När ”intelligentian” blir psykotisk

Dagens gästskribent är Leif V Erixell, ordförande i MRRS

Gunnar Myrdal sade en gång i tiden att ”Sverige är ett litet land, här ryms bara en åsikt i taget”. Det är svårt att säga emot det påståendet, särskilt när det gäller stora frågor med en möjlighet att brösta moralisk överlägsenhet – så länge det inte kostar något. Men när det sedan börjar kosta och de ädla som ska räddas, oftast med andras pengar, inte är så ädla längre, vilket de i smutsen neddragna kritikerna (ofta huserande i fördömda alternativa medier) varnat för från början, kommer många i den tongivande eliten ut och vill be om ursäkt; ”vi såg det inte komma” etc., trots att alla fakta fanns på bordet. Samma sak med Metoo – och klimathysterin. Alla relevanta fakta finns redan – och har funnits länge – och de visar entydigt att det inte råder någon klimatkris nu eller inom överblickbar framtid och att inget som klimatet kastar på oss kan få samhället att haverera så länge vi får behålla en säker, pålitlig och billig energi samt förstås en fri vetenskap som kan utveckla ny teknik och möta de utmaningar som ev. kommer (som t.ex. ”holländarna” gjorde när de byggde sina skyddsvallar mot havet.)

Adaption är den enda rimliga vägen att gå gentemot naturens ständiga ombytlighet.

Alarmistiskt haveri

Ett typexempel på enfrågepsykosen är när personer idag, som poserar som ”intellektuella”, i klimatets namn begår samma publicistiska haverier som under migrationskrisen. Ta Alex Schulman och vänsterikonen Jens Liljestrand som på olika medier utgjutit sig om den ”apokalyptiska klimatkrisen” efter att ha sett SVT:s ” 30-minuter” med klimatminister Romina Pourmokhtari  (22/2-24). Liljestrand levererar i sin alarmistiska vrede följande drapa:

”En dag i framtiden, när klimatapokalypsen har gjort världen obeboelig för miljarder människor och vår civilisation oåterkalleligen har gått in i en epok av ständigt kristillstånd där svält, krig, epidemier och naturkatastrofer överlappar och avlöser varandra, hoppas jag att någon tittar på ”30 minuter” från den 22 februari 2024”

Liljestrand kan för övrigt i sektmässig gemenskap krama om TV4:s panel (tre personer inom åsiktskorridoren som uttrycker uppfattningar om allt och alla) som den 25/2-24 unisont tyckte att vi ska ha kvar ”flygskammen” trots att Sverige, om man räknar in skogen, redan är CO2 neutralt och att flyget i hela världen inte ger med än ca 2 % av mänskliga CO2-utsläpp (atmosfären innehåller f.ö. 0,4 % CO2 och av dessa har människan bidragit med ca 3 %) vilket fullständigt irrelevant för den globala medeltemperaturen som alltså har gått upp med ca 1 grad C från ca 1850, vilket, förutom att det är mindre än den skillnad vi normalt upplever i temperatur mellan frukost och lunch, förstås bara är positivt, särskilt på våra breddgrader. Alarmisterna tycks på allvar tro att den lilla istiden (ca 1350–1850), som vi kommit ur med svagt stigande temperatur är något slags idealtillstånd vars lämnande anses behöva utlösa panik (”I want you to panic…!” som Greta Thunberg sade i FN), vilket faktiskt är direkt sinnessjukt, för att tala ren svenska. Kylan dödar också mer än värme – särskilt på våra breddgrader. Värdet av att ge medborgare frihet och livskvalitet och hålla affärsresandet igång – och därmed den ekonomiska aktiviteten – överstiger f.ö. vida de minimala utsläpp av den livgivande CO2-molekylen som flyget ger. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson har helt rätt och alarmisterna har som vanligt fel inklusive den patetiska tidigare nämnda TV4-panelen.

Fakta

Global medel är på minus ca 0,26 C sedan 2015 . Ingen ko på isen alltså. Men som prof. Richard Lindzen mycket riktig säger så är global medel egentligen en abstrakt simplifikation. Det som spelar roll är regionalt väder och klimat och det fluktuerar mycket mellan år och platser världen igenom, decennium för decennium: kallare än normalt på några platser, varmare på andra och drar man därifrån  ett medel så säger detta egentligen inget alls av värde om människor livsförhållanden på olika platser på jorden.

Lindzen:
”Faktum är att jorden har dussintals olika klimatregimer. Detta visas i figur 1 som visar Koppens klimatklassificering för perioden 1901–2010. Var och en av dessa representerar olika interaktioner med sina miljöer. Ska vi verkligen tro att var och en av dessa regimer reagerar fastlåsta vid den globala medeltemperaturanomalien? Tvärtom, figur 1 berättar att det vid varje given tidpunkt finns nästan lika många stationer som kyler som värms upp.” (förf. översättning och redigering.)

Vi kan vidare se i figur 2 att gör man en seriös graf, som inte är gjord för att genom val av tidsskala och datatrixande visa en dramatisk uppgång, så finner vi en kurva hos temperaturen som inte visar någon som helst dramatik. Michael Manns famösa ”hockeyklubba”-graf (temperaturen går enligt denna brant uppåt under 1900-talet) är och förblir ett alarmistiskt propagandatrick.

Allt detta är ganska lätt att kolla upp men Liljestrand & Co ÄR så fast i sitt PK-signalerande och vänsteristiska flockbeteende att man bara måste häva ur sig saker som man vet skickar de rätta signalerna i de alarmistiska mediaredaktionerna och dito ryggdunkande kamrater. Liljestrand var en av dem som bett om ursäkt för sina förlöpningar under migrationskrisen (”jag har haft fel om allt”). Men han tycks – ovis av sitt tidigare misstag – ha en oemotståndlig lust att följa med PK-flocken och gärna vara dess galjonsfigur (i hård kamp med Alex Schulman et consortes). Kommer det en ursäkt även kring klimathysterin? Sannolikt men det dröjer nog något år till. Den här PK-pluggen sitter hårt i baken. Inte konstigt att de är så uppblåsta och högröda i ansiktet av en ytterst måttlig, närmast omärklig, anti-alarmism från klimatministern.

Fler relevanta fakta

 1. Vad är det som spelar större roll än väder i de olika regionerna för att klara olika klimathändelser? Pålitlig och billig energi förstås. Och vilken är den mest spridda idag och den enda alternativet för de flesta länder och särskilt de fattigaste? Just det; fossil energi. Den är på runt 80 % av världens energikonsumtion och ökar. Gott så, för de fattigaste. Alternativet är att elda ved och kodynga. Opålitliga vindsnurror, elbilar utan grid och känsliga solpaneler är inget alternativ på lång tid ännu. Men detta är förstås en så svår överkurs för Liljestrand & Co att de blir trötta i huvudet. Så de fattigas riddare de gärna vill framstå som så finns de gränser för hur mycket tankemöda man kan lägga ned på en medial positionering.
  .
 2. I IPCC:s vetenskapliga delar finns inte någon skrivning om någon överhängande klimatkris överhuvudtaget och det är väl vetenskapen vi ska lyssna till och inte politiska förvridningar av den, får man anta. Även IPCC:s nya chef har spelat ned Liljestrands & Co:s apokalyptiska domedagsvisioner (vilka endast i något mildare grad delas av nära nog hela riksdagens och EU:s nuvarande majoritet).
  .
 3. Samtidigt som CO2 nivån gått upp har den förväntade livslängden ökat minst lika dramatiskt, vilket även värdensbådebefolkningoch BNP per capita gjort. Även kostnaden räknat i BNP för klimathänder har minskat över tid. Inga empiriska data kopplade till klimatet visar att denna trend skulle vika nedåt.
  Jorden har också blivit grönare genom växthusgasen CO2, till förmån för både djurliv och livsmedelsproduktionen.
  .
 4. Dödsfallgenomklimatkatastroferharminskatmedöver90%sedanbörjan av 1900-taletsamtidigtsomCO2ökatiatmosfären (se länk om BNP ovan).
  .
 5. IPCCssenasterapportären usel produkt ur en strikt vetenskaplig synvinkel eftersom den inte beräknar kostnaderna och fördelarna med alternativ till ”avkolning” och konsekvenserna av detta för fattiga
  länder.
  .
 6. IPCC:salarmistiskscenarioRCP8.5somalarmistersom SVT:s Erika Bjerström, Björn Wiman i DN m.fl lutar sig mot är det INGEN seriös klimatforskare som anser vara sannolikt.
  .
 7. Inga farliga eller ovanlig trender för klimatet syns i empiriska data från EM-dat eller andra pålitliga statistiska källor. Havsnivåerna ökar inte på något som helst dramatiskt sätt och i Sverige med landhöjning i större delen av landet är det tvärtom en havsnivåsänkning.
  .
 8. Verkligt seriösa och högt meriterade klimatforskare som Rickard Lindzen och prof. John Christy, statsme- teorolog i delstaten Alabama, (ungefär 100 gånger mer meriterade än t.ex. agronomen och alarmisten Johan Rockström som dock föredras av våra PK-/alarmistmedier. Ergo…) ser i sin forskning inga som helt spår av en pågående eller kommande ”klimatkris”, än mindre en ”apokalyps”. Bilda dig mer om klimatet här.
  .
 9. I äkta vetenskap testar man hypoteser mot empiriska data och om hypoteser och förutsägelser ständigt falsifieras, betraktas teorin bakom som ohållbar. Så dock inte för klimatalarmismen, vilket i sig bevisar att den inte har någonting med vetenskap att göra men desto mer med politik, anti-kapitalism, paternalism, maktlystnad, naturfascism, sekteristisk dogmatik och grön utopism i oskön förening.

Summering

Är det då en realistisk adaptiv klimatpolitik som kommer att se extremt löjlig och missriktad ut ”en dag i framtiden” eller är det Jens Liljestrand & Co och deras apokalyptiska tungomålstal? Svaret är förstås att både nu och i framtiden är det Liljestrand, Schulman & Co. Det är garanterat. Jag är till och med, beredd att sätta ett datum: runt 2028 gissar jag på kanske t.o.m tidigare kommer dessa galenpannor med dumstrutar på huvudet att pryda omslag på böcker som tar sina titlar från Richard Lindzens förutsägelse att den nuvarande klimatalarmistiska perioden kommer att framstå som en av de ”mest galna och mentalt störda epokerna i mänsklighetens historia.”

Denna artikel publicerade först på MRRS hemsida, https://mrrs.se/ordf_blog/nar-intelligentian-blir-psykotisk/ med uppmaning att sprida den.
Bli gärna medlem i MRRS och gynna deras kamp för fria medborgare och förnuft i politiken.

Det här inlägget postades i Frihet, Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

31 svar på När ”intelligentian” blir psykotisk

 1. Jan Andersson skriver:

  Sluta exakt nu med alla refererenser till koldioxd i atmosfären och det gäller alla, både klimathysteriker och raka motsatsen, de som har en elementär bildning i kunskapsområdena fysik och kemi, för diskussionen är dödfödd från början. Fokusera istället på den bristande bildningen i hela västvärlden och inse att inga ambitioner härvidlag kan genomföras så länge det inte går att rekrytera lärare med tillräcklig baskunskap.

  Eller den havererade flyktingpolitiken, som visat sig lika ogenomtänkt i hela drn civiliserade världen som i Sverige, dels eftersom vissa av invandrarna inte vill anpassa sig, dels för att de som verkligen blir till nytta för oss verkligen hade behövts bättre i sina hemländer, om dessa ska ha en chans att bli civiliserade länder också. Att ”plocka russinen ur kakan” som vi gör nu är en effektiv metod att sabotera all positiv utveckling i invandrarnas ursprungsländer.

  När vi ältar samma problemställning om och om igen gör vi oss dummare än vi egentligen borde vara för att återigen växa och ta tag i och lösa nya problem som oundvikligen kommer hela tiden även i ytterst civiliserade samhällen (det är därför som de kallas civiliserade).

  Det är i år tio år sedan Stefan Löfven insattes som statsminister i Sverige med ambitionen att lösa alla problem som påfördes oss av den likaså mentalt lealöse Fredrik Reinfeldt, men vad har i praktiken hänt? Ingenting av värde, och det helt odemokratiska och nu hårt vänsterlutande imperiet EU styr oss med allt större målmedvetenhet rakt mot avgrunden.

  Normalt tänkande chefer reser sig och går; detta är inget för oss i Sverige. Vi har nu tillräckligt med existentiella problem själva på hemmaplan och kan tyvärr inte på länge hjälpa några andra utan att först ha hjälpt oss själva tillbaka till ett normalt fungerade civiliserad samhälle.

  Vi måste med nödvändighet börja med att stänga gränserna och införa stenhård koll på de som vill in i landet. Sedan reformera skolorna tillbaka till realistiska och anpassade utbildningsvägar som leder till jobb, för det är exakt det skolorna är till för. Sedan se till att den egna nativiteten ökar genom att ge unga par tillgång till vettiga bostäder utan hisnande kostnader ovanpå en eller två miljoner i studieskulder, något som har blivit en nödvändighet för att kunna få ett jobb överhuvudtaget eftersom studietakten är så låg nuförtiden, återigen beroende på de individer som kallas lärare nuförtiden. Går det i Ungern så går det givetvis här också!

  Sverige och hela Skandinavien har allt att vinna och inget att förlora ”avglobaliseringen”. Vi kan börja nu. Går det att anmäla oss till NATO utan att några demokratiska krumbukter ”på grund av krisläget” så går det minst lika bra att genomföra ovanstående reformer lika snabbt. Vem skulle protestera?

  Ingen som vill Sveriges väl, bara några bredkäftade grodor inom mediavärlden, inget att bry sig om (dra in presstödet också när ni ändå möts nu under nya former).

 2. Benny skriver:

  Tja, Mellot upptar all tid och kraft i enfrågesverige för närvarande! Stora svarta rubriker om fusket med rösterna? Tänk om journalistmurvlarna lagt ner ens en tiondel av den energin på valfusket till riksdagen? Att hålla folk i okunnighet är klimatalarmisternas sätt att behålla initiativet och i dagens svenska skolsystem blir du svartlistad om du har en avvikande åsikt! Diktaturens kreatur jobbar frenetiskt för den globala maffians räkning i västvärlden.

  • Jan Andersson skriver:

   Man måste när man blir pressad i livet av olika skäl, som skilsmässa, anhörigas bortgång, arbetslöshet, ökade skatter, ökade priser utan att inkomsten ökar och snart i praktiken bilförbud, att hitta en mental utväg för att inte bli galen på riktigt och hamna på hispan. En del super och/eller knarkar, andra ser på Mello, medan andra spelar dataspel för att hålla alla mörka tankar borta några timmar. Svenskarna är ju inte världsbäst på socialt umgänge heller, även om en del funnit en mening med livet i en bostadsrättsförenings styrelse eller brukar spela boule bakom servicehuset i PRO:s regim. Vilka bor i din trappuppgång? Det vill du inte veta, sådant snokar man inte i. Men att inte ha en uppgift i livet att ta ansvar för är livshotande. Risken är annar stor att du börjar hallucinera om klimatet och det vita patriarkatets makt. Då kanske äntligen någon ser dig och lyssnar på dig och dina futtiga åsikter anses betydelsefulla. Män är mycket mer utsatta än kvinnor, för kvinnorna kan snacka om vad som helst när som helst utan att ens hämta andan. Se bara på SVT!

   Journalister behöver inte stå för vad de skriver, nästa dag är det ändå bortglömt och historia. I dag meddelas att S ”Gärna kan behålla sitt lotteri”. Visst, men det var aldrig frågan att ta ifrån dem lotteriet, utan att de skulle betala den lagstadgade skatten, som de själva beslutat om och som skulle gälla för alla. S kunde bara ha sagt: ”Jäklar, har vi missat det! Men det rättar vi till direkt“ istället för att gnälla i åratal. Men det är ju så politik fungerar (eller alltså inte fungerar) idag.

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Den skandalösa resultatredovisning hoppas jag förföljer ”murvlarna” till livets ände!
   Hur påminner vi dom?

   • Jan Andersson skriver:

    Om ingen läser deras tidningar och alltså betalar för att lurad så ställer det allt högre krav på offentlig försörjning för att de ska överleva. Det är då vi kan och ska säja nej, nu räcker det och det finns inget som tyder på att dessa förvirrade mediaprodukter ska bevaras för folkupplysningens skull.
    Kvälltidningarna har till exempel varit usla så länge jag kan minnas, vilket innebär femtiotalet. Dagens Nyheter höll högsta möjliga kvalitet när Herbert Tingsten var chefredaktör men är idag kanske sämst av alla, men konkurrensen är mördande. Men om ingen betalar så kan de knappast överleva, och detta högst marknadsmässiga sätt att välja bort det sämsta måste alltid få gälla i alla lägen, annars iakttar vi en avveckling av principerna för våra västliga samhällsbyggens framtid.

 3. Göran skriver:

  Det första jag tänkte när jag började läsa denna artikel var, ”vad fan är MRRS för något”. Alla dessa självgoda som tror att folk ska känna till alla möjliga obskyra förkortningar. Efter att han undersökt förkortningen, så kan jag bara konstatera att det är ytterligare en i högen av totalt meningslösa organisation som tror att Sveriges problem kan lösa med lite putsande i kanterna. Därtill med länkar till socialistiska skribenter, dvs. de som har skapat Sveriges problem. Ja, jag är elak och gnällig, men vad annat kan man bli.

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Göran,
   Det hänger ihop med att din granne kan plundra Dig på ditt LIV och din EGENDOM med hjälp av något man kallar RÖSTSEDEL
   Inkörsporten till evigt slaveri och PARASITISM!

 4. Glenn skriver:

  När folk börjar leta utanför boxen för att försöka förstå, då blir det intressant.
  ALLT vi upplever nu på den västliga arenan är en agenda och försmak till vad ” dom som bestämmer” vill skapa.

  Vårt , du och jag , klimatavtryck blir ett kontrollmedel för sociala ”poäng” , ett av flera kontrollmedel när den digitala valutan blir verklighet och det verkar inte vara långt borta. Att med förnuft och science försöka övertyga klimatalarmisterna är dödfött. Agendan travar vidare. Media är medlöpare.

  Var så säker att det löper en Agenda och att distraktioner sker under denna resa.
  Ordet medmänsklighet finns inte i vokabulären för den, de som vill omforma världen.
  Nån som sätter emot ?

  • Jan Andersson skriver:

   Jag vill personligen inte bli övervakad utom av okunniga som vill veta ”hur man gör”. Övervakningen kostar och är helt meningslös om inte syftet är att kunna utmäta dryga straff för mig och alla andra som tydligt ser att allt är på väg att haverera av för mycket däckslast som gör skutan Sverige rank och skymmer sikten för rorsman (för att använda en känd symbolik).

   Men det är nu fullständigt övertydligt att makthavarna i Sverige har gjort flera fundamentala misstag, oavsett vilken polititisk färg som man råkar företräda. Misstag erkänner man och försöker rätta till. Att hävda att man har gjort rätt fast alla ser att det inte är sant är typiskt bara i trotsåldern för sexåringar.

   Jag väntar varje dag på att Sveriges och Europas största problem skall adresseras och prioriteras av de som vi valt att faktiskt göra jobbet i majoritetens namn. Men inget händer, tiden går och möjligheterna minskar, som alltid när man sitter handfallen och hittar på bortförklaringar istället för att göra något.

   Om grannhunden skiter på min gräsmatta så går jag in till grannen och förklarar problemet, jag anmäler inte grannen till kommunen och polisen och väntar två år på en reaktion därifrån.

   Som jag tydligt ser är Sverige illa ute av ovanstående skäl och ingen vet hur man löser problemen. Ska man fly eller illa fäkta?

   Klart att man ska fäkta med fakta, men göra det enkelt: ”JAG är inte nöjd. Vad ska DU göra åt det?

   • Glenn skriver:

    Min tro är att politikerna INTE har gjort fundamentala misstag utan helt medvetna ” misstag”. Har man den infallsvinkeln så blir det grumliga klarare. Detta är inte enbart en svensk händelseutveckling – bara att blicka ut i Europa.
    Detta resonemang kallas tydligen konspirationsteori eller nåt sånt.

    • Göran skriver:

     Då får man säga som Elon Musk: Konspirationsteorier visar sig ofta bli sanna.

    • Göran skriver:

     Vissa beslut är så infernaliskt korkade att till och med en 4-åring förstår det. Så, ja, det är nog medvetna.

     Fast, åt andra sidan. När det gäller vänsterblivna, så vet man inte.

    • Jan Andersson skriver:

     Medvetet eller omedvetet är lika illa. Bort!

     • Glenn skriver:

      Det är illa men båda ”illa” kan inte likställas.
      Är det medvetet illa så finns en agenda som löper på och som vår, och länders regeringar agerar utefter sedan många år. Och vem står bakom ? Kanske bör vi studera alla potentater som åker å hälsar på i Vatikanen titt som tätt. Naturligtvis bara en konsperationsteori.

      • Jan Andersson skriver:

       Riksdagsmän ska hålla sig i Sverige för det är här vi väljare finns. Det skulle säkert vara rena upptäcktsresan för några att delta i några kommunalstämmor då och då och prata med ”vanligt” folk på byn (de som röstar). Utlandsresor ger säkert fler fjädrar i hatten men bara i riksdagen.
       Det finns flera där jag skulle sparka ut i morgon dag även om de är ministrar, men även de som absolut bör få stanna.

       I Norge får en utesluten riksdagsman lön i två månader, inte livslång pension som hos oss. Det förutsätts att han är kvalificerad nog att skaffa sig ett nytt bra jobb själv på rätt nivå.

 5. Pingback: När ”intelligentian” blir psykotisk | ulsansblogg

 6. Glenn skriver:

  Nu frodas konspirationerna.
  I Usa har ett flertal stater nu fått på sitt bord att förbjuda C19 injektioner. Det är på allvar och per definition skall innehållet klassas som biovapen ( på allvar-) ej vaccin.
  I Costa Rica skall detta upp på prövning i domstol och blir då vägledande dvs om det är brott mot mänskligheten eller inte som skett. Pfizer å gänget kan få det kämpigt.

  Nedan översatt är från en substack som gäller case i UsA Det rör på sig. Man har lagar som medger spark i arslet på systemet. Det saknas här som bekant.

  https://acis-api.flcourts.gov/courts/68f021c4-6a44-4735-9a76-5360b2e8af13/cms/case/0f286d7b-ed19-4e35-b5ed-a58d26d2cfdd/docketentrydocuments/42db21c6-6c96-44fe-885c-bd5ddbcb1cfc

  Mål nr SC2024-0327 registrerades i Floridas högsta domstol. I egenskap av pro se-part lämnade jag in en skrivelse om mandamus till Floridas högsta domstol. Denna Mandamus syftar till att tvinga guvernör Ron DeSantis och Attorney General Ashley Moody att förbjuda distributionen av ”COVID 19-injektioner” AKA ”COVID-19 nanopartikelinjektioner” eller ”mRNA nanopartikelinjektioner” i delstaten Florida.

  Cirka 10 republikanska partier i Floridas län har förklarat att Covid 19-injektioner är biologiska och tekniska vapen, har uppmanat guvernören att stoppa dessa injektioner och att justitieministern ska genomföra en rättsmedicinsk analys av deras innehåll. Floridas hälsovårdsdepartement har också krävt ett stopp för dessa injektioner.

  Guvernören kan använda sina advokater för att bekämpa denna åtgärd, eller så kan han helt enkelt förbjuda dessa massförstörelsevapen i delstaten Florida och därmed göra detta fall irrelevant. Jag hoppas innerligt att han kommer att följa uppmaningen.

  Jag vill rikta ett stort tack till Karen Kingston för att jag fick använda uppgifterna i hennes mall för kravbrev till sherifferna, som utgör en stor del av detta juridiska underlag. Jag vill också tacka de tre anonyma advokaterna som tittade på det här dokumentet innan jag skickade in det.

  Jag vidtar denna åtgärd eftersom ingen annan har gjort det. Vi kan inte tillåta att vårt folk blir måltavlor på det här sättet. Detta måste upphöra nu. Jag uppmanar läkare, advokater och människorättsorganisationer att lämna in amicus briefs till Floridas högsta domstol. Jag ber att Floridas högsta domstol stoppar denna skräckföreställning.

  FRAMSTÄLLNING OM ETT MANDAMUSBESLUT

  (1) Denna ansökan om en mandamusdom väcks enligt artikel V, § 3(b)(8) i Floridas konstitution, och enligt Florida Rules of Appellate Procedure 9.03O(a)(3), 9.100 och andra relevanta myndigheter för att genomdriva statliga och federala lagar inklusive, men inte begränsat till Biologiska vapen 18 USC § 175; Vapen och skjutvapen § 790.166 Fla. Stat. (2023); det federala brottet förräderi 18 USC § 2381; förräderi § 876.32 Fla. Stat. (2023); Inhemsk terrorism, 18 USC § 2331, Terrorism § 775.30 Fla. Stat. (2023); mord § 782.04 (1)(a) Fla. Stat. (2023); och folkmord 18 USC §1091. Sökanden ansöker om ett beslut om mandamus, som kräver att svarandena omedelbart förbjuder distribution, marknadsföring, åtkomst och administration av COVID-19-injektioner, mRNA-nanopartikelinjektioner och alla mRNA-produkter i delstaten Florida.

  Hela dokumentet kan läsas här.

  https://acis-api.flcourts.gov/courts/68f021c4-6a44-4735-9a76-5360b2e8af13/cms/case/0f286d7b-ed19-4e35-b5ed-a58d26d2cfdd/docketentrydocuments/42db21c6-6c96-44fe-885c-bd5ddbcb1cfc

  • Glenn skriver:

   Hmm, länkar är inte på hugget. . Skall se om jag kan ordna detta.

   • Glenn skriver:

    Hmm. Länkarna fungerar om man har VPN och ställer in den på USA. Inte annars. Men mkt info för den som gör det.

 7. Glenn skriver:

  Lagförslag i Italien om sk ”green passport” ligger nu på bordet.
  De lagkunniga har 60 dagar på sig för att förslaget skall vinna laga kraft ( eller gå vidare i systemet )

  Fler länder jobbar nog på detta åsså. Det finns ju nåt slags skript/agenda som maler på för oss allas bästa.

  • Benny skriver:

   Den här Meloni visade sig vara en mörkblå melon utanpå och SS-svart på insidan med anstrykning av global invandringsvänlig rödgrön sörja i kärnan! En katastrof som ljög sina väljare rakt i ansiktet precis som svenska politiker!

   • Glenn skriver:

    När hon tillträdde noterades att hon var i gänget Freemasons
    Symbolism – hon hade smycke med tydlig tillhörighet.
    Med andra ordf är hon klubbmedlem.

    • Benny skriver:

     Tja, hon blåste väljarna i Italien ordentligt kan man konstatera.

 8. Jan Andersson skriver:

  Milton Friedman hävdade att näringslivet och staten ska sköta sig själva var och en för sig. Andra tycker som bekant att staten ska sköta allt, även näringslivet. De som inte vet tycker att staten ska sköta en del, kanske 50%. Han svarade alltid att oavsett om staten sköter 20, 930, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100% så är det bara människor även där som gör bedömningar, kalkyler, avtal med mera, men alltid sämre än människorma i näringslivet eftersom de alltid har ett lägre incitament att göra det lika bra som näringslivsfolket. Ett långt liv inom näringslivet har definitivt visat att han hade rätt.

  Under Storbritanniens storhetstid vid slutet av 1800-talet när britterna ”ruled the waves” i hela världen skötte staten sin del med 10% av den totala penningmängden.

  Wokerörelsens främsta argument är att företagen skall betala en mycket större andel av statens utgifter. Men man får alltså inte så mycket för pengarna då.

  Ett långt liv inom näringslivet har definitivt visat mig att han hade rätt, och woke bara är en ny variant av marxism (alltså i bästa fall socialism).

  • Göran skriver:

   Marxisterna eller socialisterna vill förstöra allt privat ägande och förstöra alla privata företag. När det är gjort ska de bygga upp sitt utopia. Ja, hej, det kommer gå bra, med tanke på alla misslyckande med det.

   De vänsterblivna korkskallarna förstår inte att när företagen ska betala mer, så är det inte företagen som betalar utan företagets kunder och anställda. Vart tog en årliga företagsfesten vägen?

   Jag måste säga att det förvånar mig att företagen i Sverige har lyckats eller orkat med att stå emot alla socialdemokratiska försök att förstöra dem. Å andra sidan, så tror jag inte många företag ens förstår det. Många företagare är ju ”woke”.

   Här är en youtubevideo som knyter ann till ovan där John Stossel intervjuar Charlies Murray, som blev kontroversiell i frågan om IQ hos olika raser, om ”Race and IQ, Government Welfare, and Crime”:

   https://www.youtube.com/watch?v=5vBLFchXCGY

   • Jan Andersson skriver:

    Hopklumpning av länder, folk och idéer under ett och samma begrepp slutar alltid med storbråk och elände. Sett individuellt finns det alltid mycket mer att hämta från varje individ och nation. Den stora gränsdragaren är språket som gör kommunikation mellan individer svår. Engelska fungerar i praktiken som ett världsspråk. När det inte går att förstå ett ord av vad någon skriver eller säger, omöjliggör det all kommunikation. Du som är ung, lär dig språk nu och slösa inte tid på sådant du kan tillgodogöra dig senare om det visar sig matnyttigt. För det är svårbegripligt hur stora folkgrupper inom EU anser att det är tillräckligt att kunna något annat än sitt hemlands vilda tungomål.

   • Jan Andersson skriver:

    Alla som gnäller över höjda priser nu gör misstaget att tro att det är ägarna som bildligt talat ”bär hem säckvis med pengar” till den egna familjen varje dag, när det är ganska direkt Miljöpartiet som har tvingat fram vindkraft i stället för kärnkraft som har höjt elpriserna, påhejade av vänsterimperiet EU som” tvingat” Sverige att vara solidariska med det idiotiska ”Energiewende” i Tyskland och sälja sin elström dit.

    Ett företag MÅSTE gå med vinst, annars måste det läggas ner enligt bolagslagen. Därför höjer de sina priser, och du som är sist i näringskedjan är den som slutligen måste betala allting.

    Skyll på de socialistiska partier som fått dig att tro på något annat, de står handfallna och glor just nu. Fast de som tagit över står också och glor med hjälplös blick, till de får syn på utländska odemokratiska organisationer som EU och NATO som verkar vara mer handlingskraftiga och kanske vet vad Sverige behöver. Mer globalism, mindre nationalism. Verkar bra eftersom vi själva inte har en susning.

    Gud hjälpe de arma och menlösa.

    • Glenn skriver:

     Vi vänder på det. MP får vara med i gänget med (S) goda minne. MP tar folkets avsky för rabiat miljöpolitik och (S) glider därbakom och välkomnar politik dom inte behöver klä skott för. Politik är att spela på känslor å leda skocken dit man vill. Men rätt, staten ser till att du å jag får obskyra kostnader i miljöns namn.

     • Jan Andersson skriver:

      Hur man än vänder på metoden är resultatet negativt för svenska folket. Det är ändå vi som måste betala. Politikerklassen är på övervåningen med havsutsikt och alla har champagneglas i händerna.

      Vi alla andra är inlåsta i källarvåningen.

      På första våningen finns ingen alls längre, de har flyttat till Schweiz.

   • Jan Andersson skriver:

    Fantasiskt bra länk, se den!

 9. Glenn skriver:

  Apropå klimatavtryck

  «Kontantförorening»: i Italien 2,7 kg CO2 per invånare genererad av kontanta betalningar (andra plats i Europa efter Tyskland).

  Kontantlösa betalningar bidrar också till den ekologiska omställningen: Italien ligger på andra plats i Europa, efter Tyskland, för totala CO2-utsläpp som genereras av kontanta betalningar, med över 160,8 tusen ton CO2, cirka 2,7 kg per invånare, orsakat av kontanta betalningar.

  Enligt uppskattningar som utvecklats av The European House – Ambrosetti som en del av undersökningen av handlare som genomfördes av Community Cashless Society, har kontantlösa betalningar ett koldioxidavtryck som är 21 % lägre än kontanter. Vissa resultat av Community Cashless Society Report 2024 förväntas således, som kommer att diskuteras i Cernobbio den 4 april med institutioner och företag i den kontantlösa leveranskedjan.

  https://www.google.com/amp/s/amp24.ilsole24ore.com/pagina/AFMx7a0C

  Nu måste vi väl ha digital valuta – min kommentar. Papperspengar smittar åsså. Man kan bli dösjuk av äckliga bakterier å virus.

Kommentarer är stängda.