Med logiken på skeptikernas sida

Lite hopplock om klimatet. Jag har tidigare visat att NOAA presenterat diagram på att antalet oväder gått ned i både antal och styrka. Vidare att det finns en korrelation mellan solfläckar och temperatur, samt att det inte finns en direkt korrelation mellan CO2 och temperatur. Därmed är det visat att vetenskapen inte är ense om att våra utsläpp av CO2 styr klimatet. Än mindre har det bevisats.

Problemet är att spådomen om mer komplext väder med både mer torka-värme, nederbörd-kyla är en (drulle-) allriskförsäkring alarmisterna skrivit ut åt sig själva, men som inte stämmer med termodynamikens lagar. Enligt termodynamiken ska en ökad värme i atmosfären ge lugnare väder.

Så om dessa alarmisternas väderteorier stämmer måste man skriva om termodynamiken. Det är dock lite tidigt för det. Från Wikipedia:
Termodynamikens andra huvudsats postulerar att i ett isolerat system sker alla spontana processer enbart i en riktning.
”Värme kan inte av sig själv gå över från en kropp vid lägre temperatur till en annan med högre temperatur.”
– Clausius formulering


Inom meteorologin utnyttjas atmosfärens termodynamik, värmeöverföring och strömningslära för att beskriva och förutse olika typer av väderfenomen. Ett viktigt exempel på tillämpning är studiet av stormar, orkaner och tropiska cykloner. En tropisk cyklon kan modelleras som en värmemotor driven av atmosfärens temperaturskillnad. Varm fuktig luft stiger varvid den expanderar och kondenseras, vilket leder till att stora mängder latent värme frigörs och kan omvandlas till kinetisk energi i stormen.


En förenklad beskrivning för hur det fungerar i praktiken är att den tillförda energin har för låg temperatur för att ytterligare värma området runt ekvatorn. Däremot kan den värma områdena närmare polerna. Därmed minskar temperaturgradienten från ekvator till poler, vilket ger färre oväder.

Ute i den mediala cyberrymden finns det en massa folk som påstår helt andra saker. Oftast utan att bli kontrollerade. Problemet är att lära sig vilka man kan lita på och inte. VETENSKAPEN säger inte att vi närmar oss en katastrof. Det är andra människor, som av ett eller annat skäl vill sprida skräck och ångest som påstår det. Detta måste man hålla isär!

Men som sagt, det finns även tecken på att den uppvärmning som med vissa hack pågått i över hundra år nu är över. Vi vet inte, det är bara till att vänta och se, inte förivra sig i någondera riktning.

Dessutom återstår fortfarande hela frågan om våra utsläpp har någon betydelse för detta. Ännu har ingen lyckats visa det kliniskt, vetenskapligt, empiriskt eller laboratoriemässigt.

Det enda man gjort är att fråga som religiösa människor.
Tror du på gud?
Nej!
Men tror du att det kan finnas en gud?
Kanske!
Aha! Du medger att den möjligheten finns! säger den religiöse.

På samma sätt gör de klimathotstroende ett religiöst motiverat, avsiktligt felslut när forskare av ren försiktighet och öppenhet svarar att det finns en möjlighet att våra utsläpp påverkar klimatet.
Den viktigaste invändningen mot hela klimatalarmismen är de logiska felsluten, ofta dessutom avsiktliga. Sådana felslut kallas på engelska för fallacies (plural, fallacy i singular). Listan är lång!

Här följer en schematisk överblick av deras resonemang.
A. Det finns variationer i naturen
B. Det är människans fel. Felslut, B följer inte logiskt av A.
C. Vi måste återställa den naturliga balansen. Felslut, C följer inte av varken B eller A.
D. Vi kan åtgärda det med skatter. Felslut, D följer inte av varken C, B eller A.
E. Sverige måste gå före. Felslut, E följer inte av vare sig D, C, B eller A.

Man adderar egentligen bara felslut till felslut. Vid addition behålls tecknen. Om felslut betecknas med – så blir två minus just mera minus. I denna serie av påståenden mutlipliceras inga påståenden med varandra. Men i alarmisternas värld av felslut vill de gärna tro att multiplikationen av två negativa enheter blir lika med en positiv. Vilket alltså är ett felslut i sig. Ändå upprepas det av alarmisterna.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

18 svar på Med logiken på skeptikernas sida

 1. Gunnar E skriver:

  Tror du på gud?
  https://www.youtube.com/watch?v=QjfpsprjUYo

 2. Jan Andersson skriver:

  I tekniska kalkyler är det absolut förbjudet att runda av ingångsvärdena, även om de är osäkra. Avrundning gör man en enda gång, med resultatet.

  • Kristian skriver:

   Just så!

   Satt en gång på gymnasiet (tidigt 90-tal) och lyssnade på en diskussion mellan två läger i klassen om huruvida en viss siffra skulle ha ”,0” eller ”,00”.

 3. Dandersan skriver:

  Denna graf är mer informativ än alla IPCC modeller:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Visades för alarmist som kunde konstatera-det vi säger gäller inte ÄN!

 4. Rikard skriver:

  Hej.

  En liten sak jag tror rör till det för oss svenskar är just ordet ”tro”. När det gäller klimatet bör ju ordet användas med betydelsen ”håller du för sannolikt” eller ”anser du att” när meningen är ”Tror du på klimatförändringen/global uppvärmning?”, men inget hindrar att man istället eller samtidigt hör, känner och tänker ”tror” i den religiösa betydelsen ”tillbedjan, dyrkan, underkastelse under ödet”.

  Det rör till det hela, även i meningen ”Tror du på gud?” där den ene kan mena just som i ditt exempel att nej, han eller hon hyser ingen religiös tro medans den religiöse frågeställaren väljer att tolka svaret som sannolikhetspåstående eller uppfattning om det gudomligas faktiska existens.

  Den här möjligheten att i efterhand avgöra i vilken betydelse man menade ”tro” när frågan ställdes är förrädisk.

  Å andra sidan kan den lika gärna skickas i omvänd riktning:

  ”Tror du på klimatförändringen?”
  ”Oh ja, absolut.”
  ”Så du tror på något men du varken vet eller kan något om det!”

  Kanske har tipsat om denna sidan förut:

  [http://www.fallacyfiles.org/headline.html]

  Felslut begår vi alla titt som tätt – det är tror jag så att förmågan till felslut är en del av den kreativa processen. Men sedan skall det tänkta prövas, och det är nog ofta personer i uppburen ställning hellre tror än prövar sin tro, och tro som inte rövas är ju läpparnas bekännelse vare sig vi pratar religion eller inte.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 5. Åke Sundström skriver:

  Förvisso vimlar det av felslut – inte bara i klímatpolitiken. Men det är lite poänglöst att konstatera den saken utan att ställa frågan hur dessa logiska kullerbyttor kan vara så vanliga – trots att vi gärna kallar oss själva ett högutvecklad kunskapssamhälle.

  Svaret är förstås: den intellektuella prostitutionen. Tankefelen överlever BARA tack vare våra professorers maktlojala tigande. Men skeptiska halvsanningar, som Lennart Bengtssons
  eller Stockholmsinitiativets vägran att dra de logiska slutsatserna av sin kritik, är nästan lika förödande. Sant att du ibland kritiserat dessa ohederliga skeptiker, men ändå tycks du mena att sådana halvkvädna visor trots allt gör nytta.

  Felslut skapas också genom att avstå från att återge de allra viktigaste argumenten i en viss fråga. T ex det faktum att de naturvetenskapliga klimatanalyserna kan sägas saknar egentlig relevans, eftersom klimatpolitiken är feltänkt och verkningslös även om den fysiska hotbilden mot förmodan skulle vara sann. Jag är övertygad om att uppvaknandet skulle påskyndas om Clexitgänget lade större fokus på de bästa och mest lättbegripliga argumenten.

  • Mats Jangdal skriver:

   Det märkliga är det finns många människor som tror att man ljuger om man är extra tydlig. Då förutsätts man ha en dold agenda. Men mumlar man och talar tvetydigt, är man ärlig. I Sverige alltså.
   Mellanmjölkens land.

   Clexit, finns det kvar? Niklas Mörner har ju tagit sin hand ifrån Clexit.

   • Åke Sundström skriver:

    Var detta en kommentar till mina frågor; såg ingen koppling? Förklara gärna.

    Clexitgänget, skrev jag. Personerna finns kvar, men Clexit-samarbetet verkar inte fungera så bra just nu.

    • Mats Jangdal skriver:

     Ja, riktat till dig. Vi har haft den här diskussionen länge nu. Det finns folk som inte tar in raka, klara besked. Av någon anledning vill de ha de inlindat. Möjligen för att då blir lättare att rationalisera sin egentolkning.
     Det är ett allvarligt problem i modern kommunikation där de man kommunicerar med inte känner varandra.

     • Åke Sundström skriver:

      ”Det finns folk som inte tar in raka, klara besked, det vill ha det inlindat”.

      Antyder du att det är därför du ibland avstår från att ge tydliga svar?? I så fall har din blogg ändrat karaktär, från ärliga samtal till något annat. Lite klartext, tack. Och förklara gärna varför modern kommunikation där man inte känner varandra blir till ”ett allvarligt problem.

      Kanske sant att vi har haft ”den här diskussionen förr”, men dina svar har för ovanlighetens skull uteblivit och jag råkar anse den vara alltför viktig för att förtiga enbart därför att det kan finnas läsare som inte ”tar in raka besked”. Ingen seriös frihets- och miljövän kan rimligen misstycka, Eller?

      • Mats Jangdal skriver:

       Det som har klara frihetliga åsikter tål nog raka svar. Det är de som velar om allt mellan himmle och jord som blir ännu mer osäkra om de får raka besked.
       Världen är konstig på det viset, men jag trodde inte du skulle bli förvirrad av mitt svar.

       När man talas vid ”in vivo” har man ju möjlighet att både förmedla och tolka andra tonlägen och budskap än när man bara läser en text på nätet.

       • Åke Sundström skriver:

        Visst var din text otypiskt otydlig och frånvaron av en kommentar i sak bidrog till förvåningen – du brukar vara både rak och snabb. Jag hoppas fortfarande på en diskussion om mitt förslag att i våra sammanställningar ta med påståendet att ”klimatpolitiken är feltänkt även om även om hotbilden mot förmodan vore sann”. Är vi verkligen oeniga om argumentets sanningshalt och propagandavärde?

        • Mats Jangdal skriver:

         Kan vi ha texten ”klimatpolitiken är feltänkt även om koldioxidhypotesen mot förmodan är sann”, som byline?

         Jo, jag vrider och vänder på frågor och formuleringar. Gjorde jag inte det skulle jag tråka ut mig själv.

         • Åke Sundström skriver:

          Duger bra, den också. Ditt vridande och vändande är konstruktivt. Med det får vi ett bra tillskott till argumentkatalogen.

 6. Sten-Arne Persson skriver:

  Apropå klimatförändringar, så fick jag denna länk från Kalle Hellberg som aktualiserar en sedan länge känd klimatpåverkan, utförd av USA:s krigsmakt över bl.a. Sverige sedan lång tid tillbaka utan att ha blivit kritiserad av MP eller svensk massmedia. Varför protesterar inte våra meteorologer? Någon politiker?

  TV8 i Spanien har visat ett 25 minuters program om chemtrails och andra väderpåverkande metoder, se denna video med svensk text: https://www.bitchute.com/video/XaDYty406CEG/
  Något sådant får vi aldrig se i svensk TV och det får inte beskrivas i MSM! Men vi ser ju alla dessa tjocka vita strimmor i skyn…..och vi vet att det inte är kondens…..

  Ytterligare en länk från Kalle Hellberg med denna fantastiska journalist Julia Ceasar som beskriver varför hela sanningen sällan kommer fram i gammelmedia på denna intalade information, 1 timma (låt stå på i bakgrunden när du gör något annat. Nästan tre år gammal, men ack så aktuell!). Viktigt att förstå vad MSM sysslar med för att få tyst på dem som avslöjar makten och att förstå att det mesta av vikt är lögner som sprides av MSM!

  Det är inte verkligheten och sanningar som MSM, SVT och SR i första hand förmedlar, det är indoktrinering av allmänheten, beställd av den verkliga makten, som är MSM:s huvuduppgift!
  Lyssna här hur det går till (lite musik i början) https://www.youtube.com/watch?v=HACuuBYZHMo

  Sprid dessa budskap lyssna tillsammans med era ungdomar så att de unga förstår att det inte går rätt till. De måste få veta att inte får lita på det som skrivs i våra tidningar eller det som visas upp eller sägs i radio och TV. Spektaklet med stackars Greta Thunberg är beklämmande hur kan man skrämma upp ett barn på detta sätt med denna masspsykos hos våra unga! Det är inte klimatet som är problemet det är indoktrineringen på alla plan.

 7. Jan Andersson skriver:

  Jag är fortfarande skeptisk till alla mätningar av temperatur i alla klimatrapporter. Det går bra att mäta temperaturskillnader under likartade förhållanden med samma utrustning under denna utrustnings livslängd, men vilken är den absoluta temperaturen? Det finns ett oändligt stort antal felkällor och lufttemperaturen i terräng varierar ganska mycket överallt. De finska invandrarna från Savolax som kom till Värmland för länge sedan satte ut träskålar med vatten vår och höst för att se var frosten var värst och lindrigast när de planerade husbyggen och svedjor. Går det egentligen att få bättre mätningar idag?

  Man kan kalibrera en termometer hyggligt bra med köldblandning och i kokande vatten, men klimatforskarna mäter skillnader i tiondels grader. Är denna precision möjlig i praktiken? Jag är ytterst tveksam, speciellt när man jämför skillnader med många tiotals år emellan. Kokpunkten varierar dessutom med lufttrycket.

  Om man köper en billig badrumsvåg så kan man med god precision se om man går upp eller ned i vikt från en tid till en annan, under förutsättning att man inte flyttar vågen eller fipplar med nollställningen varje gång, och har samma kläder och har gjort sina toalettbesök innan, och inte ätit frukost än.

  Men vad du väger i absolut tal vet du inte; de flesta billiga badrumsvågar slår fel på flera kilon. Enda sättet att kalibrera vågen (om det överhuvudtaget går) är att släpa in ett par krönta 50-kilosvikter och kontrollväga. Prova inte med cementsäckar, de har en högst osäker vikt. Möjligen skulle det gå med vattenhinkar men det behövs många samtidigt, i praktiken omöjligt.

  Att skalan är indelad i hekton har inget alls med vågens mätresultat att göra.

  Förr fanns det kalibrerade balansvågar och dessa är troligen ganska rättvisande, men de är ovanliga nu och mycket dyra, vilket gäller alla kommersiella vågar också. Om du ser en sådan på jobbet, kliv på och åk sedan direkt hem och kolla din badrumsvåg utan att ta av dig skor och ytterkläder. Närmare kommer du nog inte.

Kommentarer är stängda.