1918, 11 november kl. 11.00

Då avslutades The Great War, senare kallat WWI. Hundra år sedan idag.

I Paris idag sa Sveriges tf. statsminister, Stefan Löfven, och förmodligen många andra, att det var nationalism och till och med isolationistisk nationalism som orsakade kriget. Inget kan vara mer fel. False flag!

Sanningen är att det var kolonialismen och imperialismen, den tidens globalism, som tillfälligt gick på pumpen. Nu är de åter i fullt sving, men har lärt sig att de inte kan styra över folken genom att bekriga dem. Istället beljuger man dem och tillvitar dem felskyltade epitet som nationalister, extremhöger, rasister, med mera.

Räddningen för världens folk är fortfarande den egna nationen, försvarad med patriotism och ett öppet sinne för samarbeten med andra människor och nationer. Vi kanske kan kalla det för inter-nationalism, ett mellanstatligt fredsprojekt, men det kan aldrig vara den gränslöst ofria globalismen!

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

7 svar på 1918, 11 november kl. 11.00

 1. hellertz skriver:

  Jag skulle vilja rekommendera SwebbTVs samtalsintervju idag om det avtal som Sverige med stor sannolikhet kommer att skriva under den 10 december utan att vi medborgare har en aning om konsekvenserna – https://www.youtube.com/watch?v=3BRRZ7My3Wg&feature=youtu.be.
  Stefan Löfven och vänsterpartierna står för en globalism som de inte inser följderna av.
  Journalisten Gunnar Sandelin sa i en annan SwebbTV-intervju att Sverige just nu lever ett mycket självdestruktivt liv och har självmordstendenser. Starkt men talande ordval.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Så länge den materiella välfärden är någorlunda överbevisande, intresserar sig nog inte befolkningen över vansinnigheterna Löfven & Co drar ner över huvudet på svenska folket.
  Men brister i livsmedelsproduktionen plus några veckors störningar av leveranserna till mattemplen kommer nog att ändra på folks uppfattning om Löfen/Reinfeldts hutlösa tillskansande av svenskarnas avkastning och tillgångar.
  Är svenska folket säkrade till LIV och EGENDOM av socialisterna?

 3. Rikard skriver:

  Hej.

  Nationalism orsakar krig, är tesen. Låt oss testa den.

  Nationalism, istället för stam-, klan- eller folklojalitet (religiös hemvist undantas då den i historisk tid i stora drag följde folkgruppstillhörighet) är en idé där lojaliteten ligger hos nationen. Om nationen är homosocial och består av en kulturellt och etniskt homogen och dominant folkgrupp (tänk Sverige runt 1900 t ex) kan lojaliteten med nationstanken lätt förenas med de i hierarkin lägre (men för den skull inte svagare) lojaliteterna: hallänning, svensk, europé så att säga. Nationalismen är vidare en tämligen modern idé, då en nation består av medborgare, inte undersåtar.

  En heterosocial, etniskt och kulturellt heterogen statsbildning kan mycket väl sägas vara en nation: såväl det gamla Rom, som det brittiska imperiet, som USA och även Sovjetunionen kvalificerar (låt vara att graden kan variera med vald tidpunkt, särskilt för Rom). Villkoret är att där antingen finns en dominant (i inflytande) etnisk grupp som använder (praktiskt och hypotetiskt) våld för att undertrycka mellangruppsliga konflikter, och/eller att ett överordnat ideal är ledstjärna – USA respektive Sovjetunionen (generaliserat och förenklat förstås).

  Men hur såg det ut före nationalismens tidevarv började?

  De olika kinesiska upproren mot brittiskt styre och annat utländskt inflytande – vad var de om inte ur etnisk/kulturell nationalism sprungna? Var alltså den utländska kolonisationen av godo, eller ondo? Om kinesernas nationalism orsakade upproren, så måste ju de ha varit fel med Macrons logik. Likaså algeriernas uppror mot franskt kolonialstyre – och hur skall man från Macrons synvinkel förklara ”pied noir” som de ibland kallades? Var alltså en viss Vasas revolt fel? Med Macrons logik var såväl franska revolutionen som Napoleons maktövertagande fel – revolutionen sökte ett enande ideal bortom religion, kultur, och etnicitet: det rationella förnuftets obarmhärtiga logik skulle råda i sin yttersta manifestation giljotinen, och vad var Napoleons statsbygge om inte grundat i nationalism?

  Var Boudiccas uppror mot Rom rätt eller fel? De skattebetalande medborgare i de nordamerikanska kolonierna som gjorde uppror mot ett mångkulturellt imperium, var deras uppror rätt eller ej, med Macrons logik?

  Frukta bör folket, när en dåre sitter på tronen.

  Alexander den Stores korta välde – var det rätt eller fel enligt Macron, tro? Islamska Statens försök till en mångkulturell stat? Vad berodde krigen i Skandinavien på, före först Danmark, sedan Sverige och slutligen Norge och Finland blev nationer? Det är ju med nationsblivandet det rått fred mellan de skandinaviska ländernas folk.

  Kanske anar Macron och dess anhang sanning: att olika folk är olika, och att lika barn leka bäst.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Mats Jangdal skriver:

   Håller med dig till fullo! Jag brukar hänvisa till två begrepp i försvaret av nationalismen.
   1. Vi måste tillerkännas rätten att bestämma över ett landområde, kallat vår nation, enligt samma principer som vi försvarar individens rätt att äga mark.
   2. Begreppet medborgare måste betyda något. Medborgare är man i en nation. Där har medborgaren, och endast medborgaren rätt rösta eller bli vald.

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Visst är det så som i punkt ett och två. Det som hänt under nittonhundratalet är att amerikanernas synsätt blivit européernas – troligen helt enkelt genom kulturell osmos.

    För en amerikan är det helt naturligt att tala om staten som en administration frikopplad från specifika etniciteter eller kulturer: USA är visserligen i grunden en avläggare till Storbritannien, men utan samma tusenåriga tradition av sakta sammanväxande folkländer. Sverige är ju fram till för bara fyrtio år sedan just ett folkland – landet och folkgruppen är ett och samma.

    Den skillnaden i historisk bakgrund gör att vi har olika utgångspunkter i hur vi konstruerar politiska teorier om ’staten’ – för oss är staten även landet, och därmed folket (vilket ett visst parti mer eller mindre medvetet kunde använda sig av), men för amerikanen är detta två helt skilda ting.

    Punkt ett kan endast etableras med våld, och kan endast försvaras med våld. Punkt två kan försvaras via etnocentrisk isolationism: judarna under diasporan, zigenarna ända sedan de kom till Europa, m fl. Kombinera punkt ett med punkt två och du har en nationalstat.

    En passus ang. våld: viktigare än det faktiska våldet är att den som är utanför är övertygad om att både vilja och förmåga finns. Kapaciteten för våld mot inkräktare måste användas brutalt och absolut och fullt synligt – men endast reaktivt. Finnarnas tappra försvar av sitt land*- betalat för med liv; det ultimata priset – var enligt Macron fel.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare
    PS Finnarna räddade även Sverige från invasion: hade Stalins legioner brutit igenom som det var tänkt hade de svept vidare över Sverige och om möjligt till Atlanten. DS

    • Jan Andersson skriver:

     Vi har mycket att tacka finnarna och Mannerheim för. Många svenskar ställde också upp som frivilliga i Vinterkriget.

Kommentarer är stängda.