Klimatlogik 5

Historien visar att värme gynnar högkultur mer än kyla. Exemplen är flera, för att nämna några; faraonsk tid, romartiden, sen vikingatid. Dessa epoker avbröts, förstördes rent av, av kallare perioder med svält och sjukdom som följd. Vi har upplevt vad som kallats den lilla istiden från mitten av 1400-talet till ungefär mitten av 1800-talet. Sedan dess har vi haft en svag återhämtning. Eftersom denna period, 1850 till nutid sammanfaller med den tid vi kunnat mäta temperatur med instrument och notera dessa temperaturer regelbundet så är denna återhämtning väl belagd och befunnen vara cirka 1°C.

De temperaturer vi tror oss se i historien har vi som proxydata. Proxy betyder här ställföreträdande eller indirekt. Vi kan indirekt bilda oss en uppfattning genom att studera andra fenomen i naturen, exempelvis trädringar, pollenanalys ur sediment, tillväxtzoner i mossar, borrprov i glaciärer och en del andra. Väl genomfört ger det en ganska bra uppfattning om temperaturen, särskilt om man använder flera olika källor som bekräftar varandra. Men de kan ändå aldrig ge temperaturer på tiondelar av en grad, ofta inte ens på en grad när.

Andra källor är skriftliga, sådana som konkret berättar om hur vädret varit under år och månader. Även beskrivningar av nederbörd, skördeutfall, vilttillgång och annat kan tolkas, med försiktighet, till hur klimatet varit. På svenska har vi sedan urgammalt uttrycket årsmån för att sammanfatta livets förutsättningar under året.

I Alexandria finns en 900 år obruten serie data över Nilens vattenstånd. Man kan se hur väder och klimat varierat, men denna långa serie saknar prognostiskt värde, den kan inte förutspå hur vattenståndet blir i framtiden. För det finns inget dataset som är likadant som ett annat i denna serie. Man kan alltså inte säga att då och då var det så här, därefter blev det så. Blir det så här igen kan vi säga hur det blir efter det. Men så fungerar det alltså inte.

När det gäller temperaturer och rekord måst man komma ihåg att vår instrumentserie är dels väldigt kort och dels väldigt ofullständig fram till dess att vi från 1978 har satellitdata att tillgå. Men inte ens satellitdata är invändningsfria. För de mäter inte temperaturen där vi är intresserade av att veta, vid jordytan. Datan måste homologiseras, något som också kan vara kontroversiellt. Vilken formel använder man? Hur påverkar det tolkningen? Med mera.

Det tråkiga är att det finns tydliga och ovedersägliga bevis för att de organisationer som har huvudansvaret för de temperaturserier som IPCC har till grund för sina klimatpåståenden är manipulerade för att entydigt visa på en temperaturhöjning i vår tid. De vägrar också att berätta hur och varför de stuvat om i temperaturserierna på det viset.

Det har också framkommit att när temperaturserierna inte låter sig manipuleras så våldsamt som krävs för att visa på kontinuerligt stigande temperatur, då använder man sig istället av data från sina modeller, alltså just de modeller som visat sig inte kunna återge historiska temperaturer när man söker validera modellens precision. Detta är rent bedrägeri och inget annat. Men MSM basunerar villigt ut det och spär sedan på med egna apokalypser som inte är klimatrelaterade, vilket jag beskrev i klimatlogik 1.

Oavsett dessa invändningar om våra data måste man inse att vi är alldeles i början av att mäta, därmed kommer vi av helt naturliga och mättekniska skäl att notera rekord ganska ofta. Rekord är till för att slås, brukar man säga. Dessa rekord kommer garanterat att slås, åt alla håll och på alla nivåer, troligen inom hundra år, och många flera gånger dessutom.

När journalister berättar att det en viss dag slagits ett rekord på en viss plats, så betyder det inte mer än att vi fått ett kvitto på att den naturliga variationen är större än vad vi tidigare kunnat visa på. När de säger att ett rekord tangerats eller att det varit den näst högsta eller lägsta temperaturen, så betyder ingenting. Det har ju bevisligen varit större utslag på instrumentet tidigare. Därmed borde den kunna nå dit igen och igen.

Att tro att våra rekord skulle vara något slags normalitetsgränser för temperatur, nederbörd eller koldioxidinnehåll är rent ut sagt nonsens. Då har man inte förstått verklighetens föränderliga natur. Den som tror att människan kan eller är moraliskt tvingad att hålla variationerna inom dessa gränser lider av hybris och allvarliga vanföreställningar på flera plan.

När de högsta företrädarna för IPCC och UNFCCC öppet säger att klimathotet inte längre handlar om att rädda Jorden, utan handlar om att avskaffa kapitalismen, då om inte förr måste det vara dags att dra öronen åt sig och sluta göda dem. Tydligare än så kan väl bedrägeriet inte illustreras.

 

EDIT: Pinfärsk forskning från University of Massachusetts at Amherst har funnit ett nytt sätt att mäta klimatförhållanden äldre tid. I vad som av beskrivningen att döma är en dödissjö har de undersökt lagren av resterna mikroorganismer i sjön. Dessa rester sedimenterar som förgrenade GDGT, ungefär glycerol-dialkyl-glycerol-tetraetrar med min amatörmässiga översättning. Sedimenten är mycket tydliga och ger en mätnoggrannhet på proxydatan som man tidigare inte uppnått.

Rapporten kan hämtas här.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

20 svar på Klimatlogik 5

 1. Dandersan skriver:

  En mätserie som både är relativt lätt att mäta och som mätts länge är havsvattenstånd.
  Problemet med dessa är att mätpunkten, om än fast, kan påverkas av landets nivå.
  I Sverige har vi landhöjning i hela landet med gränsen för opåverkad nivå i södra kusten.
  Söder därom har vi en nollpåverkan av landhöjningen.
  Därför är pegelmätningen vid Wismar intressant att studera.
  Speciellt är derivatan dvs förändringstakten intressant, vilket visas om 50 års medelvärde jämförs över tid-kolla själv här:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

  SMHI känner till dessa mätningar!

  • Mats Jangdal skriver:

   Ja, verkligheten slår modeller varje gång!

  • Dandersan skriver:

   Tack Mats för denna serie!
   Vi upplever en tid då sanningen förvrängs i syfte att få makt.
   Det sorgliga är att vi inte ens kan lita på myndigheter.
   Den uppvärmning som skett är framförallt i varmare vintrar och nätter. Där det märks mest-i Arktis, så är det endast vintrarna som blivit mildare men med mer snö.

   • Mats Jangdal skriver:

    Ja, och väl värt att notera är att de förändringar som uppmätts gott och väl ryms inom naturlig variation och inte på något sätt kan rubriceras som katastrofala.

 2. Jan Andersson skriver:

  Jag har vistats hela dagar i värme på upp till 39 °C och kyla ned till –36 °C. Det är jobbigt men människan fungerar normalt bara klädseln anpassas. Samtidigt funderar man på hur en liten fågel klarar sig i stark kyla; den borde bli djupfryst på fem minuter (vilket den förmodligen blir om den inte hittar mat).

  Om medeltempen i Sverige stiger 1 grad eller 3 grader blir vintern kortare längre norrut, skillnaden är ett välkänt faktum för den som reser mellan Norrland och Skåne vår och höst. Samma dag som Luleborna går med dunjacka och luva kan Malmöborna gå i kortärmat. Annars blir nog allt som vanligt.

  Så vill du uppleva en framtida ”klimatkatastrof” så flytta till Skåne (som en del redan har gjort).

  Men det är förstås också skillnad på uppmätt och kännbar temperatur; jag har aldrig varit så stelfrusen som en trettonhelg tillbringad i Båstad.

  • Mats Jangdal skriver:

   En bekant uppe i Luleå sa för många år sedan att när det finns kläder är det bara dumt folk som fryser. En resa till Stockholm vintertid bekräftade hans ord. Där klär de sig som om de bor i ett mycket varmare klimat. Om det är av av dumhet, modeskäl eller bekvämlighet för att de är utomhus så korta stunder i promenad mellan uppvärmda hus, kan vi spekulera om.

   • Ivar Andersson skriver:

    Jag tror mest på dumhet. De tror att det blivit varmt och snöfritt på vintern och kollar inte verkligheten.

   • Dandersan skriver:

    Dyr avgift i garderoben?
    Stockholm ger utmärkta tillfällen till vistelse utan naturupplevelser i varma utrymmen!

 3. Åke Sundström skriver:

  Återkom gärna med en tydlig referens till IPCC:s uttalanden om deras verkliga syfte: att krossa kapitalismen (och ge sig själva större makt). Att sprida den informationen hör till det allra viktigaste klimatskeptiker kan ägna sig åt, eftersom detta är lätt för gemene man att ta till sig, i motsats till naturvetenskapliga analyser som väldigt få begriper.

 4. Sture Åström skriver:

  Se en sammanställning här:

  http://klimatsans.com/2018/09/01/klimathotets-roda-trad-till-nwo-planekonomi/

  Allt är offentligt och alldeles sant !

  • Mats Jangdal skriver:

   Tack Sture!

  • Åke Sundström skriver:

   Din sammanställning är också utmärkt, med ett undantag.

   Jag tror inte ett ögonblick på din tes att ”borgerliga politiker måste känna sig lurade”. Givetvis vet både Kristersson och hans företrädare vad du och jag vet. Däremot är det säkert sant att de passiva knapptryckarna haft noll koll. De har ju aldrig vågat ifrågasätta Reinfeldts preussiska ledarstil och slutade definitivt att fundera när KVA godtog IPCC:s skamliga forskarfusk. Vi kan nog också vara ganska säkra på att de inte vet att KVA sedermera bytt fot i sak. Men likt förb-t upprepat sitt stöd för den svenska klimatpolitiken!

   Och notera att även den borgerliga regeringen dragit nytta av klimatskatternas många nya miljarder till statskassa och välkomnat att elkraftsbolagen gynnats, via generellt högre elpriser, men samtidigt lägre kostnader för den tunga industrin. En omfördelning av den dåraktiga politikens bördor som även Svenskt Näringsliv bejakat, trots att den strider mot deras marknadsekonomiska grundsyn. Hyckleri, förvisso, men begripligt för en närande sektor som pressas av en rad andra pålagor.

   I mina ögon är radarparet Borg och Reinfeldt klimatpolitikens allra värsta skurkar, tillsamman med de välansedda ”forskarna” i vår kungliga vetenskapsakademi, KVA. Utan denna lilla grupps lögner och manipulationer hade debatten tagit en annan vändning och klimatnojans enorma förlustnota besparats våra medborgare. DESSA – och i synnerhet de borgerliga väljarna som ogillar planekonomiska lösningar men itutats att de handlat om att undvika en miljökatastrof – är definitivt grundlurade.

   Kort sagt, Sture: Låt oss skjuta på rätt pianister! Att inte vara helt ärlig om var ansvaret ligger försvårar det omtänkande som vi båda anser helt nödvändigt.

   • Göran skriver:

    Enligt moderaten Hanif Bali är moderaternas styrelses fokus att behålla sina väljare än skaffa sig nya. Därav, enligt min tolkning, att moderaterna inte vågar inta rent sunt förnuft i sina åsikter. De vinner en väljare på att tala klarspråk om klimatet men förlorar tre; ungefär.

    • Åke Sundström skriver:

     Men det eventuella tappet är ju självförvållat. Genom sitt tigande har borgerligheten, med M i spetsen, bäddat för den faktaresistens som blockerar allt logiskt tänkande. Ett sant borgerligt parti talar klarspråk även om man initialt skulle förlora en del röster. För egen del är jag övertygad om motsatsen: att den som tar första steget mot ett tillfriskande kommer att belönas. Väljarna är inte så korkade som våra partiledare tycks tro, även om de flesta saknar insikter i sakfrågan, den s k klimatvetenskapen (som f ö också är en rent politisk benämning för att höja frågans status).

     Förödande också att även många skeptiker bidrar till den kollektiva dårskapen genom att, som nu Sture, vägra vara tydlig om moderatledarnas tunga ansvar eller ta avstånd från Lars Berns och Lennart Bengtssons gemensamma tystnad om den senares roll som författare till KVA:s första uttalande i klimatfrågan. Eller från Stockholmsinitiativets dubbla agendor (primärt reaktorkramare, först i andra hand klimatskeptiker).

     Till och med Mats har väl någon enstaka gång avvikit från sin i allmänhet strikt objektiva hållning, men varit skeptikerkårens mest allsidigt välorienterade språkrör. Även om det parti han tillhör, KLP, ännu inte tycks ha fattat hur rätt han har.

 5. Göran skriver:

  Jag undrar om det är någon som har gjort någon studie på vad effekterna skulle bli av att ”krossa kapitalismen”? Vi har gott om exempel på vad som händer när socialism tar över, men det gäller för enskilda länder. Hur skulle hela jorden se ut med socialism i alla länder och en socialistisk världsregering?

  • Ivar Andersson skriver:

   Var inte Sovjetunionen och Östblocket ett tillräckligt avskräckande exempel?

  • Sture Åström skriver:

   Jag hade affärer i öststaterna i tio år, så jag har sett planekonomins vardag.

   Dess grundläggande idé är att vara planmässigt effektiv. Således skall specialisering gynnas och dubblering av resurser undvikas. Varje företag hade i princip monopol på en liten bit av ekonomin. Det viktiga där var att inte göra några misstag, som politikerna kunde få reda på. Det fick kosta hur mycket som helst, för säkerhets skull, och det fick kosta ännu mer att skyla över ett misslyckande.

   Systemet kunde ändå hållas snurrande tack vare andningshålet ”import”. När installerade termostater och magnetventiler inte fungerade, kunde vi i väster leverera pålitliga standardkomponenter.

   I en global planekonomi, kommer något sådant andningshål inte att finnas. Hela globen kommer att bli som Venezuela.

 6. Åke Sundström skriver:

  Sture Åström skriver självklarheter om planekonomins tillkortakommande, men jag får inga svar på mina betydligt känsligare frågor. Hur skall vi tolka den tystnaden? Som att du och Klimatsant har samma typ av dubbel agenda som Stockholmsinitiativet? I första hand kärnkraftsvänner, i andra hand skeptiker. Med motivet att vindkraften, som också bevisligen är en felsatsning, slår ut den svenska kärnkraften. Den som aldrig borde ha byggts!

  För hur vill du förklara SI:s ovilja att dra den logiska slutsatsen av sin klimatkritik och medge att en ofarlig gas inte skall drabbas av en diskriminerande straffskatt? Men en skatt som samtidigt ”råkar” vara en skatt som hjälper den svenska kärnkraften att i halverat skick överleva några år till, i väntan på att den bortre parentesen till sist kommer på plats!

Kommentarer är stängda.