Växthusteorin är falsk

Detta är skäligen enkelt att visa, även helt utan matematik. Men logik måste man behärska. Sålunda:
Solenergin når jordens atmosfär, men påverkar inte dess delgaser nämnvärt. Det viktiga undantaget är vattenånga och moln. Värt att hålla i minnet är att om man kan se vattenångan så är det inte det. Då är det kondenserat vatten, svävande vattendroppar, eller med andra ord, moln.

Koldioxid, som av alarmisterna påstås lagra tillförd värme, kan enligt fysikerna inte göra det. Den energi som en CO2-molekyl absorberat, det vill säga lyft en eller flera elektroner till en högre energinivå, kan den inte behålla på den nivån. Elektronerna rasar omgående ner till sin normalnivå och avger därvid all den tidigare tillförda energin. Denna energi sprids i 360° från molekylen. Detta gäller oavsett vilken våglängd av ljus eller energi som molekylen absorberat. I klartext, oavsett det är kortvågigt inkommande ljus från solen eller långvågig energi på väg ut från jordytan. Se bild 1.

Värmestrålningen rör sig rätlinjigt tills den träffar något. Därvid har strålningen mindre chans att röra sig mot jordytan än ut mot rymden. Detta eftersom jordytan alltid utgör ett mindre cirkelsegment än 180° sett från CO2-molekylen, oavsett vilken höjd denna befinner sig på. Det vill säga att CO2-molekylerna i atmosfären sprider värmen ut från planeten.

Men, den absolut största uppvärmningen av jorden sker direkt vid jordytan, eftersom gaserna påverkas väldigt lite enligt resonemanget ovan. Därför är också den belysta jordytan alltid varmare än luften ovanför. Temperaturen avtar också i princip ju längre från jordytan vi mäter. Det finns ett undantag på hög höjd som vi kan bortse ifrån här.
Detta med avtagande temperatur med höjden är viktigt, eftersom en kall molekyl inte kan värma en varmare. Den återstrålning som IPCC och alarmisterna hävdar värmer jorden och ökar med ökande CO2-halt, är en omöjlighet. Det skulle ju innebära att kall luft värmer en varmare jordyta. Tanken går på tvärs mot termodynamiken. Se bild 2, det med rött inringade påståendet om växthusgasernas återstrålning är falskt.

Den största avkylningen av jordens belysta yta sker genom konvektion, där vattenånga är den primära värmebäraren. Det är först vid den höjd där vattenångan kondenserar och bildar moln som strålningen ut mot rymden blir större än konvektionen.

Fourier har av alarmisterna utsetts till växthuseffektens upptäckare eller fader. Men han använde aldrig uttrycken växthus, växthuseffekt eller växthusgas. Han beskrev Sasussures låda, som har en glasad sida, vilket kanliknas vid ett växthus. Men där skriver Fourier uttryckligen att atmosfären inte liknas vid denna låda. För att den jämförelsen ska vara giltig måste luften vid någon distans från jordytan övergå i fast fas, vilken den inte gör. Alltså avvisade han tanken på en växthuseffek!

Den enda gas som vid någon höjd övergår i annan fas än gasfas är vattenånga. Det gör den där molnen bildas. Men molnen är ogenomskinliga, opak, vilket ger ett albedo ut mot rymden. Detta är något helt annat än växthusets tak och väggar av glas. Vattenånga räknas inte heller till de egentliga atmosfärsgaserna. Mängden vattenånga i atmosfären styrs av solen och till mindre del av värmen från jordens inre, men absolut inte av koldioxiden!

Därmed anser jag att vi kan avfärda tanken på en växthuseffekt och växthusgaser. Atmosfären är en fördröjningsmekanism. Den ger en tröghet till hur fort instrålad värme strålar ut igen. Den fördelar därvid också värmen i viss mån så att nattemperaturerna inte blir så låga som de skulle varit om jorden saknat atmosfär.

EDIT: jag har tagit bort otydlig förklaring om värmestrålningens natur och även lagt till styckena om Fourier, växthuset och vattenångan.

Bild 1, från Sture Larsson Y1 < Y2

Bild 2, från Wikipedia

Det här inlägget postades i Klimatbluffen, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

32 svar på Växthusteorin är falsk

 1. Thomas skriver:

  Bara ett litet tips…
  De områden på norra halvklotet där det brinner just nu på grund av hettan ”påstås” också drabbats av extremt svagt magnetfält… så att det vanliga planetskyddet inte funkar riktigt, just där…
  Om det stämmer så så borde det vara något helt annat än det vi vanligen diskuterar som orsaken till allt möjligt och då blir det lättare att förstå vad en androgyn tonårig profet har för potemkinfunktion i ett globalt/lokalt politiskt och ekonomiskt spel…
  Att fokusera på att leta ”syndabockar” hos omgivningen istället för att inse att ”Gud Fader” är vred är klart lättare och förståeligt, än den fasa som insikten om vår litenhet som ”löss i pälsen” hos moder Gaia.. Det politiska och sociala kaos som skulle uppstå kan åtminstone ingen i Västvärlden ens föreställa sig.
  Att några ”höjdare” i FN skulle begripa sig på ”Gud Fader” som typiska överstepräster det sväljer inte jag i alla fall..
  Att något lokalt ”prästerskap” i vita rockar (som på 1930-talet), eller ”demokratiska företrädare” i det parallella religiösa systemet, allt från kommunala funktioner till FN, WTO, TTC, med många fler nivåer i dagens politisk-religiösa tillvaro egentligen säger något annat än det man vill att allmogen skall höra.. är närmast obefintligt
  Spännande tider…

 2. ivarandersson skriver:

  ”en kall molekyl inte kan värma en varmare”
  Men en kall molekyl kan stråla (sända ut energi) i alla riktningar som du skriver tidigare. Då kan den sända energi mot en varmare molekyl som återutsänder energin som den mottagit utan att bli varmare. Om energin når jorden blir det något varmare när energin absorberas.
  Kondenserad vattenånga (=moln) är inte en växthusgas utan svartkroppsstrålare. Det är kondenserad vattenånga och inte koldioxid som Greta och vi andra ser lämna skorstenen vid förbränning.

  • Åke Sundström skriver:

   Det blev inte helt tydligt om du och Mats är överens. Om att koldioxiden ingalunda värmt upp jorden ca 1.5 grader som IPCC påstår, utan att orsakerna är helt andra? Slutmeningen i första stycket ger det motsatta intryckett, att du delar IPCC:s tolkning?

   • ivarandersson skriver:

    När jorden tar emot energi blir jorden varmare eller hur? Energi från solen värmer jorden och en molekyl som sänder energi mot jorden värmer också jorden. Eller behandlas energin från solen och en molekyl olika?

  • Mats Jangdal skriver:

   Du får gärna berätta utförligare, så det står klart vad som skiljer och förenar uppgifterna i din kommentar med jag skrivit i inlägget.
   Åke hann först!

   • ivarandersson skriver:

    En kall molekyl kan sända energi mot en varmare molekyl som återutsänder energin som den mottagit utan att bli varmare. Detta var mitt försök att beskriva att en kall molekyl inte kan värma en varmare men att den kalla molekylen kan sända energi mot den varmare.

    • Mats Jangdal skriver:

     Ja, en kall molekyl kan absolut stråla energi mot en varmare yta, så länge molekylen har en temperatur över absoluta nollpunkten.
     Men kan en varmare yta eller molekyl ta emot den en kalla energin?
     Som jag uppfattar saken kommer den kalla (energin, fotonen, värmepartikeln, vågrörelsen) att kräva energi från den varmare, så att de får samma temperatur. Det vill säga att den kyler den varma ytan.

     • ivarandersson skriver:

      Elektromagnetisk strålning är enligt kvantteorin såväl våg- som partikelegenskaper men har väl ingen temperatur. När energi absorberas ökar temperaturen. Jorden är en gråkropp som absorberar den större delen av strålningen och reflekterar en mindre del.

      • Mats Jangdal skriver:

       Elektromagnetisk strålning och dess vågrörelse är vad jag förstått utan massa. Denna strålning är enda sättet som energi transporteras mellan kroppar som inte är i kontakt med varandra.
       Konvektion är något helt annat, för där flyttas kroppen molekylen fysiskt.

       Grundregeln i termodynamiken är att en kall kropp inte kan värma en varm. Som jag förstått gäller det oavsett direkt kontakt eller strålning mellan kropparna.

       Visst, ett isblock med temperatur överabsoluta nollpunkten strålar ut en viss energi. Men om du sättre dig nära isblocket, utan kontakt, nog känns det som att isen kyler!
       Det går mer värme från din kropp till isblocket än tvärtom. Du blir kallare, eller hur?

       • ivarandersson skriver:

        Det går mer energi från den varma kroppen till den kalla men ändå överförs energi från den kalla kroppen till den varma kroppen. Dvs den varma kroppen svalnar något långsammare än om den kalla kroppen inte fanns. Växthuseffekten 🙂

        • Mats Jangdal skriver:

         Växthuseffekten, säger du med en smiley.
         Men avstår från att kommentera Fouriers krav på att atmosfären ska anta solid fas och förhindra konvektion.

         Vidare, så fullföljer du inte resonemanget strikt enligt ordalydelsen i Termodynamiken eller min text.
         ”En kall kropp kan inte värma en varm”.
         Det säger inget om att den kalla kroppen inte kan stråla en liten mängd, men den mängden är för liten/svag för att värma den varma. Inte minst för att den varma kroppen vid samma villkor strålar ut mer värme än den tar emot från den kalla.

         Jag gjorde förtydligandet med absoluta nollpunkten för att visa att den kalla kroppen visserligen strålar viss värme, men att den är otillräcklig.

         Jag fortsätter hävda att påståendet om en växthuseffekt är falskt.

         • ivarandersson skriver:

          Min ståndpunkt är att energi från den kallare kroppen mot den varmare får den varmare kroppen att svalna långsammare men kan inte öka dess temperatur. Det är växthuseffekten.

          • Mats Jangdal skriver:

           Intressant!

           Jag ska inte neka dig rätten till din uppfattning, men undrar:
           Anser du att de kropparna har temperatur i jämförbara potenser?

           Om inte, varför behöver man då ta hänsyn till återstrålningen/växthuseffekten?

           Anser du att den kallare kroppen har sin värme från utstrålad värme från den varmare kroppen som då avkyldes?

           Inser du i så fall att mindre än hälften av den energi som avgick vid avkyningen av den varma kroppen återstrålar mot densamma?

           Hur kan en energi som går fram och tillbaks flera gånger, med avtagande energiinnehåll för varje vända ändå anses tillföra energi?

           Att atmosfären fördröjer utstrålningen jämfört utstrålning utan atmosfär är klart, men energibalansen måste ändå vara in=ut annars värms planeten kontinuerligt.

        • Åke Sundström skriver:

         Var inte invändningen från Mats värd att bemöta, Ivar? Utan att diskutera ”färdigt”, kommentera alla genmälen, blir samtalen inte så klargörande som de borde kunna blir i ett seriöst forum som detta.

 3. Jan Andersson skriver:

  Jag vet att en en del av medborgarma som inte lyssnade ordentligt under de trista kemitimmarna, lätt blandar samman begreppen koldioxid och koloxid. När någon säger att vi måste minska koldioxiden i atmosfären så tänker de skoltrötta på koloxid och avgaser och det måste bort! Usch ja, det håller jag faktiskt med om. Men vi måste ha ett fungerande alternativ först. Utan bilen stannar inte bara Sverige utan hela världen, och all livskvalitet försvinner i ett nästan ingenting.

  • Thomas skriver:

   Livskvaliteten på vägar försvann med den begränsade hastigheten… så det är några år sedan, så där drygt sjuttio år sedan…
   (jag prövade som pensionär att köra mc enligt frihetliga normer, men märkligt nog så blev det inte uppskattat hos andra frihetliga entusiaster… de tyckte att kortbyxor och t-skirt inte var tillräckligt – trots att jag hade en godkänd hjälm… så ”friheten” på vägarna tycks mig mest vara en orwellsk tanke.. att tvång och regler är ”frihet”… men det är ju ”modernt” dessa nyfascistiska tidevarv..)

   • Jan Andersson skriver:

    Att köra motorcykel ibland vore nyttigt för alla som drömmer om en självkörande bil med allt automatiskt (en omöjlighet). På en MC måste man vara hundra procent klarvaken och koncentrera sig på körningen.

    När jag fick körkort var det fortfarande fri fart på vägarna, ansvaret låg på förarna (!) och hastigheten anpassade man efter 1) Trafiken 2) Väglaget 3) Bilens och förarens kondition.

    Lysande! Och jag gör som jag blivit lärd varje dag: kör fort när jag kan, sakta när jag måste. Vad det står på hastighetsskyltarna har sekundär betydelse på landsvägar, men är bra upplysning i alla tätorter.

    Det enda som stör i detta system är fartkamerorna, som nästan alltid sitter på fel ställe och verkar bara finnas till som en inkomstkälla för ett samhälle där medborgarkontraktet (om du sköter ditt så sköter vi resten) har upphört att gälla.

    Automatisk fartövervakning kan verka som en bagatell i det stora hela, men är en tydlig symbol för hur samhället numera ser på sina medborgare; ur ett von oben-perspektiv där endast de statsanställda har förståndet i behåll, fast det blir allt tydligare för var dag att det kanske är tvärtom.

    Vänta bara, en dag inte så fjärran har vi automatisk farthållning i alla bilar. Då kan man inte längre som Stirling Moss skrev på femtiotalet, accelerera sig ut ur en risksituation. Stora högar med plåtskrot blir det på motorvägarna…

    • Mats Jangdal skriver:

     Precis så är det! Undersåtefieringen är snart fullbordad.

    • Thomas skriver:

     En detalj i förändringen var dessa erbarmliga sifferskyltar som står i varenda krön.. När man organiserade hastigheten så absurt kommer respekten för för allt i trafiken försvinna och allt blir ett kaos.. Jojo, så blev det… Folk är bara förbannade på varann i trafiken idag. Någon normal trafikrytm finns inte alls, så ”försöket” med alla sifferskyltar är ett totalt misslyckande..

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Politiker och andra miljögalningar har skrämt upp befolkningen om klimat och miljö, inte ens fysikens lagar gäller längre.
  Här en praktfull analys på Swebbtv med Erica Bjärström i centrum: SVT Fake News om klimatet, https://swebbtv.se/w/14531298-ebd2-4390-bc4f-e4bf28780fff
  Inte specifikt ”växthusgaser” men andra ”ting” kan utläsas.
  Vi plundras på skatter för att betala lögner från SVT.

 5. Dandersan skriver:

  Klotet sändes i repris igår.
  Det handlade om geoengeneering där man skulle sända upp en ballong med aerosoler för att se om det gick att i framtiden skymma solen.
  Eftersom man vet att aerosoler från vulkanutbrott kan sänka temperaturen med flera grader globalt.
  Detta genom att solens strålning minskades , det blev global dimming!
  Det gillades inte men kunde vara effektivt. OK
  Vad som inte framhölls var att vi i väst har upplevt motsatsen sen 1970 talet, global brightening.
  20% fler soltimmar i Sverige sen 1983.
  Det kan ha samband med att clean air act infördes och mer än 90% av SO2 renades bort från skorstenarna.
  Varför tog man inte med detta? Är det osäkert eller skadar det bilden av CO2 som enda orsak till uppvärmning?
  Jag har mina egna aningar och skräms av dem!
  Förnekelse är aldrig bra-förr eller senare kommer en vändning!

 6. Åke Sundström skriver:

  Utan Ivars genmäle, får vi dra slutsatsen att Mats har rätt om växthuseffekten.

  Men låt mig återigen påminna om att den frågan inte är så avgörande som Mats ger sken av. Därför att det är klimat-POLITIKEN som är feltänkt och ineffektiv. Växthuset är faktiskt en tämligen irrelevant historia.

  Orsaken är, som säkert Mats kommer ihåg, att de motåtgärder som IPCC och våra regeringar tillgriper inte alls påverkar världens användning av fossila bränslen. Klimatpolitiken utgör ingenting annat är meningslösa slag i luften, ämnade att imponera på de rejält indoktrinerande väljarna.

  Det enda som fungerar, om nu hotbilden vore sann, är en GLOBAL koldioxidskall (som dock inte behöver omfatta alla fattiga småstater, men bör inkludera de största U-länderna, som Kina, Indonensien och Brasilien.

  Den så kallade gå-före-politik, som både IPCC och svenska politiker hyllar och praktiserar, leder nämligen bara till en OMFÖRDELNING av utsläppen. De ton CO2 som vi ”sparar” släpps i stället ut i Kina och andra länder som INTE beskattar sina utsläpp. Dessa drar nytta av det prisfall på fossila bränslen som de högre skatterna i väst ger upphov till och ökar sin fossilförbränning och sina utsläpp. Nettoeffekten globalt blir NOLL eller mycket nära noll.

  Jag är säker på att du förstår den logiken, Mats, så varför ingår denna helt avgörande omständighet så sällan eller aldrig i dina analyser eller översikter? Det är POLITIKEN vi klimatskeptiker måste kritisera. De naturvetenskapliga dispyterna kan vi överlåta åt berörda forskare att fördjupa sig i.

  • Mats Jangdal skriver:

   Helt enig med dig om att det är politiken det är fel på, eftersom det är den som drabbar människor och samhällen. Ett feltänk om CO2 utan vidhäftad politik gör ingen skada.

   Jo, jag kritiserar politiken så ofta jag kan. Tycker det är tydligt när kritiserar underlaget till politiken och inte minst när jag beskriver att det övergripande syftet med klimathotet för de riktigt stora aktörerna är att koppla bort våra lokala politiker och demokratiska processer. Det globala styre som brukar kallas för NWO och viftas bort av allt för många som en konspirationsteori. Trots att dessa aktörer säger öppet vad deras avsikt är.

   • Åke Sundström skriver:

    Men du vidhåller ditt obegripliga fokus på det du kallar ”de riktigt stora aktörerna”. De globala krafter, skumma oligarker t ex, som vill ”koppla bort våra lokala politiker och demokratiska processer”.

    Jag lägger HELA ansvaret på Sveriges riksdag och EU:s parlament, som i den verkliga världen klubbat alla de idiotiska besluten. Samt i någon, men inte avgörande, mån på IPCC:s korrumperade ”experter” som ljuger med hjälp av vinklade analyser och en ny ”hockeyklubba” i den gamlas kölvatten. I någon mån … därför att berörda svenska experter och politiker givetvis är införstådda i detta uppenbara trixande. men tiger still.

    Medan du själv indirekt (via tystnad) frikänner det svenska skurkgänget med Kungliga Vetenskapsakademin, Svenskt Näringsliv och den oheliga makt-och betongalliansen M+S i centrum. Och du säger varken bu eller bää om klimatpolitikens nollsummespel: att den enbart OMFÖRDELAR utsläppen mellan väst och öst. Med ingen nettoeffekt alls!

    Även Nisse i Hökarängen skulle nog reagera om han fick detta klart för sig. Borde inte alla klimatskeptiker medverka till upplysa honom? För att därmed påskynda den både nödvändiga och önskvärda tillnyktringen?

    • Mats Jangdal skriver:

     Vi behöver inte dra detta ett varv till!
     Det formella ansvaret ja. Men de hämtar sina instruktioner från Storpo istället för från folket, deras uppdragsgivare.

     • Åke Sundström skriver:

      Frågade om detaljer som du inte hade kommenterat och får inga svar nu heller, tex om det viktiga nollsummespelet som vi, vad jag kan minnas, inte alls ”dragit något varv” tidigare.

      Och vad är ”Storpo”? Storpolitiken? Eller 7-klövern? Eller kanske en bredare global elit inklusive Soros & Co, som ju ofta blir slagpåsar i Lövens, Kristerssons och EU-kommissionens ställe? Jag föredrar det tydliga och sakligt förankrade klarspråket.

      • Mats Jangdal skriver:

       Visst är det ett nollsummespel, men sådant gillar ju de som bara vill döva sitt samvete och ändå fortsätta som förut.

       Storpo vet nästan alla svenskar vad det är. Det är Storpotäten från Staffan Westerbergs Vilse i pannkakan. Storpo är den som bestämmer allt, oavsett vilken titel denne egentligen har eller vilken organisation vi talar om. Storpo är en figur som anser sig ha rätt att bestämma, men orätt bestämmer över folk.
       Att nämna storpo är både en kulturell referens och rebelliskt.
       Löfven må tro att han är storpo, men i verkligheten är han det inte. Det finns andra Storpo som bestämmer i mycket högre grad. Storpo som vi inte alltid ser, men finns där.

       Vi blir aldrig färdiga med detta om du inte erkänner Storpos existens och inflytande.

       • Åke Sundström skriver:

        Bra att du till sist instämmer om nollsummespelet. Detta är ett av våra allra bästa argument – som du och andra sällan åberopar. Att firma Löfven o Kristersson vänder dövörat till.är ingen bra ursäkt. Tystnad betyder att vederbörande är svarslös och blir illa berörd.

        Storpo är ett alias för de oligarker, Rockefellerklanen m fl. som du skuldbelägger i stället för att anklaga de politiskt ansvariga: regering, riksdag och EU-parlament.

        Om sådana avlatsbrev till de sanna makthavarna förblir vi tydligen oeniga. Vilket i mina ögon är obebepripligt, eftersom du lika bra som jag känner till demokratins och rösträttens innebörd!.

 7. ivarandersson skriver:

  Mats
  Jag fortsätter här så blir det mer lättläst och försöker svara efterhand.
  Den varma kroppen uppträder som en svartkropp, som absorberar och emitterar alla våglängder, och den kallare kroppen är en molekyl, som har ett linjespektrum och endast absorberar och emitterar vissa våglängder

  Jag ska inte neka dig rätten till din uppfattning, men undrar:
  Anser du att de kropparna har temperatur i jämförbara potenser?
  Ivar: Det finns många kroppar/molekyler som återstrålar. Jämfört med solen är energin en tiondel. Solen höjer temperaturen med nästan 300 grader och vattenånga och koldioxid bidrar med ytterligare 30 grader.

  Om inte, varför behöver man då ta hänsyn till återstrålningen/växthuseffekten?
  Ivar: Se mitt svar ovan.

  Anser du att den kallare kroppen har sin värme från utstrålad värme från den varmare kroppen som då avkyldes?
  Ivar: Den kallare kroppen får sin energi från både solen och jorden men återstrålar mottagen energi nästan omedelbart som fotoner.

  Inser du i så fall att mindre än hälften av den energi som avgick vid avkylningen av den varma kroppen återstrålar mot densamma?
  Ivar: Den varma kroppen avger samma energi som den mottar annars ökar temperaturen tills en ny balanstemperatur har uppnåtts.

  Hur kan en energi som går fram och tillbaks flera gånger, med avtagande energiinnehåll för varje vända ändå anses tillföra energi?
  Ivar: Jorden är en svartkropp med kontinuerligt spektrum medan en molekyl har ett linjespektrum

  Att atmosfären fördröjer utstrålningen jämfört utstrålning utan atmosfär är klart, men energibalansen måste ändå vara in=ut annars värms planeten kontinuerligt.
  Ivar: Jag håller med. Fördröjningen medför att temperaturen på jorden inte når jämviktstemperaturen som en jord utan atmosfär skulle inta. Alla har upplevt att en molnfri natt är kallare än en molnig natt därför att utstrålningen är större. Moln är kondenserad vattenånga och uppträder som en svartkropp.

  • Mats Jangdal skriver:

   Jag tror inte man ska komplicera saken med svartkroppsstrålning och andra formler som kräver ett antagande. Det är egentligen induktionsbevis som kräver ett axiom, ett antagande. Är antagandet bara det minsta fel kommer ekvationen att visa fel resutat. Naturvetenskapen vill hellre ha deduktionsbevis. Men vi har inte tillräcklig kunskap för att nå ett deduktionsbevis om växthuseffekten. Troligen når vi aldrig dit.

   Historien, både nedtecknad, arkeologisk och geologisk visar att kodioxidhalten i atmosfären inte styr vare sig temperatur eller klimat. Därmed har i mina ögon axiomet att CO2 är en växthusgas som ger en växthuseffekt till planeten visat sig vara falskt. Hypotesen har fallit. End of story!
   Här åberopar jag som du ser Ockhams rakkniv.

   Frågan om växthuseffekten kan inte lösas av meteorologer och inte heller fysiker, oavsett vilken beräkningskapacitet deras fina datorer har. För axiomet är felaktigt.
   Så ser jag på saken.

Kommentarer är stängda.