En ledarskribent att följa

När jag läst den ledare i SvD Åke Sundström kommenterade i går skrev jag nedanstående som ett email addresserat direkt till Lena Andersson. Det blev naturligtvis fullständigt överspelat av Stefan Löfvens besked om att han drar sig ur politiken. Jag redovisar det dock för eventuellt framtida referens.

Stort tack, Lena!
För att du vågade glänta på locket i klimatfrågan!
Det har varit på för enahanda i cirka 15 år, där även kunniga forskare uteslutits. Men det hade du ju noterat. Kan påminna om att för 15 år sedan fick okända jag in kommentarer om klimatet på SvD debattsida. Sedan blev det totalstopp.

För min del finns det några avgörande bevis för att alarmistsidan har fel på många sätt och i olika grad, beroende på vilken detalj man studerar.
1. Det finns inget normalt väder. Det finns bara olika vanligt, detta eftersom allt i naturen varierar.
2 Ständig variation är det enda konstanta i naturen, eller Panta Rhei som Herakleitos observation att en man kan inte stiga ner i samma flod två gånger, brukar sammanfattas.
3. På svenska använder vi uttrycket årsmån för att beskriva samma sak. Det är ett erfarenhetsbaserat uttryck som används även inom akademia.
4. Koldioxid är via fotosyntesen livets gas. Min biologilärare på högstadiet påstod att formeln för fotosyntesen är den viktigaste formel vi kommer att lära oss i hela livet. Jag ger honom rätt där.
5. Fourier som påstås vara den första som beskrev växthuseffekten använde aldrig det ordet. Men än vktigare är att han talade om Saussures glasade låda som denne använt för energiexperiment. Den kan liknas vid ett växthus. Men Fourier sa bestämt att atmosfären inte kan liknas vid denna låda. För att det skulle vara en giltig jämförelse menade han att gaserna i atmosfären vid någon höjd ovan jorden måste solidifieras, övergå i fast fas. Det gör de inte, vilket falsifierar påståendet att han beskrev växthuseffekten.
6. Tyndall anses ha bevisat att CO2 absorberar värmeenergi. Men det gör inte CO2 enligt moderna fysiker. Vad Tyndall missade var att koldioxiden i hans försök spred infallande värmestrålning till utrustningens väggar, vilka uppvärmdes.
7. Arrhenius påstås ha bevisat växthuseffekten 1896 när han trodde att man kunde värma upp planeten (vilket han ville) genom att elda kol. Men år 1900 berättad Knut Ångström för Arrhenius att han räknat fel. 1906 kunde Arrhenius besviket medge att Ångström hade rätt.
8. Mätpunkterna är ojämnt fördelade över jordytan, med en mycket markant koncentration till Nordamerika. Detta gör det svårt att interpolera korrekta medelvärden.
9. En del mätpunkter är olämpligt placerade och försämras med växande städer, som ger upphov till UHI, urban hot islands.
10. Ingen har gett en bra förklaring till vad ett medelvärde är värt som underlag för klimatpolitik.
11. Satellitmätningar är bra för de täcker hela klotet, men de mäter inte samma sak som landbaserade stationer.
12. Jorden är 4,5 miljarder år gammal. Variationerna har varit enorma, det kan vi se i geologiska arkiv. Vi har mätt temperatur och annat med instrument i 200 år, men på ett systematiserat sätt i bara 50. Vi kommer att notera nya rekord mångar gånger till. Inte för att klimatet förändras, utan för att vi ännu inte mätt allt som ryms inom den naturliga variationen.
13. Det finns nedtecknade lokala data som ger oss värdefull information. Vid Nilen har man mätt vattenstånd i många hundra år, men ingenstans i serien kan man se att historien upprepar sig så att den ger prognostiskt värde för framtiden.
14. Andra anteckningar berättar om lövsprickning, frost, töande, värme och andra naturfenomen som varit vanliga eller ovanliga. Vi kan därför med bestämdhet säga att lokalt har variationen varit större än vad vi mäter med våra instrument idag.
15. Arkeologi, och geologi vittnar om andra tider, utan mänsklig tllförsel av CO2, då klimatet varit annorlunda än idag. sådant som skogar som tinar fram under glaciärer, värmeälskande växter som vuxit på platser som idag är för kalla för dem.
16. Ismannen Ötzi är ett umärkt exempel. Han låg på marken där han avled för över 5000 år sedan där var då barmark, men har sedan dess varit is- och snötäkt tills han tinade fram. Poängen är att det då var minst lika varmt som idag.
17. Plattektoniken, om än långsam, gör att klimatet måste ändra sig när marken flyttar sig och havsströmar ändras.
18. Solen är den viktigaste regulatorn för jordens temperatur och klimat. Tydlig korrelation finns med solfläckar och temperatur här.
19. Svensmarks forskning om solvind och kondensationskärnor har vid försök i CERN bevisats ha bäring på flera frågor som nederbörd och albedo, vilka påverkar temperatur och klimat.
20. Flera direkta felaktigheter har genom åren avslöjats om IPCCs påståenden.
21. Det är fortfarande de om kräver genomgripande förändringar av vårt samhälle för att rädda klimatet som är skyldiga att redovisa dels varför de har rätt om klimatförändringarna, och dels att de åtgärder de föreslår har avsedd verkan.
22. De naturliga variationerna och eventuella förändringar måste vi hantera när och där de uppstår, inte äventyra hela jordens ekonomi och samhällsordning för gissningar som ska döva ångest över inbillat hot.
23. Stora samhällsförändringar motiverade utifrån påstådda hot måste vi få rösta om. För att kunna göra ett avvägt val måste väljarna ha korrekt och relevant information tillgänglig.
24. Skulle väljarna bestämma sig för att vi kan hantera det som eventuellt kommer via dagspolitik när det händer, då måste politikerna acceptera det och inte göra större affär än så av klimatfrågan.

Jag kunde ha lagt till vad Sture Larsson brukar berätta, att han tillskrivit samtliga svenska lärosäten med rätt att examinera till doktors grad och frågat om de kan beskriva växthuseffekten. Inget av dem har återkommit med en sådan beskrivning.
Kanske kunde jag lagt till ännu fler detaljer och exempel från annan forskning, men jag kände att jag redan överskridit gränsen för hur mycket uppmärksamhet man kan begära utan att vara ombedd att berätta.

EDIT: har rättat stavfel mm.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

18 svar på En ledarskribent att följa

 1. Jan Andersson skriver:

  Jag har jobbat femtio år i industrin som ingenjör, en person som anses ha lärt sig en del om naturvetenskap, men som inte vet mycket om verkligheten i den dagliga driften i en industrianläggning. Därför måste man alltid nalkas medarbetarna på industrigolvet med frågor istället för svar, de har alltid lärt mig mycket mer än jag har lärt dem. Hade jag påstått att koldioxid i luften styr klimatet så hade jag blivit utskrattad överallt. Svenska jobbare med sunt förnuft har varit basen för den svenska välståndsutveckllingen, kompletterat med praktiskt ledarskap och investerare som haft pengar och sett möjligheterna. Det har dragit med sig infrastruktur som vägar och broar, rådhus och sjukhus, skolor och bostäder. Så enkelt är sambandet. Industrialismen byggde det moderna Sverige. Ingen av våra samhällsfunktioner kan stå på egna ben. Lägger man ner industrierna försvinner allt det andra också.

  • Dandersan skriver:

   En inställning som miljödomstolarna borde lära sig av.
   Miljökonsekvensbeskrivningar av framtida verksamhet är en utmaning.

   • Göran skriver:

    Det finns alternativ till traditionell betong. Trollhättan Mineral har ett sådant alternativ. De har dock problem med att få ut sitt alternativ på marknaden på grund av att de stora drakarna ”snackar skit om dem”.

  • Göran skriver:

   Det så kallade tjänstesamhället bygger på att något anat skapar kapital.

   Under de senaste 50 åren och lite till har industrin i Sverige inte skapat fler jobb. Antalet industriarbetare är konstant. Trots det har ekonomin växt. Det beror på att industrin blir effektivare. Kan tillverka fler produkter med mindre mängd material.

   Men, det finns säkert en gräns där industrin inte längre kan upprätthålla välståndet i Sverige.

  • Åke Sundström skriver:

   Jo, det är nästan sant att ”svenska jobbare varit basen för den svenska välståndsutvecklingen”. Men bara nästan, eftersom det mönstret är gemensamt för alla länder som industrialiserats med frihandel som nyckelinstrument. Och därför att Sverige det senare seklet haft unika fördelar av att besparas två världskrig, varav det senare temporärt slog ut merparten av våra industrikonkurrenter.

   Det är tvärtom ett sorgligt faktum att detta fredliga försteg numera nästan helt är utraderat, som framgår om man gör korrekta jämförelser och bortser från att vi, d v s SCB, är världsbäst i grenen statistisk manipulation. En korrekt beräknad BNP-nivå ligger ganska säkert lägre än Västtysklands, ett land som för 75 år sen låg i ruiner. Det är i högre grad Hitler än Erlander, Palme och Bertil Ohlin vi har att tacka för de goda åren på 50- och 60-talen

   Se upp för vänsterns historieförfalskare, Jan.

   • Jan Andersson skriver:

    Jag resonerar bara utifrån min egen erfarenhet. Den helt förändrade synen på arbetskraft (fast kostnad) har föranletts av de brant stigande arbetskraftkostnaderna från skatter och andra pålagor men framförallt av att alla industrier numera är nästan helt automatiserade och datorstyrda.

    Många pålagor är inte personalberoende, industrier måste också betala fastighetsskatt, energiskatter (även på egenproducerade bränslen) och miljöavgifter. Finns det fortfarande ett obeskattat kryphål är det snart tätat av nitiska statliga tjänstemän.

    Det sitter givare överallt i processen som med stor precision mäter och övervakar i stort sett alla parametrar. Ingen gubbe vrider längre på en ventilratt ”på känn” för att reglera ett mediaflöde. Dagens gubbar är högutbildade och vistas i luftkonditionerade kontrollrum fulla med datorskärmar typ rymdcentralen i Houston.

    En flödesmätare som kostade en halv miljon för femtio år sedan kostar nu tiotusen och är mycket mer driftsäker. Och de gubbar som förr fanns ständigt beredda för att reparera, spola, lyfta och baxa kommer nu på beställning från småföretag på orten (rörlig kostnad).

    Ingenjörstjänster utförs av externa konsultföretag (rörlig kostnad), delvis beroende på ultimatum från LO-facken; skulle man minska på kollektivpersonal så fick man heller inte anställa nya tjänstemän när de gamla pensionerades.

    Sammantaget har detta skapat världens mest slimmade företag, och outbildade har inget att hämta och göre sig icke besvär.

    Vänstern har skapat denna situation genom att ta för mycket pengar från svenska företag för att utan urskiljning och eftertanke kasta bort över Afghanistan och Afrika. Och bytt är bytt, kommer aldrig tillbaka.

    Svenska produkter är därför också dyra och måste hålla en högre kvalitetsnivå är billigare import för att kunna säljas alls (inflationsdrivande) men det går bara så länge som det går, och sedan går det inte alls. Vår enda garanti för en bibehållen egen kvalitetssfär (skogen och malmen) vill nu EU:s gröna nollor förvalta åt oss, och så pang försvann den också samma väg som cementen, och ingen svensk minister kommer att försöka att hindra denna avveckling av svensk näringsverksamhet och självförsörjning. Man får inga röster av att vurma för dessa obehagliga och smutsiga industrier.

    Allt vittnar om en historiskt dålig förståelse från våra myndigheter under åtminstone de senaste femtio åren. Och det lär inte bli bättre med en skattmas som statsminister.

    Vi kan bara se på USA som ligger ett par steg före i avvecklingsprocessen, en klen tröst, men som ingen lärt något alls av.

    Vi såg det inte komma!

    • Åke Sundström skriver:

     Vi pratar lite förbi varandra, om olika aspekter Jag om det politiska ansvaret, du om konsekvenserna på verkstadsgolven.

     Men vi verkar ense om att det inte blir bättre med en ”skattmas som statsminister”. Dessvärre inte heller, i nämnvärd grad, med dagens borgerliga partier i regeringsställning – såvida inte Kristersson & Co slutar mumla i sina obefintliga och står upp för de frihetliga värden de påstår sig företräda.

    • Åke Sundström skriver:

     Och jag instämmer förstås i påståendet att vi har ”världens mest slimmade företag” – nödvändigt för att överleva. Tyvärr hjälper det oss föga när vi samtidigt har en jättelik offentlig sektor som hör till världens MINST slimmade och sämst skötta.

     Men jag hoppas och tror att dina farhågor i övrigt är något överdrivna. Låt vara att vi ännu inte kan se någon vändpunkt, utan tvärtom har minst två, kanske tre, svåra decennier framför oss, innan en rimlig grad av samhällsekonomisk balans har återställts.

     En ny 30-talskris, utan svält som förr, men med större strukturella omvälvningar, framför allt en helt ny ränte- och valutapolitik och ett farväl till både fattigdomsunionen EU och den skandalösa klimatpolitiken. Plus ett radikalt nytt politiskt landskap, utan S-hegemoni. En mindre pessimistisk syn än din egen.

     • Thomas skriver:

      Det där sista.. ”utan svält som förr”… varför tror du det skulle kunna ske? När bara ett litet datachip kan stoppa en traktor totalt idag.. Eller en liten räntekris driver jordbruket in i en konkurs.. eller transportföretagen, handeln och så vidare inte får sina vinster som de skall… Det torde vara tvärtom – att svälten kommer före den ekonomiska krisens verklighet..
      Men vi får se..

     • Jan Andersson skriver:

      Vi KAN stå på egna ben bara vi vill. Frågan är om viljan finns. Om man listar upp vad man helst av allt skulle vilja ändra på, finns inget svenskt politiskt parti man kan rösta på. Det ät förunderligt att synen på den inhemska industrin är så väsensskild i Finland. Jag ser industrin som en familjefar som försörjer sin familj genom att gå till jobbet varje morgon och kommer hem trött på kvällen. Hårt men nödvändigt om barnen ska få en lika bra eller helst bättre framtid. Bättre betyder inte arbetsfritt. Att se tillbaka på ett meningslöst liv är nog det värsta en frisk pensionär kan drabbas av.

      • Åke Sundström skriver:

       Sant, finnarna står med fötterna på orden, med ryska kriget i närminnet. Medan våra väljare får nöja sig med de svenska partiernas dimridåer om att välståndet är gratis. Och Kristerssons floskler är inte nämnvärt mindre dimmiga än Löfvens.

       Din finskinspirerade vision duger bra som tankemönster. Och hälften av familjefäderna behöver inte ens vara trötta på kvällen, de som i huvudsak rattar en dator eller en maskin eller föreläser från en kateder. Men ett avsevärt inslag av fysiskt arbete är förstås nödvändigt, fast inte lika tröttande som förr.

       I ett frihetligt Sverige finns inga nämnvärda bekymmer. Det som förmörkar nutiden är följden av marxistiskt tänkande och/eller av borgerlig vänsterpolitik.

       Svårare än så det inte! Överens?

 2. Åke Sundström skriver:

  Utmärkt kompendium, Mats. Med ismannen i Alperna som det mest lättbegripliga beviset. Men för oss svenskar är det ett ännu bättre bevis för att referera till vikingarnas bekanta jordbrukskoloni på Grönland. Med den troliga USA-upptäckaren Leif Eriksson som anförare.

  Men jag saknar förstås det mest avgörande argumentet; att inte ens alarmisterna själva tycks tro på sin hotbild, eftersom deras politiska verktyg, Kyoto- och Parisavtalen, inte alls påverkar CO2-utsläppen. Enbart OMFÖRDELAR dessa från väst till öst. Ett NOLLSUMMESPEL, med andra ord. Vilket alla ekonomiprofessorer känner till, men avstår från att berätta.

  Här ligger problemets kärna: intelligentians maktlojala tystnad. Med vår egen Kungliga Vetenskapsakademi som ett av många exempel. Den avstår – numera – från att godkänna IPCC:s hotbild, men den väljer LIKAFULLT att stödja den svenska klimatpolitik som bygger på IPCC:s rapporter.

  Detta visar entydigt att våra naturvetenskapliga ”experter” är lika korrumperade som nationalekonomerna. Vilket är allvarligare än att politiker ljuger för att dölja sina illgärningar, t ex sin acceptans av en förlorad sanningsetik och därmed också ett demokratiskt sönderfall.

  • Mats Jangdal skriver:

   Lena har tackat för min respons och den långa listan. Hon lovar även att titta in här på Frihetsportalen!

 3. Göran skriver:

  En liten tanke. Om man gjorde ett vanligt växthus större och större, skulle det då bli någon avtagande effekt av växthuseffekten i det?

  En annan tanke. Om man tar ett vanligt växthus av ganska stor storlek och borrar hål i det, mer och mer hål och större och större hål, hur kommer värmen i växthuset att påverkas vartefter hållen blir fler och större?

  • Mats Jangdal skriver:

   Jag skulle påstå att växthuseffekten avtar med storleken. Därför att konvektionen som lyfter värmen upp från jordytan kommer att få mycket större spelrum.

   Gör du hål kan det väl liknas med de anordningar för ventilation som varje växthus har för att förhindra överhettning.

  • Benny skriver:

   Det klimathysteriker ”glömmer” i analogin med växthus är ju att jorden har inget ”tak” som kan hålla kvar värmen! Det är endast vattenånga som kan fungera som ett temporärt ”tak” där det är molnigt. På vintern bevisas denna tes enklast av att det är mycket kallare molnfria nätter än när molnen har sitt skyddande täcke över landskapet.

   • ivarandersson skriver:

    Molnen är kondenserad vattenånga dvs små vattendroppar. Moln är ingen växthusgas utan en svartkropp som absorberar och emitterar alla våglängder. En växthusgas absorberar och emitterar bara vissa våglängder

Kommentarer är stängda.