NASA splittrat rörande klimatet

Dagens gästskribent är Tege Tornvall

När USA på 70-talet minskade sitt rymdprogram, sökte rymdstyrelsen NASA kompletterande områden för att fortsatt kunna avlöna sina drygt 17.000 anställda.

Ett nytt forskningsfält blev klimatet. Arbetet lades på NASA:s forskningsinstitut GISS (Goddard Institute for Space Studies). Detta skall forska om solsystemet och rymden.

Men under chefen dr. James Hansen (1981-2013) började GISS i stället ägna sig åt Jordens klimat. Hansen blev drivande kraft bakom de larm om hotande global uppvärmning som FN och dess klimatpanel IPCC för fram.  Larmen utgår från datormodeller med antagande om värmande effekt av mer koldioxid i atmosfären.
Med klimatet som område har GISS svällt ut till ca 3.000 anställda och utnyttjar NASA:s anseende som världens ledande rymdorgan.

Klimatforskare hos GISS och USA:s vädertjänst NOAA har sänkt 1930-talets varma mätvärden och höjt sena tiders för att ge intryck av fortsatt uppvärmning efter Lilla Istidens kyla, missväxt, nöd och svält (prof. Ole Humlum och prof. em. Wibjörn Karlén).

Klimatforskarna missade hur gynnsam denna uppvärmning har varit och hur den drevs av ökad solmagnetism och minskad kosmisk instrålning med minskad molnbildning och mindre kylande nederbörd.

De missade att mer värme och koldioxid har gynnat Jordens växtlighet, att världens skördar sedan 1930 har ökat mer än fem gånger, att fler har fått det bättre och att färre lider nöd och svält.

De missade också Solens inverkan på molnbildningen, som inte kan modelleras i datorer. GISS bedriver ”klimatforskning” genom datormodellering. 

De missade även att Solen nu åter är lika minimalt aktiv som under Lilla Istidens kyla, missväxt nöd och svält. 

Men NASA:s många rymdforskare har kunskap om solsystemet och kosmiska förhållanden. De reagerar nu på hur GISS med sin ensidiga ”klimatforskning” ger fel bild av vad NASA är och står för. De presenterar därför nya rön med andra samband.

Atmosfärens temperatur bestäms dels av hur mycket solvärme som når jordytan med hänsyn till årstid, tid på dygnet, solvinkel och molnbildning och dels av atmosfärens totala massa och Jordens dragningskraft, som komprimerar atmosfären mot ytan med värmande effekt.

Genom Langley Resarch Center visar NASA-forskare nu att koldioxid, kväveoxid och vattenånga hindrar upp till 95 procent av den solstrålning som kan skada Jordens liv från att nå och värma Jorden. De visar att koldioxid har en kylande effekt på atmosfären.

Nya NASA-rön: Solen styr klimatet
Den amerikanske fysikern dr. Gerald Marsh styrker dansken Henrik Svensmarks rön om hur cykliskt växlande solvind styr hur mycket kosmisk strålning som kommer in i atmosfären och hur kosmiska partiklar bildar moln med kylande nederbörd .

Svensmark visade på en klimatkonferens i Mölndal i februari 2018 hur vattenånga kondenseras på kosmiska partiklar i atmosfären och hur dessa genom jonisering bildar vattendroppar och nederbörd.

Enligt Marsh kan denna process också ha bidragit till och avslutat istider genom att styra hur mycket solvärme som når jordytan. Han noterar att solvind och istider tycks cykliskt följa varandra och menar att värmeperioder mellan tidigare istider var varmare än den värmeperiod vi har nu efter senaste istid.  

Marsh konstaterar också att värmeperiodernas temperatur inte nämnvärt påverkas av halten koldioxid i atmosfären. 
Flera forskare betonar Solens betydelse för Jordens klimat.  ”Solens aktivitet är starkare än någon effekt som koldioxid har haft”, säger geologen professor Timothy Patterson vid Carlton-universitetet i Kanada.

Geologer vet mycket om Jordens historiska klimat. Den amerikanske geologen professor Don Easterbrook säger att naturliga cykler i Stilla Havet bestämmer mycket av Jordens klimat. Han menar att en ny, kallare period nu är på väg, påminnande om 1880-1915 och 1947-1977. 

Den stridbare solforskaren och geofysikern dr. Willie Soon hävdar att Solen har störst inverkan på Jordens klimat och att den globala temperaturen nu börjar minska trots fortsatt ökande CO2-halt i atmosfären.

Enligt den brittiske astrofysikern och meteorologen Piers Corbyn har atmosfären de senaste tio åren globalt blivit svalare. Han bygger långtidsprognoser på Solens aktivitet. Dessa har varit mer träffsäkra än den officiella brittiska vädertjänstens – särskilt vad gäller kyla.

Corbyn betonar att havens temperaturer avgör atmosfärens CO2–halt. Varma hav gasar ut koldioxid, och kalla hav löser koldioxid. 

Observationer från NASA:s satellit SABER visar att koldioxid och kväveoxid som naturliga termostater håller temperaturen i den övre atmosfären jämn genom att reflektera mycket solvärme ut i rymden igen.

Koldioxid i atmosfären har därför en kylande effekt. Men enligt FN:s klimatpanel IPCC och rådande klimatpolitik skulle mer koldioxid i stället värma atmosfären. 

Stratosfären på 10-50 km höjd är kallare vintertid än på sommaren. Vintertid är det stor temperaturskillnad mellan Arktis och tropiska breddgrader. Det skapar stora luftvirvlar – polarvirvlar – med effekt på norra halvklotets vinterklimat. 

Ju kallare stratosfären är, desto starkare polarvirvlar. Enligt satellitdata tycks stratosfären nu ha blivit kallare. Det kan förklara polarvirvlarnas växlingar de senaste åren med kyla på många håll och värme på andra håll.

Stora temperaturskillnader kan också förklara vinterns många stormar. Global uppvärmning orsakar inte fler och hårdare stormar. Uppvärmning närmare polerna minskar skillnaderna mot de varma tropikerna. Det har givit färre och svagare stormar.

Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på NASA splittrat rörande klimatet

 1. Jan Andersson skriver:

  Dags att återinföra egyptiernas solgud Ra. Idag har forskarna tillgång till en mängd mätvärden men vet ändå inte om det blir kallsre eller varmare. Varför skall vi lyssna på deras teorier? Bättre att dyrka solguden och strunta i allt som vi ändå aldrig kommer att kunna påverka. Njut av livet medan du har det kvar!

  • Åke Sundström skriver:

   Ingen dum filosofi, men den lär inte omfamnas av de inbitna alarmister som ännu styr dagordningen. Så de konkreta sakargumenten behövs. Och vi vet, trots allt, mer än de gamla egyptierna. En hoppfull insikt är att klimatnojans försvarare talar mot bättre vetande, mer korrupta än okunniga. De hederliga har redan bytt fot, med bl a förre Greenpeacebossen som ett inspirerande exempel.

 2. Dandersan skriver:

  Att GISS och NOAA gör ett uselt jobb vet vi som följer denna fråga.
  De drar sig inte för uppenbara förfalskningar som lätt kan granskas.
  Den där de visar att havsnivån accelererar är lättast att falsifieras.
  Två olika mätmetoder , peglar och satelliter kopplades ihop och i övergången mellan de båda syntes accelerationen.
  Att vi fått 10% ökad solinstrålning (17% fler soltimmar) på 35 år talar ingen om!
  SMHI visar det men vet inte om det ger någon temperaturpåverkan!

 3. snöflinga. skriver:

  Jordens temperatur är alltid oscillerande med såväl överskotts- som underskotts-variationer. Dessutom väldigt varierande lag-times.
  Och väldigt skiftande beträffande olika cyklers längd. Perspektiv är A och O
  Ett exempel är isborrkärnor som entydigt visar att temperaturen alltid föregår CO2-förändringar.
  Inte minst under neoglacialer med hundratals års lag-time, beträffande CO2-sänkningen.
  Sammanfattningsvis, Vad orsakar klimatförändringar? Jo, alltid föregående klimat-trend med väldigt varierande cykel-längder och lagtimes. Samt tillfälligheter som t.ex. 8,2 k-event, och övriga.
  Klimatet: Upp/Ned……Upp/Ned…. i evighet. Men inom begränsningar
  När inträffar då nästa glacial? Kanske om 3 000 – 4 000 år????
  Holocen har ca 1 000 år längre positiv insolationsanomali än Eemian. Dock blev insolationsanomalin 65 NH negativ för 3 000 år sedan, och därefter accelererande avkylning i 1 000-års perspektiv. / GRIP /

 4. Åke Sundström skriver:

  Varför inte en mer ingående beskrivning av det allra viktigaste diskussionen, vad naturvetenskapen anbelangar, den om solen eller koldioxiden som värmeökningens huvudorsaker? T ex informera om hur alarmisterna har bemött solteorierna och utvärdera deras argument. Vad kan vara mer angeläget än detta? Utöver att ständigt, som sign snöflinga skriver, påminna om att temperaturen alltid föregått temperaturen. Om sådana basala ting har ”forskarna” nogsamt undvikit att informera allmänheten, som följaktligen har noll koll på vad Löfven och Kristersson sysslar med. Även skeptikerkåren har anledning till viss självkritik, för missat fokus i argumenteringen.

 5. Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans skriver:

  Åke: Vi har länge och ihärdigt försökt föra ut bl.a följande:
  att temperaturen alltid kommer före CO2-halten
  att klimatet främst styrs av växlande solmagnetism i samspel med inkommande kosmisk strålning med effekt på molnbilldning och nederbörd
  att den låga halten 280 ppm i borrkärnor från Antarktis inte stämmer, eftersom CO2-molekylen vandrar i isen och bildar föreningar med andra ämnen
  att trädringar, växters klyvöppningar och kemiska analyser visar växlande CO2-halt 300-400 ppm sedan tidigt 1800-tal
  att tidigare eror med rikare växt- och djurliv än nu varit 5-10 grader varmare och haft flera gånger högre CO-halter
  att kalla kav löser/absorberar koldioxid, medan varma hav gasar ut
  att långa och djupa istiders kalla hav sedan 2,9 miljarder år tagit upp nästan all koldioxid ur atmosfären ned till sena tiders 300-400 ppm
  att istider också beror på jordaxelns lutning och precession, jordbanans form runt Solen, Jordens avstånd från Solen, påverkan av andra planeter samt kosmiska stoftmoln.
  Inget av detta tas in. Stopp överallt. Media hänvisar samfällt till FN och IPCC som all sannings moder – men förnekar samtidigt att det skulle vara på minsta vis samordnat.
  Det är som forna tiders religionskrig med postulat, trosbekännelse, katekes etc.

  • Åke Sundström skriver:

   Vilka är vi? Jag åsyftar den generella bilden av skeptikerkårens misstag att så sällan tala om solens betydelse. Vet inte om Klimatsans haft ett mindre ensidigt fokus, men utmärkt i så fall. Min poäng är att kritikernas ovilja att prata om solens roll varit ett självmål, eftersom den vinklingen är så mycket enklarare att förklara än snåriga resonemang om ”gasteorin” och växthuseffekten.

   Men kvar står att klimatnojans motståndare, även Klimatsans, visat en anmärkningsvärd ovilja att dra de logiska slutsatserna av sin kritik, d v s hävda att en ofarlig gas inte kan motivera dagens straffskatter på fossila bränslen och att energibeskattningen därför måste reformeras i grunden, göras konkurrensneutral. När det gäller Stockholmsinitiativet är det helt tydligt att man tigit för att skydda sitt egen favoritalternativ, kärnkraft. De inser, kanske även du?, att utan sina skattefördelar (= subventioner) är våra svenska reaktorer dödsdömda. Och var ett misstag från dag 1, grundat på Tage Erlanders lyhördhet för Lenins förvirrade tal om elkraftens betydelse.

   Mitt intryck har varit att du och din förening undvikit att ge besked på denna allra mest centrala punkt. Kan du nu sätta ner foten och bevisa motsatsen kan vi vara helt eniga.

 6. Åke Sundström skriver:

  Det blev ingen nedsatt fot från Teges sida, inget svar på min fråga. Om din tystnad består (du kan ha missat den sena kommentaren?) hamnar Klimatsans i samma dystra kategori som Stockholmsinitiativet: ohederliga klimatskeptiker med det primära syftet att ge kärnkraften en hjälpande hand via pappa statens subsidier – som varken den eller vindkraften klarar sig utan i länder med samma överflöd av biomassa och vattenkraft som Sverige.

 7. Tege Tornvall skriver:

  Åke: Min uppgift här i livet är inte att debattera med dig. Min uppgift är att genom Klimatsans visa klimatlarmens brister och överdrifter. ”Vi” är för mig främst Klimatsans, vars redaktör jag är.

  Men Klimatsans är ingen förening eller juridisk person utan ett fritt och öppet nätverk. Våra egna kanaler utåt är denna blogg samt vår Facebook-sida.. Vi verkar också genom att debattera och informera i andra medier samt samarbetar med svenska föreningen Klimatrealisterna, norska Klimarealistene och andra föreningar och nätverk i andra länder.

  Vad gäller svensk energiförsörjning menar jag att vi trots kärnkraftens risker inte klarar oss utan den, eftersom varken sol eller vind ger säker tillförsel hela tiden. Det blåser bara ibland och är solsken bara ibland. Att över längre tid lagra energi är svårt, dyrt och även farligt. Varken vatten- eller biokraft räcker för kommande ökande behov, och vi bör av statsfinansiella och miljömässiga skäl minimera vår import av kol, gas och olja för elproduktion.

  Ny kärnkraft med återanvändning av använt bränsle kan trots höga investeringskostnader ge tillförlitlig tillförsel över längre tid. Alla energislag medför risker och höga kostnader. Jag vill inte ”ge kärnkraften en hjälpande hand” och har inga som helst barn ihop med den. Men jag bekymrar mig över vår kraftförsörjning.

  Aktiva i både Klimatsans och Klimatrealisterna är flera framstående forskare, som oroar sig över det giftiga plutoniet. En av dem förordar ökad användning av kol och hänvisar dels till dess roll som bas för allt liv och – genom koldioxid – näring för all växtlighet, dels till dess rikliga förekomst som ursprungligt kol i Jordens inre.

  Även den synen ryms alltså inom vår gemensamma kamp mot klimathysterin och dess felaktiga tro att mer koldioxid skulle hota Jordens klimat.

  Slut om detta!

Kommentarer är stängda.