Polisens internrevision och annat löfvenskt

Jag lånar en artikel från Vapenägaren nr 3 i år och kompletterar med en länk till Johan Westerholms Ledarsidorna, där han beskrivit hur Stefan Löfvens regering frångått svensk praxis om offentlighetsprincipen och försvårar all granskning för både media och opposition. Folket hålls ovetande om allt elände som planeras för oss tills det är helt lönslöst att protestera. Polisen som ska upprätthålla lag och ordning klarar inte ens att hålla koll på sig själv, enligt internrevisionen. Så där har medborgarna ingen hjälp att vänta.

I Vapenägaren 2-2020 berättade vi om en rapport från Polismyndighetens internrevision från 2019-10-01. Rapporten tog upp risken för oegentligheter inom förvaltningsrättslig handläggning hos Rättsavdelningen. Rapporten konstaterade att det inte görs några kontrollåtgärder för att följa upp om handläggningen är saklig och opartisk.

Revisionen konstaterade att det inom myndigheten saknas grundläggande utbildning inom allmän förvaltningsrätt och att det var oklart om personalen genomgår utbildning för statstjänstemannarollen och myndighetsförordningen.
De anställda hade också klagat på att Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd till stor del består av allmänna råd ….

Rikspolischefen reagerade omedelbart och uppdrog åt chefen för Rättsavdelningen att upprätta en internkontrollplan för risker för oegentligheter och ”otillbörlig påverkan”. Detta skulle vara genomfört till 2019-12-31.

Man skulle också ta fram handböcker för handläggning av vapenärenden i syfte att göra handläggningen rättssäker, enhetlig och effektiv. Åtgärden skulle vara genomförd 2020-09-01.
Vilken typ av ”otillbörlig påverkan” man avser är höljt i dunkel. Man kan lugnt utgå från att det inte är påverkan från vapenägare utan det måste vara en intern påverkan, t.ex. att man skapar en praxis att det på vissa vapen inte ska beviljas licens, oavsett vad domstolar har sagt.

Vidare skulle man föra statistik på denna uppföljning, med stickprov och uppföljande egenkontroller. Detta skulle vara genomfört till 2020-12-31.

Internrevisionens årsrapport 2020 daterad 2021-01-22 tar bland annat upp polisens skjutningar i samband med tjänsteuppdrag. Man hittade ingen förklaring till att polisens skjutningar ökade under 2018. Det efterfrågas bl.a. mer verklighetsanpassad träning, tillgång till skjutbanor m.m. Innehållet i kompetensskjutningen bör ses över för att motsvara de krav som ska ställas på en polisman i tjänst som får använda skjutvapen.

Internrevisionen har infört rapportering från avdelningarna om kvarstående åtgärder på sådant som internrevisionen har tagit upp. Från 2018-2019 har den föreslagna egenkontrollplanen genomförts men större arbeten, t.ex. handbok för vapenhandläggning, kvarstår och beräknas bli klart till 2021-12-31.

Internrevisionen konstaterar vidare att det finns lägen där Polismyndigheten inte uppfyller myndighetsförordningens krav på effektivitet, lagenlighet, redovisning och hushållning.Vidare konstaterar man att ”konsekvensutredning” verkar vara ett okänt begrepp inom Polismyndigheten. Sådan saknas i ett flertal utredningsärenden. Till viss del beroende på att personalen inte förstår vad en sådan ska innehålla.

Internrevisionsavdelningen har utlovat material som visar i vilken utsträckning bristerna har blivit avhjälpta. Mera om detta i nästa tidning.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på Polisens internrevision och annat löfvenskt

 1. Thomas skriver:

  Möjligen att svensk byråkrati har “tippat över”, redan gått förbi en “tipping point” där allt rusar i fel riktning…
  Det är i så fall inte första gången i historien.. Väst-Rom råkade ut för detta och allt havererade..
  (Så nu när Greta- rörelsen slängt om bokstäverna till “the GREAT reset” så blommar byråkratin ut till en förödande smörja som dödar samhället…)
  Så, håll ögonen på vad Bryssel gör, därför att det är där man kan se vad som sker, inte i svensk politik för här är det SVT som är DDR-propagandan…

  • Jan Andersson skriver:

   Den enda fördelen med dagens EU är att vi kansle äntligen får reda på varför romarriket föll och försvann.

   • Thomas skriver:

    Tja.. jag hittade en gång studentlitteratur om Rom… man hade slut på slavarna och ville få slavinnorna att föröka sig i större skala. Men det misslyckades och därmed så blev det brist på arbetskraft och då hela romarriket levde på slavarbetskraft så var klockan slagen.. (Slavarna fixade man genom ständigt erövringskrig..) Att öka byråkratin för att piska allmogen som ännu inte blivit slavar även om man ökade beskattningen för att förslava folket, blev tillsammans en mix som sänkte alltihop… Kristendomen skulle jag tro, innebar att alla människor blev värda lika mycket, åtminstone som döda… Så den sortens medborgare var inte lika lätta att skrämma.. Idag är det litet annorlunda, då döden är definitiv, så döden kan man skrämma vem som helst med…(Ja, utom då troende muslimer..)

    • Göran skriver:

     Roms fall. Jag tror mer på att de inte lyckades hålla ihop krigsmakten, att få den att vara lojal mot kejsaren. Mot slutet hade Rom aldrig några starka kejsare.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Vågar någon offentliggöra och avslöja “Palmes pojkar” och deras meriter?

  • Göran skriver:

   Att några av Palmes pojkar var spioner och påverkansagenter år Sovjetunionen är väl offentligt, men inte spritt i de breda lagren.

   Att inget parti tar upp det i riksdagen är kanske ett bevis på att alla partier är olika sidor av samma mynt.

   • ivarandersson skriver:

    Stasidokumenten om svenskar var regeringen snabb att hemligstämpla i 70 år för att inte avslöja överlöparna.

 3. ivarandersson skriver:

  “Västmanlandsfallet, eller åtalet mot Karl Hedin, bjuder på en ständig fortsättning. Polisen vägrar nu, trots ett tydligt regelverk, att ompröva det interimistiska beslag av vapen de genomfört.”
  https://ledarsidorna.se/2021/06/vastmanlandsfallet-en-saga-utan-slut/
  Polisens och åklagarens agerande mot Karl Hedin skulle inte tåla en oberoende granskning utan att några personer skulle omplaceras eventuellt avskedas. Rötäggen håller varandra om ryggen.

  • Thomas skriver:

   Om man tror att detta är ett unikt fall så har man inte insett vad som skett inom byråkratin sedan 1995…

   • Thomas skriver:

    Ta den nya tanken om djurskyddet…
    “Strängare straff i djurskyddslagen”… Jojo..
    Man ökar bötesbeloppen som myndigheten kan dela ut på egen hand…
    (från 10 000 kr eller så till tio gånger mera – om det handlar om näringsidkare….) man plockar “lågt hängande frukter genom statlig “beskyddarverksamhet”…
    Men tänk då.. hur klarar man hundslagsmål med vadhållning?
    Det borde innebära avancerat djurplågeri – men om inte ens polisen vågar visa sig vid sådana tillfällen så är en skärpt djurskyddslag bara ett sätt att skrämma en snäll allmoge… och döma utan domstol.

Kommentarer är stängda.