Svar från regeringen till B. Stymer

Dagens gästskribent är Bernd Stymer

20.4.2022

Svar från regeringen

Svar på frågor, dnr Fi2022/01300

Ingalill Hedmark [ingalill.hedmark@regeringskansliet.se]

FI SBA SPN [fi.sba.spn@regeringskansliet.se]

Svaret på din andra fråga – huruvida ”ändringen av PBL enligt ovan” omfattar uppförande av vindkraftverk som väntas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning i vilken allmänheten ska delta – är nej. Jag utgår då från att du menar de ändringar i plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 augusti 2021, eftersom din fråga i ditt e-brev den 29 mars (dnr Fi2022/01196). De ändringar som då gjordes i plan- och bygglagen handlar om andra projekt i MKB-direktivet än vindkraftverk, jfr de projekt som räknas upp i 4 kap. 2 § första stycket 3 a) plan- och bygglagen.

Endast undantagsvis behöver kommunen ta fram en detaljplan för att pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för ett vindkraftverk. Det gäller om 1) vindkraftverket omfattas av krav på bygglov eller anmälan enligt plan- och byggförordningen, 2) det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och 3) kraftverket inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan. Det framgår av 4 kap. 3 § plan- och bygglagen.

OBS  De stora vkv kräver inga bygglov utan bara tillstånd.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 2 § första stycket 3 a) plan- och bygglagen. 4 kap. 2 §  Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för en åtgärd som kräver bygglov, om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga
ett industriområde,
ett köpcentrum,
en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt,
en skidbacke,
skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
en hamn för fritidsbåtar,
ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
en campingplats,
en nöjespark, eller en djurpark, och om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,

4 kap. 3 §  Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för ett vindkraftverk, om

 1. vindkraftverket omfattas av krav på bygglov eller anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 eller 8 §,
 2. det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och
 3. kraftverket inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan.

 

Kommentar

MKB-direktivet syftar till att berörd allmänhet skall genom medbestämmande ha inflytande över sin miljö.
OBS
Medbestämmande över miljön

Sveriges regering har vid flera tillfällen motsatt sig att ge berörd allmänhet medbestämmande över miljön specifikt i frågor som rör uppförande av vindkraftverk trots att modern internationell lag Åhuskonventionen och EU i olika författningar har stadfäst dessa rättigheter.

Olika svenska regeringar har sedan 2009 genom direkta order till förvaltning och rättshantering hindrat berörd allmänhet att nyttja denna rätt till medbestämmande.

Så har svenska regeringar helt sonika struntat i att rätta sig efter bl.a. MKB-direktivet sedan 2011 men tvingats av EU till rättelse 21.6.2020 Riksdagsbeslut CU24.

Lagändringarna innebär bland annat att ett MKB-projekt som väntas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning i vilken berörd allmänhet skall delta.

Faktum är att uppförandet av ett vindkraftverk inte bara ger betydande miljöpåverkan utan det medför alltid en katastrofal skövling av miljön med död mångfald och sjuka och skadade människor.

Det är både skrämmande och oförskämd när regeringen nu svarar att även riksdagsbeslutet CU24 visserligen gäller vindkraftverk men att dessa inte skall vara föremål för medbestämmande av berörd allmänhet genom deltagande i detaljplaneläggning. dnr Fi2022/01300.

Regeringen läser lagen som fan läser bibeln

4 kap. 2 § första stycket 3 a) plan- och bygglagen.

4 kap. 3 § plan- och bygglagen.

De stora vkv kräver inte bygglov enligt PBL

Det var ju det som Maud Olofsson ändrade på 2009 för att behålla kommunalt självbestämmande.

Vi får lov att anmäla detta som brott mot EU-fördraget och begära att inga vkv får sättas upp innan EU-avgörande.

VI fortsätter!

Bernd

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Svar från regeringen till B. Stymer

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Hur många förstår innebörden och konsekvenserna av det vulgärsocialistiska uttrycket ”ALLEMANSRÄTT” som sinnessjuka individer printat i den Svenska Grundlagen

 2. ivarandersson skriver:

  Vindkraft är heligt i Sverige precis som kor i Indien. Får ej diskuteras enligt den klimatreligiösa sekten. Tyskarnas beroende av rysk gas pga satsningen på sol och vind visar hur fel den klimatreligiösa sekten har.

 3. Göran skriver:

  Det är lite lustigt att se att det värnas mycket om fåglar, skalbaggar, mossor och annat när någon vill hugga ned några träd, men när det ska byggas ett vindkraftverk då gäller ingenting längre.

Kommentarer är stängda.