Obamas klimatpolitik v. Christys verklighet

Den kände klimatforskaren John Christy (university of Alabama i Huntsville, ansvarig för NASA:s  satellitövervakning av temperaturen) presenterade på en konferens nyligen ett antal grafer och data som tydligt visar klimatförändringen fortskrider i en mycket blygsam takt som inte påkallar någon alarmism.

Först visade han en lånttidsstudie från NOAA som visar under den senaste 50-årsperioden har antalet tornados stadigt minskat de senaste 40 åren. Inte heller har antalet tropiska stormar och orkaner ökat. De har minskat. Sedan visade han ett diagram över snömängder som visade att det finns ingen trend alls de senaste 45 åren. NOAA:s data enda sedan det sena 1800-talet visar inga trender, inga tendenser alls. Det svänger lite fram och tillbaks vilket är det vi kallar årsmån. Men det sker så slumpmässigt och utan samband att ingen statistisk trend kan fastställas.

Inga data visar några ökade rekordtemperaturer. Det sattes fler rekord mellan 1900 och 1955 än mellan 1955 och 2012. Han redovisade också att samtliga IPCC:s temperatur-modeller för de senaste 20 åren kraftigt överdrivit temperaturutvecklingen. Så mycket att de faktiskt själva bekräftat att de är skräp.

Slutligen visade han beräkningar som avslöjar att en 80-procentig säkning av USA:s utsläpp av CO2 inte skulle ha större effekt än en 50-procentig minskning och att oavsett vilket skulle den minskningen falla inom felmarginalen för vad vi med våra instrument med säkerhet kan mäta.

De avslutande orden var: “Vi är inga onda människor om vi släpper ut CO2, vi är goda människor eftersom vi inser de omedelbara och kraftfulla fördelarna den kolbaserade energin skänker mänskligt liv.”

Bara dagar efter konferensen där Christy presenterade sina uppgifter höll president Obama sitt stora klimattal. Men jösses vad han var ute och seglade då. Han kallade dem som är skeptiska till klimathotet för plattjordingar. Han klarade inte att skilja på IPCC:s falsifierade modeller och verkligheten. Han föreföll tragiskt omedveten om alla fallerade försök EU och andra gjort med alternativ energi. Han utlovade kraftfulla åtgärder för att tvinga fram energibesparingar och andra energislag.

Nu håller världen andan och hoppas Obama är på nykter kaluv nästa gång han träffar sina energirådgivare.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Obamas klimatpolitik v. Christys verklighet

 1. Ake Sundström skriver:

  Det hade inte varit fel att också citera Christy´s slutsats: “Global warming alarmism is, in my opinion, the worst scientific fraud in world history” – dock med tillägget att konkurrensen i denna tävling är hård.

  I själva verket är flertalet s k “knäsatta sanningar” osanna. Klimatskojeriet blir då bara en av många indikationer på en allomfattande intellektuell kris. Som i tur beror forskarvärldens politisering.

  Allt fler forskare är beroende av politiskt styrda tjänstetillsättningar och politiskt beslutade projektbidrag. Därmed ligger det i deras välförstådda egenintresse att anpassa sig till politiska önskemål och vinkar. Att avstå från att studera kontroversiella ämnen och aldrig ifrågasätta det “politiskt korrekta”.

  Två andra faktorer verkar i samma riktning. Att ämbetsverken inte längre är lika självständiga som förr och att även skolundervisningen politiserats. Systemfel som dessa ändrar man inte i en handvändning. Under tiden fortsätter demokratin att urholkas genom att medborgarna förvägras tillgång till objektiva fakta om vår nutidshistoria, om välståndets drivkrafter mm. T o m om klimatet.

  Lika självklart som att staten inte bör äga och driva företag borde det vara att återupprätta den tidigare betydligt skarpare rågången mellan politik och forskning.

  • Mats Jangdal skriver:

   Det fanns en tid när det ansågs att den som ville lära sig något genom att studera eller forska skulle vara ekonomiskt oberoende, just för att inte riskera att kompromissa med med den rena kunskapen.
   Idag, när nästan alla sätter sig i skuld redan under grundutbildningen indoktrineras det politiskt korrekta redan från start, alltså innan man hunnit så långt som till egen forskning och beroende av forskningsanslag.

   • Ake Sundström skriver:

    Jo, totalt ekonomisk oberoende är det ideala, men orealistiskt i dagens läge. Det räcker dock mycket långt att stoppa politiseringen av tjänstetillsättningar och den statliga styrningen av forskningen. Båda relativa nya företeelser, en produkt av Palme-epoken, men dessvärre i huvudsak övertagen av dagens förment borgerliga regering.

    Utan dessa korrumperande inslag vore även den initialt skuldsatte forskaren tillräckligt fri för att orka stå upp för sanningsetiken. Den intellektuella prostitutionen skulle inte försvinna, men minska i omfattning och välfärdsnivån avgjort höjas.

    Med hederliga forskare skulle t ex dagens klimatpolitik varit omöjlig att sjösätta. Och bara där hade vi undviktit förluster på några 100-tals MILJARDER.

 2. Thomas skriver:

  Klimatförändringar kan det väl bli…
  Som är orsakade av människan.
  Det kan ju göra planeten grönare då koldioxid är nödvändigt för växter.
  Det behöver inte vara negativt.
  Men det kan vara… So what.
  Vi kan inget göra åt saken. Bara anpassa sig.
  Att det ligger en konspiration bakom ka däremot vara möjligt. Fast jag undrar.
  Det är nog som vanligt, några har detta som levebröd.

Kommentarer inaktiverade.