Miljöpolitik utan intellektuell bas.

Dagens gästskribent är Sture Larsson


Ingen har någonsin bevisat en Gud. Likväl vegeterar en stor del av mänskligheten på Gudar, sannolikt uppåt en

miljon. Bara i Sverige lever uppåt 100 000 på Gud. Övriga plågas av dessa gudars väktare.

Ingen har bevisat en växthusgas. Den finns inte inom elementär fysik. 26 svenska akademier och Kungl. Svenska Vetenskapsakademin har på direkt fråga inte förklarat om växthusgaser finns och hur de skulle kunna förklaras. Likväl vegeterar en lång rad s.k. gröna politiker, media och vår tids nya budbärare, s.k. influencers på växthusgaser. Skattebetalare betalar. Listan över icke naturvetare som påstår sig vara experter ökar exponentiellt! Finns en journalist eller politiker som inte är expert på växthusgaser?

Atmosfärens partikelfilter är vår livsgarant. Rådande miljöpolitik förtunnar partikelfiltret!

Y1 = den atmosfäriska kroppens/molekylens emitteringsyta mot planeten är alltid mindre än
Y2 = den atmosfäriska kroppens/molekylens emitteringsyta från planeten mot rymdens termiska nollpunkt, -273,15 oC.

Vi lever därför att Y2 alltid är större än Y1!

Ingen kan på rationell grund påstå att CO2, metan etc. i atmosfären skulle ha andra egenskaper än alla andra element i atmosfärens filter av gas och stoft, d.v.s. varande emittörer av energi i huvudsak mot rymdens termiska nollpunkt -273,15 oC. Växthusgaser är ett av subspecie Homo non sapiens trosprojekt absoluta. Det är värre än så! Atmosfären utgörs till ca 4 promille av CO2, alltså endast 4 tusendelar. Man måste vara mycket grön i alla avseenden för att se ett ”molntäcke” av betydelse.

Det är värre än så! Partikelfiltret förtunnas! Solinstrålningen ökar!

Den enda relevanta mätning av data för sannolik förändring av klimatets utveckling vi känner till, är den många decennier långa mätningen av solinstrålning. Den ökar enligt SMHI med 0,4 – 0,7 % per år beroende på hur man mäter. Solens kapacitet har inte ändrats mätbart över tid. Det är Planetens mottagning som ökar! Förklaringen är allt tunnare partikelfilter i atmosfären. Det började med att industriskorstenen ersattes av rökgastvätt, förbränning av ved och kol minskade i industriell värld, bilavgaser minskade, skogsbränder bekämpades etc. Partikelfiltrets underhåll försvann. Vindel, solel, vattenkraftsel, elbil underhåller inte partikelfiltret. Solens strålar når allt mer obehindrat mark. Det blir ofelbart varmare. Elementärare fysik kan inte visas. Vårt hopp är mera vulkanutbrott och bränder.

Det gröna folket minskar oförtrutet partikelfiltrets täthet. Det gröna folket försöker göra Tellus till en av de överhettade, obeboeliga planeterna med för tunt partikelfilter. Instrålningen ökar, temperaturen stiger. Skogar brinner. Hudar bränns. Tänk ozonhål och hudcancer för att förstå att ju bättre det gröna folket lyckas, desto sämre mår planeten och du.

I Sverige har skapats mycket allvarliga följdproblem. Ett är att Svavelcykeln mark/atmosfär är bruten. Faunan lider av B-vitaminbrist, eftersom en svavelatom krävs i den ena molekylringen. Utan metabolärt svavel i marken, nedfallssvavel, brist på B-vitaminer i naturens fauna och flora. B1 saknas för metabolism och neurologi, B7 för hud, nagel, fena och fjäll. Hjortdjur lider och dör, fiskar dör av näringsbrist och sårskador. Laxen förlorar förmågan att återvända till lekälv etcetera. Kunskapsbaserat lantbruk tillför lyckligtvis extra svavel.

Ett annat följdproblem. Minst 450 000 s.k. bergvärmebrunnar har på 25 år skapats i tätort. De är infiltrationsbrunnar för uppåt 100 000 för miljö okända kemiska föreningar. PFAS är bara en grupp. Vårt grundvatten är på väg att förorenas så att dricksvattenproduktionen kommer att drabbas av enorma kostnader. Pengarna finns inte. Tekniken för rening finns inte. Politiska beslut saknas! Grönt är skönt men om grönt företräds av humanister som statsvetare, ekonomer m. fl. orätta händer är grönt direkt farligt.

© Sture Larsson

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

54 svar på Miljöpolitik utan intellektuell bas.

 1. Jonas skriver:

  Tror att atmosfären innehåller 0,4 promille koldioxid, d.v.s. 4 tiotusendelar.

  Jag tycker att man borde prata om jordens temperatur i Kelvin (K). Det är ju den fysikaliska temperaturskalan (den som kopplar till energiinnehållet i en gas).
  Jorden är ca 300 K. 1C = 1K är alltså ca 0.3% av jordens temperatur.
  Jordens temperatur har ökat med ca 0.5 C de sista 50 åren. Det motsvarar en temperaturvariation på ca 0.15%.

  Det blir snudd på patetiskt när alarmisterna påstår att de kan ”bevisa” att en temperaturvariation på 0.15% med 100% säkerhet beror på att halten av en spårgas har ökat med 0.01%.

  Denna slutsats tycker de att de kan dra trots att det finns ett antal andra parametrar som påverkar (molnighet, solen, havsströmmar, jordens bana).
  Det finns inga andra vetenskaper där man kan dra så säkra slutsatser från så små variationer, d.v.s. klimathotet är ingen vetenskap. I och för sig inget nytt.

 2. Dandersan skriver:

  Intressant att du tar upp detta.
  Vi behöver få reda på varför solen skiner allt fler timmar.
  Färre moln döljer den!
  Vad jag tror är orsaken är att molnen inte bildas eftersom SO2 minskat i luften.
  Solar Dimming sker med hjälp av dessa aerosoler. Vid utbrott av vulkaner syns detta även i medeltemperaturen. Då kyls jorden av under ett år eller så.
  Men sen 1990 har luftens SO2 innehåll minskat (med 90%) genom aktiv rening av utsläpp.
  Clean air act.
  Solar Brightening blir följden och värmen ökar!
  Swensmark är min referens tillsammans med Wild.

 3. Mats Jangdal skriver:

  Y1/Y2 kvoten visar på två olika sätt att CO2 inte ger en växthuseffekt.
  1. Nära jordytan är Y1 nästan lika stor som Y2. Men det är i så litet område att den lilla halten CO2 inte kan ge en växthuseffekt.
  2. Vissa menar CO2 finns i högre koncentrtationpå hög höjd och därför kan liknas vid växthusets glastak. Men på hög höjd är Y1 mycket mindre än Y2 och kan därför inte heller där gen växthuseffekt.

 4. Jan Andersson skriver:

  Om man vet att det under historien förekommit katastrofalt dåliga skördar efter stora vulkanutbrott så måste man väl också fatta att när atmosfärspartiklarna (sotet) försvunnit så ökar solinstrålningen igen. Men solens energiutstrålning varierar så vitt jag förstår med solfläckstalet med ett maximum cirka vart elfte år. Radiotrafik medelst kortvåg fungerar avsevärt mycket bättre när jonosfären laddas upp av mer solstrålning (kortvåg studsar mellan jonosfären och jordytan flera varv runt jorden, sju gånger per sekund). Intressant för militärt bruk eftersom det inte går att störa ut en simpel kortvågssändare. Fast nu har vi ju satelliter.

 5. Anders Rasmusson skriver:

  De möjligheter koldioxid har att absorbera (emittera) strålning kan jämföras med ozon som förekommer i mycket lägre halt än koldioxid. De båda molekylerna absorberar (emitterar) i olika våglängdsområde av strålningen men principen och effekten av absorptionen är liknande.

  Strålningsläran säger att en värmd kropp i en kall omgivning, blir varmare när kroppen omges med en högre halt av absorberande (emitterande) media.

  Oavsett hur varmt eller kallt det har varit, oavsett hur mycket solstrålningen, molnbildningen eller havsströmmarna varierat eller kommer att variera, medför en högre koldioxidhalt i atmosfären, högre temperatur i marknivå, frågan är hur mycket.

  Strålningslära, se exempelvis :

  https://www.scribd.com/document/295204359/Heat-4e-Chap13-Radiation-HT-Lecture-PDF?language_settings_changed=English

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

  • Mats Jangdal skriver:

   Nu handlar inte växthuseffekten om strålningslära. Det är en rejäl misnomer, helt enkelt ett villospår!
   Växthuseffekten handlar om konvektion av värmebärande materia, gaser. Växthuseffekten uppstår när gaserna hindras cirkulera fritt och därmed inte längre kan förflytta värme i sin materia längre än till växhusets väggar och tak.

   Nikolov och Zeller har visat att samtliga av NASA undersökta planeter i vårt solsystem följer samma grundläggande naturlagar, där planetens temperatur vid yta avgörs av tre faktorer; solinstrålningen (avståndet från solen) planetens gravitation, samt atmosfärens massa.
   Planeternas respektive atmosfärers sammansättning av gaser spelar ingen som helst roll!

   • Gunnar Littmarck skriver:

    Hur förklarar de att gasplaneter inte har samma temperatur som dess omgivning?

    Dessa herrar är till del ute och cyklar, men samtidigt kan inte växthuseffekten vara de 33C som påstås för jorden för då skulle gasplanetar vara 3 Kelvin.

    En planet med låg massa men mycket hög halt uran i sitt innre sabbar helt deras funderingar.

    I deras papper tog de inte ens med de 30TW jordens inre kärnkraft avger genom dess yta plus 10TW i nedkylning sedan planeten bildades.

    Larvigt mot de 175000TW solen dammar på med på jordsfären, men samtidigt det som förklarar varför Venus yta är så het då reflekterande moln hindrar 90% av solenergin att nå dess atmosfär och reflekterar tillbaka 67% av planetens ytas utstrålade energi.

    Alla hav skulle koka bort på jorden men en aluminiumfolie på säg 10 mils avstånd från ytan, trots att då inte en watt från solen skulle värma.

    Därför Mats är strålningsfysik helt avgörande för att förstå då himlakroppar byter energi genom strålning med varandra.

    • Mats Jangdal skriver:

     Även gas har massa. Är gasen så anhopad att den bildar en planet måste det bero på gravitation som kommer av gasens massa.
     Jag ser ingen motsättning i det.

     Att inre värme i planeter ger en viss värme är en självklarhet. Det var det som var av störst intresse för Fourier på 1820-talet. IPCC påstår att man räknat in den effekten, men betraktar den som i praktiken betydelselös.

     Förstod inte ditt exempel med Venus.

     En aluminiumfolie skulle ju utgöra en solid barriär för konvektionen, precis som glaset i ett växthus. Men hur skulle solljuset komma förbi den folien och ner till jordytan då?

 6. Anders Rasmusson skriver:

  Med absorberande (emitterande) media i atmosfären och energitransporter (konduktion, konvektion, förångning, kondensering, värmestrålning) från marknivå till högre atmosfärslager kommer den slutgiltiga strålningen till rymden att ske från en lägre temperatur än vid marken.

  I extremfallet, helt utan absorberande (emitterande) media i atmosfären, erhåller marknivån den lägsta möjliga temperaturen genom direktstrålning till rymden.

  Strålningslära används av ingenjörer i många applikationer, bland annat vid design av förbränningsutrymmen m.fl. applikationer där både vattenånga, koldioxid, konvektion m.m. förekommer.

  Nikolov och Zeller har anpassat en ekvation och dess konstanter till ett litet antal planeter. Anpassningen blir perfekt då antalet konstanter är lika med antalet planeter.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

  • Mats Jangdal skriver:

   Vad vill du ha sagt med det inlägget?
   Till varje stycke av vad du skrivit kan man tillfoga; Ja, och?

   • Anders Rasmusson skriver:

    Se båda mina inlägg ovan : högre koldioxidhalt i atmosfären ger en högre temperatur i marknivå.

    Med vänlig hälsning
    Anders Rasmusson

  • Jan Andersson skriver:

   Resultatet av en aldrig så välanpassad beräkningsmodell är helt beroende av ingångsvärdenas urval, noggrannhet och trovärdighet. Det är lätt att som akademiker ta dessa värden för givna men det är de ofta långt ifrån. Varje liten avvikelse förstoras exponentiellt i varje beräkningssteg, för att strax göra beräkningen osäker och ofta ganska meningslös. Endast empiriska erfarenheter ger ingenjörerna tillräckligt med självförtroende för att lita på sina pannbyggen. Helt i Aristoteles anda.

   Om ni tar hänsyn till osäkerheterna (vilket leder till till ett mycket större antal beräkningar) och ändå får fram ganska entydliga resultat, har jag full respekt för beräkningarna, annars inte.

   En pannas effektivitet avgörs långtgående av ökande beläggningsgrad på tubernas in- och utsida (pannsten, sot och rost) och kan nog svårligen tas med i en kalkyl utan erfarenhet från flera liknade installationer i drift. Finns det liknande tillkommande osäkerhetsfaktorer i atmosfären över is, hav, jord och skog? Det är jag alldeles övertygad om.

   • Anders Rasmusson skriver:

    Med lika ansatta utgångsvärde blir resultatet att temperaturen i marknivå blir högre vid högre koldioxidhalt.

    Den övre delen av stratosfären blir kallare vid högre koldioxidhalt.

    Detta enligt strålningsläran även om temperaturens beroende av koldioxidhalten kan vara liten och svår att beräkna och mäta upp i ett dynamiskt system.

    Med vänlig hälsning
    Anders Rasmusson

    • Mats Jangdal skriver:

     Då är det nog dags att revidera den strålningsläran. För det finns inget stöd i empiri för den vad jag kan se.

     • Anders Rasmusson skriver:

      Strålningsläran, länk enligt ovan, bygger på teorier och ingenjörsmässiga metoder som har sin grund i uppmätta, empiriska, samband.

      Likaså för absorbtionsdata för exempelvis koldioxid och vattenånga.

      Atmosfärens koldioxidhalt borde påverka temperaturen även om påverkan är liten och svår att empiriskt bekräfta under en kort period i ett dynamiskt system.

      Med vänlig hälsning
      Anders Rasmusson

      • Mats Jangdal skriver:

       Jo, men det är alltså tillämpning av fel data, fel fysikalisk funktion. Strålningsdata beskriver inte en växthuseffekt! Tyndalls experiment är visat inte tillämpligt.

       Har du någon kommentar till dagens inlägg av Sture Larsson? Vad säger du om kvoten Y1/Y2 för partiklar i atmosfären, har den någon betydelse?

       • Anders Rasmusson skriver:

        Tyndalls experiment har jag inte studerat i detalj och har heller inga kommentarer till just nu.

        Sture Larssons och övrigas inlägg har jag kommenterat enligt ovan.

        Koldioxidhalten är 410 till 415 ppm (miljondelar, volym) , 0,04 %, men det har Jonas, 2020-09-02 kl. 07:46, redan kommenterat.

        Kvoten Y1/Y2 och dess effekt är helt riktigt förklarad.

        Med vänlig hälsning
        Anders Rasmusson

        • Mats Jangdal skriver:

         Eftersom du verkar tro att det finns en växthuseffekt från CO2, att människans utsläpp har betydelse och allt är vetenskapligt belagt, lämnar jag här några kommentarer från en av fysikens stora bland de nu levande.

         The influence of mankind on climate is trivially true and numerically insignificant.

         Controlling carbon is a bureaucrat’s dream. If you control carbon, you control life.

         In the long run, the replacement of the precise and disciplined language of science by the misleading language of litigation and advocacy may be one of the more important sources of damage to society incurred in the current debate over global warming.

         The primary role of professional societies is the lobbying of the government for special advantage

         To say that climate change will be catastrophic hides a cascade of value-laden assumptions that do not emerge from empirical science.

         Man-made warming hypothesis is a cult.
         – Richard S. Lindzen, professor, MIT

         • Anders Rasmusson skriver:

          Mats, din senaste kommentar inklusive citaten från Lindzen, instämmer jag i.

          Koldioxidutsläpp från fossila bränslen är huvudorsaken till de stigande koldioxidhalterna i atmosfären.

          En del av de, alltsedan 1800-talet, pågående temperaturvariationerna i atmosfären förklaras av naturliga förlopp och koldioxidhalten förklarar en del, hur stor del vet jag inte och heller inte nämnt nå’t om.

          Med vänlig hälsning
          Anders Rasmusson

          • Mats Jangdal skriver:

           Gösta Pettersson har effektivt visat att antropogent CO2 inte påverkat halten i atmosfären.

          • Åke Sundström skriver:

           Motsägelsefullt att CO2 ”är huvudorsaken” men sen medge
           att du inte vet hur stor
           stor andel som är naturlig respektive antropogen.

 7. Jan Andersson skriver:

  Det är fascinerande tänkvärt och nästan otroligt att det finns både växter och djur som bara visar sig efter en skogsbrand. Det betyder att skogsbränder sedan årmiljoner varit ett helt naturliga för regenerering av av undervegetation och djurliv när inga skogshuggare eller sågverk ännu existerade. Stora jätteträd skuggar än idag marken på många ställen och förhindrar att solens värme når jordytan och kan möjliggöra en undervegetation som djur kan tillgodogöra sig. Se en vanlig svensk bokskog i Sydsverige, eller jätteträden i USA. Åskan tände på, ett intressant ämne i sig, högspänningsteknik, vilket de är världsmästare på i Ludvika.

  Vi är bara storögda nykomlingar på ett jordklot som vi ännu begriper väldigt litet om. Och vi måste snarast få bort den högljudda miljörörelsen ur jordens parlament, för den har absolut inget där att göra. Ett särintresse drivet av maktgalna, så långt från en demokrati man kan komma.

  Och det borde vara obligatoriskt att se Planet Earth åtminstone en gång i livet för att börja tänka själva. Vi är alla med våra pyttesmå kroppar en del i jordens jättelika kretslopp och ”jord skall vi åter varda”. Men vi begriper inte hur små vi är och hur litet vi kan påverka. Vi blev varnade av allegorin med den förbjudna frukten i Edens lustgård och Ikaros som störtade. Men vi har intet lärt av detta. Vi liknar istället mest bonddrängen som bara hade bråttom när han skulle äta eller gå och lägga sig.

  Det svenska urberget är det äldsta på jorden (1,9 miljarder år) och var innan det satte sig till fast form ett kokande gungfly av sediment av mycket skiftande innehåll. Hur många istider som sedan slipat och format nord- och sydkalotterna vet vi bara en del om. Fortfarande omformas kontinenter och hav i samma takt som alltid, fast vi otåliga märker inte så mycket av de mycket långsamma förloppen och drar förhastade slutsatser.

  För riktiga forskare med allt bättre mätutrustning kan vi steg för steg öka vår kunskap om jordens och civilationens historia. Se bara på arkeologins nyaste portabla markskannerapparater och framförallt den tillhörande analyserande och inte bara visande mjukvaran bakom; nya fynd görs varje vecka som ”förändrar historieskrivningen”. Vi kände till krigen och kanske deras gudar, men inte vardagen; att folk måste livnära sig på något för att kunna existera.

  Analogin med klimatforskning är pinsamt träffande; för att pliktskyldigt kunna rapportera något till sina uppdragsgivare och sponsorer tar man till fantasin när inga nya rön har gjorts. Det är mänskligt men vetenskapligt djupt oetiskt. Och vem vill bli seriös forskare om chansen att hitta nya nycklar till seriös kunskap om jordens utveckling är så liten utan att få tillgång till oändligt många fler nya och effektivare mätgivare?

 8. Thomas skriver:

  Tiaminfrågan är ju alltid aktuell.. Men hur kan det vara svavelbrist (i annat än åkermark) när vi laddat all mark med massor av svavel de senaste hundra åren?.. (Ett tag så behövde man inte gödsla med svavel vid rapsodling, men det behovet återkom när svavelnedfallet minskade..)

 9. Jonas skriver:

  Ångströms invändning mot Arrhenius teori var att det strålningsbandet redan är mättat av vattenånga. Alla absorption som kan ske av koldioxid sker redan av vattenånga. Koldioxid gör ingen skillnad. Detta argument dödade ”debatten” på 1900-talet.
  Idag verkar ingen komma ihåg det. Alla kalkyler bygger på att koldioxid absorberar alla strålning inom sitt våglängdsområde. Det gör redan vattenångan. Koldioxiden ändrar ingenting (enligt Ångström).

  • Anders Rasmusson skriver:

   Jonas, ja, men vattenhalten är mycket lägre än koldioxidhalten i den kalla övre troposfären och däröver.

   Med vänlig hälsning
   Anders Rasmusson

 10. Anders Rasmusson skriver:

  Mats Jangdal, 2020-09-03 kl. 07:38.

  Även om naturens (hav och land) flöde av koldioxid till atmosfären är osäkra, delvis okända och mycket större än de fossila flödena så vet vi att flödena från atmosfären till naturen är än större. Detta eftersom mätningarna i atmosfären visar på 2,5 ppm/år ökad koldioxidhalt i stället för 4,5ppm/år från enbart de fossila flödena.

  Om naturen netto bidrar till ökad koldioxidhalt i atmosfären skulle halten öka med mer än 4,5 ppm/år.

  Massbalansen för atmosfären är alltid uppfylld vilket innebär att koldioxidflödet från atmosfären till naturen är netto 2 ppm/år.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

  • Mats Jangdal skriver:

   Finns det något i det där som visar på antropogent ursprung?
   Kom inte med en gissning av typen; ”eftersom vi inte kan komma på någon annan orsak måste det vara så”. Redovisa vetenskapliga test som visar på antropogent ursprung.

   Gösta Pettersson, som är biokemist, anser att ökad koldioxidhalt i atmosfären enbart är av godo för allt liv och hela planeten. Många andra instämmer.
   Vad har du för åsikt om detta?

 11. Anders Rasmusson skriver:

  I de här sammanhangen kan massa anses oförstörbar och massbalansen för koldioxid i atmosfären uppfylls alltid.

  Uppgifterna i min senaste kommentar kan kompletteras med att de fossila koldioxidutsläppen under senare år varit ca. 36 miljarder ton/år, 36*10^9 ton/år.

  Atmosfärens massa uppgår till 5,2*10^15 ton.

  Molvikterna för CO2 och luft är 44 och 29 kg/kmol respektive.

  Ökningen av koldioxidhalten i atmosfären beräknas därmed bli ca. 36/5,2/44*29*10^6 = 4,5 ppm/år.

  Om naturen (hav och land) också bidrar bör ökningen bli större än 4,5 ppm/år.

  Den uppmätta ökningen är endast ca. 2,5 ppm/år och därmed binder naturen ca. 2 ppm/år.

  Ovanstående förklarar varför de fossila källorna är upphov till den ökande koldioxidhalten, inte naturen.

  Det visar sig också att syrgashalten minskar i atmosfären.
  Halten av kolisotopen med molvikt 13 kg/kmol minskar.
  Havens halt av oorganiskt kol ökar.
  Havens pH har minskat dock forfarande basiskt.

  I övrigt anser jag som Gösta Pettersson att ”ökad koldioxidhalt i atmosfären enbart är av godo för allt liv och hela planeten”.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

  • Mats Jangdal skriver:

   Nej, där gör du ett generalfel! Visserligen samma som IPCC gör och som Gösta P påtalat. Du antar att den antropogena koldioxiden blir kvar för evigt, medan den naturliga omsätts ganska fort.
   Dels är det fel, för att båda omsätts med samma hastighet, vilket bombprovskurvan visar.
   Dels för att om det vore korrekt, skulle IPCC vara tvunget börja propagera för mer antropogent koldioxid till atmosfären. För att rädda planeten undan koldioxidsvält och säker död.
   Är du beredd att kräva ett sådant besked av IPCC?

   • Anders Rasmusson skriver:

    Massbalansen för koldioxid i atmosfären visar att det överförs, från atmosfären, netto 2 ppm/år till naturen (hav och land).

    Atmosfärens massbalans uttryckt i ppm/år :

    Inkommande + Bildat = Utgående + Ackumulerat

    Där :

    Inkommande = Naturligt_In + Fossilt_In = Naturligt_In + 4,5

    Bildat = ~0

    Utgående = Naturligt_Ut

    Ackumulerat = 2,5 (enligt mätning på Mauna Loa)

    Vilket medför att :

    Naturligt_In + 4,5 + 0 = Naturligt_Ut + 2,5

    Till slut erhålls :

    Naturligt_Ut – Naturligt_In = 4,5 + 0 – 2,5 = 2 ppm/år

    Detta betyder att oavsett om naturens flöde In till atmosfären är mycket stort (det är det) och delvis okänt (det är det) så är det naturliga flödet Ut från atmosfären, till hav och land, större, 2 ppm/år, oavsett antropogent eller naturligt ursprung.

    Det betyder också att om de fossila koldioxidutsläppen helt plötsligt upphör, kommer koldioxidhalten i atmosfären att initialt fortsätta minska med 2 ppm/år, oavsett antropogent eller naturligt ursprung.

    Den minskningshastigheten minskar med minskande koldioxidhalt. Låt säga att minskningshastigheten är 1 ppm/år då halten kommit ner till 347 ppm, d.v.s. halvvägs ner från nuvarande 413 ppm till 280 ppm, förindustriell halt. Där eller strax över 280 ppm på grund av all ackumulerad fossilt koldioxid, är minskningshalten mycket nära noll.

    Den genomsnittliga minskningshastigheten = (2+1)/2 = 1,5 ppm/år och tiden för att komma ner till 347 ppm blir (413-347)/1,5 = 44 år med noll fossilt koldioxidutsläpp.

    Halveringstiden, fortsatt halvvägs ner till 280 ppm, blir ytterligare 44 år för att komma ner till (347-280)/2 = 313 ppm med noll fossilt koldioxidutsläpp vid genomsnittlig minskningshastighet = (1+1/2)/2 = 0,75.

    OBS! Eftersom det naturliga koldioxidflödet till och från atmosfären är mycket stort är uppehållstiden för en enskild koldioxidmolekyl i atmosfären nånstans mellan 4 och 12 år, olika uppgifter förekommer i litteraturen. Detta ska inte förväxlas med halveringstiden för haltminskningen vid noll fossilt koldioxidutsläpp enligt ovan, de 44 åren.

    Vad Gösta P. påtalat i frågan känner jag inte till.

    Med vänlig hälsning
    Anders Rasmusson

    • Mats Jangdal skriver:

     Nu svamlar du igen, eller har fullständigt opålitliga källor för ditt resonemang. Naturliga CO2-halten minskar inte på det sätt som du beskrivit. Det finns flera observationer de senaste 200 åren som visar att den går både upp och ner.
     Allt fler börjar ifrågasätta värdet av Mauna Loas mätningar. Det gjorde även Keeling när han gick i pension!

     Vad Gösta kommit fram till kan du läsa här https://falsktalarm.se/ helt gratis!

     • Anders Rasmusson skriver:

      Mats, tack för länken, i övrigt har jag inget att tillägga just nu.

      Med vänlig hälsning
      Anders Rasmusson

     • Anders Rasmusson skriver:

      Mats, din länk till ”Falskt alarm” gav mig endast två ”papers” från 2014, boken kostar 230 kr !?

      Med vänlig hälsning
      Anders Rasmusson

      • Mats Jangdal skriver:

       Å fasen! Boken fanns gratis nedladdningsbar som PDF så sent som i vintras.

 12. Anders Rasmusson skriver:

  Åke Sundström, 2020-09-03 kl. 11:53.

  Åke, i min senaste kommentar skriver jag först om orsaken till den ständigt ökande koldioxidhalten i atmosfären.

  De fossila koldioxidutsläppen tillsammans med exempelvis cementproduktion, förklarar den ökande koldioxidhalten i atmosfären. Naturen (hav och land) absorberar netto koldioxid, bidrar därmed inte netto.

  Därefter skriver jag att atmosfärens temperaturvariationer beror av både naturliga ändringar och ökande koldioxidhalt. Hur mycket koldioxiden bidrar med vet jag inte bara att den bidrar till temperaturförändringar i atmosfären.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

  • Åke Sundström skriver:

   Nu inser jag sammanhanget, men fortsatt gåtfullt hur du kan veta ATT koldioxiden bidrar till temperaturförändringarna när du samtidigt säger dig inte veta HUR MYCKET den bidrar med. Och visst är det en avgörande skillnad om detta bidrag är 80 procent, som hotmånglarna hävdar (”helt eller i huvudsak”) eller någon enstaka procent.

   Men positivt att du, Mats. Gösta Walin, Gösta Pettersson, Richard Lindzen m fl är överens om att en ökad CO2-halt i atmosfären inte alls är den katastrof som alarmisterna varnar för. Utan tvärtom skulle vara mänskligheten till gagn.

   Skeptikerkåren har alltså rätt och IPCC har fel – därmed även alla de regeringar som lyssnar på FN:s falska profeter. Att ha rätt och få rätt är dock inte alltid samma sak. Vi kan nog vara säkra på att berörda särintressen – både politiska och kommersiella – kommer att slåss med näbbar och klor för att försvara den lögn som ger gröna partier regeringsposter och berörda företag oförtjänta miljardvinster.

   Desto viktigare då att också avslöja den dåraktiga klimatpolitikens möjliggörare: korrupta ”forskare” (inte bara de som låtit sig mutas, utan i lika mån de som tigit om detta utbredda fifflande) och medier spridit den falska hotbilden. Inte i alltid i god tro, alltför ofta mot bättre vetande.

   • Anders Rasmusson skriver:

    Åke, jag har inte resurser för att kunna bestämma hur mycket till exempel en dubblerad koldioxidhalt i atmosfären ökar temperaturen i marknivå.

    Strålningsläran säger att en värmd kropp i en kall omgivning, blir varmare när kroppen omges med en högre halt av absorberande (emitterande) media.

    Hur mycket det påverkar temperaturen i vårt system är för mig ett frågetecken.

    Med vänlig hälsning
    Anders Rasmusson

 13. Åke Sundström skriver:

  Platt fall kanske man kan säga. Först långa utläggningar och kryptiska ekvationer, sen ett frågetecken och ”vet ej” om effekten av högre CO2-halt i atmosfären. Och jag som trodde att Mats denna gång skulle få möta en välrustad motståndare, vilket ju kan vara nyttigt för tankeskärpan.

  Men hur som helst rätt slutsats om att klimathotet är falskt, att mer koldioxid bör välkomnas, inte bekämpas. Precis som Gösta Walin (och kanske även Mats) hävdat i flera decennier. Vilket i mina ögon betyder att de naturvetenskapliga argumenten saknar betydelse, eftersom det tycks vara omöjligt att reda ut den mer exakta rollfördelningen mellan solen, de naturliga variationerna och koldioxiden.

  Däremot är det relativt enkelt att analysera klimat-POLITIKEN och konstatera att DEN har noll effekt på klimatet. Och därför givetvis bör avvecklas. Det är den logiska argumentering som skeptikerrörelsen borde satsa på, om den vill bli framgångsrik. Här tycker jag att Mats varit alltför enögd, om än ursäktat av sina imponerande naturvetenskapliga insikter och sina inte fullt lika goda insikter om de avgörande samhällsekonomiska aspekterna. Mer lyhörd än de flesta, men fortfarande i sin sina faktasammanställningar tyst om det allra viktigaste.

  • Mats Jangdal skriver:

   I en av mina första insändare om klimatet, tror det var Mariestadstidningen, för cirka 15 år sedan, skrev jag bland annat följande, ungefär: Ni behöver inte tacka mig för att jag kör bil med amerikansk V8 och tillför lite mer CO2 till fotosyntesen och den gröna jorden än vad genomsnittsbilisten gör. Det räcker om ni låter bli att hindra mig!

   Det tog skruv kan man säga!

   Tycker jag har varit flitig med att påpeka att människan och hennes politik inte kan påverka klimatet ett endaste dugg. Men de ekonomiska sidorna av saken har du varit bättre på att förklara.

   • Åke Sundström skriver:

    Men snälla Mats, vem har förnekat att du ständigt skrivit om människan och koldioxiden som oskyldigt utpekade i klimatdebatten?

    Vad jag säger att ju ”bara” att vi som skeptiker bör rikta vår kritik mot klimat-POLITIKEN och tona ner (inte helt strunta i) klimat-FRÅGAN, i dess extremt snåriga vetenskapliga betydelse. Eftersom man kan bevisa – bortom alla rimliga tvivel – att klimatpolitiken är feltänkt, ÄVEN om det skulle vara så att hotbilden är korrekt.

    Det handlar om att välja debattarena, undvika den som bevisligen är extremt svårt att vinna, därför att ”forskningen” INTE är enig – och inte heller kommer att blir det, eftersom pengar och särintressen spelar en så avgörande roll bakom kulisserna. Den strikt sanningsstyrde forskaren är i dag en sällsynt fågel, dessvärre.

    Bättre att välja ett fokus som tvärtom gör en framgång till en nära nog självskriven sak. Med fakta så enkla att även Nisse i Hökarängen går att övertyga. Ytterst elementär logik, som att strunta i vad motståndarna säger, men notera vad de i praktiken gör: ABSOLUT INGENTING! Dom bryr sig inte alls om att avvärja det förmenta klimathotet, bara att vinna röster, sinekurer och mandat för att i godhjärtade syften höja skattetrycket och öka sin egen maktsfär. .

    Dessutom: genom att välja en vinnande strategi om politiken kommer det att bli väldigt mycket enklare att i nästa fas vinna även den vetenskapliga bataljen – låt vara att denna egentligen redan är vunnen, utan att väljarna eller ens flertalet riksdagsledamöter har minsta aning om den saken.

   • Åke Sundström skriver:

    Hade förväntat mig en kommentar till denna replik om den bästa skeptikerstrategin. Bu eller bä och gärna en vidhängande förklaring.

    • Mats Jangdal skriver:

     Problemet är att skeptiker tvingas till ett tvåfrontskrig som alarmisterna slipper så länge de kan upprätthålla tolkningsföreträdet att ”vetenskapen har visat”. Då kan de lugnt ägna sig åt att fabulera klimatpolitik som inte behövs.

     Vi måste alltså visa att vetenskapen och verkligheten har annat att säga säga om klimatet än vad de hävdar. När vi kommit dit får vi också tolkningsföreträde att döma ut deras politik!

     • Åke Sundström skriver:

      Jag hävdar bestämt att den rakt motsatta strategin är enda vägen till framgång.

      Det vill säga, att i nuläget först och främst kritisera den förda POLITIKEN och informera väljarna om att FN, EU och alla dom andra alarmisterna inte ens själva tror på sina hotbilder. Med den spiken på plats blir det lättare att vinna både gehör och tolkningsföreträde. Och göra det lättare för kunniga, men nu tystade, forskare att krypa ut ur sina garderober.

      Inser du inte poängen med att fokusera på den lättbevisliga sanningen att utgångspredikanterna talar med dubbla tungor? Samtidigt som sakfrågan är obegriplig för minst 90 procent av väljarna, men där bristen på elementär logik i de den faktiska politiken går att tydliggöra för så gott som alla väljare?

      Våra motståndares Akilleshäl är att de sjösatt en politik som på intet sätt eliminerar det påstådda hotet eller ens naggar det i kanten. Det är en ren Potemkin-kuliss av klassiskt Machiavelli-stuk. Bakom vilken man döljer de verkliga avsikterna: att skydda starka särintressen och omvandla FN till en världsregering. Allt till oerhörda kostnader för de grundlurade världsmedborgarna.

      Du har ju själv otaliga gånger talat om FN:s faktiska agenda, likafullt verkar du blind för hur enkelt den insikten kan omvandlas till kraftfulla argument. För det är ju ett rent PROPAGANDAKRIG som pågår, inte några seriösa vetenskapliga dispyter, som du ger sken av. Den som väljer att anfalla fiendens starkaste frontavsnitt, i stället för att utnyttja hans blottor, är dömd att förlora.

      Det är där skeptikerrörelsen står och stampar, utan att komma mer än enstaka myrsteg närmare målet. Nej, i den här taktiska frågan förstår jag faktiskt inte hur du tänker.

      • Mats Jangdal skriver:

       Vi tänker olika där, jag vet det.
       Men betänk hur villiga majoriteten av folket är att lita på politikens besked i olika frågor. Det finns bättre besked från experter om räntor, skatter, djurskydd, biologisk mångfald, olika jordbruksmetoder, skogsbruk, jakt, vapen, kriminalitet, straff, järnväg, flyg, vägtrafik, med mera.
       Men folket nöjer sig med den politik som förs för att folket och media ger politiken tolkningsföreträde. Det är tolkningsföreträdet vi måste komma åt!
       Om det sedan enklast sker via expertkunskap och fakta eller via åsiktsfäktande om bästa politik vet vi inte ännu. Ingen metod verkar fungera än så länge, så vi får fortsätta på de spår vi tror på.
       Kan du komma på en tredje metod, blodig revolution undantagen?

       • Åke Sundström skriver:

        Upprepningar utan belägg kan jag tycka, Mats. Vilket spår som bör väljas beror förvisso på vad som ”verkar fungera”. Så du tycker alltså att alla dessa år med fokus på naturvetenskapliga argument varit framgångsrika?

        Jag tror mig ha bättre glasögon när jag noterar motsatsen, att kriget kunde ha vunnits för länge sen.
        Med en smartare strategi med fokus på falskspelet, inte på fysiken och meteorologin.

        Inklusive tydligare markeringar mot de ”falska” skeptiker som har en helt annan huvudagenda än du och jag och andra seriösa klimatkritiker – nämligen att försvara atomenergin, som också slås ut när de gröna alternativen subventioneras.

        Med en sådan femtekolonn i ryggen har även de bästa krigarna en tuff uppgift.

        • Mats Jangdal skriver:

         Ja, kärnkraften kan vi lämna åt sidan, liksom all annan subventionerad energiproduktion.

         Men förutom det är vi fortfarande oeniga vilken som är den bästa vägen. Det kan vara bra att flera vägar provas samtidigt.

  • Anders Rasmusson skriver:

   Åke, jag hänvisar till mina kommentarer ovan och repeterar här :

   Fossilt koldioxid och bl.a. cementproduktion förklarar atmosfärens ökande halt av koldioxid. Det har jag förklarat utifrån uppmätta data och med stöd av ekvationer.

   Vidare säger strålningsläran att marknära temperatur ökar med ökande halt av absorberande (emitterand) media. Hur mycket temperaturen ökar har jag inte nå’n gång nämnt heller inte uttryckt i form av nå’n enda ekvation, de finns i länken för strålningsläran : https://www.scribd.com/document/295204359/Heat-4e-Chap13-Radiation-HT-Lecture-PDF?language_settings_changed=English.

   Med vänlig hälsning
   Anders Rasmusson

 14. Åke Sundström skriver:

  Och för att nu själv vara en smula dubbel, tyckte jag att Stures text om atmosfärens partikelfilter hade ett nyhetsvärde, sällan (eller aldrig?) omtalat ens på skeptiska bloggar som denna. Eftersom invändningar uteblivit förmodar jag att sådana saknas och att vi här har ett nytt, relevant och ganska lättbegripligt argument mot den förda politiken. Tack för den pusselbiten!

  • Mats Jangdal skriver:

   Jo förklaringen om vinklarna Y1 och Y2s betydelse har funnits med länge, men den har aldrig blivit en avgörande del i klimatfrågan.

Kommentarer är stängda.