Påståendena om klimatutsläpp måste avslöjas! 

Dagens gästskribent är Gunnar Flyberg

I en liten notis i tidningen Barometern kunde man läsa att Högsby kommun ökat sina kommunala utsläpp med 20% under 2017, enligt Kolada, Kommunernas och Landstingets databas. Vad nu en sådan skattefinansierad databas skulle kunna tillföra. Går man in på den och ställer frågan får man uppmaningen att gå in på denna sida.

”De totala utsläppen har relativt stor osäkerhet eftersom data från energibalanserna är komplicerade”. Denna osäkerhet nämns inte någonstans i den offentliga debatten. 

Vidare: Sid 30: ”Eftersom urvalet inte är utformat för redovisning på någon mindre geografisk enhet än hela riket, är osäkerheten stor på regional nivå stor”. Hur kan man då påstå att utsläppen ökat eller minskat i olika kommuner?! 

Sid 35: Beträffande eldstäder i privatbostäder är dessa grundade på antalet eldstäder – inte på faktisk användning! Hur kan man då med hedern i behåll hävda ökning eller minskning?! 

Sid 49: ”För det kommunala vägnätet är detta baserat på modellsimulering, SAMPERS, med riket som helhet, vilket innebär stor osäkerhet beträffande regionala redovisningar”. Hur kan man då påstå hur mycket utsläpp som verkligen gått att mäta?! 

Med lite mindre text ”Bostäder och lokaler, där har utsläppen av NOx, SOx, CO och metan minskat med 20%.” Minskat – inte ökat. 

Liksom IPCC, FN ́s klimatorganisation, som har till uppgift att samla in miljarder från dess medlemsländer, till gigantiska projekt i ”klimatets” namn och bli världsstyrande, grundas dessa uppgifter på DATAMODELLER och ALGORITMER för att legitimera påståendet om klimatutsläpp. Man har lyckats bra. Väldigt bra. Ingen utan tillräckliga ekonomiska resurser har kunnat få det massmediala utrymme som borde vara en självklarhet. Att demokratiskt kräva bevis för ett påstående som kommer att ha så enorm betydelse för oss alla. 

Man kan inte heller påstå att havsnivån höjts på en viss plats i världen. Havsnivån är global – inte lokal. 

Att dessutom förvanska koldioxid, förutsättningen för allt liv på jorden, till en ”förorening” som måste bekämpas till varje pris är oerhört beklämmande. För att styrka påståendet blir koldioxid som kommer från trafiken, industrin, flyget och jordbruket ”ful”, medan självklarheter som den koldioxid vi själva andas ut blir ”fin” och helt ok… 

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

11 svar på Påståendena om klimatutsläpp måste avslöjas! 

 1. Dandersan skriver:

  Sommarens dåliga växtlighet-finns den med?
  30-50% lägre skörd måste väl medföra att det CO2 upptag som växterna normalt har stannar i luften? Ser nu att det var uppdaterat till 2017-då var det väl en eländig sommar-även då med lågt växtupptag?

 2. Åke Sundström skriver:

  Det som i första hand måste bekämpas är dessa tre påståenden:

  1. Att det är vetenskapligt bevisat att temperaturökningen det senaste seklet i HUVUDSAK beror på utsläppen av CO2. Sådana bevis saknas. Att som IPCC (FN:s klimatbyrå) påstå att man inte kunnat finna någon annan förklaring är helt irrelevant, inget bevis alls. Det är skillnad mellan samvariation och kausalitet. Elementärt, kan tyckas, men likväl förtiget av FN och av tusentals fuskande “forskare”.

  2. Att utsläppen kan begränsas med de metoder som hittills har tillämpas: internationella avtal av Kyoto-eller Parismodell. Parisavtal. Dessa har BEVISLIGEN noll effekt på utsläppen. Detta är ingen djup hemlighet, alla initierade vet bättre, men likväl fortsätter ljugande, med hjälp av forskarvärldens tystnad. Så även i vårt land, med Konjunkturinstitutets klimatpolitiske rådgivare som en av de tongivande manipulatörerna tillsammans med läroboksförfattaren och f d SEB-ekonomen Klas Eklund. Den senare en mästare i konsten att vilseleda utan att kunna beslås av en enda uppenbar lögn. Att förtiga sanningen räcker, i synnerhet när inga kollegor har kurage att avslöja de många luckorna i författarens resonemang.

  3. Att den SVENSKA klimatpolitiken bidrar till att avvärja det förmenta klimathotet. Ännu en uppenbar lögn. Det bara finns en enda åtgärd som kan minska fossilanvändningen och dämpa temperaturutvecklingen: En global CO2-skatt, lika för alla länder. Höga koldioxidskatter i ett fåtal länder (som Sverige) leder bara, via priseffekter, till att utsläppen omfördelas: de minskar i högskatteländerna men ökar i alla andra länder. Att “gå före”, som den svenska doktrinen lyder, är med andra ord totalt feltänkt eller (mer sannolikt) medvetet använd i helt andra syften än att rädda globen från en annalkande katastrof.

  4. Slutsats: Även om hotbilden mot förmodan vore väl underbyggd, så är den faktiskt förda klimatpolitiken felaktig och t o m kontraproduktiv: när utsläppen minskar i t ex Sverige (med stränga miljöregler) och ökar i Indien eller Kina (med klart sämre miljöregler) förvärras världens sammanvägda miljöproblem.

  Så mycket mer behöver faktiskt inte bevisas. Tyvärr bidrar skeptikerkåren till att klimatdårskapen överlever genom att fördjupa sig i allt möjligt annat av sekundär vikt, men avstå från att med kraft driva de tre avgörande argumenten.

 3. Ivar Andersson skriver:

  Om inte verkligheten uppför sig som klimathotstroende vill kan datamodeller programmeras så att de uppför sig som klimathotstroende vill. Jag är övertygad om att klimatmodellerna inte kan göra prognoser överhuvudtaget utan klimatmodellerna kan bara göra scenarier. Med ovaliderade klimatmodeller kan bara scenarier produceras. Endast med validerade klimatmodeller kan prognoser göras.

  • Åke Sundström skriver:

   Jo visst år modeller utmärka redskap i händerna på manipulatörer, allt enligt den s k SISO-principen. Shit In Shit Out. Men grundproblemet får nog sägas vara att väljarkåren är alltför godtrogen, vägrar tänka tanken att det blir grundlurade av sina egna politiska företrädare. Men inte heller knapptryckarna på Helgeandsholmen är alltid införstådda med att deras ledare ljuger med hjälp av falska “fakta”. Trixandet mörkas även internt! Och det funkar så länge som forskarvärlden också tiger. Med mästerskojaren Eklund i spetsen tillsammans med Konjunkturinstitutet.

 4. Åke Sundström skriver:

  Inga invändningar? Det borde betyda att Mats m fl instämmer (kanske med undantag för det sista stycket), men det vore bra att få detta bekräftat, annars kan tystnaden misstolkas som ointresse eller skepsis.

  • Mats Jangdal skriver:

   Nu har jag inte hängt med, vad var det du förväntade invändningar på?

   • Åke Sundström skriver:

    Min tre-punktskommentar i denna tråd. Jag fortsätter att undra om inte skeptikerkåren agerar lite ogenomtänkt genom att fördjupa sig i invecklade och oviktiga vetenskapliga detaljer, samtidigt som man försummar de enkla och superstarka argumenten?

    Sakdebatten är i praktiken redan vunnen, medan klimatpolitiken inte rubbats en enda millimeter. Dags att fundera över orsaken. Kanske inte enbart medias fel?

    Den interna diskussionen nyligen på Clexit var ingen höjdare i mina ögon, när röster t o m höjdes för att avstå från intern polemik om bl a den bästa argumenteringsstrategin. Den som kan vara skillnaden mellan fortsatt dominans för den falska hotbilden och ett medialt genombrott.

    • Mats Jangdal skriver:

     Nu hat jag läst igenom punkterna, och som du förmodade finns inget att invända. Självklart kunde jag och andra aktivt gett positiv feedback. Det borde vi ha gjort.
     Frågan är var vi ska komma åt att applicera dessa argument så att de gör avsedd verkan? Som du vet kan argument tolkas som hävstång. Men en hävstång utan en fast punkt eller mothåll riskerar ju att bara bli ett ineffektivt vevande i luften.
     Som det varit hittills har alarmisterna inte släppt sådana argument i debatten, troligen för att de vet att om de får fäste så stjälper det klimathotet över ända. Vi måste alltså hitta ingången.

     • Åke Sundström skriver:

      Jo, men att hävstången fattas beror ju på att kunskapseliten genom sin konspiratoriska tystnad är det ymniga ljugandets möjliggörare. Det är inte de vanliga “alarmisterna”, typ Al Gore, som bör gisslas, utan de fuskande forskarna.

      Därför borde prio ett vara att tydliggöra KVA:s och SVT:s skamliga medlöperi. Vad KVA anbelangar handlar det också om att förmå den ende dissidenten, Lennart Bengtsson, att be om ursäkt för sin egen roll i akademins första klimatuttalande. Hur han utan ett sådant steg låtit sig städslas av Lars Bern som dennes nye guru, är inte lätt att begripa.

      Detta är, menar jag, långt viktigare än att sprida alla de fakta som hederliga forskare så väl känner till – men som aldrig når ut till väljarna, där säkerligen en stor majoritet tror på den så helt dominerade skrämselpropagandan.

      Utan att ens ha vett att skämmas struntar både professorer och public-service-media i sina EGENTLIGA uppdrag: att söka sanningen, ingenting annat. DÄR ligger problemet kärna. Det etiska sönderfallet är förstås koncentrerat till discipliner som står politiken närmast; i andra ämnen är det inte lika “lönsamt” att strunta i fakta och logik.

 5. Läsaren skriver:

  Fara å färde, nu har de lärde i FN-skrapan publicerat ännu en rapport med skräckscenarioslut.

  ”Världens länder måste tredubbla sina ansträngningar till 2030 om vi ska ha en chans att nå tvågradersmålet.
  – Om IPCC:s rapport var ett brandlarm är det här en mordbrandsutredning, uppger forskarna bakom en ny FN-rapport.
  Med nuvarande utveckling går vi sannolikt mot en tregradig uppvärmning av jordens temperatur till år 2100 med fortsatt uppvärmning efter det, enligt rapporten Emissions Gap Report 2018. Det är ett scenario som kan göra det svårt för människor att överleva på jorden.”

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/klimatatgarder-maste-tredubblas-om-tvagradersmalet-ska-nas-enligt-fn-rapport

Kommentarer inaktiverade.