Encrochatrapporten

Här följer ett utdrag ur polisens Encrochatrapport, som nyligen blev offentlig (i sin helhet här). Den är på 35 sidor och handlar mest om narkotika. Jag har dock koncentrerat mig på vad som sägs om skjutningar, mord, beställningsmord och illegala vapen. Nedan, i kursiv, är cirka en A4-sida som jag plockat ihop av saxade avsnitt. Mina reflektioner kommer efter detta utdrag. Jag tar här inte ställning till om avlyssningen i sig var laglig eller ej.

Encrochat kan närmast beskrivas som en marknadsplats för kriminella som präglas av skiftande kontakter och snabba beslut.

Encrochat-plattformen är till stor del ett sammansatt narkotikanätverk där de flesta når ut brett till personer med hög kriminell kapacitet.

Under våren 2020 lyckades franska myndigheter tillsammans med Europol tillgänglig- göra innehållet i den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat. Svensk polis fick sedermera tillgång till de användarkonton som befann sig i Sverige, eller hade kontakt med användare i Sverige, och kunde i realtid följa kriminella aktörers brottsplaner. I tron om att Encrochat var ett säkert kommunikationsverktyg användes det för att ohämmat diskutera brottsplaner. Detta gav svensk polis ett fördelaktigt operativt läge vilket ledde till ett stort antal ingripanden.

Materialet visar på en hög våldsbenägenhet bland aktörerna och en låg tröskel till dödligt våld. Våldet är inte alltid direkt orsakat av narkotikauppgörelser, även om det sker i sociala miljöer som är uppbyggda runt narkotika. Våldet kan drivas av personliga konflikter, hämndspiraler och som strategi för att inte själv angripas först. Det dödliga våldet är ofta anstiftat och utförligt planerat. Tillgången till vapen, ammunition, medhjälpare och utförare är i regel god och utgör inte en begränsande faktor för genomförandet.

Att ordna med vapen framstår som ett av de enklare momenten under planeringsfasen, varför vapentillgången i de aktuella miljöerna bedöms som god. I vissa fall diskuteras vapenfrågan knappt, vilket kan tolkas som att vapen redan finns tillgängliga i den aktuella sfären. I andra fall är vapen ett eller två steg bort och införskaffas utan större svårigheter.

Att få tag på ammunition till vapnet tar något längre tid men framstår på det stora hela inte som en begränsande faktor för våldet. När det gäller aktörernas kunskap kring vapen och ammunition framträder i en del fall osäkerhet avseende vilken typ av ammunition som passar vilken typ av vapen samt huruvida vapnet är funktionsdugligt eller inte.

Ersättningen för ett mord varierar från mellan 100 000 kr till 1 000 000 kr beroende på anstiftarens ekonomiska förutsättningar, vem det tilltänkta offret är och vilken erfarenhet utföraren har.

Den bristande respekten för människoliv, likgiltigheten inför risken att tredje man ska drabbas och det närmast rutinmässiga och mekaniska sättet att ta beslut om liv eller död är dock anmärkningsvärd. Våldet framstår som en integrerad del av många av de in- blandade aktörernas livsstil. Detta i kombination med en mycket rörlig och riskpräglad hantering av narkotika och pengar gör att den latenta risken för våld i kriminella miljöer är stor. Den studerade miljön verkar också präglas av ett starkt heders- och vedergällningspräglat förhållningssätt vilket i sin tur riskerar att skapa utdragna och eskalerande konflikter.

Materialet tyder på att införsel av vapen sker genom att mindre partier smugglas in av enskilda kurirer eller tillsammans med narkotikapartier. Det är stor variation på de olika typer av vapen som smugglas in, detta talar för att vapenmarknaden troligen är decentraliserad, och att det inte finns några stora lager.

Aktörerna har vapenkontakter i Balkanländerna samt i Polen, det vill säga länder som Sverige historiskt haft illegal vapeninförsel ifrån. Mest troligt är att de illegala vapnen kommer in till Sverige via fordons- och färjetrafiken.
En tydlig insikt utifrån analysen av materialet är att flera av de kriminella aktörerna i det närmaste verkar sakna spärrar för att utsätta sina antagonister för dödligt våld när de anser att det är motiverat. Det finns inte några påtagliga praktiska hinder för att utföra grovt våld – anstiftarna bakom våldet har i regel vare sig svårt att ordna med vapen och ammunition, medhjälpare eller att hitta en person som kan utföra våldet.

Tillgång och handel avseende ammunition är vidare ingen begränsande faktor för aktörerna. Detta kan troligen förklaras med att vapenmagasin inte är licenspliktiga, att handel med ammunition inte är reglerad på samma sätt som handel med vapen samt att ammunition är lättare att smuggla än vapen. (min fetning)

Det blir uppenbart att de flesta av de som står för detta vapenvåld vi dagligen kan läsa om i pressen har långt mycket sämre kännedom om vapen än den genomsnittlige jägaren eller skytten. De är också ovana vid att hantera vapen, vilket utgör en säkerhetsrisk för allmänheten. Att de i detta också utgör en säkerhetsrisk för sig själva och sin egen omgivning är en självklarhet.

Polisen verkar avslöja att de inte vet hur de ska få stopp på vare sig skjutningar eller insmuggling av vapen, samt att de vapen som används helt och hållet är insmugglade och olagliga i Sverige från början till slut. Deras egen rapport får deras omhuldade ”läckageteori”, att lagliga svenska vapen via moraliskt skrupelfria ägare överlåts till brottslingar, att komma på skam.

Polisen kan dock inte låta bli att försöka försvåra ytterligare för legala svenska vapenägare, när man påstår att tillgången till ammunition inte är ett problem för brottslingarna, för att magasin inte är licenspliktiga! Här gör polisen sig själva till ena riktiga dumbommar. Det är i princip olagligt att ha, förvara eller transportera laddade (påfyllda) magasin. Så det skulle brottslingar naturligtvis inte göra, även om det vore licenskrav på magasinen.

Men ännu mer korkat är det insinuerade att brottslingarna inte skulle kunna inneha ammunition om den inte förvarades eller kanske kom dem tillhanda i magasin! Ammunition kan som bekant förvaras i askar, påsar eller löst i byxfickan om så är. Polisens harpande om magasin är endast och allena en vädjan till politikerna att ge sig på laglydiga skyttar och jägare.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

19 svar på Encrochatrapporten

 1. Thomas skriver:

  Har man jobbat bara litet inom kriminalvården, eller LVU, eller psykvården (som jag) så inser man att allmänheten överlag är totalt okunniga om verkligheten. Psykvården havererade när man lade ner psyksjukhusen som fanns i alla län.. (En tredjedel av de ”utsläppta” bara försvann, en tredjedel hamnade i kriminalvården och en tredjedel kunde klara sig själva med hjälp..). LVU ”räddar” möjligen en av tio, fast det är tveksamt..och Kriminalvården är i en ekonomisk bantningsprocess sedan 1970-talet..
  Skall något förändras så måste man börja med Kriminalvården..
  Det enklaste är att köpa tillbaka de Öppna anstalter man sålt ut och som snabbt skulle kunna användas som just Öppna anstalter/fängelser..
  Tyvärr är nybyggnationer en långsam process, särskilt om det är långtidsdömda typ livstid och så…men det måste till och det finns ingen tid att diskutera på.
  Nästa steg är att återinföra de domstolar som Reinfeldt rationaliserade bort.
  Ja, häktena är överbelastade redan nu, trots en rejäl modernisering som skett..

  Sedan kan man ge polisen möjligheter att agera, men då lagstiftningen fortfarande ligger i samma mentala spår som på 1970-talet (Släpp fångarna lossd et är vår), så fortsätter problemen och, givetvis, vad skall polisväsendet göra annat än att ”plocka lågt hängande frukter”?

  I detta fall, så finns det endast en bromskloss och det är Riskdagen – men främst Justitieministern Mojgan, då han har ungefär samma superba politiska position som Stalin hade på sin tid som spindeln i nätet där han styrde allt som skedde..

 2. Jan Andersson skriver:

  Två enkla och akut nödvändiga åtgärder:

  1. Stäng de öppna gränserna i alla internationella färjelägen, vid Öresundsbron och gränspassagerna på Nordkalotten. Norska gränspassager behöver inte kollas om Norge sköter sitt på samma vis.

  2. Inför samma kontroller som flyget haft i decennier med kroppsskanning och röntgen av bagaget, tillsammans med en ”sniffer” som mycket effektivt kan spåra t. ex. krutrester i kläder och bagage.

  Beprövad teknik som fungerar, och flyget har aldrig varit ”öppet”.

  Sedan kan man komplettera med fingerskanning och fotografering, som många länder som Kina och Japan har haft längre. Vi tittar inte snett på dem för att de har strikta gränskontroller, alla besökare med rent mjöl i påsen tycker bara att det är bra med ordning och reda.

  • Göran skriver:

   Rent mjöl i påsen? Vem bestämmer om mjölet är rent? Definitivt inte du.

   • Jan Andersson skriver:

    Jag refererar bara till skillnaden mellan dem som har anledning att känna sig besvärade av en gränskontroll, och de som inte har något emot en sådan. Jag känner ingen som retar sig på bagateller. Flyktingar utestängs inte, men måste finna sig i att hamna i karantän.

    Allmänheten i Sverige har inte haft något större besvär av strikta gränskontroller utan bara olägenheter. Det som bara rest med flyg har aldrig ens upplevt några öppna gränser eftersom kontrollen är obligatorisk och rigorös.

    De som har haft verklig nytta av öppna gränser är idealistiska politiker och personer med kriminella avsikter; grupper som inte kan anses normala enligt allmänhetens rättsuppfattning. Den ena gruppen har godtroget öppnat dörren för den andra, fast de flesta har ropat ”akta dig”.

    Det absolut enklaste och billigaste är att stänga de mycket få öppna dörrarna igen med flyget som förebild.

    Den stora fördelen av att veta namn och adress på de som kommer hit är att de kan eftersökas på ett mycket mindre resurskrävande sätt och med mindre risk för felidentifikation. Samt det viktigaste: kriminella åker mindre gärna till ett land där risken för att åka fast är stor, och förlusten av unga liv genom knarkinförseln minskar.

    Observera att du i princip inte kommer genom grindarna på någon svensk industri någonstans utan att vara identifierad med ett generellt branschgemensamt ID-kort som du bara kan få genom att vara anställd på ett certifierat företag och har genomgått en eller flera säkerhetsutbildningar. Dessutom måste du vara rätt klädd med skyddshjälm (helst med visir) gul väst eller jacka, och skyddskor, helst kängor. De industrier som låg vid en internationellt tillgänglig hamn och som inte tidigare hade höga stängsel runt om hela anläggningen och inpasseringsgrindar fick skyndsamt sätta upp sådana.

    Mycket av dessa bestämmelser kom till av farhågorna och de negativa erfarenheterna av att EU öppnade gränserna. Tidigare behövdes de inte.

    • Benny skriver:

     BMW-ligan som är litauiska medborgare har härjat i Småland det senaste året och stulit ihop BMW-delar för över en halv miljon! Polisen haffade sedermera ligan och nu kom domen…Två av förövarna döms till villkorlig dom och slipper utvisning medan den s.k huvudmannen får några månader i svenskt lyxfängelse. Att tjuvarna sabbade bilar som kostat miljontals kronor att reparera verka dumstolen inte bry sig om och inte heller får tjuvarna ens ordentliga straff…Man kan förstå att polisen hellre jagar fortkörare än lägger ner resurser på att jaga brottslingar som i stort sett slipper straff…Bortkastad tid alltså! Detta är det svenska ”rättssystemet” i sin patetiska skepnad och allt snack om hårdare straff från politikerna är bara floskler! I verkligheten händer absolut ingenting och det är så S, MP, V och C vill ha det! Att det är dårar som styr det här landet förstår man men vilka är idioterna som lägger sina röster på S, MP, C och V som absolut inte vill göra något att kriminaliteten och invandringen som skapar problemen?

    • Göran skriver:

     Angående industrier. Efter att tidigare ha studerat olika säkerhetstidningar kom jag till en slutsats. Alla säkerhetsåtgärder var inte för obehöriga utan för behöriga.

     Man kan inte ge bort hela sin egen frihet heller tiden för till slut finns det ingenting kvar.

     När de gör tester att smuggla in otillåtna saker på Arlanda lyckas de ungefär 95 % av gångerna. Själv lyckas jag alltid med att ta en flaska med vatten genom säkerhetskontrollen trots att man inte får det.

     Lite ironisk är att när myndigheterna lyckas få tag i någon som utför ett säkerhetshot på en flygplats, då är det så gott som alltid på tips från andra resenärer.

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Just det,
    Undrar hur många som förstår vad Du menar?

 3. Jan Andersson skriver:

  Förr gjorde de flesta killar lumpen och fick lära sig att hantera vapen och ammunition i långa traggliga övningspass tills respekten för dessa vapen satt i ryggmärgen.

 4. Göran skriver:

  För mig är det uppenbart att regeringen låter brottsligheten öka medvetet för att sedan göra det enklare att lura folket att motivera vapenrestriktioner mot laglydiga medborgare såsom jägare.

  Om nu polisen har ett medel att avlyssna brottslingarna, hur kommer det sig då att de avslöjar det för brottslingarna?

  Det handlar dessutom inte bara om vapen utan kontroll på alla områden. Alla din elektronisk kommunikation ska övervakas. Alla dina penningtransaktioner ska övervakas och ifrågasättas. Alla dina sociala kontakter ska kartläggas.

  Hur motiverar man alla dessa inskränkningar? Med rädsla så klart.

  • ivarandersson skriver:

   Svensk polis knäckte inte Encrochat utan det gjorde utländsk polis. I Sverige hade det varit olagligt men domstolarna godkänner än så länge att data från Encrochat används.

   • Göran skriver:

    Jag vet att svensk polis inte knäckte Ehcrochat, men de behövde inte ha avslöjat att de fick uppgifter från utländsk polis.

    Men, som jag antyder ovan, läckan var medveten för att skydda brottslighetens utveckling.

    • ivarandersson skriver:

     För att använda uppgifterna från Encrochat i domstol måste polisen avslöja källan så det var en nödvändig läcka. Uppgifter utan källa kan inte användas i domstol och saknar värde.

     • Göran skriver:

      Å andra sidan kan det vara så att brottslingarna upptäckte att de kunde avlyssnas så det fyllde ingen funktion längre.

      • ivarandersson skriver:

       Så du har insett att svensk polis inte avslöjade Encrochat medvetet utan var tvungna enligt svensk lag. Dessutom har polisen utanför Sverige meddelat att Encrochat var knäckt.

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Hur får man svenska folket att förstå hur socialisterna arbetar för ödelägga ett samhälle.
   Det är precis så det går till. Bra beskrivet Göran.
   Klart att svensken skaffar sig VÄLFÄRD med hjälp av en ”sketen” papperslapp de kallar RÖSTSEDEL. Utan fysisk uppoffring säljer han sin själ. Tror att det är en sexuell njutning när han plundrat grannen sin på dennes EGENDOM med samma RÖSTSEDEL!!!
   Svenska folket måste garanteras rätten att sparka/entlediga politiker och tjänstemän som missbrukar vårt FÖRTROENDE!!!

   • Göran skriver:

    Miljöpartiet förslår att bekämpa gängvåldet genom att bekämpa svartbyggen. Som sagt, brottsligheten kan användas till mycket.

   • Jan Andersson skriver:

    ”Sverige är det enda landet där avundsjukan är starkare än sexualdriften.”

    • Göran skriver:

     Det ligger sanning i det. Jag har nästan glömt bort det, för det var ett diskussionsämne för många år sedan. Vänsterns retorik bygger i huvudsak på avundsjuka. Handlar det inte om pengar så handlar det om förmåga.

    • Mats Jangdal skriver:

     Det var väl Hans Werthén som uttryckte saken så.

Kommentarer är stängda.