HAARP – teknologiprogrammet

Dagens gästskribent är Claes-Erik Simonsbacka

HAARP-programmet (”High-frequency Active Aural Research Program), är en del av det nya vapensystemet SDI (Strategic Defence Initiative, alltså ”Stjärnornas krig”). Nya vetenskapliga bevis talar för att HAARP är helt funktionsdugligt och ger möjlighet att även påverka / modifiera vädret dvs. utlösa översvämningar, torka, orkaner och jordbävningar. Militärt sett är HAARP ett massförstörelsevapen. Det är också ett redskap för erövring och ett verktyg med vilket man t.ex. selektivt kan destabilisera jordbruket och det ekologiska systemet i en hel region. Men detta är ingenting alls som beaktas i den svenska klimatdebatten, som endast är fokuserad på utsläpp av växthusgaser, som koldioxid.

What is HAARP?

The High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is a 3.6 million watt antenna array operated by the US military in Gakona, Alaska. Since the Limited Test Ban Treaty over 50 years ago, extremely high-powered radars have been heating rocket exhaust plumes and barium clouds to measure and alter our space environment.

Space Weather Modification technology has advanced to the point where our own environment is now being used as a weapon, and the stakes could not be any higher. If you thought the cold-war was bad, you ain’t seen nothing yet. This hidden history is now exposed in the following series of articles, a Space-Weather Modification Timeline, and a map of currently operational Ionospheric Heaters.
https://climateviewer.com/haarp/

How HAARP Really Works
https://www.youtube.com/watch?v=lu0_lTXHICs

HAARP: Secret Weapon Used for Weather Modification, Electromagnetic Warfare
The US-government does have the ability to control the weather and create biological weapons. https://awarenessact.com/haarp-secret-weapon-used-for-weather-modification-electromagnetic-warfare/

HAARP schedules first experiments since UAF takeover
www.alaskapublic.org/2017/02/21/haarp-schedules-first-experiments-since-uaf-takeover

National Security Agency, NSA, WHISTLE BLOWER Assassination Agenda HAARP WEAPON!
Edward Snowden EXPLAINS 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YKplHElXq8Q

CIA Whistleblower Speaks Out About Climate Engineering, Vaccination Dangers, and 911
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5NW9KcMt0

Exposing The Truth About HAARP & Weather Manipulation [CBC Broadcast]
TV documentary on HAARP by the Canadian Broadcasting Corporation (CBC).
“It isn’t just conspiracy theorists who are concerned about HAARP. The European Union called the project a global concern and passed a resolution calling for more information on its health and environmental risks.” https://www.youtube.com/watch?v=fAidu-Sqj7U

Russia Just Tested Its Weather Manipulation Weapon
https://www.disclose.tv/russia-just-tested-its-weather-manipulation-weapon-314318

                                                                                                                                                             Utdrag ur artikeln – Vapen för en Ny Världsordning:
– Europarlamentet erkänner HAARP:s effekter

Med anledning av en rapport från Maj Britt Theorin, som alltså är socialdemokratisk parlamentsledamot, hölls i februari 1998 en offentlig utfrågning om HAARP-programmet i Europarlamentets utrikes- och säkerhetsutskott i Bryssel (European Report, 7 februari 1998).
”Utskottet anser att HAARP, på grund av sina omfattande miljöeffekter, är en global fråga samt uppmanar till en internationell och oberoende undersökning av programmets rättsliga, ekologiska och etiska innebörd. Utskottet beklagar att USA:s regering upprepade gånger har vägrat att lägga fram utredning vid utfrågningen om HAARP programmets risker för miljön och allmänheten.” (European Parliament, Committee on Foreign Affairs, Security and Defense Policy, Brussels, dok nr A4-0005/99, 14 januari 1999). Men utskottets begäran att man skulle upprätta en utredning (en ”grönbok” på eurospråk) om ”vilka miljökonsekvenser de militära aktiviteterna hade” avslogs lätt med hänvisning till att EG-kommissionen inte hade behörighet att gå in på ”förhållandet mellan miljö och försvar” (”EU Lacks Jurisdiction to Trace Links Between Environment and Defense”, European Report, 3 februari 1999).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//SV

– Helt stridsklar
Även om det saknas handfasta bevis för att HAARP någonsin har använts, talar vetenskapliga undersökningar för att systemet är helt operationellt.                                                                                                                   Det innebär att USA:s militär skulle kunna använda HAARP för att selektivt modifiera klimatet i ”ett ovänligt land” eller en ”skurkstat” i syfte att destabilisera landets nationella ekonomi. Jordbrukssystemen är redan i kris, både i utvecklade och underutvecklade länder. Orsaken till det är den Nya Världsordningens politik med bl.a. marknadsliberalisering och produktdumpning. Det är väl dokumenterat hur IMF:s och Världsbankens ”ekonomiska medicin” påtvingas den tredje världen och de gamla sovjetländerna och hur detta väsentligen har medverkat till att de nationella jordbruken destabiliserats. Samtidigt stödjer WTO en handfull västliga storföretag i bioteknikbranschen i deras strävan att påtvinga världens lantbrukare genetiskt modifierat utsäde. I sitt sammanhang skulle HAARP:s klimatmanipulationer (vare sig de är oavsiktliga eller avsiktliga) oundvikligen förvärra utvecklingen genom att försvaga de nationella ekonomierna, förstöra infrastrukturerna och kanske på hela områden driva lantbrukare in i konkurs. Nog måste nationella regeringar och FN ta tag i konsekvenserna av HAARP och andra ”icke-dödliga vapen” för klimatförändringar.
https://www.riktpunkt.se/rp_2000/nr_9/7.htm

 

EXECUTIVE SUMMARY – Utdrag
Prepared by 2025 Support Office Air University Air Education and Training Command 

”Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025
In 2025, US aerospace forces can “own the weather,” as they “own the night” now. Though a high-risk effort, the investment to do so would pay high rewards. Weather modification offers both the commercial sector and the military greatly enhanced capabilities. For this to occur, technology advancements in five major areas are necessary. These are advanced nonlinear modeling techniques, computational capability, information gathering and transmission, a global sensor array, and weather intervention techniques. All of these will be greatly enhanced as we approach 2025. Current demographic, economic, and environmental trends will create global stresses that create the necessary impetus for weather modification to become a reality in the commercial sector. Its application in the military arena is a natural development as well.”

”Weather modification will become a part of domestic and international security and could be done unilaterally, through alliance networks—particularly regional ones—or through an ad hoc coalition or a UN framework. It could have offensive and defensive applications and even be used for deterrence purposes.”                                                                                                                     ”The ability to generate precipitation, fog, and storms on earth or to modify space weather, improve 56 communications through ionospheric modification (the use of ionospheric mirrors), and the production of artificial weather all are a part of an integrated set of technologies which can provide substantial increase in US, or degraded capability in an adversary, to achieve global awareness, reach, and power. Weather modification will be a part of 2025 and is an area in which the US must invest if only to be able to counter adversaries seeking such a capability.” (s. 55, 56)
https://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/2025_monograms_a.pdf

C-E Simonsbacka, BUREÅ

Det här inlägget postades i Gästlistan, Miljö och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 svar på HAARP – teknologiprogrammet

 1. Rikard skriver:

  Hej.

  Och därför finns ett gammalt avtal mellan USA och Sovjetunionen (och därmed Ryssland) att placeringen av vapensystem i omloppsbana skall ses som en direkt krigshandling, legitimerande en fullskalig nukleär respons.

  Om det nu är sant, alltså.

  Fantasier om Sonnengewehr och Projekt Silbervogel är inte nya, inte heller Project Thor eller Orbital Nightcloak System. Vi får väl se om planetens alla observatorier och alla amatörastronomer är med i konspirationen att hemlighålla ett satellitsystem för klimatåverkan via mikrovågsinstrålning.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS Ett av vapensystem ovan är ren fantasi. DS

 2. Jan Andersson skriver:

  Lasse, Lasse liten, världen är så stor!
  Mycket, mycket större än du nånsin tror!

 3. Mats Jangdal skriver:

  Det är flera läsare av Frihetsportalen som hört av sig och önskat läsa artiklar av mig om chef-trails och annan manipulering av atmosfär och väder.
  Men jag tror inte på det. Visst vet jag att det forskas på sätt att manipulera framför allt regn. Det enda vederhäftiga jag hört är att det går, men dyrt ineffektivt och osäkert och det var länge sedan jag hörde det, någon direkt utveckling har jag inte hört talas om.

  Jag är alltså skeptiker till AGW och jag är skeptiker till geoengineering. Det är inte så att för att jag är skeptisk till etablissemangets klimatpropaganda så är jag misstänksam och konspirationstroende mot allt jag inte begriper.
  Kanske jag borde vara det, men det är jag inte. Jag tycker det man vet och själv kan förstå om vad ryssar, amerikaner och sossar ägnar sig åt är tillräckligt allvarligt och illavarslande.

  • C-E Simonsbacka skriver:

   Några utdrag ur: Lärobok i Militärteknik, vol. 6: Inverkan av geografi, klimat och väder. Lärobok i Militärteknik nr. 8 – 8. Att påverka vädret
   Första upplagan, första tryckningen, februari 2013 ISSN 1654-4838, ISBN 978-91-86137-15-1

   Då väder bl.a. kan påverka militära system och operationer på många olika sätt och i mycket hög omfattning faller det sig naturligt att försöka påverka vädret. När det kommer till att faktiskt påverka vädret så har sådan verksamhet genomförts bl.a. genom att sprida silverjodid (AgI2).

   Vilka fördelar finns då ur en militär aspekt med att kunna påverka vädret?
   – Tabell 22. Åtgärder i syfte att öka egen förmåga
   – Tabell 23. Åtgärder i syfte att minska motståndarens förmåga

   En tänkbar framtid är att väderpåverkan är en lika naturlig del av militära operationer som olika telekrigsåtgärder och signaturanpassningsåtgärder

   Önskvärt vore också att kunna påverka eller styra stormar, men dessa vädersystem är mycket kraftfulla. Detta medför visserligen att det vore än mer önskvärt att kunna påverka dessa väderfenomen, men det påverkar också möjligheten att göra det. Som exempel så är energiinnehållet i en tropisk storm att jämföra med 10 000 en-megatons vätebomber. En aspekt av dessa stormar, som kanske skulle kunna påverkas, är den åska som är förknippad med stormarna. Då ca 45 000 åskoväder förekommer globalt varje dygn så skulle denna förmåga kunna vara ett potentiellt effektivt vapen. Metoder för att påverka skulle kunna vara att manipulera de fenomen som orsakar åska, till exempel värme och fuktförhållanden. I samband med dessa åskoväder förekommer också svåra regn- och vindförhållanden vilka var för sig skulle ha stor inverkan.

   Även rymdväder kan komma att påverkas av människan vilket i sin tur skulle kunna få konsekvenser för sambandssystem och radarsystem. Användande av kemiska ämnen samt laddning eller värmning av olika lager i atmosfären skulle kunna påverka förhållanden av vikt för kortvågssamband eller radar för observation över horisonten, men också för satellitbaserade system. En del av dessa metoder har fungerat i olika experiment. Motsvarande effekter har också uppstått av misstag när till exempel raketer detonerat i jonosfären. Då jonosfären fungerar som en spegel för vissa våglängder så är det denna spegel man i så fall vill påverka för egna syften. Genom att använda sig av mikrovågsstrålning så är det potentiellt möjligt att skapa mer precisa speglar i jonosfären. Dessa artificiellt skapade speglar kan också teoretiskt reflektera betydligt högre frekvenser än den naturliga atmosfären vilket skulle kunna öka bandbredden jämfört med nuvarande system som använder sig av jonosfärsreflektion. Då de artificiellt skapade speglarna i jonosfären också är stabilare så skulle de kunna öka noggrannheten på egna radarsystem. Genom att skapa dessa speglar över motståndarens system skulle motståndarens möjligheter att planera och prognostisera för användandet av egna system försvåras. Motsvarande metod skulle också kunna öka absorptions-, spridnings- och dämpningseffekter över motståndarens system.1

   http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:659323/FULLTEXT01.pdf

   Mvh,

   • C-E Simonsbacka skriver:

    HAARP teknologin kan skicka ut pulser i olika radiovågsfrekvenser, radiofrekventa fält inkl. mikrovågor, för olika ändamål mot rymden, som genom absorption värmer olika lager i atmosfären. HAARP teknologin kan kanske genom absorption även ytterligare värma materian i jonosfären, den yttersta delen av jordatmosfären, där gasen delvis är joniserad och därmed elektriskt ledande. De fria elektronerna där medför att jonosfären verkar som en reflektor, som strålar värmen tillbaka till jorden och därigenom kan t.ex. störningar på den underliggande jetströmmen förorsakas.

    NOAA har en hemsida, SPACE WEATHER IMPACTS, som beskriver rymdväder och hur det kan påverka olika teknologier på jorden. Kolla in det online för mer information: http://www.swpc.noaa.gov/impacts

    Människans försök att manipulera vädret
    https://epochtimes.se/manniskans-forsok-att-manipulera-vadret

    P.S. Mikrovågsugnen är en annan källa till exponering för radiofrekventa fält. En mikrovågsugn arbetar med frekvensen 2 400 Mhz.

    Mvh,

  • C-E Simonsbacka skriver:

   HAARP teknologin kan skicka ut pulser i olika radiovågsfrekvenser, radiofrekventa fält inkl. mikrovågor, för olika ändamål mot rymden, som genom absorption värmer olika lager i atmosfären. HAARP teknologin kan kanske genom absorption även ytterligare värma materian i jonosfären, den yttersta delen av jordatmosfären, där gasen delvis är joniserad och därmed elektriskt ledande. De fria elektronerna där medför att jonosfären verkar som en reflektor, som strålar värmen tillbaka till jorden och därigenom kan t.ex. störningar på den underliggande jetströmmen förorsakas.

   NOAA har en hemsida, SPACE WEATHER IMPACTS, som beskriver rymdväder och hur det kan påverka olika teknologier på jorden. Kolla in det online för mer information: http://www.swpc.noaa.gov/impacts

   Människans försök att manipulera vädret
   https://epochtimes.se/manniskans-forsok-att-manipulera-vadret

   P.S. Mikrovågsugnen är en annan källa till exponering för radiofrekventa fält. En mikrovågsugn arbetar med frekvensen 2 400 Mhz.

   Mvh,

Kommentarer är stängda.