Trafiken i miljöperspektiv

Med dagens bränslen, bensin och diesel i förbränningsmotorer finns det en enorm kraftresurs tillgänglig närhelst bilföraren önskar eller behöver ett extra tillskott. Med de flesta alternativa bränslen som vi idag talar om är det inte lika enkelt.

Ojämn hastighet kommer att försämra aktionsradie och även körbarhet högst märkbart. Det finns därför anledning att bygga vägarna så att man i möjligaste mån kan hålla en jämn och hög hastighet över långa distanser. Detta skulle kräva att vägmyndigheterna tänker om ganska rejält. Även om en bensinmotor klarar av ojämn trafikrytm så påverkar det bensinförbrukningen menligt och därmed utsläppen av miljöskadliga ämnen.
De flesta svenskar kommer ihåg från sin skoltid och fysikundervisningen att järnhjul på järnväg rullar lättare än gummihjul på asfalt. Utifrån detta kan man förstå att det går åt mindre energi att rulla ett järnhjul på järnväg en viss sträcka än att rulla ett gummihjul på asfalt motsvarande sträcka. Många gör därefter det fullständigt felaktiga antagandet att järnväg är ett energisnålare transportsystem än vägtrafik. Dessutom fyller man på med ytterligare ett antagande, nämligen att järnväg därmed är mer miljövänligt. Dessa antaganden är fullständigt horribla.
Vid järnvägstransport förekommer det endast i ytterst sällsynta fall att godset tillverkas på plats A vid ett järnvägsspår och att det dessutom har sin slutdestination på plats B vid ett järnvägsspår förbundet med plats A. När det inträffar är det sannolikt ett bra val att transportera godset på järnväg. I alla andra fall är det tveksamt och bör övervägas noga. Om godset tillverkas vid plats A och skall levereras till plats B är det vanligast att transport med järnväg endast kan ske mellan platserna C och D. Då tvingas man till två omlastningar som garanterat kostar energi. Ofta ligger dessutom C och/eller D inte vid den närmaste vägen mellan A och B. Då blir det dessutom en omväg med järnvägen. Det kostar också energi.
Järnvägen kostar betydligt större summor än vägar att anlägga. De kan av friktionsskäl, det som gör att det rullar så lätt, inte göras med för kraftiga lutningar. För då kan man inte bromsa eländet, eller ta sig uppför backarna. Tåg väger ju så mycket i förhållande till sin nyttolast också. Därför måste man dra rälsen så plant som möjligt vilket i sig ofta innebär stora miljöingrepp och arbetsmaskinerna är dieseldrivna. På många sträckor är inte ens de ordinarie tågen dragna av ellok. Dessa diesellok får dessutom köras på sämsta tänkbara dieselkvalitet. Vad jag vet har så dålig diesel aldrig någonsin levererats till vägfordon i Sverige. Den närmaste jämförelsen blir istället med fartygens smutsiga brännolja. Vari miljövinsten då består är svårt att förstå. Apropå sjöfart har World Watch Institute lämnat en rapport som visar att den oceangående sjöfarten bidrar betydligt mer till luftföroreningarna än vad man tidigare trott. Förmodligen lika mycket som hela världens biltrafik.
Banverket har gjort en egen utredning som visar att det endast är i mycket speciella tillämpningar som järnväg är ett bra miljöalternativ, sett till energiåtgång. Varför har inte den diskuterats både upp och ner i offentlighetens spalter tro?
Vissa arter på jorden är sådana att de förändrar sin miljö, termiter och bävrar är sådana exempel. Även betande djur kan om de är tillräckligt många förändra landskapet. Människan är också ett djur som påverkar sin omgivning. Det är naturligt för vår art och bör accepteras som en del av livsvillkoren för oss och även de andra arter som påverkas av oss.
Vår förmåga till tanke och resonemang gör det moraliskt nödvändigt att tänka över våra handlingar. Det gör vi också. Därför är bilisterna villiga att sluta använda fossila bränslen. Det är dock inte den enskilde bilistens ansvar att utveckla den tekniken. Det ansvaret ligger på politiker och industri. Satsa därför på utveckling av bränsleceller och förnyelsebara energislag. Metanol, etanol och propanol är sådana som i en bränslecell endast ger tillbaks till naturen vad vi en gång utvunnit. Det tillskott av energi som behövs för att driva denna evighetsmaskin är solljuset. Vi har tid att ställa om trafikens energisystem. Men det förutsätter att vi börjar nu och att vi gör det med avsikten trafiken ska vara kvar och utvecklas. I ännu högre grad än vad som gäller för kärnkraftens avveckling måste alternativen finnas framme innan fossilbränsleavvecklingen börjar. Precis som med kärnkraftens avveckling så är det politiker och industri som har ansvaret, inte den enskilde medborgaren.

Det här inlägget postades i Trafik, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.