Debatt inom klimatdebatten

Jag har genom åren publicerat en mängd artiklar och inlägg (både egna och andras) om klimathotet, med tonvikt på att finna vetenskapliga argument för att falsifiera påståendet att våra utsläpp av CO2 hotar planetens klimat. Det anser jag att vi funnit.

Nu har det inkommit uppmaningar om att sluta publicera den ena eller andra argumentationslinjen för att klimatet inte är hotat. Dessa uppmaningar har inkommit från skeptiker som tycks hysa tvivel om andra skeptikers argument. Jag har därför försökt identifiera klimathotsskeptikernas argumentationslinjer och funnit tre:

Peka på IPCCs forskningsfusk och bristande koppling mellan teori och observerad verklighet. Det gör i princip alla, även om de väljer ut olika favoriter att argumentera mot.

Slå IPCC med deras egna data. Här finner vi forskare som accepterar begreppen växthusgaser och växthuseffekt. Man accepterar CO2 som en växthusgas, men ger den avsevärt mindre betydelse. Gör en annan värdering än IPCC av de i atmosfären ingående gasernas betydelse och hur det påverkar tillämpningen av Stefan-Boltzmans lag med avseende på Jordens svartkroppsstrålning.

Kom med nya vetenskapliga förklaringar som är bättre än IPCCs. Här återfinns de som inte accepterar att atmosfären skulle vara en blandning växthusgaser och följaktligen att det inte finns någon växthuseffekt. Dessa tycker beräkningar på svartkropp (som Jorden inte är) och S-B är för komplicerat för att ge något säkert svar. Istället letar de egna, nya och bättre sätt att förstå atmosfärens funktion. I sitt sökande har de kommit fram till grundläggande kunskap om gasers allmänna uppträdande räcker. Detta har varit en förklaringslinje åtminstone sedan 2003, då Hans Jelbring publicerade  sitt generella resonemang. Det senaste som hänt är att Nikolov och Zeller använt NASAs data för de andra planeterna i vårt solsystem och funnit att samma princip kan förklara samtliga planeters yttemperatur.

Ockhams rakkniv föreskriver (i en tolkning) att om det finns två olika förklaringar till ett fenomen och båda ger en godtagbar beskrivning av fenomenet, ska man välja den enklaste, för den är bättre. I detta fall är en fungerande förklaring utifrån de allmänna gaslagarna bättre än en som söker finna en svårfångad omtolkning av Jorden som en svartkropp.

Inget av detta hindrar naturligtvis att man påtalar när IPCCs påståenden och teorier inte stämmer med observerad verklighet. Jag kan ha fel i allt detta, men tills jag undervisats på ett sätt som jag begriper om vad som är ett bättre perspektiv håller jag fast vid detta.

Ned Nikolovs beskrivning av skillnaderna mellan växthusteorin (som alltså omfattas av vissa skeptiker) och atmosfärsmasseteorin.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

31 svar på Debatt inom klimatdebatten

 1. Göran skriver:

  Vad gäller hypotesen om koldioxid som växthusgas kan man finna en del vetenskapsmän inom den så kallade klimatskeptiska rörelsen som talar om koldioxid som växthusgas. Dock lyfter de inte fram det utan nämnder det bara och jag tolkar endast deras uttalande som att de inte vill förneka den hypotesen kategoriskt på grund av att de inte vill bli totalt avfärdade eftersom det då blir alltför radikalt och resten av det de vill säga blir något som ingen kommer att lyssna på.

  Med andra ord, är det lättare att säga att koldioxid kan påverka temperaturen på jorden men inte så pass mycket att det har någon betydelse för jordens klimat och speciellt inte med tanke på hur lite koldioxid människan bidrar med.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Atmosfärens sammansättning (torr luft) tycker jag duger som argument för att ”kyla av” de mest dramatiska tankegångarna kopplat till CO2.
   Kväve 78%
   Syre 21%
   Koldioxid 0,04 %

   Det är väl kanske alldeles för enkelt som argument, men som kanske kan resultera i en och annan tankeställare.

 2. Dandersan skriver:

  Varför inte bara påpeka att vi fått 17% mer sol och att detta ger värme.
  Eller om de blir påstridiga visa hur klimatet alltid varierat och att det är först på senare tid vi kunnat mäta det-vilket är ett citat från en bok från 1954! (sid 31)
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/page/30

 3. Rikard skriver:

  Hej.

  Du gör helt rätt som låter olika infallsvinklar till samma problem komma till tals – klimat och miljö är komplexa sammanhangsserier utan någon helig graal och någon silverkula kan endast hittas undantagsvis; ett specifikt ämne med en specifik och avgränsad effekt, likt gamla industritomter från tiden före regler för miljöfarligt avfall.

  Jag vill erbjuda en fjärde linje, utgående från din första punkt: det politiska nätverket kring och bakom IPCC. Det skulle vara mitt fokus, då jag inte är naturvetare utan istället politik, ekonomi och samhälle.

  I vems eller vilkas ekonomiska (och därmed politiska) intresse är det att samla makt i en odemokratisk och överstatlig organisation? Vilka ekonomiska intressen står bakom, och tjänar på klimathysterin? Jag har inga direkta svar, men de historiska mönster som finns pekar mot multinationella korporationer: att ställa sig utanför statens makt, eller rentav de facto kunna kontrollera statens valmöjligheter och handlingar har varit dessas mål ända sedan JP Morgans maktmonopol utmanades första gången, för att ta ett exempel.

  Det är där jag ser en betydligt och mer omedelbar risk än eventuell klimatförändring: korporativ utveckling i riktning en totalitär symbios mellan fack, partier, och stat där dessa verkställer vad som bestämts och där val till parlament endast är en ritualhandling. Alltså en utveckling i kinesisk riktning.

  Parat med massinvandring från Afrika och MENA vilken ger ett nytt trasproletariat läggs grunden för stater vilka är splittrade längs etniska och religiösa stridslinjer, vilket omöjliggör för invånarna att kunna samlas i syfte att återta kontroll över statsapparat och därmed också erbjuda en motvikt mot kapitalets monopol.

  Värt att notera är att det är symbiosen kapital, parti, stat och fack som är skadlig: när dessa är i konkurrens och opposition mot varandra driver de på varandras utveckling. I symbios, eller när en del blir monodominant, stagnerar de och väljer ofelbart repression som metod och maktmedel. I en sådan situation finns för den enskilde endast sådana grupptillhörigheter som står bortom korporativens direkt kontroll: etnicitet och religion.

  Inget revolutionerande, men kanske en vinkel värd att komma ihåg?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Åke Sundström skriver:

   Håller med, utom på en punkt: ditt utpekande av ”multinationella korporationer”, underförstått Soros andra s k oligarker. Stanna i stället vid att anklaga de uppenbara skurkarna, en genomkorrumperad FN-byråkrati plus en fegt tigande (eller likaledes korrupt) kunskapselit och deras knähundar i press och etermedia. Dessa grupper är de viktiga MÖJIGGÖRARNA, utan vars aktiva eller tysta medverkan Al Gore och alla de andra klimatskojarna aldrig hade lyckats dupera en hel värld. I jämförelse med dessa onda krafter är oligarkerna vita som snö, men i vänsterpressen förstås gångbara som ständiga syndabockar.

   • Göran skriver:

    FN är grundat av oligarkerna. Soros och FN har samma husse i bakgrunden.

    • Åke Sundström skriver:

     Där tror jag du tar rejält miste, men vad tror den tilltalade, kamrat Rikard?

  • Mats Jangdal skriver:

   Jo, korporativismen har jag gisslat många gånger här. Samuel vet precis vad jag menar, men många svenskar verkar inte förstå vad det handlar om. Då hjälper det inte att säga korporativism. Inte ens när man förklarar inser alla det skadliga med sammanblandning av roller. De tror ofta att det innebär effektivisering. I viss mån har de rätt. Man effektiviserar odemokratin.

  • Åke Sundström skriver:

   Jag saknar ditt svar, Rikard. Jag menar att du och Göran har fel när ni tycks mena att det är mer motiverat att anklaga Soros än FN:s klimatbyrå och/eller bevisligen korrupta klimatforskare och ekonomer.

 4. Jan Andersson skriver:

  Det måste finnas ett enklare samband mellan solinstrålning och jordens temperatur än den krystade växthusgasteorin, eftersom jordens fauna och flora har överlevt under miljoner år med kraftigt skiftande sammansättning av atmosfären. Atmosfärstrycksteorin utgör helt klart ett sådant enkelt samband.

  http://www.thehistoryblog.com/archives/47709

  Läs om denna ”baby dinobird” som ser ungefär likadan ut som dagens fåglar, men är 99 miljoner år gammal.

  Om jordens klimat fluktuerat kraftigt under denna tid hade fåglar som art inte kunnat överleva. Man får väl också anta att flygförmåga har ganska mycket att göra med atmosfärens densitet. Och hur lång tid före denna lilla pippis korta liv har det funnits flygande fåglar? Ytterligare 99 miljoner år?
  Vår nordiska berggrund är 1900 miljoner år gammal…

  • Åke Sundström skriver:

   Men varför denna halvmesyr? Om att ”göra om, göra rätt eller lämna”. En linje som faktiskt den tredje kandidaten, Johan Simu, med all rätt förkastar när han skriver: ”Därför ser jag ingen som helst möjlighet till att reformera unionen, den måste rivas och precis som Rom gjorde med Karthago så bör vi salta Bryssels jord för att säkerställa att en liknande styggelse aldrig kan växa till sig igen.”

   Det var klarare besked! Tydligen är det Hex, partiordföranden Henrik Alexandersson, som av ideologiskt obegripliga (men på privat nivå möjligen förståeliga) skäl varit bromsklossen. Du själv ville säkert följa den radikala väg Simu beskriver

   • Mats Jangdal skriver:

    Henrik är inte partiordförande, det är Erik Svansbo, dock avgående. Henrik är värvad från Piratpartiet för sin erfarenhet från EU och till att vara förstanamn.
    Jag är numera tredje namn på listan efter tidigare trean inte lämnat uppgifter till valmyndigheten i tid.

    Johan Simu och jag brukar vara ense i det mesta.

 5. Åke Sundström skriver:

  Som du vet Mats har jag ett mer radikalt recept: strunta i naturvetenskapen och fokusera helt på insikten att allt handlar om makt, pengar och särintressen. Det är argument som Nisse i Hökarängen begriper, för honom och 95 procent av väljarna är facksnacket helt obegripligt och därmed utan betydelse för opinionsbildningen (annat än möjligen långsamt och indirekt genom att t ex väcka en självständigt tänkande riksdagsman eller chefredaktör).

  • Mats Jangdal skriver:

   Jo, och jag är jätteglad för att du hjälper mig att aldrig glömma det! Jag begriper väl ekonomi hjälpligt när jag måste sätta mig in i det. Men jag är sån där sorglös själ som aldrig oroat mig för pengar. Jag har aldrig varit rik, pengarna tycks räcka till det nödvändiga ändå. Kanske för att jag gör som värmlänningen och talar mig till måtta.

   Men mest ändå för att jag låter min hustru sköta pengarna.

   • Åke Sundström skriver:

    Skämtsam blygsamhet, Mats. Jag skulle aldrig drömma om att likställa dig med Nisse i Hökarängen. Och som du vet, kanske t o m bättre än din kära hustru, är det stor skillnad mellan privatekonomi och samhällsdito.
    Jag menar förstås allvar med att det fokus jag föreslår skulle vara mer framgångsrikt än att försöka lära Nisse och hans gelikar att förstå dina proffsiga naturvetenskapliga analyser.

    • Mats Jangdal skriver:

     Min hustru är civilekonom, dock ej nationalekonom. Du får tro mig när jag säger att pengar inte är mitt bekymmer, inte för att jag har för mycket, utan för att de är väl omhändertagna!

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Om Nisse i Hökarängen varit närvarande i timmarna hade detta varit ett passande budskap.
   https://nyadagbladet.se/kronikor/greta-ett-vilselett-barn-i-klimatalarmismens-tjanst/

   Inte nog med att socialisterna plundrar oss på avkastning och egendom, de gör vad de kan för att hålla oss okunniga, ovetande och förslöade.

   • Åke Sundström skriver:

    Visst, Dan Ahlmarks inlägg var pedagogiskt och läsvärt. Tyvärr dock med följande övertramp: ”Och media ställer självfallet inga frågor om huruvida det verkligen är värt att eliminera den största delen av jordens befolkning för att nå det målet” (en fossilfri värld). Den delen av texten tror jag inte ens att Nisse i Hökarängen hade svalt utan protester.

 6. Gunnar Littmarck skriver:

  Du gömmer de som har bildning och begåvning hög nog för att se hur och varför dagens klimathospropaganda är vetenskapligt avvisad.

  Jag tröttnade finna fel i nissepellarnas artikel du sist hänvisade till då jag insåg att de är obildade idioter i detta område, men min vän Mats, kolla ett av många kommentarsfält jag är med i som nåt tusen för var du når.

  https://www.youtube.com/watch?v=3ibEoqrkRQc&fbclid=IwAR0j53rgYPoIuySaa0gakIkPAJPiIrYiasdQTigsyJZ5Zz3KJ5U2QGbnD44

  Jag är med i många och förmedlar alltid oomkullrunkeliga fakta som avvisar dagens klimatpolitik.

  Däremot ogillar jag flummnissar som inte orkat lära sig alla relavana discipliner på djupet men ändå hävdar lika säkra ståndpunkter som Greta och hennes aktivistgrupp.

  • Mats Jangdal skriver:

   Jag är ledsen Gunnar, men din höga bildning och begåvning lyser inte igenom. Nog hade jag förväntat mig mer.

 7. Sören F skriver:

  Den bland forskare (särskilt kvartärgeologi, oceanografi, space-climate) kanske mest utbredda invändningen, den femte här, är nog den som nöjer sig med att konstatera: vi ser viss klimatvariabilitet i Holocen, den tycks kopplad till sol, slut på grand minima avslutade LIA, den är otillräckligt förstådd för att låta sig inkorporeras i långprognos-modeller, där finns ett par decenniers ocean lag, därför fortsatt osäkerhet om dess roll (framtida cooling-platå-warming, ingen vet).

  • Mats Jangdal skriver:

   Ingen vet, det är det mest sanningsenliga om klimatvariationer. Om ingen vet vad de beror på kan ingen rimligen veta om vi behöver göra något för att påverka klimatet, eller om vi kan göra något och vad som i så fall är lämpligt att göra.

   • Åke Sundström skriver:

    Sant om du med ”ingen” menar alarmisterna. Men du själv har hygglig koll, liksom många andra skeptiker, både forskare och vanligt folk med sunt förnuft och egen tankeförförmåga. Inga ljus under skeppan, please. .

    • Mats Jangdal skriver:

     Det är väl klart att jag inte VET hur det ligger till. Som de flesta skeptiker går jag på sannolikheter och empiri där sådan finns tillgänglig. Alarmisterna kan tänkas gå på auktoritet eller önsketänk.

     • Sören F skriver:

      Sant, det är de varm-övertygade som hävdar säkerhet här, inte informerade skeptiker.

 8. Jan Andersson skriver:

  Kasta ingen skit på Nisse i Hökarängen. Jobbarna äger det sunda förnuft som finns kvar i Sverige, Om Nisse tycket att något verkar orimligt, så är det oftast orimligt. Hans chefer, däremot, är mycket lättare offer för trender och konformism eftersom deras karriärer hänger på det.

  • Åke Sundström skriver:

   Håller verkligen med, som du kan se om du läser mina inlägg i detta forum. Att en fjärdedel av LO:s medlemmar röstar på Jimmy visar att folket på verkstadsgolven tänker på egen hand och vågar bryta den förväntade lojaliteten inom Rörelsen. Medan deras politiska ombud kan skylla sitt klassfientliga röstande på den svidande partipiskan.

   Sant också att företagens chefer ofta är mer känsliga för det ”politiskt korrekta”, vilket så tydligt märkt i klimatfrågan, med en f d SandviksVD som ett av få undantag. Medan Svenskt Näringslivs styrelse väljer att sluta upp bakom Al Gores falska hotbilder. I utbyte mot pekuniära belöningar, i form av skatteförmåner. Korrupt så det förslår.

   Minns framför allt att tankefiguren ”Nisse i Hökarängen” används som ett kodnamn för de gräsrötter som är ointresserade av politik och därför har ganska dimmiga uppfattningar om de olika partiernas ståndpunkter; medborgare som nöjer sig med att lita på vad som står i tidningen eller sägs på Rapport och därför låter sig påverkas av SVT:s inte alltid så strikt objektiva utsagor. Sådana passiva väljare finns i alla socialgrupper.

   Det demokratiskt sorgliga är att det ofta är dessa passiva som i egenskap av marginalväljare avgör hur Sveriges styrs – inte alltid så väl som Nisse och hans kompisar kanske föreställer sig.

 9. Dandersan skriver:

  Varför inte utgå från SMHIs utmärkta sida:
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer

  Be nån gå igenom vad som ändrats av alla dessa indikatorer och återkomma.
  Vad har ändrats på samma sätt som temperaturen?
  🙂

  • Mats Jangdal skriver:

   Det var ju mycket små variationer på alla indikatorer. På vissa finns svaga trender, men inget oroande.

  • Åke Sundström skriver:

   Inte alls så utmärkt, bäste Dandersan, du med den mest oförskräckta sågningen av klimatnojan. Knäckfrågan är ju MÄNNISKANS roll och därför är det ointressant att i en inledande figur redovisa den av INGEN FÖRNEKADE temperaturutvecklingen sedan 1860. SMHI säger däremot inte ett enda ljud om det relevanta: hur stor del av denna värmeökning är antropogen, d v s en effekt av mänsklig påverkan via ökade utsläpp av CO2.

   Det är ju så, via förtiganden, som lögnens slipstenar dras.

   Men även skeptikerkåren förtjänar kritik för att inte mer noggrant granska denna fråga. T ex genom att efterlysa alarmisternas BEVISNING om människans roll. I synnerhet som sådana analyser helt eller i huvudsak verkar saknas. Vår vetenskapsakademi, KVA, lämnar bevisfrågan därhän och nöjer sig det obestyrkta och självfallet osanna påståendet att ”det finns ingen annan förklaring”. Sådana fakta säger mer än SMHI:s många diagram.

Kommentarer är stängda.