Remissvar

Hela ansatsen i skogsvårdslagen är felaktig, bygger på ett felaktigt antagande som utgångspunkt. Vilken då, undrar kanske den oinvigde? Jo, ansatsen är den att markägaren är okunnig, destruktiv och benägen till lagtrots. Därför måste allt som sker på privat mark övervakas av myndighet med makt att beivra varje avsteg från myndighetens önskan.

Den rödgröna regeringen vill skärpa kraven. I fortsättningen ska inte bara markägaren vara ansvarig för det som sker på marken. Nu ska även alla de entreprenörer som eventuellt beträder marken vara ansvariga, inte inför markägaren, utan gentemot myndigheten.

Därför ska ansvaret utökas för både markägare och entreprenörer. Dessa ska i högre utsträckning bokföra egenkontroll, vilken på ett korrekt sätt ska redovisa utförda och planerade åtgärder samt återspegla tillståndet på den aktuella marken. I fortsättningen ska myndigheten inte behöva utföra okulär besiktning i verkligheten i samma utsträckning, utan fast mer kunna lita till revision av skriftlig egenkontroll för bedömning av om marken skötts enligt statens intentioner.

Detta är dock ett gigantiskt feltänk med rötter tillbaka till kungligt envälde och stormaktstid, då svensk skog skulle skövlas för att betala statens skulder. Även om statens avsikt med sin makt över skogen är annorlunda idag, är dess anspråk på total kontroll över densamma inte ett dugg mindre. Nuvarande förslag är helt i linje socialdemokraternas funktionssocialism sådan den utövats i 80 år.

Vad som behöver åtgärdas med skogsvårdslagen är att skrota den i sin helhet och erkänna de äganderättsliga traditioner och principer som finns nedtecknade i FNs stadgar om mänskliga rättigheter, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, Sveriges grundlag och allmänt accepterat i politiska, filosofiska och rättsliga akter sedan 3000 år tillbaka, sedan Urukagina av Lagash i kilskrift stadfäste äganderätten.

Envar ägares avsikt med sitt ägande ska respekteras för sitt egenvärde för ägaren. Privat ägande får inte, oavsett föregivna skäl, annekteras av vare sig myndigheter eller tredje part för ändamål som dessa önskar tvinga på den lagfarne ägaren. Skogsvårdslagen och propåer om redovisningsskyldighet om hur ägaren eller dess uppdragstagare avser uppfylla statens avsikt med det privata ägandet, och för den delen även krav på att redovisa den egna avsikten med ägandet av mark, måste därför avvisas i sin helhet.

Vem som helst får lämna svar på remissen, enligt denna sida på Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsens förslag som pdf.
Remissvar ska vara Skoggstyrelsen tillhanda seanst den 25 maj 2015.
Märk ert yttrande med “2015/1025 “Utökat ansvar och egenkontroll”.

P.S. Den som lämnar remissvar kanske vill ge en annan bakgrund till varför man vill avvisa förslaget. Det går utmärkt att kombinera med sista stycket. Eller, för den som önskar lämna ett kortfattat remissvar kan sista stycket räcka, enligt följande modell:

Remissvar till 2015/1025 “Utökat ansvar och egenkontroll”

Yrkande, som svar på remissens förslag

Envar ägares avsikt med sitt ägande ska respekteras för sitt egenvärde för ägaren. Privat ägande får inte, oavsett föregivna skäl, annekteras av vare sig myndigheter eller tredje part för ändamål som dessa önskar tvinga på den lagfarne ägaren. Skogsvårdslagen och propåer om redovisningsskyldighet om hur ägaren eller dess uppdragstagare avser uppfylla statens avsikt med det privata ägandet, och för den delen även krav på att redovisa den egna avsikten med ägandet av mark, måste därför avvisas i sin helhet.

Skickas till båda dessa:
registrator@skogsstyrelsen.se
christel.magnusson@skogsstyrelsen.se

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på Remissvar

 1. Upprörd fastighetsägare med mark och skog skriver:

  Kopierade artikeln till skogsforum

 2. Niklas skriver:

  Mats! Bra remissvar. Möjligtvis kan du rätta till stavfelet i slutet på den första raden på det andra stycket…

  Dock undrar jag om detta bara är en lätt västanfläkt jämfört med vad som EU vill ha. Minst 15% av skogen ska återställas till “förindustriell standard”, vilket tolkas som 15% urskog http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=17&t=22647

  Visserligen ska inte dessa mål vara bindande (än) men Sveriges myndigheter brukar ju vara bror duktig i dessa sammanhang…

  • Thomas Gunnarson skriver:

   Förindustriell situation..
   Hmm… Ljungmarker?

   • Rutger skriver:

    Bra kommentar. Vi kanske får lägga till svedjebruksmarker på sydsvenska höglandet och i finnmarken i Värmland. I bergslagen föröddes skogen på många ställen av produktion av träkol i komilor. Inga urskogar blev det av detta. Dessutom tillkommer alla marker med skogsbete.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Niklas! Där slog du “huvudet på spiken”. Svenska “bror duktig” fasoner är att jämställa med anorexi-självsvält.
   Beteendet borde behandlas som en sjukdom .
   Jag föreslår att de som uppvisar symptom på självsvält sätts i karantän som skydd för skogsägarna.

  • Anders Rydén skriver:

   Förindustriell? Där rök granen.
   Vi kanske skall sikta in oss på hur det såg ut under atlantiska värmeperioden, ekskogar i Norrland?
   Annars ger skogsbete bra med bidrag 2500 kronor per hektar och år, tveksamt om traditionellt skogsbruk ger lika mycket.

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Christel Magnusson lär väl knappast läsa Mats remissvar därför tillåter jag mig att få den registrerad på “skogsstyrelsen” som inte har något med “vård” att göra längre!

 4. Thomas Gunnarson skriver:

  Det hela påminner om hur man anser sig kunna åtgärda mångfalden av automatvapen i kriminell verksamhet..
  Genom att skärpa kraven på jaktvapeninnehavarna…

 5. Niklas skriver:

  Ja Thomas! Det var vidsträckta ljungmarker i södra Sverige på t.ex. 1700-talet, som nu har planterats igen.

  Problemet är ju att begreppet “förindustriell” omfattar tiden före ca 1850 och bak till åtminstone historiens gryning. Under denna vidsträckta tidsrymd har ju skogens utseende varierat stort.

  • PerH skriver:

   Hur göra med granens utbredning över landet, hur såg skogen ut innan kolmilorna tog urskogen för träkolsproduktion.
   I dag växer där mest gran, föresten överflög där Reinfeldt och antar jag vilja bygga för folk utan bostäder.

Kommentarer är stängda.