Klimatkommunism

Nej det är inget påhitt av mig att jämföra klimatalarmisterna med kommunister. Christiana Figueres är sedan 2007 utnämnd till exekutiv sekreterare i Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, det vill säga den FN-organisation som är ansvarig för såväl Kyotoprotokollet som IPCC.

Den Costa Ricanska politikern/byråkraten säger enlikt Daily Caller att kapitalism och marknadsekonomi inte kan kontrollera klimatet och därför är oförmöget att stoppa klimatförändringarna. Ja, jo, för oss som inte tror att människans göranden påverkar klimatet ens så att det märks låter det ju rimligt. Men Figueres går längre, hon säger att komunismen kan kontrollera klimatet. Det är enbart kommunismen som kan rädda oss från jordens undergång!

Nu blir det lite svårt hålla med, eller ens hålla masken. Kommunismen har ju världsrekordet i miljöförstöring. Om det är Sovjetunionen eller Maoistkina som är innehavare av rekordet är ointressant. De har båda på ett kraftfullt sätt visat att miljöfrågor är något som de verkligen inte klarar av. Inte det heller.

Beskrev inte jag för en tid sedan FN som socialistinternationalen? Jo, visst gjorde jag det! Här

 

Här i Sverige vill den gamla kommunisten Karin Svensson-Smith, numera MP, förstatliga all järnvägstrafik. För hon tror att det det finns lönsamma delar som kan finansiera den olönsamma trafiken, så att alla svenskar kan få järnväg. Dessutom är det ju roligt att förstaliga och klanka på privata företag. Enligt SVT Rapport 17/1.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Nationens fiende

Först helt kort om den amerikanska maktdelningsprincipen. Enligt deras författning är Kongressen den enda instans som får stifta lag. Presidenten väljs för att styra landet. För att klara det sätter han ihop sin egen regering som till sin hjälp även har myndigheter. Presidenten, regeringen och myndigheterna är skyldiga att följa lagarna, däri ingår naturligtvis grundlagarna. Domstolarna är oberoende av de andra två grenarna, men Högsta Domstolen har också rätt att säga stopp om kongressen stiftar lag som strider mot författningen, liksom den kan sätta stopp för administrativa beslut från president och regering om de strider mot konstitutionen.

Detta system har hållit USA en hästlängd före alla andra nationer i 200 år. Nu håller det på att bryta samman inifrån, eller från toppen och ner. President Obama fattar allt fler beslut som får lags verkan. Det har han alltså inte rätt till, men det struntar han i, han har bråttom att göra om det amerikanska systemet, det amerikanska samhället. Han har nu börjat styra via “Fact Sheets” (faktablad), som inte är några faktablad i vanlig betydelse. De fakta som dessa skrifter handlar om, är att beskriva hur presidenten vill utöva makt.

Civila vapen är en sådan sak som sticker i ögonen på rättrogna demokrater. Obama har nu gett ut flera fact sheets ägnade att försvåra denna grundlagsfästa rättighet för de amerikanska medborgarna. Detta är dels att jämföra med lagstiftning, vilket han alltså inte har rätt till. Dels, och det är ännu värre, kan det ses som ett försök att skriva om grundlagen helt på egen hand. Den 14 januari i år berättade han offentligt att han avser att styra nationen allt mer med fact sheets och andra dekret och att målet är att göra om nationen. Är den mannen nationens fiende nummer ett, eller?

Här visar sig svagheten med att presidenten utser ledamöterna i Högsta Domstolen. De står i tacksamhetsskuld till honom. Men vilken instans borde utse dessa lagens “väktare” istället? Om presidenten fritt kan bestämma vem som utgör en risk mot staten eller vem som är för mentalt störd för att äga ett skjutvapen, vilket han enligt egen tolkning har rätt att göra, varför ska han inte också ha rätt att förbjuda människor han inte litar på att rösta i allmänna val?

Borde inte konsekvensen, reaktionen från den lagstiftande kongressen, bli att endast personer som är så pålitliga att de kan anförtros med skjutvapen också är de enda som kan anförtros rätten att rösta? Istället för att visa sin legitimation när man röstar, så visar man sin vapenlicens.

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Lena Ek

Jag har i snart två månaders tid försökt få reda på vad vår miljöminister har för kunskaper för att bedöma den information hon får ta del av. Det är framför allt i två frågor som jag skulle vilja ställa hennes egna kunskaper i relation till detta. Det gäller klimatfrågan och det gäller strandskyddsfrågan.

Jag har mailat och jag har ringt till hennes kansli och frågat efter vilken studiegång hon haft på gymnasiet och eventuell annan utbildning. Att hon är jur kand och en tid forskat i internationell rätt framgår av hennes CV på regeringskansliets hemsida. Men jag vill veta vad hon läst i ämnena matematik, biologi, kemi, fysik, geografi, historia och filosofi, hur långt hon kommit i dessa ämnen. Jag har meddelat att jag inte bryr mig om vilka betyg hon erhållit. Det säger inte så mycket om vad hon kan förmodas förstå. Jag är mer intresserad av till vilken nivå hon läst.

Trots löften om att få veta detta har inte en stavelse om vad hon läst förmedlats till mig.

Ek är född 1958. Hon kan ha läst samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och ändå läst juridik på högskolan. Redan där är det stor skillnad på om hon läst naturvetenskpalig linje på gymnasiet. Har hon inte läst naturvetenskaplig linje på gymnasiet och inte läst några extra kurser på högskolan bör hennes förmåga att förstå naturvetenskapliga frågor vara begränsad.

För att förstå de historiska perspektiven på klimat och klimatförändringar kan hon ha nytta av att ha läst historia och geografi. Men det beror mycket på vad hon haft för lärare, vilken inriktning undervisningen haft. Något om filosofi bör hon ha läst i juristutbildningen.

Varför är detta så intressant?

Jo, om vi tar klimatfrågan, är den naturvetenskapliga frågan avslutad eller helt öppen, beroende på hur man ser saken. Avslutad är den om man konstaterar att IPCCs modeller, det vill säga gissningar, samtliga visat sig vara helt fel. Då finns där inget naturvetenskapligt incitament för politiska beslut. Med vetskapen om att IPCCs modeller visat sig felaktiga kan man med god vilja säga att vi bör ta reda på mer, eftersom vi inget vet. Även i detta fall måste man konkludera att i dagsläget finns inget naturvetenskapligt underlag för politiska beslut om klimatet.

Men något sådant besked har inte kommit över Eks läppar. Hon vidareförmedlar de mest alarmistiska utsagorna som om de vore absoluta och naturvetenskapliga sanningar kommenderande ett och endast ett politiskt alternativ till handling. Även med den begränsade utbildning i filosofi som en jurist har borde hon inse att detta är orimligt. Har hon läst naturvetenskaplig linje på gymnasiet ska hon inte ens behöva hjälp för att inse detta.

När det gäller strandskyddsfrågan är frågetecknet än större. Hon har nyss fått i sin hand en utredning där utredaren frankt påstår att ett utökat strandskydd inte utgör någon påtaglig inskränkning i äganderätten. Det måste väl ändå en jurist reagera på? I synnerhet en som forskat i internationell rätt och sannolikt förvärvat viss insikt i vad EKMR säger i saken och även hur andra länder rättsteoretiskt förhåller sig till egendomsrättsliga frågor.

Som sagt, jag vill veta vad vår miljöminister har för rimliga möjligheter att förstå de frågor hon är satt att sköta. I dagsläget är jag inte beredd att stödja ett förnyat mandat för henne som miljöminister, jag är inte beredd att stödja det parti och inte den konstellation som ser henne som en lämplig miljöminister.

Posted in Äganderätt, Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Multikulti, monopolkultur, naturliga monopol, vänsterprojekt

Vänsterpartiet, som nyss kongressat, berömde sig av att vara ett multikulturellt parti. Även om viss kritik kom från medlemmarna att det var för få personer i partiets styrelser och valda församlingar som inte var representativa för vanliga svenskar. Nej, de sa inte så. De sa att där var för få personer med utomeuropeisk bakgrund.

Min poäng är att vänsterpartiet gör sig till tolk för, ja rent av norm för, vad som är kultur. Deras multikulti är ett sätt att attackera den egna kultur de vill bryta sönder i klasskampens namn. Man kan säga att de i detta arbete tar hjälp av främmande agenter. Agenter här i den vetenskapliga betydelsen som verksamma påverkare för att styra ett förlopp, inte den romantiska fiktionsvärldens agenter som spioner.

Den öppna frihetliga kultur vi ändå har i Sverige, där individer tar egna initiativ, förnyar, skapar, bevarar, med mera, utifrån egna idéer, vill de monopolisera till en ideologiskt toppstyrd kultur. Vänstereliten vill ha en monopolkultur där de styr.

Jag har tidigare skrivit om vänsterns förkärlek för monopol, där allt som de vill styra (vilket är allt) kallas för naturliga monopol. För vänsterfolk är det naturligt att ha monopol på kulturen. Multikulti är ett vänsterprojekt för att monopolisera kulturen och avtrubba medborgarnas verklighetsuppfattning. Men för kulturen är det inte naturligt att vara varken vänster eller monopoliserad.

 

Och idag kommer första numret av Johan Ehrenbergs tidning Dagens ETC ut. Den ska ge ett tydligt vänsterperspektiv på nyheter och händelser. Som om vi behöver det med DN, SvD, SVT, SR och TV4.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Uthållighet krävs mot myndigheter

En svensk bonde, fårägare, har fått rätt mot kommunen efter 45 år i domstol. Han tvingades sälja sina får till underpris efter en djurskyddsinspektion 1968 2008. Edit 20140219, jag har fått påtalat för mig att den tidningsartikel jag gått på innehöll ett rejält sakfel. Här finns en läxa, även för mig, lita inte på tidningarna!

Djurens vidare öde visade att de inte var vanvårdade, men kommunen vägrade erkänna detta. Nu har en domstol gett mannen rätt och han får 250.000 i ersättning och slipper betala sina rättegångskostnader.

Olof G. Hedengren har skrivit en tänkvärd krönika om illusionen av demokrati i Sverige. En väsentlig del av illusionen är det faktum att våra ministrar tvingas lämna ifrån sig makten att styra till oberoende, oavsättliga och ostraffbara tjänstemän. Dessa tjänstemän ska alltså föreställa allmänhetens tjänare, men de behöver inte göra som de blir tillsagda, inte följa lagen. För det finns ingen demokratiskt vald auktoritet som kan bestämma över dem. Marschen in i det korporativistiska samhället inleddes av den borgerliga regeringen den 10 juni 1932. Socialdemokraternas fullständiga avlägsnande av tjänstemannaansvaret 1974 fullbordade denna harakiri på vår demokrati.

För den som vill ta sig an denna byråkrati i ett ärende, vilket som helst, krävs mycket tålamod och en stor säck pengar eller inget alls att förlora. Situationen är densamma oavsett det gäller handikapphjälpmedel, äldrevårdsplats, bygglov, strandskyddsärende, djurskyddsärende, beiktning av miljöinspektör, finansinspektion eller annan myndighet.

Som jag skrivit tidigare, Sverige är värt bättre, fria svenska medborgare är värda bättre.

Posted in Äganderätt, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Sälja är silver, service är guld

Under lång tid har välutbildade människor förutsatt att utbildning är den enda vägen ur fattigdom och elände. Ju högre utbildning, desto bättre liv. Men är det sant?

Hur hög utbildning har en Zlatan Ibrahimovic, en Benny Andersson, en Bert Karlsson?

För hundra år sedan ansågs en studentutexamen vara en hög utbildning. Idag är det näst intill värdelöst. För 50 år sedan var en högskoleexamen en hög utbildning och en doktorsexamen något för endast ett fåtal. De flesta av dessa fick välavlönade arbeten i förhållande till sin epok och sin examen.

De senaste hundra åren har också LO och sossarna hävdat att utbildning är vägen ut ur fattigdom. Men det är också vägen bort från arbetarklassen. Som om fysiskt arbete vore något att skämmas för. Människokroppen är skapt för arbete. Utan det förtvinar inte bara vårt skelett, våra muskler, våra cirkulatoriska och respiratoriska organ samt metabolism. Utan fysiskt arbete förtvinar till och med vår tankeverksamhet.

Likväl finns såväl en politisk som facklig och ekonomisk ambition att bortrationalisera fysiskt arbete. Alla ska pressas genom en högskoleutbildning för att slippa fysiskt arbete. Men arbetslivet har inte behov av så många högskoleutbildade medborgare. Med automation och datorisering behövs väldigt få av de som utbildas för att hålla produktionen igång.

Därför uppfinner man ständigt nya konstlade arbetsuppgifter för de övertaliga högutbildade. De får bli tjänstemän och byråkrater i den ständigt svällande ofantliga sektorn. Med uppdrag att allt mer noggrant övervaka allt mer betydelselösa paragrafers efterlevnad. De mer försigkomna av dessa avancerar till att bli paragrafinnovatörer i sina kollegors och politikernas tjänst. Expertsamhället ersätter frihet och demokrati. Som exemplifieras i denna debattartikel i DN.

Kunskapens och behörighetens segmentering (kallad kompetens) gör medborgarna obehöriga att styra sina egna liv. Minimilöner och fackens utbudsmonopol på arbetskraft gör det än svårare att bara vara normalbegåvad och arbetsvillig. Du är inte fri och inte anställningsbar utan de rätta stämplarna i pannan.

Det finns dock en del av arbetslivet där människor fortfarande gör sig bättre än maskiner och datorer. Det är i kontakten människa till människa, i serviceyrken. Men eftersom de anses oönskade av arbetstagarnas företrädare (facken) och ovärdiga den med utbildning uteblir dessa viktiga arbetsuppgifter från arbetsmarknaden. De fungerar allt mer sällan som instegsjobb och de som fortfarande har dem blir allt sämre på att förstå vad service egentligen är.

Men många fler är i en servicebransch än vad de själva tror. När jag för 40 år sedan började köra taxi var det helt klart ett serviceyrke. Idag är det en sällsynthet, kunderna är bara störande inslag i en verksamhet med dålig lönsamhet. Att vara hantverkare med arbetsuppgift att genomföra ett ROT-arbete hos en privatperson är tveklöst ett serviceuppdrag. Du ska göra kunden nöjd. Då brukar det ordna sig med betalningen.

Läkare, tandläkare, sköterskor och vårdpersonal, ja till och med deras administratörer är egentligen i första hand servicepersonal. Deras uppgift är att göra kunden nöjd genom att göra det kunden begär. Att denna marknadskommunikation inte fungerar kan vi tacka välfärdsstaten för. I sin ambition att hjälpa alla lika mycket har den diskvalificerat medborgaren från att påverka sin egen service. De som ska tillhandahålla servicen har blivit autonoma kravmaskiner.

Lärare är också i stora stycken ett serviceyrke. Men den kåren har fastnat i ett ohjälpligt träsk av byråkrati och kan inte längre fullgöra sina åtaganden mot kunden. Dessutom har denna utveckling inneburit att allt fler mindre lämpade personer söker sig till yrket med sjunkande förmåga att tillhandahålla rätt service och relativt sett sjunkande löner som följd.

Vad är då grundorsaken till alla dessa missförhållanden? Ja, kan det vara karriärismen, som jag beskrivit vid flera tillfällen under tidigare år? Karriärismen är i vart fall inte utan skuld. Där finns således ett rejält snår med ogräs att börja rota i om man vill börja åstadkomma en förändring till det bättre.

Jag har lånat rubriken från Thomas Svensson, framgångsrik VD på Söderberg & Haak.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Kommentarer

Om muslimer och våldtäkter.
Islam har en annan definition på våldtäkt än vad Sverige har. Det gäller exempelvis våldtäkt inom äktenskapet, något som inte existerar enligt islam. Så när man med svenska ögon säger att våldtäkt är en naturlig del av islam, så är det rätt utifrån svenskt perspektiv. Men det uppfattas som en förolämpning av muslimer, för de har en annan definition av begreppet.

Man ska dessutom komma ihåg att enligt vissa traditioner inom islam (sharia) har mannen i huset rätt att straffa familjemedlemmar som förbryter sig mot dess norm och därigenom vanärar familjen. Att som kvinna bära heltäckande klädsel är en sådan norm. Notera att det är kvinnans skyldighet att klä sig så att hon inte lockar män att tänka på sex. Att slarva med det är ett brott och när hon straffas för det är det inget övergrepp, utan ett rättmätigt straff. Enligt denna tolkning av islam, men inte enligt vår rättsordning.

Somliga har förfasat sig över att en SD-politiker med ett uttalande utpekar alla muslimska män som potentiella våldtäktsmän och att det därför ska klassas som hets mot folkgrupp. Vi har en svensk partiledare och före detta riksdagsledamot (Gudrun Schyman) som kallat svenska män för talibaner och hävdar de alla är kollektiv medskyldiga till “mäns våld mot kvinnor” och såvitt jag förstått anser hon att alla svenska män är potentiella våldtäktsmän Men detta upplevs som feministiskt relevant av svensk PKP och inte som hets mot folkgrupp.

 

Om vinster i välfärden
Vänsterpartiet vill förbjuda all vinst i välfärden. “Girigheten får inte vara drivkraften”, säger partiledaren, Sjöstedt på partistämman. Jag tycker att det verkar vara för lite vinst i välfärden. Hur ska man annars förklara att den går så dåligt? Med möjligheter till rejäla vinster kommer också en välgörande konkurrens som gör det möjligt för kunderna att välja kvalitet. Vem är så dum så den förväntar sig kvalitet från en verksamhet som går med förlust? Hur kan man förvänta sig uthållighet från förlustverksamhet?

Det blir parodiskt, smått tragikomiskt, när dramatenchefen och tillika en av Sveriges mest omhuldade överklassrevoultionärer, Marie-Louise Ekman (tidigare De Geer-Bergenstråhle) sitter i TV4s morgonsoffa och för att markera sin samhörighet ovanstående vänsterpartister säger till programledaren (med en Engströmsk sammanfattning) — Käve bvov,  jag tyckev att klasskampen blivit alldeles föv fövsummad!

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Strandskyddsutredningen sågas

Remisstiden för svar på Strandskyddsutredningen har gått ut. Bland de som svarat återfinns som väntat Medborgarrättsrörelsen Sverige, Nätverket rätt strandskydd och LRF. MRR och NRS har lämnat bra och väl argumenterade svar. För en gångs skull har faktiskt också LRF visat lite tåga. De har påtalat i tydliga ordalag hur strandskyddet faktiskt innebär en inskränkning i ägarens rätt och möjlighet att sköta sin mark på det sätt denne finner bäst. Man har också påpekat att det innebär en kraftigt inskränkt möjlighet att tillgodogöra sig ekonomisk avkastning från den mark som ligger inom (blir belagd med) strandskyddszon. Det ska bli intressant att se om LRF fortsättningsvis lägger lite kraft bakom det man uttryckt i svaret.

Just detta att strandskyddszon faktiskt är en inskränkning i äganderätten var något som utredaren gjorde sig särskilt besvär att göra sig blind för. Denna uppenbara lögn, motiverad utifrån ett politiskt ställningstagande (en ideologi om allmänhetens första rätt) och inte från en juridisk eller rättsfilosofisk analys av strandskyddets effekter, försöker utredaren slå i de folkvalda. Politikerna behöver alltså allt stöd de kan få för att genomskåda denna bluff vid genomläsningen av utredningen och remissvaren.

Ring din lokala riksdagsledamot och hjälp till att förklara hur viktigt det är för denne att ha medborgarens glasögon på näsan vid ställningstagande till utredningen.

Jag skickade in ett mycket kortfattat svar till regeringskansliet. Eftersom jag inte är officiell remissinstans som får utredningen mig tillskickad för yttrande, antog att jag de inte skulle läsa någon längre utläggning från min sida. Därav detta korta svar. Jag hade en skiss till en längre utläggning i ärendet, men eftersom officiella instanser också så tydligt sågat utredningen, ansåg jag att det skulle räcka med ett kort och tydligt svar som stöd till alla dem som söker skydda äganderätten.

Angående utredningen om Strandskyddet.

Utredaren hävdar att strandskyddet inte inverkar menligt på äganderätten eller ägarens möjligheter till förfogande över sin egendom. Där har utredaren klart och tydligt fel. Med självklar logik innebär varje inskränkning i ägarens möjligheter att fritt förfoga över sin egendom ett avbräck såväl för dennes rådighet över marken som möjligheterna att bereda sig sådan utkomst som markens beskaffenhet, läge och andra egenskaper utgör potential för.

Utredningen kan således inte läggas till grund för ytterligare intrång i äganderätten. Istället bör rekommendationen bli att helt avskaffa strandskyddslagen, emedan den strider mot Regeringsformens §15, första och andra stycket om äganderätt, liksom EKMR i samma hänseende.

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Sheriffens bästa vän

James Craig, polischef i Detroit har vid flera tillfällen offentligt i media förklarat att en viktig del i det brottsförebyggande arbetet när det gäller våldsbrott är en beväpnad allmänhet och han har statistiken på sin sida.

Sedan han tillträdde för ett halvår sedan har morden minskat med 14% och våldsbrott totalt med 7%. För de som ängslas att dödandet i självförsvar ska öka på grund av den nya policyn kan meddelas att detta har minskat med 40%! Detta sker alltså i arbetslöshetens och våldets Detroit, en stad tiondelen så stor som New York, men med samma antal mord per år.

Craig började som patrullerande polis och har tjänstgjort både i stater som förordar civilt vapenägande och sådana som motarbetar det. Skillnaden är stor, till fördel för de stater som förodar civilt ägande.

PoliceOne.com har genomfört en stor undersökning med 15000 poliser med arbetsuppgifter på gatan och i kontakt med grovt kriminell verksamhet. På frågan vad som skulle göra störst skillnad för att stoppa skolskjutningar och andra attacker på civila, svarar hela 30% att en beväpnad allmänhet skulle göra störst skillnad. Nästan 90% av dessa ansåg att antalet döda och skadade skulle minska radikalt eller helt utebli.

Förklaringen till att civil beväpning fungerar är skäligen enkel. Hederliga människor skjuter ingen i onödan. Brottslingar är fega människor som endast ger sig på dem som de har skäl att tro är svagare. Med en beväpnad allmänhet bedömmer brottslingen risken för att själv bli skadad som för stor.

I Sverige vill samtliga partier i riksdagen ytterligare försvåra civilt vapenägande, i tron att det hjälper mot brott. Det är lika effektivt som att försvåra sex för gifta par, med avsikt att minska prostitutionen. Åtgärden är riktad åt fel håll.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 Comments

Falsk inkomstjämförelse

SVT Rapport kör upprepade inslag där de i påannonserna hävdar att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökar. I en parentes nämner de att det inte är skillnaden i lön som ökar. Det är skillnaden i disponibla medel som ökar. Men det är en helt annan sak. Det handlar främst om historiska investeringar som män respektive kvinnor gjort tidigare i livet. Undersökningen (som gjorts av Riksdagens utredningstjänst) gäller alla över 19 år som deklarerar mer än noll kronor i inkomst och avser prognosticerade effekter av ett femte jobbskatteavdrag. Det står inget om att pensionärer ingår, men det står heller inget om att de inte ingår. Ingår pensionärer kommer det att dröja ännu något decennium innan utjämning uppnåtts, eftersom mäns högre löner tidigare under livet visar sig även i högre pension och högre kapital i fonder.

Av tabell 5 i rapporten, som visar historiska data t.om. 2012, framgår att löneskillnaderna, såväl vägda som ovägda, mellan män och kvinnor alltid varit mindre under alliansregeringen än de var under socialdemokratiskt styre. Med vägda löneskillnader menas att man försökt sålla bort sådana löneskillnader som beror av åldersskillnad, utbildning, yrke, erfarenhet etc.

Rapporten var färdig redan den 7 oktober 2013, men först under trettonhelgen lyckades miljöpartiet få SVT att nappa på kroken och kabla ut felaktig information. Visserligen säger nyhetsuppläsare i studion att löneskillnaderna minskat, men att inkomstskillnaderna ökat. Sedan släpper man lös Per Bolund i MP att klaga på regeringens jämställdhetpolitik.

Ingen, varken SVT eller Bolund reflekterar över att det egentligen endast är löneskillnaderna regeringen kan påverka politiskt, åtminstone om den håller sig för god för ren konfiskation. Det är fult att av propagandaskäl blanda ihop lön och inkomst, för att därefter kunna blanda begreppen så att de till synes ska stödja de egna argumenten. Det är valår i år och det är tydligen desperat att bli av med alliansen.

Rapporten finns inte på nätet, men har diarienummer 2013:1437 och kan beställas på: offentliggjorda.rut.pm@riksdagen.se

Edit kl 10.01: förtydligade att handlar primärt om jobbskatteavdraget.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments