Klimathotet en analys

Ett försök att komma till rätta med den ogiltiga argumentation som av lekmän, som exempelvis journalister och politiker ofta förs fram om klimathotet. Argument som upprepas med mer eller mindre insikt om verkligheten av avsiktligt oroad allmänhet.

Forskningsfältet är stort inom IPCC-sfären för att man söker behandling för ett inbillat symtom. Grundfrågan, om människans utsläpp av CO2 kan bidra till en uppvärmning av planeten har man övergett i tro att man redan vet detta. Det vill säga man har gjort ett frågetecken till ett axiom med utropstecken. Detta är inte vetenskap.

Tanken att vi vet det som finns att veta om klimatet kan ge upphov till mycket självbedrägeri. Det är inte alls säkert att vi har tillräckligt med information för att förstå världen. Det lär oss Popper med flera. När det gäller ett så komplext system som klimatet ska man nog vara extra försiktig med att utropa att nu vet vi allt vi behöver veta. Vet någon exempelvis vad som styr årsmånsvariationerna?

Påståendet att ett fallerat klimat har så digra konsekvenser att vi måste agera innan vi vet säkert, är underförstått en hänvisning till försiktighetsprincipen. Men den kan endast tillämpas på kända risker, inte på okända. Tillämpad på okända risker riskerar det att försämra riskbedömning och riskhantering, kanske rent av bli kontraproduktivt.

Vad försiktighetsprincipen gör, tillämpad på okända risker, är endast att tillhandahålla ett illusoriskt redskap att hantera de egna fobierna och vanföreställningarna, behandla symtom istället för orsak, som bäst alltså.

IPCC skapades för att man påstod att man funnit ett verifierat problem och IPCCs enda uppdrag är att leta efter ”bevis” för att människan riskerar att rubba klimatet. IPCC är uttryckligen förhindrat att leta efter annan kunskap. För varje ny rapport uttrycker man större säkerhet än tidigare, men skillnaden mellan modell och verklighet bara ökar. Den bilden säger väl allt om hur dåliga IPCCs rapporter är!

Det brukar sägas att bara för att man är paranoid är det inte säkert att inte någon verkligen vill en illa. Det kan finnas en konspiration. Att tillvita någon med annan åsikt epitetet ”konspirationsteoretiker” är att erkänna att man saknar hållbara argument för sin sak. Något bakomliggande motiv måste det dock finnas när en sådan som Christiana Figueres, uttalad kommunist och ordförande för UNFCCC (2010-16) överordnad FN-organisation till IPCC säger att det inte längre handlar om klimatet, det handlar om att ställa om världens ekonomiska system (citat 1 av 6 nedan). Det verkar dock vara så illa att de människor som är faktaresistenta för klimathotsbedrägeriet skräms än mer av perspektivet att deras mest betrodda auktoriteter inte skulle vara att lita på. Därför väljer de att blunda. Där kan vi tala om att leva i förnekelse av redan insedd sanning.

Helt klart finns det opportunister som hakar på klimathotet för att de kan tjäna pengar, makt eller status på att göra det. Inte minst de frikostiga skattesubventioner och skattefinansierade bidrag som kan sökas, borgar för att det finns gott om lycksökare i branschen. Det kan man inte blunda för.

Flera undersökningar och sakkunniga personer har vittnat om att IPCC inte har tillgång till världens främsta forskare på området. Man har medvetet valt bort dem eller valt att frysa ut dem. Det är grundligt visat att IPCCs rapporter i hög utsträckning skrivs av okvalificerade personer och personer med politiskt uppdrag eller agenda. Nog vore det väl märkligt om sekulära förnuftsmänniskor, som inte erkänner gudar eller andra auktoriteter över förnuftet, blint skulle lita på ett ifrågasatt IPCC?

AGW är fortfarande en obevisad hypotes. Det är faktisk en hypotes som så här långt är falsifierad! Med den föreslagna politiken blir det värre än så. De förlag till åtgärder, som getts utifrån en vantolkning av försiktighetsprincipen (se ovan) är civilisationsomstörtande! Allt försvar för klimatalarmismen är inget annat än försvar för galenskap.

1.  Detta är förmodligen den svåraste uppgift vi någons gett oss själva, att avsiktligt förändra den ekonomiska utvecklingsmodellen, för första gången i människans historia.
– Christiana Figueres

2. Ett effektivt genomförande av Agenda 21 kommer att kräva en genomgripande omorientering av alla mänskliga samhällen, något världen aldrig någonsin upplevt tidigare.
Denna förändring kommer att kräva att de miljömässiga konsekvenserna av varje mänsklig handling blir angelägna och integreras i enskildas och i kollektivt beslutsfattande på alla nivåer.
-FNs Agenda 21

3. Är inte det enda hoppet för planeten att industrialiserade civilisationer kollapsar? Är det inte vårt ansvar att själva åstadkomma detta?
– Maurice Strong, grundare av FNs miljöprogram

4. Det spelar ingen roll. Vi baserar inte våra rekommendationer på data. Vi baserar dem på klimatmodeller.
– prof. Chris Folland, Hadley center, leverantör av klimatuppgifter till IPCC

5. Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna.
– Sir John Houghton, ordförande i IPCC

6. Men för guds skull, var snäll och respektera det känsliga i det här och förstör filen omedelbart när ni slutat och snälla, berätta inte för någon att jag sänt detta. Hej då, Keith
– Keith Briffa, climate gate 2009

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar på Klimathotet en analys

 1. Dandersan skriver:

  AGW betyder det antropocen Global Warming?
  Vad betyder då AGC?
  Genom sot har vi sänkt globala temperaturen, det var i alla fall förklaringen jag fick från SMHI.
  Hade inte denna sänkning skett hade uppvärmningen varit ännu större säger de.
  Naturligt så skedde detta 1991 och det påverkade globen med en sänkning av 0,5 grader under två år, Pinatubo hade utbrott. NGC? Natural global cooling.

  • Mats Jangdal skriver:

   AGW betyder antropogen global uppvärmning.
   AGC skulle då kunna betyda antropogen global nedkylning
   NGC analogt Naturlig global nedkylning
   Och så kan vi tillägga det fenomen vi upplevt de senaste hundra åren, NGW naturlig global uppvärmning. Den ska vi vara glada för.

   Alla förkortningar från engelskan.

 2. Bernd Stymer skriver:

  Jag har skrivit det ofta, att det enda påtagliga beviset för hur påståendet om en klimatkatastrof skadar människor och natur är följderna av riksdagsbeslutet 2009 att främja utbyggnaden av vindkraftverk för att minska landets utsläpp av det påstådd farliga CO2.
  Att beslutet grundades på löjlig enkel felinformation om att CO2-fri el från vindkraftverk skulle ersätta el från landets kolkraftverk är minst sagt upprörande eftersom riksdagens ledamöter borde ha känt till fakta att landet inte producerade el i kolkraftverk och inte låtit lura sig av lobbare. Det stupida riksdagsbeslutet kan med nöd och näppe förklaras med regeringens hjärnsläpp av trycket från ordförandeskapet i EU och klimatkonferensen i Köpenhamn.
  Det hysteriska ältande av katastrof har måhända medfört psykisk skada hos ung och dum, men utbyggnaden av över 3500 jättelika farliga maskiner vindkraftverk har rent fysiskt skadat tusentals kringboendes hälsa och irreservibelt skövlat deras natur.
  Genom kritik av riksdagsbeslutet kan visas hur klimathysterin rent konkret har medfört att svensk rättshantering har åsidosatt gällande lag, grundlag, miljöbalk, maskindirektiv m.fl. Det går även lätt att visa att klimathysterin medfört en aldrig tidigare politiskt skapad omflyttning av förmögenheter från bidragsbetalande elkonsumenter med över 3000 miljarder till rika jordägare, utländska bolag m.fl, förmögenheter som inte redovisas i skattesystemet.
  Det är också lätt att visa att klimathysterin har lett till politiska beslut i den s.k. Energiuppgörelsen 2016 som med automatik leder till elbrist i Sverige när de absolut fossilfria kärnkraftverken skall stängas för att tvinga befolkningen tillbaka till ett medeltida samhälle som politikerna kallar ”fossilfritt”.
  Naturligtvis vägrar media att informera medborgarna om denna politiskt skapade katastrof eftersom media i Sverige har avskaffat det fria ordet som stör deras medverkan i klimathysterin.
  Det är därför nödvändigt att informera allmänheten om de påtagliga fysiska skadorna på medborgarnas hälsa och deras natur som klimathysterin de facto har lett till.

  • Åke Sundström skriver:

   Helt rätt om vindkraften som en tragisk felsatsning, om rättsrötan och om att media ”avskaffat det fria ordet”. Men en missuppfattning att en stängning av våra kvarvarande kärnreaktorer skulle ”tvinga oss tillbaka till medeltiden”. Sanningen är att våra 12 kärnreaktorer har varit än mer feltänkta och förlustbringande än den huvudlösa satsningen på intermittent vindkraft. Och än skickligare dold av korrupta analytiker: deras insatser återspeglas i din kunskapslucka.

   Leta i arkivet så hittar du mina belägg för att reaktorprogrammet går till historien som efterkrigstidens allra värsta felinvestering. Där förlorades (i dagens penningvärde) cirka 500 miljarder, medan vindkraftens förlustnota stannar vid cirka en tredjedel av denna gigantiska summa.

   • Mats Jangdal skriver:

    Åke, låt gå för ditt resonemang i dagens situation. Men vad säger du om hela fordonsparken skulle elektrifieras via batterier som laddas från elnätet eller elledningar i luft eller vägbana. Skulle elproduktionen i nuvarande anläggningar klara det?
    Vad händer om man dessutom planerar för ökad befolkning och ökat transportbehov i linje de senaste decenniernas utveckling?

    • Ivar Andersson skriver:

     Mats
     Inga problem med eleffekten. Vi löser det med smarta elnät: områden kopplas bort enligt något schema så att efterfrågan minskar till vad produktionen orkar med eller ökar elpriset så att efterfrågan minskar till vad produktionen orkar med. Efterfrågan tvångsanpassas till elproduktionen. 🙂

     • Stefan Eriksson skriver:

      Får jag vara med att sätta ”schemat”? Fast kanske bäst att skaffa en hemlig adress först någonstans i Västindien. Nära till Venezuela.

      • Ivar Andersson skriver:

       Stefan Det blir den politiska adeln som sätter schemat. Vill du prioriteras så får du nog muta dig fram i kön. Det blir som med andelsstugor i fjällen att du kanske bara får el på sommarhalvåret 🙂

       • Stefan Eriksson skriver:

        Jo, men det skall ju bli så mycket varmare framöver, så el på sommaren kommer att passa bra för min klimatanläggning (AC) som jag då har installerat i min fjällstuga.

        Tänk att DDR-staten var så långt före sin tid med elransoneringar och allt. Mutor och bestickning höll igång systemet tills dess att pengarna tog slut.

    • Åke Sundström skriver:

     Men Mats, vad är vitsen med att diskutera second-best- lösningar, d v s vad som händer om alarmisternas falska hotbilder tillåts sätta agendan?

     Nej, låt oss i stället sätta fokus på vårt eget alternativ och beskriva dess solklara fördelar, som du själv gör nästan varje dag i dina många och välargumenterade inlägg.

     Så varför detta svårbegripliga undantag? Vi skall förstås säga nej till klimatnojans alla varianter, från elbilssubventioner och koldioxidskatt till vindkraft. Då uppstår inga problem med elnätet (som Ivar Andersson redan påpekat, om än med en något överdriven tro på elnätets flexibilitet).

     Skeptikerkåren har absolut ingen skyldighet att axla något medansvar för det kaos och de enorma ekonomiska förluster som FN,EU och inte minst Sveriges politiska partier skapar genom en helsjuk klimatpolitik. Den som ju inte ens handlar om klimatet utan om att tillskapa en världsregering. Plus att, med det förment goda syftet som ursäkt, lättare kunna finansiera vänsterpolitik, läs högre skatter, och lägre frihetsgrader för medborgarna.

     Anatema för libertarianer, givetvis.

     • Mats Jangdal skriver:

      Jag tänkte bara att om vi kan visa att ebilssatsningen mm. resulterar i nya kostbara krav på elproduktion så har vi ytterligare ett argument för att inte tvärstoppa användningen av de civilisationsvänliga ”fossila” bränslena.

      • Åke Sundström skriver:

       OK, den avsikten kan verka ”oskyldig”. Men avigsidan är att sådana resonemang lätt missförstås. I detta fall som ett ja till mer kärnkraft, ett krav som ju f ö drivs av Stockholmsinitiativet.

       På väldigt goda grunder har vi båda tagit avstånd från SI:s dubbla agenda, en fasad av klimatkritik kombinerad med ett primärt ja till mer kärnkraft. En linje som stöds även av Lars Bern och dennes nye ”guru” Lennart Bengtsson, författaren till KVA:s första okritiska instämmande i IPCC:s falska hotbilder. En ”insats” som LB vägrat kommentera, än mindre ta avstånd från. För visst har han därmed förlorat sin intellektuella heder? .

       Jag är möjligen själv en smula överkänslig för texter som kan tolkas som ett stöd till SI och/eller radarparet Bern/Bengtsson, men vidhåller angående ditt inlägg att second-best-analyser blir kontraproduktiva eftersom de skymmer det egna budskapet. Ser du inte den risken?

       • Mats Jangdal skriver:

        Jo, jag känner väl till ditt motstånd mot kärnkraft.
        Men du svarade inte på min fråga.
        Jag har sett påståenden att total elektrifiering skulle kräva att vi behåller nuvarande KKV (eller bygger nya). Jag skulle vilja ha bekräftat eller avfärdat detta påstående.

        För om det är i den storleksordningen kan man ställa en motfråga till de ångestfyllda. Din önskan om omställning kräver kärnkraftverk eller kolkraftverk med samma summa produktionskapacitet. Kolkraftverken släpper ut CO2.
        Alternativet är att vi fortsätter släppa ut CO2 längs vägarna precis när och där energin behövs, utan investeringar i sårbara elledningar.
        Vilket föredrar du?
        Så skulle man kunna fråga.

        • Åke Sundström skriver:

         Svårt att svara på en så oprecis fråga, men på en höft blir svaret ja, om vi talar om en högre elkonsumtion än dagens elkapacitet på ca 170 TWH (dagens förbrukning ca 140 TWh). Vi har alltså gott om reservkapacitet, om fossilkraftverken inkluderas. Men ganska liten reserv om man låtsas om av de senare inte existerar eller kräver, som politikerna gör, att de inte får användas).

         Och svara gärna själv på min motfråga, om risken för att second-best-diskussioner leder vilse, genom att lätt missuppfattas och skymma det egna budskapet?

         • Mats Jangdal skriver:

          Det var inte meningen att du skulle svara på frågan.

          Om den man talar med redan är vilse, då kanske man måste försöka hämta dem där de är för att steg för steg leda dem rätt.
          Ibland genom provocerande frågor.

 3. Stefan Eriksson skriver:

  För en omställning till eldriven fordonspark krävs batterier i endera formen. Det tror jag ingen klimatallarmist kan bestrida. Batterier är resurskrävande. Lyssna på det här avsnittet;
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1253659

Kommentarer är stängda.