Är hijaben ett kulturellt eller ett religiöst klädesplagg?

Dagens gästskribent är Rutger Staaf

Som lärare har jag sett ett antal olika slöjor i klassrummet under senare år och de bärs på lite olika sätt beroende varifrån eleven härstammar. Den kulturella påverkan är tydlig. Men frågan är, vad är det viktigaste med detta slöjbärande? Kan det även vara politisk inriktning, islamisk sådan förutom kultur och religion?

Frågar du en islamskt troende kvinna som bär hijaben svara hon otvivelaktigt; Ja, det är ett religiöst plagg, min religion kräver det. Man anser att denna huvudbonad är så religiöst viktig att den måste bäras av elever i klassrummet, av receptarier på apotek, av expeditionsbiträden och nu bärs den även av en riksdagsman.

Men slöjans närvaro i olika sammanhang ifrågasätts av allt fler. Många människor i vårt sekulära samhälle vill ha en religionsfri miljö då man uträttar sina ärenden exempelvis på en bank eller ett apotek. Man vill slippa att bli påmind om profeten Muhammed som en gång i tiden satte världen i brand, en brand som hans efterföljare har hållit vid liv olika mycket under olika tider. Slöjan är ju reklam för denne profet och ordet från honom. När kvinnor motiverar sitt bärande kommer det upp att de vill visa att de är muslimska kvinnor förutom att de är ärbara.

Först måste vi konstatera att den arabiska slöjan/hijaben är ett mycket gammalt klädesplagg, ett mycket praktiskt plagg i den ökenmiljö som den utvecklats i, en miljö med stark sol och där även en lätt vindpust kan blåsa upp sand i håret, alltså ett mycket bra sol- och sandskydd vilket har burits av både män och kvinnor med vissa variationer under århundraden innan Muhammeds tid utan att någon lade en religiös betydelse i denna huvudbonad.

Vad säger då de islamska heliga skrifterna om denna sakralisering/”heligförklarande” av den normala företeelsen i Arabien att ha ett bra sol- och sandskydd på huvudet då man lämnar sitt hem?

För att få svar vänder vi oss både till koranen och sharialagen men vi lyssnar också noggrant på de troende grupper som högt och tydligt påpekar att koranen inte påbjuder bärandet av slöjan/hijaben utan säger att det är en missuppfattning. Det är personer med stark tro på koranen och enbart koranen.

Först kan vi konstatera att koranen säger inte särskilt mycket om klädsel och speciellt kvinnlig klädsel. Det finns endast tre suraställen som talar om kvinnors klädsel. Sura 7:26, 24:31, 33:59.

 1. Sura 7:26. ”Barn av Adam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet [och pryda er] med liksom [fågeln pryder sig med sina] fjädrar; men den bästa dräkten är en dräkt av gudsfruktan. Detta är ett budskap från Gud – kanske stämmer det dem till eftertanke”. (Knut Bernströms översättning har söner i stället för barn men den absolut vanligaste översättningen är barn)

Med andra ord ska kvinnorna och männen vara gudfruktiga dvs ärbara och rättfärdiga i sig själva vilket de visar genom sina handlingar, en dräkt av gudsfruktan. Det talas varken om att kvinnan eller mannen måste hissa en ”flagga” om hur gudfruktiga de är. Att kvinnan exempelvis skulle hissa en flagga i form av en huvudbonad, nej hon visar det genom sina handlingar.

 1. Sura 24:31. ”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan (headcover eller veil är de två vanligaste översättningarna på engelska) så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra änsin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!”

Slöjan i detta fall är inte hijab utan khimar av ordet bikhumurihinna. För grammatiken se här.

Det som man tvistar om är följande sats ”låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen”

Kvinnorna hade givetvis det sedvanliga sol- och sandskyddet när det lämnade sina hus. Muhammed säger inte att de måste ha extra klädsel för att täcka barmen då de gick ut, de behövde inte köpa nya kläder, det räckte med att använda flikarna på sin huvudbonad. De skulle dessutom inte gå med svajande gång så att inte uppmärksamheten drogs till de svajande dolda behagen, bh:n var ju ännu inte uppfunnen.

Det viktiga var att dölja barmen, det är det viktiga i denna vers. Ingen Pussy-Riot-stil på kvinnorna. De skulle också lägga band på sin sinnlighet sägs det. Inte flirta med okända män, istället se ner i gatan.

Det sägs ingenting om att det nu ska läggas en religiös innebörd i denna huvudbonad som burits av araberna och andra folk i hundratals år innan Muhammed dök upp på scenen. Det sägs ingenting om att du som kvinna inomhus, i skolsalar måste bära detta sol-och sandskydd för att visa att du är en ärbar kvinna. Det var de rättfärdiga/gudfruktiga gärningarna som var viktiga.

Knappast är det väl så att bara för att ett vardagligt föremål omnämns i koranen så får det en religiös innebörd.

 1. Sura 33:59. ”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg (outer garments); på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Detta var speciellt viktigt när de lämnade sitt hus på kvällen efter mörkrets inbrott enligt korankommentatorer. På den tiden fanns inga toaletter inomhus så därför gick man ut på kvällen för att göra sina behov. Likaså sägs det att man kunde gå till moskén i Medina på kvällen.

Varför skulle man svepa ytterkläderna noggrant omkring sig? Genom att svepa ytterkläderna noggrant omkring sig så skulle de undgå att bli ofredade, undgå sexuella trakasserier enligt vår tids språk. Enligt korankommentatorer fanns det män i Medina som i skydd av mörkret sexantastade kvinnor. Klädde sig de troende kvinnorna på samma sätt som profetens kvinnor vågade inte dessa män att antasta kvinnorna. Ytterkläder jalābībihinna. För grammatiken se här.

Det viktigaste i detta fall inte var inte själva klädseln utan att inte bli antastade. Rör man sig på en plats där det inte finns män som antastar skulle man inte behöva svepa ytterplagget extra tätt omkring sig, exempelvis i en skola. Inget sägs om att dessa ytterplagg som har använts tidigare i förislamisk tid skulle nu betraktas som speciella religiösa plagg bara för att uppmaningen i koranen var att svepa dem om sig. I en skola tar muslimska flickor av sig sina ytterplagg, inget särskilt religiöst i ytterplaggen trots anmodan om att svepa kläderna omkring sig.

Sharialagen tar upp detta tema. Kvinnor som lämnar hemmet ska ha heltäckt klädsel, niqab, bok M, m2:3. Det är olagligt att lämna hemmet med ansiktet obeslöjat, det kunde leda till otillåtet sex. För i dessa sammanhang anser man att kvinnorna har större sexdrift än männen.

Inomhus ska de endast ha en slöja på när de ber i moskén enligt vad vi kan se av sharialagen och liknande tankar finns i NT med bön i grupp bland kvinnor.

Är det så att dessa kvinnor/flickor jämför förhållandena i moskén med skolan, att man liksom i moskén måste ha denna huvudbeklädnad på i klassrummet? Då vill jag säga som lärare,att du behöver inte jämföra skolan med moskén. I moskén bestämmer imamerna och de följer sharialagen men här i skolan är det rektor och lärare som bestämmer och vi säger till dig med slöja på att ”du behöver inte se klassrummet som i moskén”. Här får du lov att ta av dig din slöja.

(ett önsketänkande dyker samtidigt upp i mitt huvud. Tänk om vi kunde sätta en slöja på huvudet på dessa grabbar från samma miljö och få dem att vara lika respektfulla som i moskén, de slöjbärande flickorna sitter väldigt respektfullt på sina platser i klassrummet. Ack nej så är det inte, grabbar från MENA-länder vill visa att de blivit män genom att ha inflytande/”äga” allmänna offentliga miljöer som gator, torg, bibliotek och skolor om de inte får något motstånd.  ”Här bestämmer vi” uttrycker de genom sina handlingar!)

Att flickor ska gå i skolan och kunna få samma utbildning som pojkar är ett västerländskt påfund och detta accepterar i stort sett hela den muslimska världen utom talibanerna i Afghanistan. Så vi hoppas att denna värld även ska kunna acceptera att flickorna inte ska behöva sitta med sina arabiska sol- och sandskydd på lektionerna. Samtidigt som de tar av sig ytterkläderna bör de även ta av sig ytterplagget, slöjan.

Vissa kvinnor säger att de har slöjan på huvudet för att visa att de är ärbara, muslimska kvinnor.

Om de nu skulle ta av sig slöjan under en lektion skulle de sluta att vara muslimer eller sluta att vara ärbara kvinnor? Skulle de andra i skolan tro att de har slutat vara muslimer? Knappast inte.

Den moderna hijabbärandet är stark tradition men med en obefintlig grund i koranen.

Snart är det hijabdagen (imorgon 1 febr) och vi kommer att få se muslimska flickor med vackert sminkade ansikten som stolt bär sin hijab och vissa kommer att erbjuda andra kvinnor att pröva hijaben.

Det är intressant att konstatera att dessa hijabförespråkande kvinnor samtidigt tar avstånd från sharialagen som säger att kvinnor bör beslöja sitt ansikte. Dessa kvinnor gör det motsatta till det som sägs i sharialagen om beslöjning, motsatta till sharians andemening, de sminkar sig så att de ska se så fina och tilldragande ut som möjligt.

Några har uppfattat slöjan som en symbol och jämför den med korset. Detta är fel. Möjligtvis kan slöjan uppfattas som en symbol för underkastelse och att slöjan visar att det är frågan om en ärbar och gudfruktig kvinna vilket är ett vanligt påstående. Den fungerar för det omgivande samhället som en identitetsmarkör, även om kvinnan bara har tanken att följa det som hon tror är sin religion.

Inga muslimer går med ett slöjmärke runt halsen liksom kristna ibland bär sitt kors, ingen moské har ett slöjmärke på kupolen, inget muslimskt land har ett slöjmärke på sin flagga så jämförelsen med korset är inte fruktbar.

Ibland har det gjorts jämförelser med nunnedoket vilket är lika felaktigt. Ingen nunna har så vitt vi vet försökt att bli flygvärdinna och krävt att få ha nunnedoket på huvudet när hon jobbar som flygvärdinna. De arbetar med hängivenhet inom sin orden.

Har skolor regler om att ytterkläderna ska av under lektionen, har företag speciella klädkoder, vill affärer att de som representerar denna affär ska vara religiöst neutrala så bör dessa regler och önskningar respekteras av muslimska kvinnor såväl som av andra och de bör ta av sig sin hijab, sitt ytterhuvudplagg.

Jag tycker att vi i vårt land ska kunna ha en saklig och seriös diskussion om slöjan. En slöja som inte är ett tydligt religiöst plagg enligt koranen. För personer boende i Arabien finns det säkert en stark kulturell tradition med slöjan. För de som bär slöjan i icke ökenmiljö är det knappast ett kulturellt plagg. Då återstår det en politisk dimention av slöjbärandet. Är det möjligt?

Slöjbärandet blev mycket vanligare efter den religiösa/politiska revolutionen i Iran vilken skapade en islamisk stat. Kvinnor i Iran som tar av sig slöjan ses som protest mot denna islamska stat.

Slöjan kan alltså ses som ett som ett politiskt plagg som bärs av personer vilka förespråkar en islamsk stat med sharialagen som ledstjärna och det är ju just sharialagen som har ett absolut krav på slöjbärandet och helst ska denna slöja även vara heltäckande.

Titta gärna på bilder från de olika svenska muslimska föreningarna som SUM, SMFR och deras sammankomster så får du se en helt överväldigande majoritet med slöjbärande bland kvinnorna. Dessa föreningar är förtrupper till det ”Muslimska Brödraskapet” en vittförgrenad rörelse, ett politiskt Gudsparti.”Muslimska Brödraskapet Förtrupp i Sverige” är titeln på en nyutkommen bok av Mona Lagerström som jag rekommenderar för att förstå vilka krafter som är i rörelse i Sverige idag.

Till sist vill jag påpeka att vår liberala lagstiftning inte styr klädvalet. Muslimska kvinnor får gärna gå omkring med slöjor i samhället. Ingen får lov att dra av en slöja från någon som bär den, det är ett brott.Det jag och andra vänder sig emot är att vissa personer kräver att i alla sammanhang få ha på sig sin slöja oavsett omständigheterna.

Sammanfattat av Rutger Staaf, lärare i NO, på gymnasier och högstadier under 30 år.

 

PS: Till sist vill jag rikta ett tack till de korantroende personer som har riktat vår uppmärksamhet på det vi beskrivit ovanoch som visat vilket missförstånd det föreligger när det gäller koranen och bärandet av slöjan.

Se även TEDxVideon med Sabina Ali

This entry was posted in Aktuella övriga ämnen, Gästlistan and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Är hijaben ett kulturellt eller ett religiöst klädesplagg?

 1. Stefan Eriksson says:

  Jag tror bestämt att “klädvalet” är en politisk företeelse, som för övrigt står att finna på jordens alla kontinenter. Samhällstrukturen har i överskådlig tid präglats av det vi kallar ett “klanstyre”. Klanen är en naturlig följd av bristande mobilitet där familjeband knöts inom ett (ur våran synvinkel) mycket begränsat geografiskt område.
  Riskerna med inavel inom dessa områden var/är betydande med sjunkande befolkningstillväxt som följd. Då de mer eller mindre ständigt låg i konflikt med omgivande klanstrukturer (om livets viktiga som föda och vatten) var rekryteringsbasen för “försvarare” av klanens område en viktig del för klanens överlevnad.
  Det är därför en pojke (som tillåts ta till vapen för att försvara sin sfär) är mycket mera “värd” än ett flickebarn som ej kunde räknas in i de stridande.
  Kvinnorna såg det som sin enda möjlighet att påverka politiken genom att välvilligt “avla” fram nya stridande till sitt försvar. Det kunde ju de styrande (männen) inte klara av utan kvinnans medverkan.

  I dessa krig och konflikter plundrades och härjades efter bästa förmåga där männens egendom fick vidkännas ett begär som skulle leda till minskad stridslystnad och moraliskt sönderfall.
  Då uppstod i dessa konflikter ett identifikationsproblem där en lyckad raid förutsatte att just motståndarsidans egendom blev drabbad. (upplevdes som väldigt illa och inte heller strategiskt riktigt att våldta en kvinna ur den egna klanen).

  Stridande förband har så länge vi vet utrustats med kännetecken (uniformering) för att lättare kunna skilja på “vän eller fiende”.
  Då även kvinnorna var en del i det strategiska spelet om herravälde ansågs det vara av vikt att även de skulle utrustas med kännetecken för sin härkomst. (enbart i kraft av födande av nya stridskrafter).
  Därav dessa speciella klädesval som legitimerar kvinna gentemot sin omvärld.

  Ps. tack Rutger för lättfattlig och väl genomgången redogörelse i ämnet.

 2. Göran says:

  Liten annan version av Sura 33:59: “…draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e. screen themselvs completely except the eyes or one eye to see the way)…”

  • rutger staaf says:

   Hej Göran.
   Den version du återger är en översättning gjord av Mohsin Khan, en afghansk man. I jämförelse med andra översättningar till engelska tycker jag den är mer extrem i synnerhet med utgångspunkt för kommentaren. Titta gärna på följande länkar för att se andra översättningar till engelska där även denna finns med. http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=33&verse=59
   Titta sedan på en ord för ord översättning på följande länk http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=33&verse=59#(33:59:1)
   Översättning är ju också tolkning. Denne afghanske man är säkert ett barn av sin miljö/tid som vi alla är på något sätt. I detta fall föredrar jag nog Knut Bernströms översättning. Dessa extrema drag med kläder tror jag kom efter Muhammeds tid.

   • Göran says:

    Det spelar inte så stor roll hur vi tolkar vad koranen säger om bärande av hijab när imamer, speciellt de tidiga klart deklarerar att tolkningen ska vara sådan att hijab är obligatoriskt att bäras.

    Vad vi vita i Europa anser om hur koranen ska tolkas är totalt ointressant för muslimer. Om vi tror att vi kan ha något intellektuellt utbyte med muslimer om hur koranen ska tolkas och få någon typ tolkning som skulle passa i Sverige, då kommer vi att vara väldigt naiva.

    Du vet mycket väl att muslimerna kommer att hålla med, tills de är i en sådan position där de kan säga nej.

    Världshijabdagen, är bara ett sätt att lura oss västerlänningar att acceptera islams klädkod.

    • rutger staaf says:

     Visst när dessa grupper av muslimer blir i majoritet så bestämmer de. Men på vägen så finns det alltid en del vilsna själar, Det finns även ungdomar från dessa grupper som ifrågasätter. De söker på nätet och om det finns färdiga, logiska argument kan de ha hjälp av detta. Det kan även vara bra för svenskar att se dessa argument för att få hjälp att se igenom hyckleriet. Bara för att det är/kallas en religion tar folk vissa saker för givet. Upplysningsarbete är aldrig fel.

     • Göran says:

      Inte för att vara elak, men det är lite typiskt svenskt att tro att lite logiskt resonemang kan ändra på på saker och ting som mer eller mindre sitter i ryggmärgen.

      Att lämna islam är inte en rationell händelse utan i högsta grad att totalt överge sitt liv; en känslomässig sak. Du blir tvungen att säga upp bekanskapen med i stort alla dina vänner, släktingar och familj. Många tvingas mer eller mindre att gömma sig efter dödshot.

      Det är så få som lämnar islam i Sverige i förhållande till antalet muslimer som växer, att det är meningslöst att upplysa muslimer om islam.

      Det är svenskarna som behöver lära sig om islam. Jag brukar fråga svenska unga flickor om de vet att en kvinna inom islam bara har en halv röst rent juridiskt. Hitintills har aldrig någon svarat att de kände till det. Speciellt roligt är det att ställa denna fråga till feminister.

      Svenskarna bjuder in något till Sverige och anpassar Sverige efter det, utan att ha den minsta aning om vad det är de bjuder in.

      Nedan en brittisk före detta muslimsk kvinna som lämnat islam, som i videon i över 40 minuter läsare upp alla uppmuntrande meddelanden hon har fått:

      • rutger staaf says:

       Detta med hijaben på hijabdagen 1 febr är bara ett litet sidoarbete av mitt arbete centrerat på den heltäckande slöjan. Det innefattar att beskriva lagmiljön i sharian. Om sharians ställning idag och hur denna anpassas till den moderna världen genom dessa miljontals fatwor som utges varje år.

       Sammanställt medicinska och psykiska effekter av slöjan. Påvisa inkonsekvenser hor myndigheter och politiker. Påvisa de motsägelser som skolverket gjorde sig skyldiga till. Studium av vår religionsfrihetslagstiftning och en del av dess bakgrund med juridiska kommentarer. Skickat skrivelser till UNHRC om dess påhopp på Frankrike och inkonsekvensen i detta. osv. Har kontaktat skolverk, DO, demokratiministern, statsministern, skolministern, skickat ut denna till ca en tredjedel av alla riksdagsmän. Du får gärna läsa denna skrivelse http://lagmansnatursida.se/sloja%20och%20vardegrund.pdf

       Det är riktat till svenskar. Speciellt för både skola och myndigheter. Religionsundervisningen i våra skolor handlar om fasadputsning för islam. Det finns i skolor fördjupningsböcker om islam skrivna av islammissionärer osv.
       Har även fått en professor i juridik att gå igenom allt som skrivits ur juridisk synpunkt. Vilket känns skönt med tanke på hur lagen om hets mot folkgrupp tillämpas.

       En sak till som är en viktig kunskap för svenskar som jag behandlar i min skrivelse och som få har förstått. Alla måste veta att islam i sin basala form är en samhällsbyggande religion. Vår lag om religionsfrihet innefattar inte frihet att inom vårt lands gränser bygga ett annat samhälle oavsett vad man kallar det ex civilsamhälle.

       Islam utövas genom att man i livets alla skeden följer en mängd lagar. Och genom att följa alla dessa lagar blir det per automatik ett annat samhälle som uppstår mitt i det nuvarande samhället. Varje samhälle som släpper in en stor mängd troende muslimer kommer att påverkas i grunden. Sharialagsamlingen är till skillnad från vår lag en lag som totalstyr livet för de troende.

       Har även innefattat koranen i ett nötskal. För koranen är en manual för att bygga ett annat samhälle.
       Hoppas du har tid att läsa detta arbete. Du får gärna hjälpa mig att sprida det

 3. Tack för en bra analys!
  Vad betyder uttrycket “sharialagen” i denna artiklen? Jag har för mig att sharia skulle vara en lagtradition och att det finns hundratals olika sharia-lagsamlingar som kan ha olika ståndpunkter i frågan.

 4. rutger staaf says:

  Det finns i vår värld 8 erkända varianter av denna sharialag som bygger på koranen och haditer (uttalanden av Muhammed som andra personer snappat upp). 4 Sunni, 2 shia, 1 Ibadi (ett mellanting mellan Sunni och Shia) och en som inte är så använd kallad Thahiri. Källa http://ammanmessage.com/the-three-points-of-the-amman-message-v-2/ . Ammanbudskapet är ett viktigt muslimskt dokument undertecknat av hundratals muslimska lärde från hela världen även Sverige.

  Den variant som finns översatt till engelska är den sunnitiska Shafi-versionen. I denna finns ofta även varianter till den andra sunnitiska shariavarianterna angivna. Det är denna som jag refererar till. För att få lite mer info om den lagmiljö som vi ser i Sharian se gärna http://lagmansnatursida.se/sloja%20och%20vardegrund.pdf

 5. Mats Jangdal says:

  Tycker ju att klä sig i hijab liksom turban, är lite av maskerad, en politisk yttring som säger att man inte vill integreras i vår kultur. Varför gör de då här? För deras bakgrund har ju uppenbarligen inget krav på dem att gå klädda så.
  Ännu mer relevant är det att fråga, varför måste vi acceptera att de är här om de inte vill integreras?

  • rutger staaf says:

   Mats, med ordet maskerad träffar du pricken över i.

   Vi kan konstatera att morgondagens maskerad av hijabflickorna inte har något stöd i koranen. Lyssnar man på Sabina Ali så påpekar hon att av koranens 6000 verser är det bara tre, egentligen bara två som enbart talar om kvinnors klädsel. Den ena säger att kvinnorna ska skyla sina bröst för främmande män. Den andra att de på kvällarna i mörkret ska svepa ytterkläderna runt sig för att visa för de sextrakasserande männen att de ska hålla tassarna borta för annars kan de åka på stryk av klanens män. Dessutom påpekar hon att Muhammed accepterade att kvinnorna gick klädda på ett sätt som inte avvek från den omgivande majoritetskulturens sätt och det sägs inte på något sätt att de skulle klä sig annorlunda för att avvika från en på den tiden normal klädstil. De skulle inte alls med sina klädes annonsera att de var muslimer.

   Ska bli intressant att se vad vänstermedia kommer att skriva i morgon. Kommer de att köra med den vanliga valsen och se dessa kvinnor som offer.

Leave a Reply