Myndigheter som väljer bort sitt uppdrag

Dagens gästskribent är Sture Larsson

En enkel skogsbonde skall enligt media betala 240 000 kronor i vite för att han av fullt vettiga skäl föredrar glasbjörk framför tall.  Förmodat akademiskt utbildade anser sig veta bättre och förkastar hävdvunnen äganderätt. Skogsstyrelsen kan möjligen i statens intresse hävda att marken skall vara bevuxen med produktiv vara, vilket mannen i fråga avser att göra. Det antas inte skada allmänt intresse och ingen kan hävda validerad kunskap emot honom med stöd av övergripande lag.   

Exemplet visar att Skogsstyrelsen fortfarande är fast i ett laglöst tillstånd definierat av  den totalitära rättsfilosofi som i mycket är svensk ideologi och att den i likhet med i så mycket annat inte prövar sitt uppdrag mot övergripande rätt. Den för övergreppet utsatte har nu inget stöd av svensk rätt, eftersom rättsgaranten av skogsstyrelsen  är försatt i jäv. 

Sverige är fullt i klass med t.ex. Libanon, när det gäller frånvaro av myndighets ansvarstagande. Frånvaro av ansvarstagande sprängde Beirut! Ett brännande hett svenskt exempel! Trots att vi befinner oss i en luftburen pandemi vägrade IVO,  när man skulle undersöka äldreboenden t.ex. att  analysera rådande ventilationsteknik på äldreboenden trots alarmerande dödstal.  Man påstod helt frankt att IVO  prövade enligt patientsäkerhetslagen, som enligt IVO följaktligen inte handlar om  ventilation, d.v.s. inte handlar om faktisk hygien och smittorisk,  trots att Miljöbalken naturligtvis är övergripande patientsäkerhetslagen och att Arbetsmiljöverket förbjudit återluft. IVO har avskaffat begreppet hygien inom sjukvård! IVO är tyvärr inte ensamt!

Ingen av våra skyddsmyndigheter eller ens media har t.ex. ännu med ett ord berört att rådande ventilationsteknik är både formellt olaglig inom gällande lagar och otillständig i en luftburen pandemi. Beirut sprängdes på grund av bristande ansvarstagande. Nu skall vi i Sverige efter 6 månader av passivitet försöka återstarta ett samhälle med olaglig och ur smittospridningssynpunkt otänkbar ventilationsteknik. 42 % av alla vårdlokaler har värsta av allt.  Energimyndighetens besked sedan 2018? och alltså därmed allmänt känd kunskap för våra skyddsmyndigheter, som bevisligen inte reagerat.  Våra barn skall nu med lagens hjälp (skolplikten) pressas in i byggnader som inom svensk lag är otillåtna och epigenetiskt riskabla. 

Två fantastiska exempel på att kunskap om elementär legalitet eller kunskap om uppdrag inte prioriteras inom offentlig förvaltning i Sverige. I ljuset av det senare är Skogsstyrelsens övertramp kanske förlåtligt men ände oacceptabelt och en nesa för Sverige som rättsstat. 

Det blev någorlunda  ordning på lantbruksnämnden, när den inordnades i länsstyrelsen, där det tack och lov fanns lite jurister med insikten att statlig tjänsteman inte får sätta rättsgaranten, staten, i jäv genom strikt konsultansvar. 

Det är alldeles uppenbart att även svenska s.k. borgerliga partier fortfarande hyllar totalitära principer som medger att stats och kommuns  tjänstemän oavsett frånvaro av kunskap styr den enskildes liv. Låt oss komma ihåg detta vid nästa val. Vi kanske ändå kan gör något åt att biljetten in i politik trots ett högutbildat samhälle tycks vara i snar tid avbruten utbildning. 

Det här inlägget postades i Äganderätt, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

20 svar på Myndigheter som väljer bort sitt uppdrag

 1. Thomas skriver:

  Gunnar Wetterberg, den gamle kommunisten, som gjorde karriär på Axel Oxenstjierna, blev skogsägare trots allt och troligen medlem i Södra, skrev en artikel i Södsras medlemstidning om det skogspolitiska beslutet 1948. (jag har inte läst om det någon annanstans). Det innebar kort att “Skogen skall leverera virke till industrin”. Så skogen är en del i “svensk” industripolitik.. inget annat. Varför äga skog? Givetvis så spelar miljörörelsen med i detta – utan att fatta ett dugg. Man vill ha mer reservat så att plantageskogsbruket/industrin får monopol på resten…. och ingen fattar något. (Att se sin egen skog som en del i ett eget företagande som t.ex. nyttja virket till olika snickerier där t.ex. ask har ett värde tio gånger tal och gran… men, som sagt, det skogspolitiska beslutet från 1948 gäller fortfarande i grunden, även om vissa detaljer har anpassats till industrins successiva förändring under åren… (Just för tillfället diskuteras att all skog inom EU skall bli en del av CAP, men det är kanske en annan – än värre – fråga… så allmogens tro på Naturens gåvor – glöm det. Framöver är det Bryssel och Industrin som bestämmer!)

  • Göran skriver:

   Ska Bryssel socialisera all skog inom EU, då lär vi nog få se att en hel del processindustri lär försvinna i Sverige. Redan idag kan skogsindustrin inte få de leveranser de vill ha på grund av byråkratiska hinder.

   Var och en borde förstå, att kan man inte leverera det som kunderna vill ha, så har man snart inga kunder.

   EU och politiker i Sverige kommer att långsamt reglera sönder hela näringslivet. Samtidigt finns det ledare i länder utanför EU som inser vart regleringar leder och inte kommer låta sina länder gå samma väg. Jag kan gissa att vi kommer att få se svenska företag eller företagare hamna i länder som vi knappt har hört talas om.

   • Thomas skriver:

    Så du anser att Industriuns behov av virke skall organiseras av staten och med hjälp av lagar? “fri marknad”…?? (givetvis så sjunker virkespriset mot nollnetto om allt regleras i lag, då det innebär att ingenting av frihet finnes för skogsägarna.. jag kan inte se att dina åsikter skiljer sig från de byråkrater och kapitalägare som styr i Bryssel…)

    • Göran skriver:

     Hur kan du misstolka mitt inlägg med 180 grader? Staten ska inte lägga sig en enda tum vad en markägare gör med sin mark. Det är min uppfattning.

     Som jag skrev. Industrings behov idag uppfylls inte på grund av statliga regleringar och byråkratisk aktivism.

     • Åke Sundström skriver:

      Visst var det en feltolkning. Varför inte bekräfta den saken, Thomas, eller replikera om du vidhåller. Som man gör i seriösa samtal.

      • Thomas skriver:

       Politikens inställning är att industrins behov styr politiken – inte den enskilde skogsägarens intressen. Det är inte jag som misstolkar! Ni är båda kapitalets slavar som inte inser det…

       • Thomas skriver:

        Intresset att “socialisera” all skog, som man tydligen tror är en skröna, kan kopplas ihop med detta: https://newsvoice.se/2020/08/globalisternas-omstart/?fbclid=IwAR3elFH6qIllzxwQzz-lKvvTkYMfjkX2ZxodumMEfrrJ7MTojtFF6fNhS4E

       • Åke Sundström skriver:

        Så spännande, en äkta kommunist på denna sannliberala blogg? Tala om kollision!

        För hur absurt är inte påståendet att skogsägarna och skogsindustrin är varandras fiender, har motstridande intressen. Underförstått, med den senare parten som dramats skurk.

        Det ligger dock det närmare sanningen att kritisera skogsägarföreningarnas priskarteller, som tidvis hämmat det gemensamma intresset av ett optimalt resursutnyttjande. Numera agerar dock dessa föreningar mindre aggressivt, i båda parters sanna intresse.

        Ärliga socialister går det att diskutera med, men Thomas tycks inte vilja tillhöra den kategorin.

 2. Lille Göran skriver:

  ”att statlig tjänsteman inte får sätta rättsgaranten, staten, i jäv genom strikt konsultansvar”. Kan någon förklara hur strikt konsultansvar försätter staten i jäv?

  • Lille Göran skriver:

   Dåligt formulerat, jag ber om ursäkt.

   Vad jag försökte fråga var: Vad betyder” att ett strikt konsultansvar försätter staten i jäv”?

   • Mats Jangdal skriver:

    Sture får gärna förklara, men jag tror han menar att staten allt för ofta hamnar på två stolar, med motstridiga uppdrag. Ändå låtsas staten som om allt är som det ska.

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Att “Skogsstyrelsen” tillsammans med “Länsstyrelserna” är de verkliga kräftsvulsterna och Sveriges säkra väg till förintelse har vi konstaterat för länge sedan! De flesta av tjänstemännen är bortom all pedagogisk räckvidd.
  Åke må förlåta, men vissa tjänstemän som t.ex. miljöåklagaren Lars Magnusson i fallet Karl Hedin borde ju spärras in på livstid på bröd och vatten. Kan man tänka sig något värre hat och förföljelse än vad denne medborgare fått utstå? HMF medaljen har Karl Hedin förtjänat med god marginal efter denna personförföljelse.

  • Åke Sundström skriver:

   Jag förlåter mer än gärna, förutsatt att Magnusson på kåken får sällskap av justitieminister Johansson och denne mångåriga företrädare Beatrice Ask. Gärna också av de riksåklagare som begått uppenbara tjänstefel genom att vägra sätta stopp för Magnusson och hans gelikar.

   Trappor skall sopas från toppen!

   • Thomas skriver:

    Ta en sväng in på Tingsrätten vilken dag som helst och kolla namnen på de som skall upp till prövning… inte så många Magnussons inte… Så Morgan blir blir nog ganska ensam.

    • Åke Sundström skriver:

     OCH? På vilket sätt var den kommentaren relevant, Thomas? Svara i sak, please. F ö tycker jag inte att rättsrötan och demokratins död hör till de allra lämpligaste ämnena att skämta om.

 4. Jan Andersson skriver:

  Problement är att våra myndigheter är fulla med handläggare som bara kan en sak, och det är att tillämpa myndighetens förordnande och skyldigheter. Om de gör det bra, kanske de blir byråchefer en dag. Hur samhället ser ut utanför deras eget kansli har de begränsade kunskaper om. Många skulle få en tankeställare om de visste vilken personlig risk många privatförtagare tar och vilken arbetsbörda de har, utan att ha någon som helst garanti att företaget lyckas bli lönsamt. Själva tar de ingen risk, om de inte tycker att det är jobbigt att ha tråkigt.

 5. Mats Jangdal skriver:

  Man kan fortfarande regera om än lagarna är dåliga. Men när myndigheternas tjänstemän är dåliga, då hjälper inte de bästa lagar. – Otto von Bismarck

  Det är tyvärr så till övervägande del för alla verksamheter på landsbygden, att tjänstemännen är fundamentalt dåliga och lagarna otillräckliga för att få styr på tjänstemännen. Därtill är lagarna är mer än tillräckliga för att plåga landsbygdsborna.

  Det kanske inte är lika illa i städerna, det vet jag inte. Eller så skjuter de som de vill ändå.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Tjänstefolket är inte bara dåliga, de är väldigt duktiga på att finna undantag och oklarheter i lag, som lämnas med varm hand till den enskilde tjänstemannen att bedöma.
   Dessa bedömningar är de dom ligger till grund för beslut.
   I det skedet är lagen akterseglad och behöver knappast ägnas någon uppmärksamhet.

   Det är på sådant vis som Länsstyrelsen lyckas med att få vatten att rinna uppströms i ett dike. Och domstolarna är med på denna sensation, som ju är direkt dementerande uppgifter gent emot Isac Newtons upptäckter om gravitation.

   Min respekt för dessa viktigpettrar har antagit storleken av en nullitet.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Nullitet

  • Mats Jangdal skriver:

   Svensk offentlighet har skapat sig en statsreligion av myndighetsnarcissism på en nivå som är sinnessjuk.

Kommentarer inaktiverade.