Angående våldtäkt

Vi måste hålla fast vid principen att ordet våld i juridisk mening verkligen innebär våld eller hot om våld. Annars kan alla brott godtyckligt tillskrivas epitetet våld-. Det vore djupt olyckligt. Om vi anser att grovt sexuellt utnyttjande är lika avskyvärt som våldtäkt så är det en enkel sak att ge det samma straffskala som våldtäkt.

Vi kan inte börja ge saker och ting missvisande namn bara för att tillfredsställa en högljudd opinion. En vanlig medborgare skulle i så fall kunna bli dömd för våld mot tjänsteman för att han överklagar ett myndighetsbeslut. Det kan ju inte uteslutas att han funderat på att tillgripa våld, eller att tjänstemannen känt sig så kränkt av överklagandet att det kan jämställas med våld eller hot om våld.

De enda som kan ge ett alternativt perspektiv på kvinnor är män. Människans syn på jorden, månen och universum ändrades när vi kunde se jorden från månen.

Grön feminism, ljusblå feminism eller borgerlig feminism är alltihop en eufemism. Grundlurad är det korrekta namnet på företeelsen.

Feminismen skänker kvinnorna en skev världsbild samt avslöjar vilka män som är rövslickare. Det finns inget patriarkat i Sverige. Det som finns är hierarkier. De som är beredda att inordna sig och utstå dess förnedring men också dra fördel av dess mekaniska avancemangsordning gör karriär. Vi andra lever vanliga liv. Det gäller såväl kvinnor som män. Det råder alltså inte brist på jämställdhet, men väl på jämlikhet. Konformism premieras, självständighet kostar extra.

Det finns väldigt många prinsessan på ärten bland svenska kvinnor, överkänsliga för allt som går dem emot. It’s your fault Charlie Brown! som Lucy skrek åt Chuck när hon trillade av skateboarden.

All individuell frihet måste komma med ett personligt ansvar. Jag vet inte hur mycket jag måste tjata om detta. Kanske är det så illa att ju tydligare detta blir, desto fler som inte orkar tänka sig att klara av sin frihet.
Egeninitierat alkohol- och drogbruk som gör kvinnan så omtöcknad att hon inte förmår säga nej eller ens tänka tanken att säga nej till sex, kan inte rimligen ge henne frihet från ansvar för sitt eget tillstånd. Att låta kvinnor stå för en självrisk i sådana fall kanske är välgörande för folknykterheten. Ävenså att döma män till strängare straff om de själva drogat sig till sämre omdöme. Istället för att som idag ge lindrigare straff. Att frivilligt tilldela sig en lägre intellektuell kapacitet genom dryckenskap eller drogande kan inte anses vara en förmildrande omständighet för vare sig män eller kvinnor.
Idag när vi inser att den tidigare bedrivna alkoholpolitiken, baserad på kontroll av tillgängligheten inte längre fungerar, måste vi pröva andra vägar. Att tillskriva den enskilde ett större juridiskt ansvar för sitt drickande kan vara en tydlig sådan signal om att överdrivet bruk kan vara skadligt på mer än ett sätt och inte heller godtagbart ur samhällets synpunkt.

När något misshagar de politiskt korrekta lyder idag stridsropet: “Det saknar feministisk analys!” Precis som de för 30 år sedan krävde marxistisk analys. Därmed sällar sig feminismen och dess förespråkare till samma slags enögda utopister som genom sitt försvar av en ism vägrade se brotten bakom Stalin, Mao och Pol Pot, bakom Hitler, Goebbels och Mussolini. Precis som de kristna fanatikerna vägrade se problemen med inkvisitionen eller häxjakterna.

Det finns så många myter om kvinnor, och kanske ännu fler om män. Då menar jag inte i första hand de myter som odlas om det egna könet, utan främst de som frodas kring det motsatta. När jag hör kvinnors åsikter om män känner jag nästan aldrig igen någonting alls så som jag uppfattar män i allmänhet och absolut inte mig själv. Kvinnor tycks inte veta någonting alls om män. De tycks bara ha myter och vantolkningar till grund för sina uppfattningar. Visst hör jag ibland män uttrycka lite konstiga åsikter om kvinnor, men i allmänhet visar män mycket stor förståelse för kvinnor.

Det här inlägget postades i Jämlikhet, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.