Hållbar bolagsstyrning – Ohållbar!

Dagens gästskribent är en inlaga från Medborgarrättsrörelsen i Sverige

Inlaga/”Remissvar” från MRRS om EU-kommissionens förslag om ”hållbar bolagsstyrning”

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om ”hållbar bolagsstyrning” som alternativ till dagens beslutsregler. Sistnämnda utgår från att de som har äganderätten också har juridiskt ansvar och beslutanderätt. Detta ändras radikalt av EU-kommissionens förslag.

Förslaget är helt oacceptabelt och måste förkastas. Samtliga svenska politiker som har något inflytande i denna sak bör agera skyndsamt för att stoppa förslaget. Nedan listar vi några av de viktigaste argumen- ten till varför det är viktigt att förslaget inte blir till lag.

 1. Varje land måste inrätta en tillsynsmyndigheter för att säkerställa att företagen uppfyller sina skyldigheter kring det som kallas due diligence. Såldes ökar den byråkrati och det krångel som svenska politiker sagt i åratal att man skulle minska för att företagen skulle få minskade kostnader och ge dem större möjligheter att fokusera på sin kärnverksamhet.
 2. Att ändra det rättsliga systemet för bolagsstyrning där ägarna är de slutliga beslutsfattarna till en rättslig ram där bolagets s.k. ́stakeholders ́ har juridiska rättigheter gällande förvaltningen av bolagets verksamhet kommer oundvikligen leda till att ägarnas rättigheter och incitament att investera minskar eftersom alla sakägares intressen inte är helt förenliga med varandra vilket kommer att leda till konflikter, förlamade styrelser och domstolsprocesser, vilket i sin tur skulle få mycket negativa konsekvenser för företags möjligheter att dra till sig riskkapital, vara innovativa och skapa goda inci- tament för entreprenörer.
 3. ”Stakeholderföretag” kommer att leda till oklara ledningsfunktioner: Ska vd lyda ägarna eller politiserade agenter från intressegrupper som hävdar det senaste progressiva idéerna inom politiken som klimatalarmism eller identitetspolitik? Politiserade företag är en socialistisk idé som vi borde ha lämnat bakom oss.
 4. Förslaget kommer, om det blir verklighet, att leda till diffust ansvarsutkrävande: makten flyttas delvis från ägarna till agenter/externa kommittéer utan att ägarna kan hålla dessa agenter ansvariga för deras förvaltning.
 5. Om inte aktieägarna har den slutliga bestämmanderätten över bolaget kommer det att skada aktiehandeln och ytterst företagens möjlighet att få in riskkapital.
 6. Företag riskerar att få ta ansvar för andra oberoende aktörers ”stakeholders” agerande över vilka man saknar kontroll att t.ex. entlediga pga uppenbar inkompetens eller okunnighet i företagsfrågor, vilket kan riskera förtagets framtid.
 7.  Själva grundpremissen för förslaget: att de flesta förtag är kortsiktiga ”kvartalskapitalister” – och företagen därför måste politiseras – är en uppenbar myt. Om den stämde skulle vi varken ha SKF, Volvo eller IKEA eller andra långlivade företag kvar i dag. Att företag vill göra vinst, ibland även på kortare sikt, kan vara nödvändigt för att belöna investerare men få investerare vill undvika långsiktig lönsamhet. Det är helt enkelt ett ologiskt antagande utan stöd i empirisk forskning. Här citerar vi en representant för Svenskt näringsliv (Fredrik Persson i Di.), som till skillnad från EU-byråkraterna kan materien:”Genom utdelningar frigörs resurser för andra investeringar och det helt avgörande flödet på finansmarknaderna hålls igång. Begränsningar i företags utdelningar [i avsikt att slå mot ”kvartalskapitalismen] innebär att kapital låses in, istället för att återinvesteras i nya företag och finansiera forskning. Långsiktigt innebär detta att Europas konkurrenskraft försvagas.”

Förslaget om Stakholderföretag/hålbara företag är inte hållbart
”Hållbar” är ett ord som dominerar i den politiska debatten. Problemet är att ordet saknar exakt juridisk och ekonomisk innebörd. Frekvensen av hållbarhetsordet innebär därmed att språket förlorar i precision vilket ökar utrymmet för godtyckliga och vilseledande förslag.

En försvagning av äganderätten innebär också med tvingande logik en försvagning av företagen. De som sitter på äganderätten har ett eget och starkt intresse av att bevaka företagets lönsamhet. Den funktionen kan inte byråkratiseras utan att hela ekonomins funktioner hamnar i ett riskperspektiv.
Förslaget måste således förkastas.

Äganderätten och fundamentala principer för en fri ekonomi ifrågasätts med förslaget från EU-kommissionen om ”hållbar bolagsstyrning”. Medborgarrörelsen i Sverige kräver därför, tillsammans med alla som värnar om grundprinciperna för välståndsbyggande i ett fritt samhälle, att samtliga politiska partier i Sverige inklusive regeringen måste kräva att förslaget dras tillbaka och inte införs i någon som helst juridiskt tvingande form.

Styrelsen MRRS genom

Leif V Erixell, info@mrrs.swe

P.S.
För den som vill fördjupa sig ytterligare om varför nämnda förslag är mycket dåligt rekommenderas deras denna text av en nobelpristagare: https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine- the-social-responsibility-of-business-is-to.html

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Hållbar bolagsstyrning – Ohållbar!

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Enbart för att socialisterna skall kunna flytta fram sina MAKT POSITIONER och tillfredsställa sina begär. inget annat. Ordklyveri och advokatyr, totalt meningslöst. Det är en förändring i BIDRAGSNARKOMANIN, ett stopp för degenerering av människans funktion som kan rädda oss.
  Men de skall tydligen massvält och elände till för att väcka medborgarna.
  Vad f x n är ALLEMANSRÄTT?

 2. ivarandersson skriver:

  Byråkraterna vill ha all makt.

  • Göran skriver:

   Ja, men över tid blir den enda makten att bestämma vilka som ska få bidrag eftersom det blir mindre pengar till bidrag.

   • ivarandersson skriver:

    Inte i Sverige. Höj skatterna så blir det mer pengar till bidrag tror regeringen och dess stödpartier MP, V, C och Kakabeveh.

 3. Göran skriver:

  Två lysande exempel på stakeholderföretag är Telia och Vattenfall. Kommunistisk personal förstör företagen, de ska gå från att skapa kapital till att vara sociala krigare.

  Lysande exempel är även SAS, där socialistpersonalen medverkar till att sprida hat mot den svenska befolkningen, genom att påstå att etniska svenskar inte har någon kultur. Hoppas skitföretaget går i konkurs nu när det går dåligt för dem. Är det SAS:s socialistpersonalen som driver en sådan agenda i företaget skyldiga till SAS:s skulder?

  Det är idag mycket snack om vad ett företag kan göra för sina anställda, men knappt någon pratar om vad en anställd ska bidra med. Adjö välståndslandet Sverige!

 4. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  Hållbar bolagsstyrning

  Feedbackperiod 28 Mars 2022 – 23 Maj 2022 FEEDBACK: AVSLUTAD

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Hallbar-bolagsstyrning_sv

  Mvh,

 5. Pingback: Hållbar bolagsstyrning – Ohållbar! | ulsansblogg

 6. Jan Andersson skriver:

  Ett företag måste tjäna pengar på sin verksamhet, annars måste det läggas ner. Det innebär att det måste ha kostnadstäckning. Och det är alltid slutkonsumenten, den lilla människan, du och jag, som skall betala allting i samhället. Magda har sagt är vi kan hamna i en situation med 100 % skatt. Det skulle, i elfte timmen, vara intressant att höra hennes vidare tankegångar i denna fråga, professionell skattmas som hon är.

Kommentera