Raseri präglar energipolitiken

Dagens gästskribent är Ove Björklund

Nedanstående bemötande av generaldirektörerna Björn Risingers o Robert Andréns debattartikel i Svenska Dagbladet, blockerades med vändande mail från huvudstaden.

Det bärande budskapet är att;

En nationell ödesfråga inte får mörkläggas genom dupering, mutor till kommunerna eller indragning av den kommunala vetorätten. Naturvårdsverket har tydligt informerats i Webb-enkäten om det bristande underlaget avseende effekter på hälsa, samhällssystem, klimat, ekosystem, biodiversitet och basnäringarna. Likaså kostnader och klimateffekter för utbyggnad av kraftsystem och energilager.

Statliga direktiv måste först tillämpa § 2 Klimatlagen. Avseende kriteriet, som fastslår attRegeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som – vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”.

Det byråkratiska direktivet måste stoppas av riksdagen. En nationell strategi ska fastställas i en demokratiskt styrd process under ledning av en parlamentarisk delegation och medverkan av oberoende expertis och allmänhet.

Skrämmande exempel.

 1. Gränsen är redan överskriden. Databas Vindkollen;
 2. De vackra byarna Fulltjärn (FP5) o Borgvattnet (FP2) plågas o markerna skövlas

3. Modernt Baggböleri vid Ripfjället. Kommunledningen i Malung har missat kryphål i värdelöst avtal. 

Bemötande av generaldirektörerna Björn Risingers o Robert Andréns debattartikel i Svenska Dagbladet 2021-01-28. ”Vi inför ny strategi för vindkraftsutbyggnad”

Desperat vindkraftspolitik

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens upplägg för femfaldig vindkraftsexploatering saknar demokratisk förankring och uppfyller inte lagstiftningen, enligt
– Kap 2, §2-9 Miljöbalken, avseende kunskapskrav, försiktighet och bästa möjliga teknik. – Kap 6, §2-3 Miljöbalken. Miljöbedömningar. (Implementerat EU-direktiv).

§ 2 Klimatlagen. Avseende kriteriet, som fastslår att ”Regeringen ska bedriva ett klimat- politiskt arbete som – vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”.
Två chefstjänstemän kan inte sätta sig över den nationella lagstiftningen och relevanta EU- direktiv eller föregripa den demokratiska processen. Lagstiftningen är helt klar över att man inte kan äventyra landets folkhälsa, miljö och näringsliv utan hänsyn till det nya kunskaps- läget, generella krav på försiktighet och bästa möjliga teknik.

Vetenskapliga fakta visar tvärtom att vindkraft påskyndar klimatkrisen och orsakar torka och ohälsa.
Som i ett värsta scenario kan få allvarliga effekter på landets hälso- och socialsystem, klimat, ekosystem och basnäringarna inom lant- och skogsbruk, fiske och turism. S/MP-regeringens desperata energipolitik tvingar myndigheterna att öppna landet för en historisk exploatering. 95 % av investeringarna görs av internationella finansbolag med billiga EU-fonder i ryggen eller av kinesiskt kärnkraftbolag med strategiskt statligt stöd. 300 m höga vindkraftverk är synliga över 50 km och kommer att spoliera medborgarnas landskapsbild, livsutrymme, uppväxtmiljö, naturupplevelser och allemansrättens fördelar. Verken ställs 100 m från naturskydds- och fritidsområden. Rekreation vid fritidsbostäder, upplevelser vid jakt, fiske, badplatser och vandringsleder dränks av störande buller och synintryck.

Regeringen mörklägger verkens extrema emission av infraljud, markvibrationer, AM-ljud och turbulens. Desperat beslut togs i oktober 2020, om att permanenta den skadliga ”praxisen” 40 dBA i ”reviderat” regelverk för vindkraftsbuller.
Trots att

 • WHO underkänt dBA som mätvärde för vindkraftsbuller och temporärt rekommenderat 38,5 dBA, då ljudnivåer över detta värde medför ”adverse health effects”.
 • WHO uppmanat EU-staterna att utarbeta nya regelverk i samråd med sjukvårdssektorn. (WHO Guidelines for Noise 2018).
 • AM-ljud som alstras i turbulensen bakom verken penetrerar bostäder på 3,5 km.
 • ohörbart infraljud (tryckvågor) från större anläggningar kan mätas på 90 km.
 • tyska specialistläkare sätter hälsogränsen till 60 dBZ eller 10 km för ett enda verk.
 • tyska delstaten Bayern sätter gränsen 10*H eller 2-3 km. Varvid det endast återstår 0,5 % av delstatens yta.
 • forskaren Stephan Kaula uppmanat tyska regeringen att avbryta utvecklingen för att landet inte ska bebos av en ”trött, irriterad och sjuk befolkning”.
  Direktörernas direktiv till länsstyrelserna att dammsuga landets sista orörda områden intill 800 m från bostäder, är ett direkt övergrepp av de mänskliga rättigheterna för skydd av hälsa, livsutrymme, intrång, förlorad rådighet och privatekonomi. Ända in i bostäder, sovrum och kroppsorgan. Bilden av Markbygdenprojektet med planerade 1000 vindkraft- verk, kan liknas vid ett okontrollerat medicinskt experiment.

Vindkraft orsakar torka, vatten- och livsmedelsbrist, insektsskador och skogsdöd.

Landbaserade verk höjer medeltemperaturen lokalt med 0,5-3,5 C, så att daggbildning avbryts när varm luft återförs mot marken. Kinesisk satellitstudie visar dämpad tillväxt upp till 9 km.
EU:s massiva satsning på havsbaserad vindkraft medför mer destruktiv klimatpåverkan inom det kritiska tioårsperspektivet, än motsvarande konsumtion av fossil energi (Keith– Miller). Fuktig havsluft kondenseras och faller som regn i havet. En ökning av de havsbaserade industrianläggningarna från 12 till 300 GW i Nordsjön och utanför de danska och svenska kusterna kan bli katastrofala. Tyska forskare har bekräftat teorierna. Landet upplevde 2020 det tredje torråret i rad. Torka och insektsskador har slagit ut 30 % av landets skogar. Sverige blir inget undantag. SLU har just förklarat att barkborreangreppen samman- hänger med torkan 2018. Svensk handel meddelar att stigande köttpriser orsakats av foder- bristen och den stora nödslakten 2018. Avverkning av skog för fundament, vägar och flera nya kraftledningar från norr, medför förluster av stora produktiva skogsarealer. De industriella anläggningarna fragmenterar landskapet i strid med EU:s skogspolitik och skapar sammanhängande barriärer. Databasen Vindbrukskollen, https://vbk.lansstyrelsen.se/, ger redan en skrämmande bild.
Markvibrationer komprimerar torvskikt i våtmarker och skogarnas humusskikt. Syre oxiderar det biologiskt bundna kolet och ökar utsläpp av CO2, metan och NO2. Mikroorganismernas symbios med trädens rötter störs och minskar näringsomsättning, tillväxt och återfångst av CO2. De indirekt negativa klimateffekterna mörkläggs.
Sverige klarar inte 15 av de 16 nationella miljömålen. Vindkraft raserar målen för God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. EU-kommissionen hotar att lyfta statens bristande naturskydd till EU- domstolen.

Den diktatoriska ”strategin” står också i konflikt med flera Agenda 2030-mål;
Mål 3. Ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
Mål 7. Hållbar energi för alla.
En nationell ödesfråga får inte mörkläggas genom dupering, mutor till kommunerna eller indragning av den kommunala vetorätten. Naturvårdsverket har tydligt informerats i Webb- enkäten om det bristande underlaget avseende effekter på hälsa, samhällssystem, klimat, ekosystem, biodiversitet och basnäringarna. Likaså kostnader och klimateffekter för utbyggnad av kraftsystem och energilager.
Det byråkratiska direktivet måste stoppas av riksdagen. En nationell strategi ska fastställas i en demokratiskt styrd process under ledning av en parlamentarisk delegation och medverkan av oberoende expertis och allmänhet.

Ove Björklund
God Livsmiljö Hylte
Ansluten till
Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Vi-inför-ny-strategi-för-vindkraftsutbyggnad-skriver-Naturvårdsverket-och-Energimyndigheten-SvD

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Raseri präglar energipolitiken

 1. Göran skriver:

  Med tiden kommer de där vindkraftsparkerna bli öknar mer eller mindre. Djur kan flytta på sig. Människor blir kvar i sina hus. Växter dör.

  Alla dessa vindkraftbolag är riggade så att de kan sättas i konkurs när vindkraftverken ska rivas. Ingen rivningskostnad belastar dem med andra ord.

  Och, jag kan nog mer eller mindre slå vad om att de kommer att tvinga markägarna att bekosta rivning av dem.

  Naturvårdsverket är en myndighet som kan läggas ned med omedelbar verkan.

 2. Thomas skriver:

  ”modernt baggböleri”… jo, så kan man nog kalla det. Men att man stoppade baggböleriet för hundra år sedan, den gången, torde berott på en nationalromantisk syn som styrde hela samhället – då. Idag är det sedan ett bra tag snarare tvärtom. Och då blir resultatet också tvärtom.

  • Mats Jangdal skriver:

   Nationalromantik fulas idag ut genom att etiketteras som nazism.

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Inte ett dugg märkligt. 45 socialister i Sveriges så kallade ”riksdag”, av 349 utgör en AVGÖRANDE OCH BESLUTANDE MAJORITET i dagens Sverige!!! Det smittar.
  Vad f-n har hänt I befolkningen?
  Ytterligare ett bevis kanske för att EGENDOMSRÄTTEN i Sverige är en MYT?

 4. Benny skriver:

  Vanvettet med vindkraft tar aldrig slut trots alla problem och miljöförstöring! Men för vindkraftsfanatiker så existerar inga problem utan man fortsätter berika skumma vindkraftsföretag som skrattar hela vägen till banken och skickar notan till oss skattebetalare! När vanvettet till slut når vägens enda så kommer ingen att åtalas för förskingringen i sedvanlig svensk stil…Teliadirektörerna blev ju frikända på lagtekniska krumebukter trots den klarlagt enorma muthärvan och förskingringen! Det korrumperade Sverige i ett nötskal! Man undrar ju hur många miljoner av den miljardmuta som Karimova fick hamnade i Teliadirektörernas fickor som tack för hjälpen? Ja ,dessa mutpengar cirkulerar nog även omkring bland politiker och åklagare i Sverige utan att någon bryr sig alls, framförallt inte regimmedia som lamt konstaterar att de skyldiga går fria! Patetiskt!

 5. Stefan Eriksson skriver:

  En förhållandevis informativ artikel i DN. Och,,, faktiskt inte bakom betalväggen;
  https://www.dn.se/ekonomi/svenskar-forbrukar-mer-fossil-el-efter-nedlaggning-av-karnkraftverk/

  Om ”de som styr” äntligen kunde lära sig skillnaden mellan fysikaliska begrepp som energi och effekt, vore en del vunnet. Det skulle i alla fall sortera bort de svåraste ”bottennappen” bland de som anser sig ha något att bestämma över.

  Vad jag förstår så är vattenkraften i skottgluggen hos byråkraterna i Bryssel, och skall räknas bland de ”icke förnybara” kraftslagen.
  Många ”väderkvarnar” blir det.

  • Ivar Andersson skriver:

   Även svenskt skogsbruk är i skottgluggen hos byråkraterna i Bryssel enligt nyheterna igår.

 6. Åke Sundström skriver:

  Svårbegripligt självmål, bäste Ove B, att acceptera den grundbult som ligger bakom vindkraftsplanerna. Nämligen klimatdoktrinen om ett fossilfritt Sverige. Det är förstås den målsättningen som måste angripas.

  Den som godkänner riksdagens klimatmål kan inte klaga över att vindsnurror byggs där det blåser som bäst, i fjällvärlden. Det hjälper ju inte heller den goda saken att leverera uppenbart osanna påståenden om att ”vetenskapliga fakta visar att vindkraft påskyndar klimatkrisen”.

  Behjärtansvärt mål, men ohållbar argumentering.

 7. Åke Sundström skriver:

  Inget genmälen från Ove B. Är du inte själv klimatskeptiker? Noterar också att Svenskt Landskapsskydd finns med i bilden. Den föreningen leds av aktiva kärnkraftsvänner, som kritiserar vindkraften enbart i syfte att eliminera en för kärnkraftsindustrin besvärande konkurrent. Ungefär som gamla Climate Scam gänget. Så varning för slikt dubbelspel.

Kommentarer är stängda.