufttrycket, och det verkliga när det finns ett ventilationssysystem med fläkt (i ett angränsande rum). Ligger vinden på utsidan av huset där luftintaget finns, eller finns intaget på läsidan?

  Dumt exempel, men det liknar många verkliga problem i till exempel processindustrin. Man kommer en bra bit med bra mätdon, men allt man får är ändå närmevärden så det är kanske bättre att ifrågasätta nyttan med exaktheten och istället bara stega upp måtten? Blir osäkerhen då ett problem? Kanske, kanske inte.

  Själv har jag inte märkt av några som helst klimatförändringar. Har ni, har någon?

  • Dandersan skriver:

   Jo
   Solen skiner allt mer-20% fler timmar sen 1983-trot eller ej!

   • Benny skriver:

    Att solen lyser mer beror nog på att man slutat med koleldning till stor del och att rökgasreningen blivit bättre på de kolkraftverk som finns kvar! Solens variationer med den kosmiska strålningen påverkar också men även vulkaner som spyr ut stoff i atmosfären! Finns mängder med variabler som påverkar hur mycket solstrålning och molnbildning det blir i atmosfären!

  • Mats Jangdal skriver:

   De förändringar = variationer jag noterat tillskriver jag årsmån. Det vill säga att allt är normalt inom intervallet.
   Någon permanent klimatförändring har jag inte märkt av, oavsett vad som skulle ha kunnat orsaka den.

  • Göran skriver:

   Det du skriver om variationer i rummets storlek är mer eller mindre även det problem som finns i klimatmodellerna. Om vi ska veta vad som händer i rummet i detalj behöver vi en jäkla massa mätpunkter. Antalet mätpunkter kommer att avgöra hur bra vi kan simulera rummet i en modell. Vi kan kalla antalet mätpunkter för upplösning, såsom antalet pixlar i en bild. Vi kanske kan ha en så stor upplösningen i rummet att vi kan få en bild av rummet.

   Expandera rummet till Jordens atmosfär. Nu borde var och en förstå att upplösningen blir så ofantligt liten att det inte går att få någon som helst bild som ens kan kännas igen för någonting. Kan man rekonstruera något i en modell utifrån det? Nej.

  • En annan Göran. skriver:

   Sysslade tidigare med kalibrering av momentverktyg och trådtöjningsgivare. Där fanns många av dom felkällor du nämner, mätosäkerheter, som vi hade att ta hänsyn till.
   Vikter vars kalibrering innehöll mättoleranser, mätutrustning med sin toleranser mm.

   Vad det egentligen handlade om var inte att mäta rätt, (i princip omöjligt) utan att mäta så lite fel som möjligt.

 2. Dandersan skriver:

  Bra jobbat Mats.
  Förnekelsebegreppet är ett sätt att koppla oss skeptiker till förnekelse av en historisk händelse.
  Då kan de studier som finns om trädgränser vara intressant-Det har varit tre grader varmare i Norrland.
  Han som driver ett projekt att studera förnekelsens politiska samhörighet, Martin Hultman, har disputerat med en avhandling som är intressant i dagens vätgasoptimism. Han kallade den utopia i sin avhandling. https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Hultman_(forskare)
  I en bok “Upphettning” beskriver han förnekare av klimatet med samhällsomstörtning.
  Kan kopplas samman med Torbjörn Tärnsjös vilja att begränsa demokratin i klimatets namn.
  Tala om samhällsomstörtning!

  • Åke Sundström skriver:

   Visst är Hultman en extrem galning, men han och hans många gelikar överlever bara med stöd av mer seriösa forskares tystnad.

   I mina ögon är det en grupp vänstervridna ekonomer, med Klas Eklund i spetsen, som utgör klimatnojans stöttepelare. Men än mer avgörande är det passiva stödet från den från den övriga akademiska eliten.

   Framför allt det uppenbara dubbelspel som Kungliga Vetenskapsakademin ägnat sig åt – när man å ena sidan dragit tillbaka sitt tidigare godkännande av IPCC:s hotbilder, men biter huvudet av skam genom att LIKVÄL säga ja tack till den svenska klimatpolitiken.

   Forskarfusk på högsta tänkbara nivå!! Men kungen själv är förstås lyckligt ovetande om att via sin egen akademi spela en huvudroll i ett kuppartat politiskt trixande, applåderat givetvis av det förment statsbärande partiet och av dagens falska miljörörelse. Men välkommet att Greenpeace grundare lämnat sitt sjunkande skepp och nu hör till klimatskojarnas vassaste kritiker.

  • Göran skriver:

   Ska vi ens bry oss om en person som den där Hultman. Före hans forskning var det någon tjej i Uppsala som skrev en rapport eller doktorshandling i psykologi om “klimatförnekare” med resultatet att sådan typer som du och jag skulle vara högerextrema.

   För det första. Det finns inga högerextrema individer eller organisationer i Sverige.

   För det andra. Rapporten jag nämnde ovan hade en referenslista som bestod näst intill enbart av klimatfrågor. Vad har det med psykologi att göra? Redan där borde den ha underkänts. Denna rapport hänvisade till en rapport gjord i Brasilien. Om man ödslade tid på att läsa den, såg man att det bara var larv med eller mindre.

   Det handlar bara om politiserad forskning.

   Tre klimatkonferenser har jag deltagit på: Lidingö, Mölndal och Oslo. Vilka personer möter man på dem och talar med? I stort äldre herrar med mycket sunt förnuft, med stor vilja att ständigt lära sig något, nyfikna, vill förstå och har insikten i hur viktigt individuell frihet är. Alla är inte alls antklimathotsalarmister utan det finns även folk med foten i tron på mänsklig påverkan men som vill ha mer kunskaper i frågan.

   Man ska inte haka upp sig på vad folk kallar en. Det bevisas åter igen och åter igen att talesättet “den som sade det är det” stämmer. Det enda som är frustrerade i mitt tycke är att det är så få människor som genomskådar eller ser hyckleriet.

   • Åke Sundström skriver:

    Instämmer, inte minst i din avslutande frustration. Har själv nära bekanta som inte går att nå ens med basala faktaargument, trots deras framgångsrika studier på universitetsnivå. Svårbegripligt!

    • Dandersan skriver:

     Jag tycker det vore klädsamt om denne man kunde ställa upp och diskutera sin syn på klimatfrågan.
     Det är våra pengar han jobbar med!
     Uppenbarligen är han engagerad i frågan men ser att dagens politik för att lösa den är helt fel.
     Ändå jagar han dem som också inser att vi är på fel väg!

   • Mats Jangdal skriver:

    Om jag nu minns rätt, visst var Martin Hultman rådgivare åt Malena Ernman och Greta inför bokskrivning och lansering av skolstrejken?

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Kanske är det dags att damma av en riktigt otäck bok som jag inte läst i sin helhet men som många refererar till, Indoktrineringen i Sverige är en debattbok skriven av Göran Palm och utgiven 1968 av PAN/Norstedts.
  Ett kort utdrag:
  En svårighet med all politisk indoktrinering, dvs. för dem som bedriver den, är att publiken ofta är motspänstig och misstänksam. Det gäller då att hitta indoktrineringsformer som publiken inte bara kan finna lustbetonade och spännande utan som de förbinder med något annat än indoktrinering, t. ex. med avkoppling, och därför inte tar emot med politisk misstänksamhet.

  Att bli medveten om indoktrineringen, skriver Palm, är nödvändigt för att kunna ta ställning:

  Det finns som sagt inga samhällen som saknar indoktrinering, men för att kunna tänka och tycka någorlunda självständigt måste varje människa åtminstone försöka bli medveten om den indoktrinering hon ständigt utsätts för, annars kan hon inte ta ställning. Det bästa botemedlet mot indoktrinering är alltså kunskap om att indoktrinering förekommer – och att den ofta är särskilt effektiv när den dyker upp i sammanhang där ingen letar efter den, t. ex. i blomsterkataloger, uppslagsböcker och underhållningsfilmer.

  Min triviala fråga, hur användes utplundrade skattepengar?
  Den första jag tänker på i sammanhanget är Hanna Stjärne. Sjöhäxan Ursula med Kroken och Snoken i filmen om Disneys “Ariel” är en välmenande sagofigur i jämförelse.

  • Göran skriver:

   Den socialdemokratiska och socialistiska indoktrineringen sitter i ryggmärgen på de flesta människor i Sverige och det krävs hårt arbete med sin egen kunskap och ryggmärgsreflexer för att få bort den.

   Socialdemokraterna har i princip ända från sitt grundande medvetet sysslat med att splittra samhället. Börjar man fundera lite på det så kan man till slut se sanningen.

   Bland det mest löjliga påståendet är att socialdemokraterna är ett så kallat statsbärande parti. De är bara korrupta och myglande parasiter.

   • Åke Sundström skriver:

    Sant, men låt oss skilja mellan partitopparna och de grundlurade medlemmarna, som inte förstår – eller vägrar ta till sig – att ledarna är falska som vatten. Och glöm inte att de borgerliga väljarna i nästan lika hög grad är vilseledda av sina vänsterflummiga partistyrelser, som inte längre tycks kunna erinra sig innebörden av deras frihetliga ideologier,

    I mina ögon är Reinfeldt och Kristersson och deras stödtrupper mer föraktliga än den i grunden ganska hederliga svetsaren från Ångermanland. Han som under den s k finanskrisen hade mod att utmana LO genom att gå med på temporära lönesänkningar för Metalls medlemmar.

    • Jan Andersson skriver:

     Det knappast någon (förutom unga miljöpartister) som står i vallokalen på valdagen och väljer röstsedel med någon större entusiasm. Man väljer mellan pest och kolera. Nästan alla har mer skärpta chefer på jobbet än de alternativa partiledare som flimrar förbi som minnesbilder nu när man måste bestämma sig.

     Man drar en djup suck och väljer samma parti som förra gången, för då kan det i alla fall inte bli sämre.

     Oppositionen har inget trovärdigt alternativ att erbjuda, vilket nog är den enda förklaringen till att S-partiet förfarande kallar sig statsbärande.

     Själv brukar jag lämna vallokalen i ett tillstånd någonstans mellan uppgivenhet och ursinne. Inte minst därför att persoen som tar emot kuverten stirrar på mig som de sett ett spöke och verkar tvinga sig själva att ta emot dem och stoppa i rätt valurna, jag menar papplåda.

     Det är inget mysterium att de vet vilka röstsedlar som ligger i kuverten, bordet med alla alternativa röstsedlar står en meter från röstmottagaren och hon har hundra procents koll på alla.

Kommentarer är stängda.