Jakten på bilismen går vidare

Barcelona har nu beslutat att från 1 januari 2019 förbjuda alla bilar äldre än 20 år i Barcelona med förorter. Detta för att komma till rätta med de luftföroreningsproblem som sägs bero på bilarna. Euractive skriver en som vanligt vinklad artikel om bilismens avigsidor. De lämnar få eller inga källor till sina påståenden att någon räknat ut att luftföroreningarna i staden kräver 3500 liv varje år. Av 5 miljoner människor som bor i området är det alltså 0,7 promille. Är det högt eller lågt? I en normal befolkning vilken som helst med en förväntad livslängd av 80 borde 1,25% avlida varje år vid konstant folkmängd. På 5 miljoner blir det 62500 personer.

Artikeln avslutas med summera ihop att vart fjärde dödsfall i området enligt WHO kan tillskrivas luftföroreningar, dålig vattenkvalitet och dåliga sanitära förhållanden, men ingen fördelning mellan dessa görs. Om den av mig skattade siffran 62500 är någorlunda korrekt så skulle det ge 15625 dödsfall med dessa orsaker. Av dessa måste de 3500 som trafiken anses vara skyldig till, vara klart mindre än båda de andra orsakerna. Eller mycket, mycket mindre än en av dem. Vilken då i så fall? Och vad gör man åt de andra två stora dråparna?

Publicerat i Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

S kräver rätt att bära vapen för självförsvar

Nej, inte en svensk socialdemokrat, så klart, en tjeckisk! Det är inrikesminister Milan Chovanec dessutom. Han föreslår att det ska skrivas in i Tjeckiens konstitution att alla tjecker ska ha rätt att äga och bära skjutvapen, även för självförsvar. Debatten var livlig i det tjeckiska parlamentet när saken diskuterades och hänvisningarna var många till EUs vapendirektiv. Flera av ledamöterna fruktar att det föreslagna direktivet kommer att leda till en ödesdiger avväpning av det tjeckiska folket. Det verkar finnas utsikter för den tre-femtedelars majoritet (60%) som krävs i båda kamrarna för att införa detta tillägg i konstitutionen.

Bland Tjeckiens EU-parlamentariker är enigheten stor om att EU-direktivet är dåligt. Det är bara en ledamot som säger sig gilla direktivet. Övriga verkar var emot det. En namninsamling i Tjeckien har gett 50.000 namnunderskrifter mot EUs förslag.

För hela världen har FN en plan på total avväpning av civila. Bland annat försöker man lansera ett skolmaterial som ska indoktrinera barn att vara negativt instälda till vapen.

I USA lämnade Obama ett förslag om att de som söker psykiatrisk hjälp ska klassas som mentalt sjuka och därför förklaras obehöriga att äga skjutvapen. Även om det man söker hjäp för är sorg efter en avliden anhörig, tillfällig depression, utbrändhet, brottsofferstöd eller annat som enligt sjukvården normalt inte klassas som psykisk sjukdom kommer att räknas in. Det är en mycket farlig väg för vilket samhälle som helst att ge sig in på, när man lättvindigt ger sig rätten att godtyckligt mentalsjukförklara medborgare. Det gäller oavett det högre syftet gäller vapen eller något annat.

Men vissa byråkrater i de Amerikanska myndigheterna inser att Trump kräver andra åtgärder än Obama. Sålunda föreslår den näst högste chefen i ATF (bureau of Alchol, Tobacco, Firearms and Explosives), Ronald Turk, nya tolkningar och nya bestämmelser för vapeninnehav som bättre ger en modern anpassning till den konstitutionella rätten att äga och bära vapen. Alltså förslag som gör att rätten blir kvar på ett rättssäkert sätt för den enskilde medborgaren

Den svenska regeringens skarpa uttalanden nyligen, om att jaga folk med vapen, hamnar i en bjärt kontrast till inställningen i en del andra länder. Men det visar än en gång hur tydligt svenska socialdemokrater anser medborgarna vara undersåtar utan rätt till självbestämmande och egenmakt.

Svenska liberaler vill förbjuda vanliga folk att äga skyddsvästar, det mest passiva skydd man kan tänka sig mot vapenbrott.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer

Klimatenkät

Nu har jag fått till länken. Här är Frihetsportalens första enkät, gå gärna in och svara!

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , | 10 kommentarer

Hur rasistiskt är USA?

Är det verkligen en relevant fråga idag? De avskaffade ju slaveriet för 150 år sedan och avskaffade kvarvarande raslagar för cirka 50 år sedan. Acceptansen för människor av olika raser och härkomst har ökat hela tiden, även om det ibland kommer till motsättningar.

Men varför kommer det till motsättningar? I Sverige har vi så att säga avskaffat rasismen genom att offentligt avskaffa ras som begrepp eller identifikation. Men i USA finns de offentliga raserna kvar av flera skäl. De är dock inte biologiskt grundade eller härledda via DNA. Istället är de grundade på ”tillhörighet” och självidentifikation med en viss ras. Beskrivningar hur det fungerar finns här, här och här. De officiella raserna är följande, beroende på när man kontrollerar: Vita (europeiska amerikaner och mellanöstern-amerikaner), Svarta (afrikanska amerikaner), Ursprungsfolk (indianer och alaskainuiter), Asiatiska amerikaner, Hawaiianer (polynesier och söderhavsfolk).

Vidare kan man vara av hispanic eller latino etnicitet, ibland läggs även spansk till. Etnicitet som en förmodat kulturell tillhörighet istället för ras.

Nu kan det hända att det blir två raser till. En av Obamas sista åtgärder var att godkänna ett förslag att separera ”rasen” från Mellanöstern från europeiska vita och att separera afrikaner från norr om Sahara från svarta. Om jag förstått rätt så är det de med bakgrund i Mellanöstern som inte vill vara vita längre, för de kan få bättre privilegier om de klassas som ”bruna”. Medan afrikanerna från området norr om Sahara inte vill känna sig som ”negrer”, om uttrycket tillåts.

Men varför ska man ha så många raser och så noga koll på vem som är vad? Det kan finnas flera anledningar att vilja bli rasidentifierad. Statistik visar nämligen att vissa raser har sämre utfall i livet, mätt som inkomst, högre utbildning och sjukvård. Nationen med den offentliga självbilden att alla har en rättvis chans att lyckas i livet om de bara anstränger sig, har bestämt att de som tillhör en ”underpriviligierad” ras ska få tillgång till sådant som andra skaffar av egen kraft. Så det finns ett slags prioriteringsordning för att utjämna skillnader i utfall som anses orättvisa när de egna ansträngningarna inte räcker till. Främst svarta har tillgång till socialhjälp baserat på deras underpriviligerade sitation. Detsamma gäller sjukvård man inte har försäkring eller pengar att betala med. De kan också få gräddfil till högre utbildning som de inte kvalificerat sig för i konkurrens med andra sökande. Även latinos och ursprungsfolk anses vara underpriviligerade på ett sätt som politiskt kompenseras med att ge de sämst ställda fördelar gentemot vita i samma situation.

Denna ordning gör att incitamenten för dem som kvalificerar sig för stöd på grund av sin ras är lägre än för vita att själva åtgärda sin situation. Om det är rasism? Ja, något sådant måste man rimligen kalla det. Den uppenbara frågan, som ligger inbäddad i systemets karaktär, är om det verkligen går att förena ett individualiserat, fritt kapitalistiskt eller liberalt samhälle med ett samhälle som tillämpar godtycklig fördelningspolitik och i synnerhet om det baseras på lösa föreställningar om ras?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 20 kommentarer

Rasismen i DNC

När det demokratiska partiet i USA, DNC nyligen skulle välja ny ordförande blev det lite intern konfrontation, om man säger så. Den i partiet populäre Keith Ellison mötte hårt motstånd. Ellison är svart och två inflytelserika medlemmar av DNC Uttalade rakt av att Ellison inte kunde väljas, för att han inte var tillräckligt Israelvänlig. Istället valdes latinon Tom Perez.

De två som kom med detta ultimatum var Haim Saban och Alan Dershowitz, två judar som tillhör de viktigaste donatorer av pengar till DNC, förutom den välkände George Soros då. Också han jude. De får det att låta som att USA är den viktigaste försvarsgrenen i Israel. Att USA tog emot många judar under och efter kriget är känt. Att de har bidragit till USAs utveckling är likaså välkänt. Men är det verkligen USAs primära uppdrag att säkra den judiska drömmen om en egen stat i hela det område i Mellanöstern där det någon gång har bott judar? En önskan som vissa extremistiska judar försöker förverkliga.

Soros har ju också varit synnerligen aktiv som destabilisator av världsekonomin när det passat honom. Han har även varit instrumentell i såväl klimathot och ekologisk fundamentalism, inte minst via nu avlidne Maurice Strong. Det vore bra att få veta om Haim Saban använder sina pengar på samma sätt som Soros för att köpa sig inflytande och även om det är i samma riktning.

Nej det är inte rasistiskt av mig att peka ut detta förhållande. Man gör det rutinmässigt i USA och i amerikansk politik. Där är etnicitet och uttalat eller upplevt stöd för religion och för Israel av avgörande betydelse på många sätt. De har själva valt att ha det så, därför är det nödvändigt att visa upp den sidan av maktspelet för att exempelvis svenskar ska förstå vad som pågår.

I Sverige har BRÅ inte tidigare redovisat etnicitet i sina sammanställningar. Det blev upprörda stämningar i media när det uppdagades att den skånska polisen hade kartlagt romska familjer för att försöka klara upp brott. Det ropades anklagelseer om institutionaliserad rasism. Men I USA noteras ras och/eller etnicitet för alla som polisen undersöker, det är rutin. Etnicitet är viktigt där, även inom DNC och även om amerikanerna säger sig vara icke-rasister. Ibland kan man till och med få för sig att det är viktigast för just icke-rasisterna. Jag återkommer till amerikanska definitioner imorgon

Innan någon hojtar till om rasprofilering, kan jag säga att som vit svensk man har jag helt omotiverat utifrån min egen person, mötts med misstänksamhet och ibland öppet förakt av samer, indianer, svarta, judar, muslimer och kvinnor med vissa extremistiska åsikter. De människor som mött mig med störst nyfikenhet och utan reservationer för min härkomst är polynesier på andra sidan Jorden. Vad ska man tro om det?

Många har under senaste året i politisk debatt gjort sig lustiga över Donald Trumps hår, utan att de blivit anklagade för rasism. Skulle man kunna göra sig lustig över Colin Kaepernicks hår utan att kallas för rasist? Kaepernick som är en professionell fotbollsspelare i USA inledde förra säsongen med att vägra stå upp när nationalsången spelades. Han gjorde det i en uttalad manifestation för rörelsen Black Lives Matter. Han har kritiserats för sitt förakt för det amerikanska, för militären, flaggan och nationalsången. Men ingen har gjort sig lustig över eller kritiserat honom för hans 70-talsinspirerade afrofrisyr.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Muslimska Brödraskapet

Nu blir det några dagar med texter som ur olika vinklar tangerar ämnet rasism. Jag gör det inte för att sprida rasism eller uppmana till rasism. Jag gör det för att tänka och analysera. Så ha tålamod med mig, även om ni tycker att det frestar på ibland.

Eftersom det i media blev sådant drev mot Magnus Norell för hans MSB-rapport om Muslimska Brödraskapet och islamism, eller islamistisk jihad, blev jag tvungen att läsa rapporten. Som Frihetsportalens läsare vet är jag motståndare till all religiös kontroll eller överhet över det demokratiska samhället eller ens inflytande över världsligt styre över huvud taget. Detta eftersom jag anser religion vara gissningar, inbillningar eller rent av avsiktlig manipulation för att styra folk. Islam utgör här inget undantag.

Norell konstaterar tidigt i rapporten att Muslimska Brödraskapets (MB) drivkraft är religiöst motiverad politisk makt. Vilket alltså enbart på den grunden gör MB till ett oönskat inslag i demokratiska samhällen. Vidare gör han kopplingen till konservatism och antiglobalisering som ett motiv för MBs ageranden. Detta placerar implicit Norell själv på en politisk skala, nämligen något till vänster och pro globalisering. Detta avslöjande gör det lite mer problematiskt att tolka Norell. Möjligen har han inte klargjort för sig själv vad konsekvenserna av ett okritiskt bejakande av globalisering blir.

Bland annat poängterar Norell att en såväl ideologisk som praktisk ”skiljelinje går mellan de länder som privatiserat religionen och där den enskilda religiösa uppfattningen inte blir vägledande för hur den valda offentliga strukturen byggs upp, och de länder som inte gjort en sådan uppdelning.”

Inom parentes kan sägas att detta reser frågetecken för framför allt hur USA ska tolkas och definieras.
Islamismen i synnerhet, men även islam i normalfallet, postulerar att individen är underordnad det religiösa kollektivet som är en integrerad del av det världsliga styret. Sålunda ett samhällssystem som inte är kompatibelt med den väg vi valt i Europa. Det räcker med att läsa Koranen för att förstå detta. Jag uppmanar verkligen alla som vill förstå eller diskutera islam att först läsa Koranen. Hela Koranen om man orkar med detta vanvettiga sammelsurium av dogmatism

Fred i en islamisk stat eller värld är inte möjligt förrän alla människor är muslimer eller de som inte bekänner sig till islam lovar att ändå underkasta sig islam. För detta påstående finns en mängd skriftliga källor och praktiska erfarenheter. Man kan möjligen göra en reservation för att inte ens det utgör någon garanti, eftersom det uppenbarligen finns fraktioner inom islam som inte tvekar att bekriga varandra.

Just Muslimska Brödraskapets inriktning för sin islamism har mycket gemensamt med kommunism. Individen förutsätts underkasta sig kollektivet och osjälviskt arbeta för det gemensamma bästa. Även om MB har en långsammare plan inriktad på indoktrinering, än vad IS har, så är slutmålet detsamma.

En fråga som tydligen bekymrar Norell mycket är vad MB har för strategi för Europa och hur EU hanterar denna utmaning. För om MB får inflytande i EU så kommer beslut tagna i EU att komma till oss som tvingande direktiv med mycket små möjligheter till nationellt undantag. Okunnigheten bland många svenska och europeiska debattörer samt rädslan att bli beskylld för islamofobi, bidrar till en stor osäkerhet om vad ett muslimskt inslag i Sverige och Europa verkligen innebär.

Redan på 80-talet syntes att MB fått offentlig acceptans för muslimsk särart i Sverige. Deras skrift ”Att förstå Islam”, är en ren propagandaskrift från MB där vi uppmanas accpetera annorlunda behandling av kvinnor och underkasta oss muslimskt missionerande. Den mötte inget motstånd i det politiska eller offentliga Sverige.

Norell anger att MB och andra muslimska organsiationer fått miljonbelopp av svenska skattemedel genom åren. Det gäller både organisationsstöd och projektbidrag. Han ger tyvärr inte ens några ungefärliga belopp för detta.

En intressant iakttagelse Norell gör, är att likna spridningen av islamisk ideologi med hur ekologism och feminism sprids informellt i bekantskapskretsen bland icke organiserade medborgare. Det är alltså fler proponenter i farten än vad formella associationer skvallrar om.

Vidare beskrivs den tvåtaktstaktik MB använder sig av. Där man officiellt förkastar våld för att sprida islam i Europa, men man fördömer det inte i områden där islam redan är dominerande. Man håller en tillräckligt låg profil för att undvika offentlig kritik, man blir istället inkallad till politiker, myndigheter och media för att hjälpa till att ”förklara” islam. Terrordåd i Europa blir därigenom en språngbräda för MB in i social acceptans.

Samtidigt har man anammat vänsterns retorik om strukturell rasism, vithet och utanförskap för att beskriva muslimers offerposition i Europa. När de ändå möts av kritik säger de sig vara utsatta för islamofobi. Rollen som offer är mycket enklare att försvara publikt än den som aktör, eller den ännu svårare som provokatör.

Norell varnar för den uppmaning att ghettofiera muslimska områden i Sverige och Europa, som vissa ideologer inom Muslimska Brödraskapet framfört, för att tillförsäkra sig om att muslimer inte kommer på villovägar och låter sig assimileras i sekulära demokratier. Dessa demagoger har pekat på att det är så judarna i diaspora kunnat behålla sin särart genom sekler av förföljelse.

Han avslutar sammanfattningen i rapporten med orden, Givet att MB har som målsättning att öka antalet utövande muslimer på svenskt eller europeiskt territorium så är sannolikheten stor för att det kommer att uppstå en ”dragkamp” mellan majoritetssamhället och det islamiska samhället i MB:s regi om vilka grundläggande normer som ska gälla för svenska medborgare. MB:s islamiseringssträvanden kommer sannolikt att bygga in starka politiska och sociala spänningar i den svenska nationalstaten.”

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

SNF gör det för pengarna

Jag hittade några godbitar när jag gick igenom gamla anteckningar från A-kursen i miljövetenskap jag läste hösten 1999 på Karlstads Universitet. En av lärarna var Mikael Karlsson, som då var doktorand och snart skulle bli ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen. Han undervisade i ämnet miljöekonomi, vilket i praktiken handlade om skatter och avgifter. Som gästföreläsare hade vi vid minst ett tillfälle Svante Axelsson, generalsekreterare i SNF.

Den här gången handlade det om miljöskatter. Axelsson förklarade att man kan försöka att berskattningsvägen förändra beteende genom att beskatta NOx, SO2 och avfall. Men både medborgare och företag anpassar sig enkelt till sådan beskattning, så det ger i slutänden inget skattenetto till staten.

Om man däremot beskattar CO2 och energi, så är det mycket svårare för medborgare och företag att minska sin förbrukning/utsläpp. Sådan beskattning ”är en trög miljöskatt” och ger därför ett långvarigt nettotillskott till statskassan. Redan då hade alltså svenska miljöengagerade personer övergivit sina principer om att verka för en renare miljö, för att istället bry sig om hur mycket pengar de kan dra in till sin byråkrati.

En alternativ tolkning är att Axelsson redan visste att CO2 inte skadar miljön och inte påverkar klimatet. Vilket likväl gör agerandet ohederligt.

Klimathotet var redan då en fråga som ventilerades på lärosätet. Jag tog vid ett tillfälle, inspirerad av en bekant som politiskt försökte lansera idén om att skogsägare borde få betalt för att deras skogar är kolsänkor, upp frågan om det var en framkomlig väg för att kompensera vårt bruk av fossila bränslen. Det entydiga svaret från Mikael Karlsson var att det var det inte. Främst för att skogen under en hel omloppstid är koldioxidneutral och hundra års tillväxt enligt Karlsson är alldeles för kort tid för att det ska kunna kallas för en kolsänka.

Lika fullt har SNF under Karlssons ledning bejakat skog som kolsänkor och man har biträtt tanken på att köpa sig samvetsfrid genom att köpa skogsplantering och kräva produkter från certifierat skogsbruk. Nu, 2017, har dessutom David Hadden vid SLU ironiskt nog för miljörörelsen, kommit fram till att svensk skog inte kontinuerligt tar upp CO2 under sin hundraåriga tillväxtperiod. Det finns tillfällen nu och då under hela skogens utvecklingstid då den avger mer CO2 än den tar upp.

Så, hela grejen med klimathotet, beteendestyrande skatter och dövade samveten är lanserat för att bekosta mer miljötrams.

Publicerat i Klimatbluffen, Miljö | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer

IS attackerar Kina

Al-Jazeera berättar att IS har meddelat att deras uiguriska kamrater kommer att genomföra ett stort antal blodiga attentat mot Kina. Detta naturligtvis i protest mot hur Kina har ockuperat sina västra områden, inklusve Tibet. Uigurerna är vanligen muslimer och Kina är en ateistisk stat som visserligen tolererar religiös tro och viss religionsutövning, men inte vill ha för mycket av den varan.

Om IS tror att 1,3 miljarder kineser kommer att acceptera att bli måltavlor för muslimsk terrorism, tror jag de har misstagit sig! Missförstå mig rätt. Jag önskar inget krig mellan IS och Kina, men skulle IS välja den vägen hoppas jag att de förlorar. Dock vore det mycket bättre om muslimerna gemensamt över alla trosinriktningar beslutade sig att bli en fredlig en religion som låter demokratin vara ifred för religiösa övertramp.

Men jag vågar inte hålla andan tills det inträffar.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Klimatenkät

Här är Frihetsportalens första enkät, gå in och svara!

Publicerat i Klimatbluffen | Lämna en kommentar

Media-splaining

Ni har säkert hört uttrycket mansplaining. Man brukar säga att det beskriver mäns sätt att nedlåtande förklara saker för kvinnor, helst sådant kvinnorna redan kan. Jag kan uppfatta uttrycket som sexistiskt mot män, men vi tar inte det just nu.

Jag har nämligen upptäkt en värre förklaringssjuka, media-splaining. Jag ser det som medias sätt att skriva läsarna på näsan. Media har i hög utsträckning lämnat sitt gamla uppdrag och sitt gamla arbetssätt. Förr ansågs det vara medias uppgift att granska makten och informera läsarna om makten samt annat väsentligt för att kunna göra informerade val i såväl vardagen som vid de demokratiska valen.

Nu vägrar media att leta efter fakta som inte serveras av makten. Därigenom bidrar media till allvarlig desinformation i och om samhället. När läsarna protesterar, exempelvis i kommentarsfält eller via egna kanaler på internet, då tas de i upptuktelse av media. När inte det räcker börjar media granska läsarna för att hitta saker att anklaga dem för. Läsarnas åsikter hånas och förklaras gärna vara omoraliska. Deras val och i synnerhet deras val av utmanare till makten kritiseras.

Medias egen faktaresistens och smala åsiktskorridor får dem att okritiskt förmedla vanföreställningar om ett förestående klimathot, bekymrade medborgare målas upp som rasister, företagare som skattesmitare, med mera. Inklusive falska nyheter om minskande polarisar, höjda havsnivåer, utrotningshotade djur, rekordoväder, lögner om vem som finansierar krig, vem som är ond och vem som är god.

En del av oss minns hur de skrev om Kjell-Olof Feldts slagsmål på Ferrum i Kiruna. Nu senast var det Mona Sahlin med osant intygande. Men sådant är ju mest skvaller och bara i liten omfattning reell granskning av makten. När vi vill veta den verkliga sanningen möts vi bara med media-splaining.

Media har en egen grundlag, Tryckfrihetsförordningen. Men det har vi andra också, Yttrandefrihetsförordningen. Media uppträder dock som det är de och endast de som äger ordet. Sådan ordning har aldrig varit avsikten med lagarna. Man kan säga att den viktigaste skillnaden mellan media och oss andra, är att Tryckfrihetsförordningen ger media rätt och skyldighet att skydda sina källor. Källorna, det är ju ofta vi andra. Men i media-splainings Sverige ger domstol media fritt att angripa läsarna och vanligt folk. Det är dags för en rimligare ordning.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer