MRRS om Strandskydd, Äganderätt och Privatliv

Medborgarrättsrörelsen Sverige, MRRS, har spottat upp sig och producerar viktigt material för samhällsdebatten. Nyligen har de lämnat ett remissvar om strandskyddsreglerna. Hela svaret här, nedan följer deras sammanfattning:

 1. Sammanfattning

● Utredningen har inte behandlat frågor som är av avgörande betydelse för strandskyddets legitimitet. Framför allt gäller detta förhållandet till äganderätten, frågan om hur strandskyddet hanteras av tjänstemän i berörda myndigheter, och konsekvenser för andra samhällsintressen. Med tanke på direktivens betoning av vikten av legitimitet borde utredningen ha behandlat även dessa frågor och därmed tillhandahållit underlag för en angelägen och genomgripande reform;

● Utredningen borde ha diskuterat frågan om den motsättning som kan föreligga mellan strandskyddets två syften och dragit lämpliga slutsatser;

● Förslaget om små sjöar och vattendrag är ett steg i rätt riktning men borde ha varit mer långtgående när det gäller områden som undantas från strandskyddet;

● Utredningen borde ha gjort en grundlig översyn av de särskilda skälen för dispens, mot bakgrund bl a av den rättspraxis som har utvecklats inom mark- och miljööverdomstolen;

● Vi motsätter oss förslaget om att dispensordningen ska tillämpas ”särskilt restriktivt” i områden där ”exploateringsgraden är hög”. Motiveringen för detta förslag är synnerligen bristfällig och innebörden är oklar;

● Utredningen borde ha erinrat om att en proportionalitetsbedömning alltid ska göras i det enskilda fallet vid prövning av dispens från strandskyddet. Med tanke på den rättspraxis som utvecklats borde utredningen ha markerat att det enskilda intresset måste ges större vikt än vad som hittills varit fallet;

● Rätten till ostört privatliv är skyddad i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna (Artikel 8) och måste respekteras. Strandskyddat område får aldrig inkräkta på en hemfridszon;

● Tillsyn av hur bestämmelserna tillämpas av tjänstemän i kommuner och länsstyrelser måste garantera att bestämmelserna i förvaltningslagen efterlevs;

● Utredningen borde ha prövat nya modeller som skulle göra skyddet mer legitimt, t.ex. att undanta privat ägd mark och privat ägt vatten och att i stället införa krav på att i detaljplaner avsätta vissa strandområden som görs tillgängliga för allmänheten;

● En utredning måste tillsättas med direktiv att lägga förslag som gör strandskyddet och det sätt på vilket det tillämpas förenligt med regeringsformen, Europakonventionen och EU-rätten. I uppdraget ska ingå att föreslå åtgärder för att tillförsäkra fastighetsägare ersättning när äganderätten inskränks;

● Länsstyrelsernas möjlighet att utvidga strandskyddat område till 300 m avskaffas;

● Miljöorganisationers rätt till talan i strandskyddsärenden avskaffas.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på MRRS om Strandskydd, Äganderätt och Privatliv

 1. Rikard skriver:

  Hej.

  Det var ett ovanligt krångligt sätt att skriva ”Vi vill kunna ekonomiskt exploatera strandremsor och tomter med sjö/havsutsikt som vi själva vill, utan hänsyn till djurliv, växtlighet, hotade arter eller biotoper, vatten, eller andra faktorer.”

  Tips: vill ni ha gehör, skriv om texten i positiv ton där ni betonar fördelarna med era förslag/synpunkter, för miljö et al. Som den är skriven nu låter det mest som gnäll, ärligt talat. Det är ett genomgående tema när div. ”frihetliga” har synpunkter på politik avs. ägande av mark och fastigheter – tonen är kverulerande, magsur och gnällig, passivt aggressiv på bästa kärringamanér med en stark underström av ”äjenklijen har vi RÄTT, liksom på ett högre moraliskt sätt, äjenklijen, men ni är för dumma/onda/korrupta för att fatta det!”.

  Vem tror ni lyssnar på sådant? Betona det positiva, var för bra saker och visa istället hur negativa dåliga saker undviks med era förslag (negativa och dåliga enligt den ni riktar meddelandet till). Ställ in käppahästarna i barnrumsgarderoben där de hör hemma; inga slirande utvikningar om egendomsrättens traditioner, (enligt er) okränkbarhet, eller annat sådant fjoms – man avfärdar era ord redan i första meningen med tanken: ”Jaja, ännu ett haveristinlägg från folk som inte fått anlägga egen sandstrand och båtplats mitt i ett häckningsområde”.

  Titta på hur olika radikala grupper gjort/gör: positiva effekter, o/e vinster för rådande politisk ordning. Knappt någon politiker anser t ex (i privat samtal mellan skål och vägg) att det är nödvändigt eller bra med att all akademisk produktion ska ha genusperspektiv, men det ger kontroll över feministerna att ge dem detta som symboliskt pjäsoffer.

  Beskriv på vilket sätt djur & natur, klimat, ekologi et cetera gynnas av era åsikter – det säljer bättre.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Göran skriver:

   Låt säga att en strandtomt utnyttjas av 5 personer; de boende i strandhuset. Jämför det med att 50 personer ska någon rätt att gå över en privat strandtomt varje dag. Vad sliter mest på stranden?

   Det finns så mycket strand i Sverige att det inte finns någon som helst risk att lite byggande vid en strand skulle hota det biologiska livet. Tar vi en vanlig sjö i Sverige ligger nog genomsnitt av strandtomter under 1 % av sjöns stränder.

   Sitter och tänker på de sjöar jag badade när jag var liten. Antal meter strandtomt runt de sjöarna har nog legat på promille av sjöarnas omkrets.

   Dessutom. Hur många sjöar går det ens att gå runt? Varför ska ett båthus eller brygga stoppas av att någon förvirrad svampplockare vill passera stranden en gång vart 10:e år?

   Det finns ingenting som säger att naturen ska gynnas av det jag gör, såsom att bygga ett hus, hugga ned några träd, anlägga ett avlopp, bredda vägen till min sommarstuga osv.

   Det synes mer som om privata ingrepp är ganska små medan vi kan se att staten och byråkrater orsakar mycket större skador.

   Allmänningens tragedi, borde vara bekant för de flesta läsare på Frihetsportalen. Kontra nu inte med vad stora bolag gör, för deras skövling var än sker i värden sker med hjälp av staten och byråkrater.

   Sist. Nästa istid kommer skövla precis allt i Sverige så några hus vid en strand är mer eller mindre löjligt att en diskutera ur miljösynpunkt.

  • Mats Jangdal skriver:

   Du har rätt i att det handlar om två helt olika synsätt, olika paradigm. Kan man argumentera för ett visst paradigm med terminologi och logik från ett annat och motsatt paradigm? Rent filosofiskt alltså.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Få förnekar att man skall kränka rätten till LIV och EGENDOM men de flesta gör det ändå.
  Hela den socialistiska utopin går ut på just det.
  Det finns bara två möjligheter att rädda oss ur det socialistiska hel**tet.
  Stryk det sista stycket i RF Kap 2 § 15, sista stycket. (Medborgaren får själv lära sig vad den innehåller och betyder.)
  Att oppositionen avhyser ”löfvensocialisterna” från Rosenbad snarast.
  Och den bidragsfifflande talmannen Andreas Norlén snarast ställs till ansvar för sina gärningar.

  • Göran skriver:

   Samuel! Oppositioner är samma skrot och korn som nuvarande regering. Det är nog mer så att det absolut inte existerar någon opostion i Sveriges riksdag.

   Det sitter flera moderater och ojar sig över EU corona-bidraget på twitter, medan de själva var så fega att de inte röstade emot det.

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Göran, ger dig fullkomligt rätt. Röstboskapen är helt avhängiga av dina, mina och alla andras utplundrade skatter. Därför blir det inga förändringar förrän muslimen drar kniven över strupen på socialisten. Det är inte långt dit. 30 % av mandaten i den s k ”riksdagen” är väl inte omöjligt?

 3. Niklas skriver:

  Här är ännu ett skräckexempel på att vi måste radikalt justera strandrätten Sveriges Television: Bengt ville bygga ut drömhuset – förlorar halva tomten: “Vaknar med gråten i halsen”.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/som-att-kopa-kakan-och-bara-fa-assietten

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Det skulle vara intressant att veta hur stor andel av den SVENSKA befolkningen som kan definiera vad en HEMFRIDZON är för något, utan att konsultera lagboken? Och framför allt hur och varför man åberopar den.
  1-3 % kanske?

  • Mats Jangdal skriver:

   Såvitt jag vet finns det inte lagboken, tror det bara är en föreskrift soom SNV skrivit själva. Det gäller som lag, om det fått ett bemyndigande att skriva den föreskriften.
   Men som sagt, jag är osäker på den punkten.
   Helt klart måste Strandskyddsbestämelserna ändras pronto!

   När man LSTs jusrist påstå att det måste ske en avvägning mellan den privata markägaren vill och det allmänna vill, då är det så skinnet krullar sig på kroppen.

Kommentarer är stängda.