Storslasken

Nu har jag än en gång skrivit 100 A4-sidor till Frihetsportalen. Som vanligt blir det en slask med funderingar och länkar som inte passat in eller som jag inte orkat uveckla. Läs om ni orkar.

De goda intentionerna hos klimatalarmisterna förbyts i sin motsats av deras egna ansträngningar.
Som det gamla ordspråket: Det goda är det bästas fiende.
Det gäller att i tid besinna sig i både önskningar och gärningar innan det man strävar efter blir något dåligt man inte vill ha. Den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket.

Judarna har lyckats kränga offerkoftan över föreställningen att allt som drabbar dem är rasism, men judarnas förbund med gud och deras separatism är inte det.

islamismen som rekommenderad position

Terroristen som försvann, del 3 – Om hur postmodern filosofi radikaliserade forskning om terrorism

De falska rösterna
https://rumble.com/vtlq96-explosive-new-surveillance-footage-of-ballot-drop-boxes.html

De socioekonomiska kostnaderna för vindkraften är inte medräknade
https://www.mdpi.com/2413-8851/6/1/3

Den protestantiska kristendomen ställer inte upp på slavmoralen. Här gäller istället jesu ord om att inte sätta sitt ljus under en skäppa! (Matteus 5:15) Protestanter tar det som ett uppdrag från gud, en plikt, att vara sitt bästa jag utforska, uppfinna, producera, berika sig själv, sin familj och världen genom arbete.
Vi kallar det ibland arbetsmoralen. Islam har det omvända, allt man kan få från andra utan att själv arbeta är gott i Allahs ögon eftersom den som inte kan hålla fast vid sitt eget inte är värd att behålla det.
Jag vill gärna återvända till vad jag uppfattar som asakyrkans ledord, nämligen dådkraft. Under den minst tusen år långa epok vi var protoasa- eller asatroende var nog dådkraft den högst värderade egenskapen. Att den som besatt dådkraften i en del fall dog ung var inget bevis för misslyckande. Det var endast bevis för ambitionen med dådkraften.
Det folket tog sig nästan runt hela världen, både den kända och den ännu okända. Det är dådkraft och för dem var den självklar!
Både (den kristna) arbetsmoralen och (asarnas) dådkraft har korrumperats av socialismens kollektivism. I Sverige satt i högsätet som Jantelagen.

Att förlita sig på vindkraft som huvudsaklig energikälla är som att gå i krig med fega frivilliga. När det blir allvar vägrar de strida, hänvisar till frivilligheten, säger att de inte kan kommenderas. Då förlorar man både slaget och kriget och blir beroende av motståndaren.

Uppvärmningen började mycket tidigare
https://thenewamerican.com/study-asserts-that-arctic-warming-began-early-in-the-20th-century/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_12_2_2019_15_37_COPY_01)&mc_cid=381bc3d195&mc_eid=a121797547

Lögnarna på FB
https://nyadagbladet.se/it-overvakning/facebook-medger-att-faktagranskning-handlar-om-asikter/

The people in power want your fear of climate change to stay for ever. That’s how they make money and stay in power. The strategy is called ecology of fear. It lets the ruler rule without being feared by the ruled. Thus the ruled view the ruler as a benevolent ruler who keeps them safe.

I want to hear a leading politician say:
It is not our job to turn you into a subject or inferior to the state. It is our job to guarantee to you in your daily life the possibility to be superior to the state!

En rättshaverist är vanligen en person som kan bevisa, men inte blir trodd, att han har rätt när rättvisan havererat.

Nu ska jag vara konservativ och kontroversiell. Jag anser att benämningen oäkta barn bör återinföras. Bland annat som en del i att rädda välfärdssamhället.

Kapitoleum
https://thenewamerican.com/govt-docs-show-capitol-cop-shot-babbitt-for-no-reason-cops-babbitt-had-no-firearm-given-no-warning/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_12_2_2019_15_37_COPY_01)&mc_cid=e8a4a363be&mc_eid=a121797547

Vår historia, vår kultur. I Norden är det Sverige som har mest: hällristningar, megalitgravar, gånggrifter, gravhögar, skeppssättningar, runstenar, guldfynd. Här är finns bevis för kontinuerlig kontakt med och inflytande från Medelhavsområdet sedan åtminstone 1500 fkr. Det geografiska området som idag är Sverige har varit centrum i den nordiska/norröna kulturen i 3500 år. Ett kulturarv som den kristna invasionen från kontinenten och kristna svenskar i tusen år ansträngt sig för att förtala och förstöra.

Autocorrect är den fingerfumlige dyslektikerns värsta fiende, för det ändrar det bristfälligt skrivna till något oigenkännligt.

Människan som filosofisk varelse inser att om man överlämnar makten över sin kropp efter döden till staten, så överlämnar man makten över kroppen även i livet till staten! Detta eftersom man då ger staten incitament att bestämma när man ska dö.

Den stora frågan, mysteriet, är hur media kan misslyckas så kapitalt med sitt uppdrag? Hur kan man sluta skärskåda verkligheten, politiken och rapportera neutralt? Varför skrivs det mesta som om journalisten är experten och den som förklarar? Varför tar man inte fram divergerande åsikter och redovisar dem med tydliga källhänvisningar, samt följer upp dem med skarpa frågor?

Vapen i USA
https://thenewamerican.com/latest-survey-reveals-women-now-nearly-half-of-all-new-gun-buyers/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_12_2_2019_15_37_COPY_01)&mc_cid=4298019352&mc_eid=a121797547

Staten har tagit ifrån oss många fri-och rättigheter och därmed även det personliga ansvaret som följer av friheterna. Istället har saten belastat oss med en mängd skyldigheter, vilket gör oss till undersåtar. All makt utgår därmed inte från folket längre, utan från staten!

Trump vann

Kupelian explores WND’s ’STOLEN ELECTION’ report on popular TV show

Pennsylvania’s Election Process Was Confirmed as Not Being Accurate, Complete, or In Compliance with Laws by the State’s Auditor General in December 2019

Har Löfven släppt nästa SAP-ordförande i skiten nu?

Bästa sammanfattningen av kunskapen om klimatet, enligt Patrick Moore, den avhoppade grundaren till Greenpeace.
A global context for Man-made Climate Concerns

EU har ingen förståelse för förhållandena i Norden. Det är knappt något av våra ombud heller som har det. Åtminstone inte så de kan förmedla till övriga eller jämföra med jordbruk vid Medelhavet och i Norden, färska växter kontra lagrade, djur på bete kontra uppstallade och utfordrade, distans till djuren kontra samvaro med djuren social samvaro mellan människor kontra ensam eller familjeslit helt utan kontakt med överhet.
Städer eller landsbygd

Sociala pelaren och facket

Chefsförhandlaren: Sociala pelaren en murbräcka i det svenska systemet

Svensk konservatism
Hur konservativ är svensken?

The prospect of domination of the nation’s scholars by federal employment, project allocations, and the power of money is ever present – and is gravely to be regarded. Yet, in holding scientific research and discovery in respect, as we should, we must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific-technological elite.
President Eisenhower january 17, 1961
Möjligheten att styra rikets akademia genom statlig anställning, projekttilldelning och pengars makt är alltid närvarande – och måste allvarligt beaktas. Men när vi hyllar vetenskaplig forskning och upptäck, som vi borde, måste vi också vara uppmärksamma på den lika och omvända faran att den offentliga politiken själv skulle kunna bli fången av en vetenskaplig-teknisk elit. President Eisenhower 17 januari 1961

Obamas rådgivare
https://thenewamerican.com/former-obama-science-advisor-takes-an-axe-to-climate-emergency-narrative/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_12_2_2019_15_37_COPY_01)&mc_cid=65be79d0dc&mc_eid=a121797547

You’re so scared of the future you demand others give up their’s just to sooth your tortured soul. You and your AGW-cronies should report to nurse Ratched!

Tycker det finns en svensk exceptionalism som är ännu märkligare än den amerikanska. Vår tycks ha blivit socialistisk religiös övertygelse med internationell mission som högsta mål.

Att alla får göra som de själva vill, och leva med konsekvenserna av sina val. Vi måste bli tydligare med att val har konsekvenser. Till exempel, att välja socialistisk konformism har konsekvenser. Som att man inte kan ändra sig när man inser att man valde fel.

Dawkins
https://www.unqualified-reservations.org/2007/09/how-dawkins-got-pwned-part-1/

There is no ”normal” in climate and weather! I can accept average, below and above. But it’s all normal, it’s within normal natural variation! Using the phrase ”normal” only plays into the hands om alarmists!

Bryssel och oljan

EXCLUSIVE: Brussels ties with fossil fuel industry revealed 

Kan inte flygbolagen återgå till propellerplan? Det måste ju vara mer miljövänligt att de drivs med vindkraft än med jetmotor där man sprutar in fossilbränsle!

https://nyadagbladet.se/inrikes/efter-kulturnyheternas-hetskampanj-mot-fria-medier-newsvoice-anmaler-svt-till-granskningsnamnden/

Det är nu grisarna i Djurfarmen kliver in genom dörren, det är nu staten i 1984 släpper lös de mekaniska hundarna från Fahrenheit 451 och de som tas levande blir utsatta för Processen.

Förr skyddade vi de friska från de sjuka. Men nu vill världen skydda de sjuka från de friska. Hur tänker de då?
Rädda människor är rädda för friheten, bland annat för att de är rädda för vad andra fria människor kan ta sig för. Därför tillbringar de hellre sina liv i frivilligt i isoleringsscell. Helst av allt vill de placera dem som önskar frihet i isoleringscell, för att de rädda ska känna sig trygga.
varm mat, rena kläder

Klimatångest = hypokondri

En majoritet av bilisterna anser att hastighetsgränserna är för lågt satta. En majoritet kör också fortare än hastighetsgränserna medger. En majoritet av bilisterna har rätt, logiskt och helt bevisbart. Nämligen för att endast ett mycket litet fåtal bilister är inblandade i trafikolyckor. Detta alldeles oavsett vad besserwissers och ”experter” med pekpinnar anser.

Norrland, Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870–1900, beskriver professor emeritus i viltekologi vid SLU Kjell Danell

Ingen rasism här
https://thenewamerican.com/can-you-guess-what-the-worlds-least-racist-nation-is-a-study-tells-us/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_12_2_2019_15_37_COPY_01)&mc_cid=bf98f1f195&mc_eid=a121797547

Scotus lämnar wo
https://thenewamerican.com/why-scotus-punted-and-what-happens-next/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_12_2_2019_15_37_COPY_01)&mc_cid=bf98f1f195&mc_eid=a121797547
https://www.americanthinker.com/articles/2020/12/oblivious_biden.html

Trumps senaste tal till nationen – Mörkades totalt av massmedia

Rätten till självförsvar
https://patriotdailypress.com/2020/12/14/homeowner-shoots-all-four-armed-men-who-broke-into-his-house-two-of-them-fatally-surviving-suspects-face-murder-charges-for-accomplices-deaths/

Luftburet virus
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ny-studie-fran-akademiska-viruset-ar-luftburen
Fler fall med PCR-test som hittar nästan vad som helst!

James Corbett: Konsekvenserna av lockdowns är horribla – Lyd inte


https://thewashingtonsentinel.com/cdc-quietly-admits-that-less-than-10000-really-died-from-covid-19/
Farligare med antibiotika resistens
https://www.pfizerpro.se/behandlingsomraden/antimikrobiell-resistens/antimikrobiell-resistens-ett-globalt-hot-mot-folkhalsan

Äntligen säger affärslivet ifrån!
EU-kommissionens gröna plan får motstånd

Business groups clash over EU’s 2030 climate goal

EU Commission drafts world’s first ‘green list’ for sustainable investment


medan kommissionen litar på modeller

Climate-busting plane pollution revealed by new EU study


Men aktivisterna är bättre organiserade och och inkilade i byråkratin än någonsin
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/karriar/hon-blir-utvecklingsledare-pa-global-challenges-foundation/

Asatro är en arketypisk multivariabel religion med hög hedersfaktor för arbetsmoral och sanning.

Undersåtefieringen fortskrider i allt högre takt, med allt större räckvidd. Vi kan inte rädda rebeller genom att donera, för det blir ju skattepliktigt.
Myndigheter och domstolar har slutat följa lagen, slutat se till fakta. Litar enbart till sig själva och de sina.
Makalöst! Eller, nej myndigheter och domstolar har nu frikopplat sig från regleringsbrev, direktiv, lagen, fakta, logik. Finns flera andra fall.
Prätorerna gör sig maktfullkomliga!
Trots allt, försök hålla humöret uppe, Helena!

Prätorsfasoner

Byråkraterna, båsen och nötkreaturen

Kriget mot Swish-hororna har inletts

Michael Mann förlorade tvisten med Tim Ball 23 augusti 2019
https://climate.news/2019-08-26-climate-change-hoax-collapses-as-michael-mann-bogus-hockey-stick-graph.html

Breaking News: Dr Tim Ball Defeats Michael Mann’s Climate Lawsuit!

När vi använde räknesticka gick det inte att lura i folk att en förändring av CO2-halten från 0,035% till 0,045% skulle innebära en katastrofal global uppvärmning. Men när folk fått miniräknare och datorer att knappa på och slutat bedöma rimligheten i beräknade värden, då gick det bra!

Färre dör i naturktastrofer!

Allt färre dör i naturkatastrofer


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7521546

Makten ser de kriminella som bundförvanter i strävan att trycka ner massan, kallas av beteendevetare inom zoologin för skräckekologi. De mäktiga bejakar allt som sätter skräck i massan. På det viset behöver eliten inte mer än i sällsynta fall ta till eget våld.

Det är ett märkligt race jag är med i, att försöka bilda mig så mycket som möjligt innan demensen eller döden utraderar allt. Ändå ställer jag mig på startlinjen varje dag.

Feminismen vill ha ett tjejsardöme

Enron CEO Jeff Skilling: “Mike, we are a green energy company, but the green stands for money.”

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Storslasken

 1. Thomas skriver:

  På ett möte en gång så vädrade jag mina ”nyupptäckta” insikter.. ”Människan har upptäckt elden och har på det viset fått tillgång till en energikälla”.. Jovisst, sade då den jag pratade med, ”det gäller alla varelser”.. att ha tillgång till energi.
  Idag gäller det oljan.. för människan.
  Så.. hur var det med the oil peak? Blev det något sådant – eller har vi redan nått den? Och bearbetar resultatet…
  Det är naturligtvis inte lätt att konstatera hur det är, men för den som varit med ett tag så känns det som att vi kollektivt kört igenom en sorts port, ”Oljepeaken”.. Eller fastnat där.
  ”Det är lättare för en kamel att ta sig igenom nålsögat än att en rik man tar sig till himmelriket”..
  OK.. Hur avvecklar man ett välfärdssamhälle när energitillgången tryter?
  Därför att kamelen kan ju ta sig genom ”Nålsögat” bara man lastar av kamelen den last som gör kamelen så bred att den inte kommer igenom ”nålsögat”, porten till himmelriket…
  Hur skall vi, de ”rika”, inse att det är över? Oljan, som smort västvärlden i hundrafemtio år, är förbi…? Eller, måste vi bli utarmade… (den väg som vi tycks välja, eller?)

  • Mats Jangdal skriver:

   Jag tror du menar att när krubban är tom bits hästarna. Och då hjälper det inte att ta in fler hästar i stallet!

   • Thomas skriver:

    Jo, ungefär så… (För hundrafemtio år sedan var den främsta exportartikeln – lingon! Möjligen litet havre, som bränsle till engelska havremotorer…) Att ersätta ett haveri med havreri är nog inte alldeles lätt…

Kommentarer är stängda.