Svensk energipolitik styrs inte av relevant framsynthet

Dagens gästskribent är Claes-Erik Simonsbacka

Målet om 100 procent förnybar elproduktion har antagits av riksdagen i juni 2018 (2017/18:NU22) och härrör från den tidigare energiöverenskommelsen utan, att på något sätt t.ex. beakta de cykliskt styrda solrelaterade aktiviteterna. Har vi helt glömt de historiska effekterna av 1600-talets ”lilla istid”, som innebar en betydande nedkylning av jordens klimat och inträffade direkt efter den medeltida värmeperioden?

Enligt Energimyndigheten (2018) kommer uppemot 100 TWh av den befintliga elproduktionen att avvecklas inom de närmaste 20–30 åren. Energimyndigheten har också gjort analyser och tagit fram några scenarier inom sitt projekt ”100 procent förnybart”, ER 2019:6, och dessa har legat till grund för bedömningar att utbyggnadsbehovet avseende vindkraft till år 2040 beräknas till ca.100 TWh ny vindkraftsel.

Vad får ovanstående för konsekvenser för elförsörjningen framför allt inom elområde SE3 (Gävle, Falun, Malung och söderut) och SE4 om elkvalitets- och leveranssäker planerbar baskraft avvecklas och ersätts med intermittent vindkraftselproduktion, om vi dessutom i enlighet med flera solforskare, nu går mot en snar ”liten istid” i mitten av 2000-talet?

Trots retoriska och propagandistiska modebegrepp som ”smarta elnät” (”Smart Grids”) kommer vi tyvärr inte framöver att kunna vidmakthålla alls så höga elkvalitets-, leveranssäkerhets- och tillgänglighetskrav som vi i Sverige tidigare tagit för givet och som vi uteslutande erhållit från planerbara baskraftsanläggningar. Enligt min uppfattning kommer vi framöver, med stor andel icke planerbar intermittent elproduktion, tyvärr att behöva störningskänslig s.k. ”smarta elnät” för, att överhuvudtaget ha en möjlighet att kunna styra effektbalansen och elleveranser genom att bl.a. vid behov kunna koppla bort elförbrukare / elkunder.

Det finns dessutom flera utmaningar att lösa som t.ex. Cybersäkerheten, som är oerhört betydelsefull när landets kraftnätverk blir mer integrerade och komplexa, bl.a. med tanke på spridningen av Distributed Energy Resources (DER) och den mycket stora omfattningen av internetanslutna komponenter som styr- och övervakningssystem, givare, sensorer, etc. som därigenom utgör ett stort hot mot fjärråtkomst, manipulation och dataläckage.Cybersäkerheten utgör alltså en mycket stor och svår teknisk utmaning att lösa, inte bara i att bygga upp säkerheten, utan också att varaktigt kunna underhålla och säkerställa en så extremt hög säkerhetskultur i alla aktörs- och organisations led.

Lagstiftarna verkar ha glömt bort elens särställning inom effekt- och energisystemet för i stort sett all annan försörjning och som oftast även är en förutsättning för att andra tekniska system ska fungera.

Solen är motorn bakom allt väder och är en förutsättning för hela vår tillvaro!

DET GÄLLER FÖR BESLUTSFATTARNA, ATT AGERA NU! DET ÄR BRÅTTOM!!

Länkar till solforskningsrapporter / artiklar:
Mini-Maunder event”.”The Maunder Minimum has become synonymous with the Little Ice Age, a period of climatic cooling that, according to some definitions, endured from around 1300 to 1850, but reached its chilliest point in the seventeenth century.”

Is an Ice Age Coming? 25 maj 2016

NASA ADMITS THAT WINTERS ARE GOING TO GET COLDER…MUCH COLDER. NOVEMBER 18, 2014 – Utdrag
”Climatologist John Casey, a former space shuttle engineer and NASA consultant, thinks that last year’s winter, described by USA Today as “one of the snowiest, coldest, most miserable on record” is going to be a regular occurrence over the coming decades.”

”Casey asserts that there is mounting evidence that the Earth is getting cooler due to a decline in solar activity. He warns in his latest book, Dark Winter, that a major alteration of global climate has already started and that, at a minimum, it is likely to last 30 years.”

Studie av den ryska astrofysikern H.T. Abdussamatov
”Som ett resultat har jorden och kommer att fortsätta, att ha en negativ genomsnittlig årlig energibalans och en långsiktig negativ termisk tillstånd,” Dr Habibullo Abdussamatov, är chef för rymdforskningen för Pulkovo-observatoriet på ryska Vetenskapsakademien.

”Den kvasi-hundraårsjubileum epok av den nya lilla istiden har börjat i slutet 2015 efter den maximala fasen i solcykeln 24”, skrev Abdussamatov. ”Starten av en sol stor minimum förväntas i solcykeln 27 ± 1 år 2043 ± 11 år och början av fasen av djup kylning i nya lilla istiden från år 2060 ± 11 år.”

I Daily Caller

I Science and Public Policy

NASA Finally Admits It´s Going to Get Colder. Posted Jan 20, 2017 by Martin Armstrong. Utdrag:– “Indeed, the sun could be on the threshold of a mini-Maunder event right now. Ongoing Solar Cycle 24 is the weakest in more than 50 years.”

– ”Matt Penn and William Livingston of the National Solar Observatory predict that by the time Solar Cycle 25 arrives, magnetic fields on the sun will be so weak that few if any sunspots will be formed.”

New sun-driven cooling period of Earth ‘not far off’
”Nils-Axel Morner, a former head of the Paleo-Geophysics and Geodynamics Department in Stockholm, says a new solar-driven cooling period for the Earth is ‘not far off’.
18 juni 2019”


NASA PREDICTS NEXT SOLAR CYCLE WILL BE LOWEST IN 200 YEARS (DALTON MINIMUM LEVELS) + THE IMPLICATIONS
JUNE 18, 2019

https://electroverse.net/nasa-predicts-next-solar-cycle-will-be-lowest-in-200-years-dalton-minimum-levels-the-implications/

CHINESE SCIENTISTS WARN OF IMMINENT GLOBAL COOLING
AUGUST 14, 2019

https://electroverse.net/chinese-scientists-warn-of-imminent-global-cooling/

How the sun affects temperatures on Earth (w/ Valentina Zharkova, Northumbria University) 10 okt. 2019

CHILL IN THE AIR
Earth about to enter 30-YEAR ‘Mini Ice Age’ with -50C temperatures in coldest regions, scientists warn
Harry Pettit, Senior Digital Technology and Science Reporter, 2 Feb 2020

”Earth can expect a barrage of brutal snow storms over the next 30 years as an ominous ”solar minimum” grips the planet”

”Nasa readings of solar activity suggest our planet could find itself in the grips of a similar freeze by 2025.”

I The Sun

2020-02-02
Claes-Erik Simonsbacka
Elkraftingenjör

Det här inlägget postades i Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

43 svar på Svensk energipolitik styrs inte av relevant framsynthet

 1. Stefan Eriksson skriver:

  Sverige är ju med i EU. Där ”rök” allt vad framsynthet heter.
  Jag hör på ekot idag (lite i förbifarten), att fossila bränslen subventioneras med i storleksordningen 1000 mdr kr per år inom EU.
  Hur resonerar kommissionen där?

  Jo,,,

  En ”skattelättnad” räknas som en subvention. Med det resonemanget kan jag knappast förvänta mig något som ens kommer i närheten att förefalla ”framsynt”, från politiskt håll.
  Tvärtom är förd politik med straffskatter på fossila bränslen en bakåtsträvande hållning.

  Nyheten på ekot nämnde också det förhållandet att kommissionen skickar en ”påminnelse” om att EUs medlemmar slarvar med att inkomma med ”klimat o energiplan”, som då skulle vara kommissionen tillhanda vid förutvarande årsskifte.

  Tyskland, Frankrike, Spanien och ett flertal andra ”delstatsregioner” har inte hörsammat hemställan om denna redovisning.

  Bedömningar om hur framtida energiförsörjning kommer att gestalta sig, bör utöver ovan nämnda bortfall av inmatad effekt, också innefatta konsekvenser av förd EU-politik.
  Jag är inte alls säker på att Sverige som enskild delstat kommer att själva kunna bestämma över de planerbara anläggningar som finns i vår del av unionen.
  Svensk ”vattenkraft” kommer att ingå i ett Europeiskt system som vi knappast kommer att kunna styra själva, här i Sverige.
  Det lär bli ”strid” om de reglerbara krafslagen inom EU i en framtid. Vad kommer det att kosta oss?

  • Göran skriver:

   Så med andra ord innebär det att den del av lönen vi får behålla efter skatt är en subvention.

   Jag vet inte om vattenkraften i Sverige är så attraktiv, dels för att distributionsavståndet är för långt, dels större kostnad för distributionen på grund av överföringsförluster.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Jo, du har rätt i att förlusterna i så omfattande elsystem kommer att bli betydande. En av fysikens grundregler (förhållandet om resistans) lär sätta gränsen för vad som är möjligt.
    Problemet är bara att sådana faktiska förutsättningar inte vinner gehör i diskussionen om en framtida energiförsörjning.

    Polen skall vidkännas sanktioner från EU enligt stora delar av kommissionen, för det faktum att de (i Polen) avser att säkerställa elproduktionen inom sitt territorium.

    Så ser det ut, med dagspolitiken inom EU.

    • Thomas skriver:

     Man kanske inte skall ta Bryssel på för stort allvar.. De vill använda 40% av jordbrukspolitiken till ”klimatåtgärder” inom jordbruket (av då totalt de 35-40%, som skall gå till jordbrukspolitiken av Bryssels hela budget, som var det dubbla förr). Skillnaden för jordbruket blir nog inte så stor, bara litet andra ord, men samma agenda och funktion. Och så har då Bryssel löst Klimatfrågan!

 2. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  Det är frustrerande att notera svenska folkets totala likgiltighet och underskattning av framtida elförsörjningen och dess konsekvenser i elområde SE3 (Gävle, Falun, Malung och söderut) och SE4, med stor andel icke planerbar intermittent elproduktion. Jag som är bosatt inom elområde (SE1) med stort produktionsöverskott ska egentligen inte alls bry mig om elförsörjningen inom andra elområden, då verkligheten förr eller senare kommer i kapp.

  Mvh,

 3. Stefan Eriksson skriver:

  Jag lade in länken för sig (visste inte om det funkade)!
  Svensk Energipolitik:

  ”Vi (i Sverige) som medlem i EU är styrda av ett europeiskt marknadsregelverk” vilket förbjuder oss att begränsa tillförseln i befintliga ledningar”.

  Som sagt: jag ser ”lystna blickar” från EU beträffande det Svenska effekttillskottet i all synnerhet då det gäller baskraft som ej är beroende av vädret för stunden.

  Sen är det inte ”bara” att bygga, det framgår av artikeln ovan. Det borde fler veta någonting om, innan desamma resonerar i termer av ”smarta elnät”!

 4. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  Med beaktande av att en ”liten istid”, enligt NASA och andra solforskare, kan komma att inträffa omkring mitten av 2000-talet och konsekvenserna av detta har inte alls beaktats i några publicerade Svenska Kraftnäts (SVK:s) och/eller Statens Energimyndighetens(STEM:s) rapporter, vad jag vet. Detta innebär att vi saknar relevant kunskap och beredskap om elsystemen då vi inte ens vet vad vindkraften kan tänkas producera, t.ex. om jorden kyls ned. D.v.s t.ex. vad den faktiska elproduktionen i svenska vindkraftverk kan bli med beaktande av effekt- / leveranssäkerhetsvärdet. Enligt SVK var effekt- / leveranssäkerhetsvärdet under år 2013, tre (3) procent av installerad effekt. I den kraftbalansrapport som SKV lämnade till regeringen i juni 2015 antogs att 11 % av den installerade effekten finns tillgänglig under 90 procent av tiden de fem senaste vintersäsongerna. Vilken effekt- / leveranssäkerhetsvärde kommer att finnas tillgänglig från vindkraftverken under vintersäsongerna, om jorden kyls ner?

  Mvh,

  • Göran skriver:

   Om berörda myndigheter skulle avvika från klimatalarmism, tror du inte då att respektive generaldirektör och lite byråkrater inom myndigheterna får söka sig andra jobb?

   • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

    Det kan nog tänkas, fast man kan ju alltid hoppas att de har kvar den yrkesheder och yrkesstolthet som fanns ”förr”, utan att behöva söka sig andra jobb.

    Mvh,

 5. Dandersan skriver:

  Läste i Ny Teknik att Vattenfall inte tillåtits öka effekten i en av reaktorerna i Forsmark eftersom det skulle belasta nätet vid bortfall. Komplicerat med nätbalans tydligen.
  Det finns väl en ickeidriftsatt ledning söderöver.

  Fö fick regeringen kritik för sina bristande konsekvensanalyser rörande SUV subventioner.

 6. Stefan Eriksson skriver:

  Jag tycker den här sidan är informativ, enkel att förstå, och fri från ”tyckande” i endera riktningen:
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/elbrist/

 7. Åke Sundström skriver:

  Fortsatta pinsamheter från Claes Erik. Som kallar sig klimatskeptiker men lika fullt drar slutsatser utifrån premissen att dagens klimatnoja permanentas.

  Bra frågor från Stefan om bl a fossilsubventionerna i EU (än värre förstås i arabvärlden). Men fel om Energifakta. Deras siffror kan förefalla fria från tyckande, men säger egentligen ingenting alls. De måste tolkas för att förstås. Att E-fakta avstår från att upplysa om den godtyckliga energibeskattningens roll är ingen tillfällighet, avsikten att vilseleda år tydlig, det inser du nog Stefan om du tänker efter. . .

  • Stefan Eriksson skriver:

   Vore intressant att höra om din synpunkt på ”SWITCH” Åke, och hur denna ”innovation” har för inverkan på en marknadslösning för elförsörjning på längre sikt.

   Jag ser det som ett ytterligare planekonomiskt missfoster (”ulv”) i ”fårakläder”.

   Men rätta mig om min ”magkänsla” visar på onödig oro.

   (Hur många elkonsumenter känner till SWITCH månne?)
   https://via.tt.se/pressmeddelande/stora-kop-av-elflexibilitet-genomforda-via-eons-digitala-handelsplats-switch?publisherId=1035173&releaseId=3270208

   • Åke Sundström skriver:

    Rätt magkänsla där, Stefan. Principen är riktigt – att skapa en marknad för handel med eleffekt – men detta ingår i den normala skyldigheten Vattenfall och andra aktörer på elmarknaden. Så när dessa missköter sig kan vi välkomna att en ny aktör tar på sig uppgiften.

    Den motiverade frågan är förstås varför de ”gamla” aktörerna inte varit så intresserade? Kanske för att SWITCH visar att dessa – och framför allt alarmistpartierna – ljuger när det påstår att det föreligger en skriande brist på eleffekt. När ju sanningen är den rakt motsatta, att effektöverskottet är STÖRRE än det ca 50-procentiga elöverskottet (175 TWh contra cirka 120 TWh).

    Trixandet är makalöst, som alla seriösa analytiker känner till – men tiger om därför att det lönar sig bättre att tiga än att äventyra sitt eget levebröd. Sen finns det förstås de aningslösa, de sin nöjer sig de ”officiella” sanningarna, men inte heller verkar så roade av att inhämta elementa kunskaper i ämnet. Som t ex Mats har gjort och därför utan svårighet kunnat instämma i min principkritik, utan att behöva kommentera mina mer detaljerade utsagor.

    • Stefan Eriksson skriver:

     Jag har svårt att se hur en marknad skall fungera när tjänsten att leverera, konsumera effekt EJ är ”varan” som handlas.

     Finns där någon liknande företeelse på någon marknadsplats, vare sig det handlar om varor eller tjänster?

     ”Ugglan i mossen” är i mina blå ögon ett insteg på en ransonering av eleffekt, med förmenta marknadsstyrande argument för utebliven leverans.

     Är inte riskerna med projektet (switch), att ”normala” marknadsregler om tillgång och efterfrågan sätts på undantag till förmån för ett ”trixande”, utöver ”snedbelastande skatteuttag”, utsläppsrätter osv?

     Finns där ett (i ekonomens ordlista) samlande begrepp/benämning på den här typen av handel, som så flagrant skiljer sig från ekonomiska grundsatser?
     (annat än just ordet ”trixande” då)

     • Åke Sundström skriver:

      Här missförstår du: det finns en ”vara” som handlas. Den som säljer effekt måste koppla bort samma mängd MW installerad effekt. En viss mängd el flyttar från en adress till en annan, tillfälligt eller för längre tid.

      Tekniken med effektbortkoppling är gammal och välkänd, men sällan praktiserad eftersom effektöverskottet varit så gigantiskt (trots elsubventionerna). Först nu, när Ringhals 2 har stängts och fler följer, kan en effekthandel bli aktuellt, om än alltjämt i mycket liten skala.

      • Stefan Eriksson skriver:

       Jag förstår att jag missförstår, men för att ”förenkla” min bristande förståelse applicerar jag följande anekdot:

       Ponera att:

       Jag värmer mitt hus med elvärme (effektuttag 25A)
       Så bestämmer jag mig för att konvertera till oljevärme (effektuttag 16A)

       Då skulle jag inom ramen för switch kunna avyttra ett effektuttag motsvarande 9A, och kunna erhålla en direkt ersättning för detta byte av värmekälla.

       Hur ”skruvat” är inte det?, på en i övrigt reglerad marknad!

       • Mats Jangdal skriver:

        Då får du ju sänkt huvudsäkringsavgift. Det är väl din betalning.

        • Stefan Eriksson skriver:

         Nja!, systemet som så ”käckt” har döpts till ”switch”, hamnar väl utöver de ”vanliga” mätartarifferna.

       • Åke Sundström skriver:

        Logisk parallell, men inte så realistisk. Det blir för småskaligt för att vara intressant för branschens aktörer. Tankarna på effekthandel faller f ö platt till marken när klimatnojan imploderar, som den måste. För en klimatskeptiker är detta ett icke-problem.

    • Mats Jangdal skriver:

     Det är sant att jag inte engagerat mig i energi- och effektfrågan så som du har gjort. Av flera anledningar.
     Jag var mer engagerad på 70-80-talet och är nu mera uppgiven i saken. Men också mindre intresserad, mitt fokus har flyttat till andra områden.
     Dessutom argumenterar du så bra, så jag nöjer mig i huvudsak med att instämma, så kan jag fortsätta ägna mig åt andra saker. Både och känner jag inte att jag har tid och ork med.

     • Åke Sundström skriver:

      Fokus och specialisering är OK, och visst har jag förstått att vi är tämligen överens om det mesta (utom kanske om taktiken gentemot alarmisterna).

      Uppgiven om energipolitiken har man länge haft anledning att vara – men det är inte längre lika välmotiverat. Nu när Löfven (i motsats till Kristersson!) tagit ett stort steg i riktning mot marknadsstyrning genom att gå med på att låta kraftbolagen själva avgöra kärnkraftens öde.

      Sannerligen omvända världen, men jag börjar tro att det finns en del förnuftiga sossar i rådgivande positioner som inte bara inser att planhushållning är en usel metod utan också är beredda att rekommendera ett radikalt fotbyte i energifrågan. Något i stil med Feldts revolt om löntagarfonderna.

      • Mats Jangdal skriver:

       Det vore mycket positivt om du får rätt om S-politiken. Men det känns som det är en bra bit kvar.

      • Stefan Eriksson skriver:

       Så länge mp har något som helst direkt eller indirekt inflytande över förd politik på flertalet områden, så länge är det inte realistiskt att hoppas på en förbättring till det bättre.

       När mp har förpassats till åhörarbänken, då skall jag omvärdera min skeptiska hållning.

       • Åke Sundström skriver:

        Det är väl bara en tidsfråga, men sant att just nu är det MP och Jöken som gör det omöjligt för Löfven att agera. Ett självskapat fängelse, allt för några månader till på tronen.

 8. Åke Sundström skriver:

  I avsaknad av en kommentar från Claes-Erik vill jag förtydliga att han i sitt inlägg borde ha tillagt att han inser att de effektproblem han befarar i elområde SE 3 beror på att staten subventionerar elsektorn och straffbeskattar de fossila bränslena. Att bekymret bortfaller när klimatnojan avvecklas som den måste förr eller senare. På en fri marknad med konkurrensneutrala energiskatter råder i Sverige ett enormt elöverskott (faktiskt större räknat i effekt än i elförbrukning).

  Kanske förstår inte CE poängen med ett sådant klargörande, men ren och skär hederlighet borde kräva att han i så fall medger den saken i stället för att tiga och spela sårad oskuld. Osakligt prat om effektbrist är att spela alarmisterna i händerna.

  Sign Göran har härstädes engagerat sig i samtal om saken, har också han har avstått från att bemöta mina genmälen. I båda fallen påminns man om hur Climate Scam på sin tid bröt mot alla formella och etiska debattregler, för att blockera opassande kritik mot deras dubbelspel: att primärt vara reaktorkramare och bara i andra hand klimatskeptiker.

  Ett annat frågetecken i denna diskussion är Elsa Widdings ”blinda fläck”. Trots lång väntetid har hon, mig veterligen, fortfarande bara redovisat en åsikt om IPCC:s hotbild. Bra så långt, men hon har avstått från att klargöra vad hon anser FN:s, EU:s och Sveriges klimat- och energipolitik. Det enda som i praktiken någonting betyder.

  • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

   ”På en fri marknad med konkurrensneutrala energiskatter råder i Sverige ett enormt elöverskott (faktiskt större räknat i effekt än i elförbrukning).” / Åke S.

   Åke, v.v. uppge med beaktande av Sveriges totala elproduktion och elförbrukning år 2019 för respektive elområde SE1-SE4 och effektbalansen försvagats i SE3 med 7000 MW (p.g.a. att kärnkraften antagits avvecklad) samt att överföringsbegränsningen i stamnätet kvarstår, d.v.s. att stamnätet kan överföra max 7300 MW från SE1, SE2 till SE3?

   Mvh,

   • Åke Sundström skriver:

    Ofattbart att du fortfarande missar kärnan och logiken:

    Att 1) kärnkraften fasas ut på grund av att klimathotet avvisas och att som en följda därav 2) straffskatterna på fossila bränslen avvecklas. DÅ, på en fri marknad, med t ex en för alla gemensam energimoms på 50 procent, sjunker elförbrukningen med upp emot 20 procent, bensinbilen gör comeback, tågplanerna skrotas och användningen av elvärme avvecklas så gott som helt.

    DÄRFÖR – d v s vid krav samhällsekonomisk balans/lönsamhet – räcker dagens stamnät till (med råge) för överskådlig framtid (ca 20 år).

    Din motbevisning, tack

    .

    • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

     Det konkreta man måste förhålla sig till är att riksdagen antagit målet om att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent (%) förnybar och att kärnkraften ska avvecklas helt och vi har den elmarknad som vi har genom handelsplatsen, elbörsen Nord Pool. Nivån på elskatter beslutas av Sveriges Riksdag och kan inte nu sia om ev. förändringar av framtida skatter.

     Min artikel utgår från dessa nämnda förutsättningar dock med antagandet om att en ”liten istid” kan komma att inträffa i närtid och med anledning härav ställer jag följande fråga:
     Vad får ovanstående för konsekvenser för elförsörjningen framför allt inom elområde SE3 (Gävle, Falun, Malung och söderut) och SE4 om elkvalitets- och leveranssäker planerbar baskraft avvecklas och ersätts med intermittent vindkraftselproduktion, om vi dessutom i enlighet med flera solforskare, nu går mot en snar ”liten istid” i mitten av 2000-talet?

     Mvh,

     • Åke Sundström skriver:

      Nej och åter nej! En OBJEKTIV analys bortser från all politisk styrning, med ett undantag: sakligt välmotiverade miljöregler. Och till den kategorin hör INTE straffskatterna på fossila bränslen, något som man borde kunna räkna med att aktiva klimatskeptiker är medvetna om.

      Gör man som du, utgår från efterfrågeprognoser som bygger på att dessa straffskatter finns kvar, så gör man en vinklad analys till stöd för den politiska tesen att klimathotet är en realitet. Är det din önskan?

      Men visst, exakt så agerar i stort sett hela ekonomkåren. Skillnaden är att dessa förstår att prostituerar sig. Du är tydligen genuint omedveten.

      Och därför uteblir förstås de motbevis jag efterlyste.

      • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

       Åke, jag utgår ifrån den faktiska verkligheten, som vi nu känner till, om bl.a. elskatter, elförsörjningen och eldistributionen och inte ifrån hypotetiska politikrelaterade inlägg som inte i sig säkerställer kommande el-problem för elområde SE3 och SE4, inom överskådlig tid.

       Är väl medveten om gällande elskatteregler, men trots dessa måste elens kvalitet / spänningsgodhet samt leveranssäkerhet garanteras året runt, även för elkonsumenterna inom elområde SE3 och SE4, efter att kärnkraften avvecklats.

       Mvh,

    • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

     ”DÄRFÖR – d v s vid krav – räcker dagens stamnät till (med råge) för överskådlig framtid (ca 20 år).” / Åke S.

     Åke S. v.v. definiera begreppet ”samhällsekonomisk balans/lönsamhet” samt uppge begreppets koppling t.ex. till elsystemets styrka och momentana reaktiva effektbalans, om kärnkraftens totala elproduktion ersätts helt med intermittent vindkraftsproduktion

     M.v.h,

     • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

      Åke, avvaktar dina fullständiga svar

      M.v.h,

      • Åke Sundström skriver:

       Sluttramsat Claes-Erik! Den som inte förstår vad termen samhällsekonomisk lönsamhet betyder, bör ha förstånd att avstå från att uttala sig i ämnet. I synnerhet som vederbörande inte har det minsta hum om debattetikens elementa. Det går inte att samtala med en vägg!

       • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

        Varför besvarar du, Åke, inte min fundamentala fråga om vad ”samhällsekonomisk balans / lönsamhet” har för direkt koppling till elsystemets styrka och momentana reaktiva effektbalans, om kärnkraftens totala elproduktion ersätts helt med intermittent vindkraftsproduktion?

        Mvh,

 9. Stefan Eriksson skriver:

  Det vore ”bra” intressant att få ta del av den plan (som med all säkerhet finns vid handen) om hur effektuttaget skall minskas vid toppbelastning.
  Hur kommer prioriteringarna att lyda?
  Skall främst perifera delar kopplas ifrån?

  Då blir förmodligen de politiska konsekvenserna mindre kännbara å ena sidan, medans det geografiska området blir relativt större.

  Eller;
  Skall områden där effektuttaget är mycket större kopplas ifrån,, och då uppnå en märkbar sänkning av uttaget.
  Det gäller i så fall mer utpräglat regioner med högre befolkningstäthet.
  (läs städer.)

  Där lär de politiska konsekvenserna bli mer kännbara.

  Det blir i vilket fall en grannlaga uppgift, att prioritera ”rätt” när det gäller.

  • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

   Instämmer!

   Så här såg verkligheten ut för:
   Elproduktion och elförbrukning 2016/01/01 – 2016/10/31
   Utdrag ur Svenska Kraftnäts statistikrapporter för följande elområden:
   Elområde SE 1
   Produktion Energi GWh
   Vindkraft 919
   Vattenkraft 17 474
   Kärnkraft –
   Gasturbin och dieselkraft 0
   Övrig värmekraft 167
   Solel 0
   Ospecificerad produktion 0
   SUMMA PRODUKTION: 18 560

   Förbrukning Energi GWh
   Förbrukning exkl. förluster 7 343
   Nätförluster 694
   SUMMA FÖRBRUKNING: 8 037

   SUMMA ÖVERSKOTT: +10 523

   Elområde SE 2
   Produktion Energi GWh
   Vindkraft 3 545
   Vattenkraft 26 761
   Kärnkraft –
   Gasturbin och dieselkraft 0
   Övrig värmekraft 556
   Solel 0
   Ospecificerad produktion 0
   SUMMA PRODUKTION: 30 862

   Förbrukning Energi GWh
   Förbrukning exkl. förluster 11 468
   Nätförluster 1 462
   SUMMA FÖRBRUKNING: 12 930

   SUMMA ÖVERSKOTT: +17 932

   Elområde SE 3
   Produktion Energi GWh
   Vindkraft 4 054
   Vattenkraft 8 036
   Kärnkraft 49 076
   Gasturbin och dieselkraft 14
   Övrig värmekraft 3 277
   Solel 33
   Ospecificerad produktion 0
   SUMMA PRODUKTION: 64 490

   Förbrukning Energi GWh
   Förbrukning exkl. förluster 64 598
   Nätförluster 3 603
   SUMMA FÖRBRUKNING 68 201

   SUMMA UNDERSKOTT: -3 711

   Elområde SE 4
   Produktion Energi GWh
   Vindkraft 2 916
   Vattenkraft 905
   Kärnkraft –
   Gasturbin och dieselkraft 1
   Övrig värmekraft 1 483
   Solel 13
   Ospecificerad produktion 0
   SUMMA PRODUKTION: 5 318

   Förbrukning Energi GWh
   Förbrukning exkl. förluster 17 933
   Nätförluster 1 178
   SUMMA FÖRBRUKNING 19 111

   SUMMA UNDERSKOTT: -13 793

   • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

    Utgår kärnkraftsproduktionen i elområde SE3 blir SUMMA PRODUKTIONEN: 15 414 GWh vilket då medför att SUMMA UNDERSKOTT i SE3 blir minus (-) 52 787 GWh.

    Hur stor fossilfri elproduktion skulle krävas för att långsiktigt säkerställa effektbalansen och en godtagbar elkvalitet och leveranssäkerhet inom SE3 även under tio års – respektive tjugo års vintrar:
    – 1. om nuvarande överföringsbegränsning från SE1 och SE2 kvarstår?
    – 2. utan överföringsbegränsning från SE1 och SE2?

    Mvh,

  • Åke Sundström skriver:

   Men bäste Stefan, är vi inte överens om att sådana detaljer löser sig väldigt enkelt och naturligt på en fri marknad, när staten INTE lägger sig i? Den osynliga handen, du vet. Inte ens V eller MP drömmer om några statliga effektomkopplingsplaner.

   • Stefan Eriksson skriver:

    V och MP har med säkerhet inga planer på hur eventuella strukturella elförsörjningsproblem skall hanteras. Däremot så tror jag bestämt att på myndighetsnivå finns planeringen färdig att introducera på det svenska stamnätet.
    För att då kunna ”dra i nödbromsen” i ett läge där marknaden fortgent är reglerad.

    • Åke Sundström skriver:

     Även det är högst osannolikt. Alla initierade vet förstås att klimatuppståndelsen har helt andra syften än att förhindra jordens undergång. Fast är man anställd chef på berörda myndigheter håller man god min i elakt spel, men vet bättre än att ta skrämselpropagandan på allvar.

Kommentarer är stängda.